Hava Durumu
Yazının Giriş Tarihi: 27.11.2021 09:30

Seferiniz ve savaşınız hayrola!

(Maaşımız bol, dolarımız çok, kazancımız şahane olsun)

İsrâiloğulları, "Ey Mûsâ! Onlar orada bulundukları sürece biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve rabbin gidin savaşın; biz burada oturacağız!" dediler.  (Maide 24)

Düşman topluluğunu izlemekte gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı duyuyorsanız, kuşkusuz onlar da sizin acı duyduğunuz gibi acı duyuyorlar. Üstelik siz Allah'tan onların ümit edemeyecekleri şeyleri umuyorsunuz. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Nisa 104)

Öyle kişilerdir onlar ki halk, kendilerine, bütün insanlar, aleyhinizde birleşti, korkun onlardan dedi de bu söz, onların inancını arttırdı ve Allah yeter bize, ne de güzel vekildir o dediler. (Al-i İmran 173)

Evet, inananların ve hakkın safında yer aldığını söyleyenler,küffar ve ehl-i dünya ile mücahede ve mücadele yaptıklarını ifade eden kimseler, şu yukarıdaki ayetlerden ibret ve ikaz almalılar.

Ayetler bize sosyal ve içtimai hayatın röntgenini çekiyor, önümüze koyuyor:

Evvela; şu mücadelenin kıyamete kadar süreceğini görüyoruz.

İkincisi; bu mücadelede saflar belirgin ve nettir, karıştırılacak bir şey yok.

Salisen; toplum var oldukça mücahede ve mücadele de olacaktır. Hz. Musa'nın ve Müslümanların yanında saf bağlayanlar; şu ilk iki ayete masadak olmaktan çekinmeliler.

Rabian; her mücadele ve mücahede de sıkıntı, maddi-manevi kayıplar, acı, ızdırap, dert ve keder...vardır. Kişi sıkıntıyı da mükafatı da kabullenmelidir; sadece safayı, mükafatı ve varlığı kabullenip, sıkıntı ve acıda sıvışmak ancak ve ancak İsrailoğulları'nın özelliklerinden olup, Allah tarafından çirkin ve takbih edilmiştir. Bir Müslüman bu halet-i ruhiyede davranamaz.

Hamisen; bu yolda, Hz. Peygamberin savaşları da gösteriyor ki; mağlubiyet de galibiyet de olacaktır.

Altıncısı; Allah'ın sünneti, uygulaması, kanunu böyledir ve bu değişmez: "Bu, Allah'ın öteden beri süregelen yasasıdır. Allah'ın yasasında asla bir değişiklik bulamazsın." (fetih 23)

Yedincisi;Bu ve benzeri birçok ayet ve hadis varken;"Bugün azıcık sıkıntıya siz de ortak olunuz, elinizi taşın altına siz de koyunuz"denildiğinde; tıpkı İsrailoğulları gibi;ben keyfimden hiçbir taviz vermem. Sen ve ekibin gidin bu mücadeleyi, bu savaşı veriniz. Maaşımız bol, dolarımız çok, kazancımız şahane olsun, tepkisini, tavrını ortaya koyanlar; bir kez daha yukarıdaki ayetleri, kendilerini muhatap alarak okumalıdırlar.

Ey Müslüman! Hayat bir mücahededir.Bu mücadelede sen kendini sıkıntı, acı ve keder çekmekten muaf sayma. Görmüyor musun; batıl bir dava için her türlü sıkıntıya katlananlar, hedeflerine ulaşmak için her türlü cefa ve fedakârlıklarda bulunanlar var. Sen onlardan daha aşağı ve dunhimmet olamazsın. Hiçbir mazeret seni haklı ve seni temize çıkaramaz. Bunun da yolu şimdiden her türlü sıkıntıya katlanmak ve hiçbir zaman düşmanın "iltifatına, safına iltihak etmemekten" geçiyor. Bu mücahede de muhtaç olduğun kudret; Âl-i İmran 173. ayette mevcuttur. "Elbette inanıyorsanız üstün olan sizsiniz"

Seferiniz ve savaşınız hayrola!

YAZARIN DİĞER YAZILARI