Ömer o haini vur! (1) (Sebep perdedir, yapan Allah!)

Recai Albay 16 Temmuz 2021 Cuma, 06:30

Bir milletin mukadderatında ince çizgiler bulunur. Bilhassa İslamiyet'in doğuşu, gelişip kök salması ve yerkürenin yarısını, beşerin de dörtte biri tarafından kabul edilmesi, baştan sona ilahi mucizeleri havidir. Hz. Peygamber'in öldürülmesi için kurulan tuzaklar, yapılan savaşlar ve kendisinin su-i kasdlerdenve kurulan tuzaklardan korunması... ve nihayet İslam'ın gelişip tüm batıl düşünce ve muharref  dinlerin mağlup olması, Cenâb-ı Hakk'ın koruması ve takdiriyle olmuştur: "Onu biz indirdik ve onu biz koruyacağız", İlahi va'd yerine gelmiştir.

İşte o benzer mucizelerden, harika olaylardan birisini de, İslam'ın üç kıtaya yayılmasını kendine dava edinen, bin yıl İslam'ın kahraman ordusu unvanını bihakkın üstünde taşıyan ve her karış toprağı şüheda kanı ile sulanmış bu mübarek topraklarda, bir kez daha yaşandı. Öyle ki, bir çekirdek gibi toprağa girmiş o yüksek ecdadın kahraman torunları, dünyanın bu son ahr-i zamanında yeniden filizlendiler, küffara karşı öyle bir mücadele verdiler ki, bundan sonra, dünya harp tarihinde, ders kitabı olarak anlatılıp duracak, hain ve zalim emperyalistlerin kalbinde bir korku olarak yer alacaklardır.

2. ÖMER, ÖMER HALİSDEMİR!

Allah isterse bir sinekle Nemrud'u gebertir, bir örümcekle Peygamberini zafere ulaştırır, bir avuç toprakla düşmanı hezimete uğratır, bir Ömer (ra) ile İslam'ı aziz kıldığı gibi; yine bir Ömer Halisdemir ile koca bir Küffar âleminin (ABD, AB, İsrail ve bilumum Haçlı alemi) tuzağını tar u mareyler ve eyledi de.

Rabbim, ümmetin biçare ve ümitsiz  kaldığı, en zor zamanlarda, sebeplerin yetersiz kaldığı anlarda, kendi katından, avn ü inayetini gönderdiğini, kutsal kitabında ifade ediyor. Yine böyle bir anda, Kurtuluş Savaşı'nda, O (c.c), askerinden (Cünudullah) bir asker (maymun) ile, Kurtuluş Savaşı sırasında, Yunan Kralını (Kral I. Aleksandros) geberterek, Haçlı ordusunu bozguna uğratmıştı.

Yukarıda da ifade ettiğim gibi, İslam tarihinde bu tür mucizelikler, harikalıklar ve sebeplerin sükût ettiği muhteşem hadiseler hep olagelmiştir.