Hava Durumu
Yazının Giriş Tarihi: 26.11.2021 09:30

Demografik felakete bir adım

Pakistan eğer demokrasi ve hükümete karşı hayal kırıklığı yaşayan genç kuşağın ihtiyaçlarına yanıt veremezse, "demografik bir felaket" ile yüzleşmek zorunda kalacak.

Geçmiş yıllarda demografi (nüfus bilimi) güç nüfus büyüklüğü ve genç nüfus oranıyla ölçülürdü. Çünkü kol gücüne dayalı işlerde çalışan erkek nüfus uluslararası mukayeseler için yeterliydi. Zamanla doyurulamayan nüfusun kuvvet gerektiren işlerde hedeflenen emek verimliliğine ulaşamadığı görüldü. Bu hâl ve gidişata elbette  yakın coğrafyalardaki başka ülkeleri de katabiliriz.

Dünya da ilerleyen Sanayi Devrimi ile Teknoloji Merkezleri ters orantıyla birbiriyle yarışan hükümetlerin otoritelerini sorgulattı.

İşsiz kesim savunma harcamalarının yurtiçi sanayi kalkınmalarına ayrılması görüşünü destekledi. Bilgi çağına açılan kapılar doyan nüfus içinde kabul edilebilirliğini kaybetti ve eğitimli nüfus demografik gücün temelini oluşturdu. Birçok iş kolunda otomasyona geçildi ve insanın fiziksel gücü değer kaybına uğradı.

Elbette savunma sanayine oldukça geniş bütçeler ayıran Pakistan içinde bu realitenin bir anlamı var. Orada şuan zor zamanların kaygı verici hamlelerinin planları çiziliyor.

Nükleer Bomba sahibi Pakistan'da genç nüfus kritik eşiği zorluyor ve dünya ölçeğinde en hatırı sayılır bir yükselişle tavan yapmak üzere.

Çünkü gelen geçen hükümetler tarafından terk edildiklerine inanan genç nesil derin bir çöküntü içinde ve ülke kurguladıkları bir şeylere gebe.

Yanlış eğitim sisteminin sonucu olarak halkın ¼'ünün okuma yazması yok bu topraklarda.Yanlış yönetim şekilleri dillendirilse de; ülkeye ve İslâm'a olan aidiyet duygusu bugüne kadar idare edici olsa da; yeni nesil farklı düşünce de.

Ülke sınırlarında sadece 7 kişiden biri kendini ulusal kimliği olan Pakistanlı olarak tanımlıyor. Çünkü burası etnik olarak en az 7 ırkın iç içe girdiği bir coğrafya.

Eğitim ve Sağlık alanındaki yetersiz yatırımlar da insanları çıkmaza soktuğundan Pak halkı bambaşka bir üst perdeden alışılmadık bir şekilde feryat etmeye başladı.

Nielsen araştırma şirketi tarafından ortaya konan verilere göre ise genç kuşaklar yanlış bir yönetim stratejisi ile yönetildiklerine inanıyor. Ve bu durum ülke bütünlüğü için hiç hayra alâmet değil.

Lahor'lu öğrenci bir genç uzatılan mikrofona "Burada bir öğrenciler gece gündüz mücadele ediyor, fakat zengin bir adamın oğlu rüşvet vererek daha iyi notlar alıyor" diyor. Bu durum özellikle Ortadoğu coğrafyasında fazlasıyla itibar gören bir yaklaşım(!) Irak'ın sırf bu işler yüzünden belini doğrultamadığını defalarca konuştuk. İşte aynı hastalıklı yaklaşım Pakistan topraklarında da söz sahibi. Ve bu yüzden Afganistan ile de sorun yaşayacak korkarım. 

İşin gerçeği Askeri olsun, Sivil olsun bütün hükümetler Pakistan gençliğinin enerjisini doğru yöne kanalize edemedi.

Ancak radikal gruplar eğitimli ve eğitimsiz gençleri cihat ve sosyal adalet sloganı etrafında toplamada başarı sağladı.

Sokakta mutlu olan kişi sayısı çok az ve sadece 10 kişiden biri mevcut hükümetin yaptıklarını onaylıyor. Hal bu ki iki cepheyi de paralel koşturmak gerekli.

Gençlerin ülke iş gücüne katkı verecek çağda olmasına rağmen hükümetin bu boştaki iş gücüne yanıt verememesi, yeni çalışma alanları açamaması, gündemin en önemli konu başlığı halinde kritik ediliyor.

Kardeş ülke Pakistan'ın 2021 verilerine göre nüfusu 226 milyonu aştı. Bu dev asa artışla Pakistan; Çin, Hindistan ve Endonezya'nın ardından dünyanın en kalabalık 5. ülkesi konumuna geldi. Bu yüksek doğurganlık oranı nedeniyle oldukça genç bir nüfusa sahip olan Pakistan'da yaş ortalaması 22,8 olarak çok genç bir seviyede. Eğer artış devam ederse ülke 2050'de 310 milyona, 2100'de ise 365 milyona dayanacak.

Resmi rakamlara göre Pakistan Haziran verilerinin 299 milyar $ yıllık Gayrisafi Yurtiçi Hasıla ve 1543 $ kişi başına düşen geliri ile dünyadaki yoksul ülkeler kategorisinden çıkamadı.

Ülkenin ekonomik potansiyeli yeterince değerlendirilemediğinden ülke ekonomisi hızlı artan nüfus ve mütevazi büyüme rakamlarının altında baskılanmakta.

Bu durumun çözülmesi için planlı bir eğitim seferberliği gerek. 

Büyümeyi tabandan tavana yayacak, geleneksel, içeriye yatırım yapacak,  bir sistemler bütünüdür Cive Pakistan'ı kurtaracak olan.

YAZARIN DİĞER YAZILARI