Bağlanmak üzerine

Sibel Akıncı 17 Temmuz 2021 Cumartesi, 06:30

Sanatta nasıl farklı bakış açıları var ise sevmekte de öyle.

Sevmek bir sanat ve sevmeyi herkes farklı tanımlıyor. Dolayısıyla da herkes farklı şekilde seviyor ve sevgisini farklı bir şekilde gösteriyor.

Kendini tanımak, kendini sevmenin; kendini sevmek de başkasını sağlıklı bir şekilde sevebilmenin ön koşulu.

Kendini sevmekten kastım kendini beğenmişlik değil elbette.

Sevme biçimleri kaça ayrılır bilinmez ama yetişkin bağlanma biçimleri dörde ayrılıyor:

Güvenli, saplantılı, kayıtsız ve korkulu bağlanma.

Kısaca bu bağlanma biçimlerinin özelliklerinden bahsetmek istiyorum.

Güvenli Bağlanma: Bu bağlanma çeşidinde birey hem kendinin hem başkalarının olumlu özelliklerini görme eğilimindedir.

Hem başkalarıyla yakın ilişkide bulunabilir hem de özerk kalmayı başarır.

Saplantılı bağlanma: Birey kendi hakkında olumsuz, başkaları hakkında olumlu düşüncelere sahiptir. Başkalarının onay ve görüşüne bağımlıdır. Yakın ilişki kurmak ister ancak reddedileceği korkusuyla yüksek düzeyde korku yaşarlar. Kendilerini sevilmeye layık görmezler.

Kayıtsız Bağlanma: Birey kendini olumlu, başkalarını olumsuz görme eğilimindedir. Bu kişiler başkalarına duyduğu gereksinimi reddeder. Kimseyle kolay kolay yakın ilişki geliştiremez. Başkalarına karşı güvensizdir.

Korkulu Bağlanma: Bireyin kendisini de başkalarını da olumsuz benlikte görmesidir. Kendini değersiz bulur ve başkalarını da güvenilmez ve reddedici olarak değerlendirir. Yakınlık kurma ve stres altındayken başkalarından yardım isteme konusunda rahatsızlık duyar.

Bu bağlanma biçimleri içinde tek sağlıklı olan güvenli bağlanmadır.

Güvenli bağlanmada birey karşısındakini de kendini de bağımsız birer birey olarak görür. İlişkilerinde küslüklere, dramlara yer vermezler ve kıskanç değillerdir.

Sorun değil çözüm odaklıdırlar. Sevgi doludurlar ve yakınlıktan korkmazlar.

Bir dostum vesilesiyle dinlemiş olduğum Şebnem Ferah'ın bir şarkısında şöyle bir cümle geçiyordu:

Sana çok bağlıydım ama bağımlı değildim.

Peki şimdi soruyorum size:

İlişkilerimizde güvenli bağlanabilseydik, daha iyi olmaz mıydı?