Hava Durumu
Yazının Giriş Tarihi: 14.04.2019 09:51

Sınavlara hazırlık süreci içerisindeki sistem belirsizliğinin yansımaları

 Bu yarıyıl içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından deklare edilen özel öğretim kurslarının kapatılmasına ilişkin ortaya konulan kararın, alt yapısına kapsamına yönelik   bilgilerin mevzuat açısından belirgin hale getirilmemesi durumundan dolayı özel öğretim sektörü, öğrenci ve veliler açısından kararsızlık ve kaygı durumunu oluşturmuştur. Bakanlığımızın en kısa süre içerisinde gelecek yıldan itibaren ortaya koyacağı uygulamaları netleştirmesi kamuoyunda paylaşması gerekmektedir.

            Özel öğretim kurslarının geleceğinin net olarak belirgin olmaması bir çok soruyu beraberinde getirmektedir. Devletimizin uzun yıllardır kurslar ile ilgili uygulamaya koyacağı sistemsel yapılaşma sürecini halen açık  hale getirmemesi eğitim sektörüne yatırım yapan girişimcileri ve bu alanda istihdam edilen öğretmen ve eğitimcileri kaygılı hale getirir bir sonuçla karşı karşıya bırakmaktadır.

            Süreç içerisinde Milli Eğitim Bakanlığımızın mevzuatına uygun kriterleri yerine getirebilen özel öğretim kursları, özel okul veya kolej dönüşümünü sağlayarak vizyonunu yenilemiş olup bu dönüşümü sağlayamayan özel öğretim kurslarının bir çoğu kişisel gelişim kursları veya  yabancı dil kursları adı altında bir dönüşüm sürecine geçiş yapmışlardır. Eğer bu kurumlar devletimizin özel öğretim kurslarının kapatılması kararının tüm detaylarını net olarak açıklamasına rağmen kendi misyonları dışına çıkarak üniversiteye hazırlık kurs süreçlerini uygulamaya devam ederlerse ciddi bir yasal yaptırımla karşı karşıya kalacaklarının aşikar olduğunu şimdiden söyleyebiliriz. Ayrıca yasaya aykırı olarak uygulanabilecek eğitim programları haksız rekabete de yol açabilecektir. Özel öğretim kurslarının özellikle üniversiteye hazırlık programlarının geleceğinin şuan için net olmaması durumundan dolayı özellikle velilerimizi ve öğrencilerimizi gelecek yıl için şimdiden kayıt yaptırma konusu ile ilgili uyarmak istiyorum. İleride yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı yaşanabilecek sıkıntılardan dolayı mutlak olarak öğrencilerimizde olumsuz etkilenebilecektir. Tavsiye olarak devletimizin ve bakanlık yetkililerinin konuyla ilgili yasal ve uygulamaya yönelik yapacakları açıklamaları bekleyip gelecek yıl için kariyer ve eğitim planlamamızı doğru şekilde yapmış olmamız gerekmektedir.

            Özel öğretim kurslarının kapatılması durumunun hukuksal uygulama çerçevesi belirlendiğinde, okullarımızdaki destekleme kursları, halk eğitim müdürlüğünün düzenleyeceği kurslarla beraber özellikle belediyelerimizin meslek edindirme kursları altında yapacakları projelerin büyük önem taşıyacağını şimdiden söyleyebiliriz. Buradaki en  önemli husus  ise lise son sınıf öğrencileri ile mezuna kalan, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin kurs ve destekleme programlarındaki süreçlerinin nasıl planlanacağı konusu önem arz etmektedir. Ayrıca eğitim sektöründeki en  önemli soru işaretlerinden birisi de özel okul ve kolejlere üniversite sınavlarına hazırlık destekleme kursları yapma hakkının tanınıp tanınmayacağı ve bu konudaki detayların neler olacağı sorusu olmuştur. Özel okullar eğitim ve öğretim saatleri dışında hafta içi akşam ve hafta sonlarını kendi öğrencileri dışında diğer öğrenciler için okullarını kurs amaçlı kullanıp kullanamaması   konusu Bakanlığımıza yöneltilen en kapsamlı soruların başında gelmektedir.

            Ayrıca ülkemiz genelinde özel öğretim kurslarında istihdam sağlayan bir çok eğitim emekçisinin ve öğretmenimizin olduğunu da unutmamak gerekiyor. Özellikle alınacak kararlar doğrultusunda bu alanda  çalışan eğitim emekçilerinin geleceğinin de düşünülmesinin sistemsel ve vicdani bir sorumluluk olduğunu düşünmekteyim. Özellikle serbest piyasa içerisinde sektörde  öğretmen fazlalığının olması  ücret politikalarını mutlak etkileyen bir durumun oluşmasını sağlayacaktır.

            Bu sonuçlar doğrultusunda beklentimiz, Bakanlık tarafından geleceğe yönelik yasal kapsam ve uygulamaların ne yönde olacağının bir an önce açıklanması, eğitim sektörünün, veli ve öğrencilerimizin bu duruma göre hedeflerini şekillendirmesi olacaktır.

YAZARIN DİĞER YAZILARI