Hava Durumu
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.

Bedenimiz cennete girecek mi?

Yazının Giriş Tarihi: 21.01.2022 06:30

Günümüzde de çokça karşılaştığımız bir soruyu, havarilerden Petrus, İsa Peygamber’e (as) soruyor. Hz. İsa (as,) bu soruya müthiş bir örnek ve harika bir benzetme ve ikna edici bir cevap veriyor. Barnabas İncil’inde geçen bu sohbete biz de kulak verelim:

“Petrussordu:

-“..Şimdi bizim sahip olduğumuz bedenimiz Cennet’e girecek mi?”

-İsa (as) cevap verdi:

“Dikkat et ki Petrus, aman bir Saduki(bir Yahudi mezhebi)olmayasın; Çünkü Sadukiler, bedenin yeniden dirilmeyeceğini ve meleklerin olmadığını söylerler. Bu bakımdan, onların bedeni ve ruhu Cennet’e girmekten yoksundur ve onlar bu dünyada meleklerin hizmetinden de yoksundurlar. Belki de Allah’ın dostu Eyüp’ü, onun ne dediğini unutmuşsundur:

‘Biliyorum ki, Allah sağ ve diridir ve son gün yeniden bedenimle birlikte kalkacak ve Kurtarıcı’mAllah’ı gözlerimle göreceğim.’

Ama inanın bana, bizim bu bedenimiz öylesine paklanacaktır ki, şimdi sahip olduğu şeylerden tek bir mala bile sahip olmayacaktır; çünkü bütün kötü arzulardan arınacak ve Allah onu, Âdem’in günah işlemeden önceki durumuna getirecektir.

İki insan bir efendiye tek ve aynı işte hizmet eder. Biri yalnızca işi seyreder ve ikinciye emirler verir, ikinci de birincinin emrettiği her şeyi yerine getirir. Size adaletli gelir mi diyorum, efendinin, yalnızca seyredip emirler vereni ödüllendirmesi ve kendinin çalışarak yoranı evinden atması?

Mutlaka hayır. Öyleyse Allah’ın adaleti bunu nasıl götürecektir?

Ruh ve beden insanın nefsiyle birlikte Allah’a hizmet eder; yalnızca ruh seyreder ve hizmet emri verir. Çünkü ruh yemek yemez, oruç tutmaz, yürümez, soğuğu ve sıcağı duymaz, hasta olmaz ve öldürülmez, çünkü ruh ölümsüzdür.

O, bedenin her bir uzvunda çektiği bu bedeni acıların hiçbirini çekmez. O halde, hak mıdır ki, kendini Allah’a hizmet ederek bu kadar yoran beden değil de, yalnızca ruh cennete girsin?

-Petrus karşılık verdi:

“Ey Muallim, beden ruha günah işlettiğinden cennete konmamalıdır.”

-İsa cevap verdi:

“Şimdi, beden ruh olmadan nasıl günah işler ki? Bu kesinlikle imkansızdır. Bu nedenle, Allah’ın rahmetini bedenden çekmekle sen ruhu Cehennem’e mahkûm ediyorsun.”

“Ruhumun huzurunda durduğu Allah sağ ve diridir ki, Allah’ımız rahmetini günahkâra va’d ederek der ki:

‘Günahkarın günahına ağlayacağı şu saatte, kendi üzerime yemin ederim ki, onun kötülüklerini artık hiç hatırlamayacağım.’

“Şimdi, eğer beden oraya gitmeyecekse, Cennet’in yiyeceklerini kim yiyecektir? Ruh mu?”

“Emin olun ki değil. Çünkü o manevidir.”

Not: İslam inancına göre de,“ruh, bedenle birlikte” cennette, 33 yaşında, ebediyen yaşayacaktır.

Gerisi lüzumsuz teferruattır, malayaniyattır!

27.05.2022 06:30
Değerli dostlar! Zaman zaman dünyanın geniş dairesindeki cazip ve çekici, nefsin hoşuna giden şeylerden kendimizi çekip, iç dairemize, nefsimize dönmeli ve bir iç muhasebe yapmalıyız. Aksi takdirde; ömrümüzü hakikaten “Kur’an”ınifadesiyle‘malayaniyat’ile lüzumsuz boş şeylerle tüketmiş oluruz. Daha d

Bir sopa bulup kendine vurmaya başladı

20.05.2022 07:30
“Rivayet edilir ki: köylünün biri, bir eşeğe binmiş olarak Bağdat’a geldi. Bir keçiyi de, boynuna çan bağlamış, eşeğin ardına katmıştı. Keçi eşeğin ardından koçtukça çan çalınmadaydı. Üç hırsız oturmadaydı; içlerinden biri, ben gidip bu keçiyi çalar, getiririm dedi. Öbürü, sen bu işi yaparsan dedi

Bozulan ahlakımız ve Türk eğitim sistemi!

13.05.2022 07:30
Furkan-ı Hâkim’de helâk edilen toplumların kıssalarına (hikâyelerine) baktığımızda; bunların helâk oluş sebeplerinin genel olarak ifade edildiğini ve kötülüklerin yok edilmesi için toplumda fazilet sahibi kimselerin çoğalması ve bunların kötülükleri önlemeye çalışmasının gereğine dikkatçekildiğini g

Milleti yaşatan kültürüdür!

06.05.2022 07:30
Efendim, eskilerin deyimiyle bir devlet nasıl “kılıç ve kalem” üzerinde yükselirse; öyle de millet de “kültürü, örfü ve adetleri” üzerine yaşar, gelişir, büyür. Anadolu topraklarının en kadim değerlerinin başında dini bayramlarımız ve tevarüs edip gelen törelerimiz, örf, adetlerimizdir ki, bu mil

İnsan bir yolcudur

29.04.2022 06:30
 Bil ey aziz kardeşim! İnsan bir yolcudur. Çocukluktan gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden (insanların öldükten sonra tekrar diriltilip muhakeme için Allah’ın huzurunda toplanması) ebede kadar yolculuğu devam eder. Her iki hayatın levazımatı, Mâlikü’l

İktidara ve Türk milletine, devletine kurulan tehlikeli tuzak!

22.04.2022 07:30
“Aslanın biri uyuz olur, halsiz kalır. Kendisine hizmet eden bir tilki vardır. Aslana, bu illetin, bu halsizliğin eşek yüreğiyle kulağını yerse geçeceğini söyler. Aslan, tilkiye, bir eşek kandırıp getirmesini söyler. Tilki gidip zayıf bir eşek bulur, onunla konuşmaya başlar; zayıflığın sebebini s

Hipnotize edilmiş bir toplum!

15.04.2022 07:30
Mevlâna hazretleri bir beytinde şöyle diyor: “ Hezl-i men hezlnist talim est; Bezl-i men bezlnist iklim est”. ”Yani, benim şakalarım, esprilerim, hikâyelerim boş, anlık güldürücü, eğlendirici şakalar değil; bunlarda kişiye toplum içinde yol gösteren bir eğitim ve talim vardır” EYVALLAH ÜSTADI

Hükümet balyozu indirmek zorundadır!

08.04.2022 07:30
Bu mübarek “Ramazan Ayında”, TV ekranlarında çöplüklere dökülen kamyon kamyon sebze haberlerini görüyoruz. İnsan olarak söylenecek bir söz bulmakta zorlanıyorum; lakin ben yine de bir sorumlu merci vardır diyerek, bu ülkede bütün bir nesli eğitmekle görevli “Maarif vekâletine” dikkatlerimizi çekme

Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim!

01.04.2022 06:30
(MEB’in Aslî Görevi) Şöyle bir kıssa okumuştum: “Bir hükümdar iki köle satın almıştı. Birisi güzel yüzlü, diğeri ise çirkin idi. Hükümdar hangisini diğerinin emrine vermek için bir sınama yapmak istedi. Güzel yüzlü köleye, iltifatlar yağdırdı, güzel sözler söyledi ve onu hamama gönderdi. Sonra

Toplum olarak zor bir sınavdan geçiyoruz

25.03.2022 07:30
 (HÜKÜMET KESİN VE KARARLI OLMALI!) Hıyanet bir ahlaki kusurdur. Ayıptır, yerine göre günahtır ve İslam’da şiddetle yasaklanmıştır. Ahlaken tefessüh etmiş toplumlarda salgın bir hastalıktır. Tek tek fertlere bulaşıcı hastalık gibi sirayet ettiğinden; koca bir toplumu netice itibarıyla çökertir

Çocuğun ana-babası üzerindeki üç hakkı!

18.03.2022 07:30
Bir hadis-i Şerifte buyuruluyor:“ Kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleri ile çağrılacaksınız. Onun için güzel isimler alınız.”Tirmizi’de bildirildiğine göre Hz. Ayşe (r.a) buyurdu ki;Resulullah (asm) çirkin isimleri değiştirdi. Bugün toplumumuzda maalesef bu hassasiyet kalmamıştır;

Hazır ol cenge eğer ister isen sulh u salah!

11.03.2022 07:30
İnsani ilişkilerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinde ve toplumsal düzenin tesisi ve korunmasında anlaşma ve sözleşmeler çok önemli bir yere sahiptir. Sözleşmelerin güvenilir olması ve işlevini ifa edebilmesi de ahde vefâilkesinin korunmasına bağlıdır. Kur’an gerek insanın kendisini yaradan All

Lanet olsun nimeti yemeden şükredene!

04.03.2022 07:30
(Rusya-Ukrayna Üzerine) Bugünlerde, ‘Rus ayısı, kış uykusundan uyanır uyanmaz, Ukrayna Kekliğine pençesini geçirdiği’, haberlerini ekranlardan teessürle izliyoruz. Tabi ki, ‘gücün ve kuvvetin,’ bir ülkeyiişgal ve el koyma hakkını ve yetkisini kendinde görme olayı; aynı zamanda bize ısrarla pompala

BM Teşkilatı ve ilahi kurallar!

25.02.2022 07:30
Bugünlerde Ukrayna’nın iki bölgesinin Rus kuvvetleri tarafından buralar eski SSCB’nin topraklarıdır dolayısıyla bizim topraklarımızdır denilerek işgale kalkıştıkları ve savaş uçaklarının bombalamaya başladıkları haberlerini almaya başladık. Dünya tekrar büyük bir karışıklık ve kriz ile karşı karşı

Mümin, müminin aynasıdır!

18.02.2022 06:30
(Sen kendine bak) Mevlana’nın anlattığı güzel bir kıssa vardır, şöyle ki: “Bir gün Peygamberimiz (asm) ile karşılaşan Ebu Cehil, ‘Ben-i haşim soyundan senden daha çirkin yüzlü biri yoktur’ dedi. Peygamber Efendimiz: ‘Söylediğin doğrudur’ cevabını verdi. Biraz sonra Hz. Ebubekir geldi ve ‘Yüzün g

Ey Allah’ım! Her şeyin hakikatini olduğu gibi göster!

11.02.2022 07:30
Şu Samsun’daki malum heykel olayını şöyle bir müzakere edelim, diyorum. Malumunuz bu tasvip etmediğimiz çirkin olay, bir anda eski hastalığımızı ve bilinç altına işlenmiş korkumuzu yeniden tehyiç ve tahrik etti. Neydi hadise, kısacası: Samsun’da iki “suç küpü” arkadaş, sarhoş olarak, Anıt heykele g

Şimdi sıra eğitimde kültürel hamlelerde!

04.02.2022 06:30
Aliya İzzetbegoviç, “Özgürlüğe Kaçışım” kitabında şöyle bir tespitte bulunur: “Bugünün İslam âlemine baktığımızda edinilen başlıca izlenim, onunla gelişmiş Batı arasında muazzam bir kültürel ve teknolojik mesafe bulunduğudur. Kültürel gelişmeye itina gösterilmesi şartıyla teknolojik mesafe nispeten

Yağdır mevlam su!

28.01.2022 07:30
Hafta boyunca bereketiyle, feyziyle ve rahmetinin mücessem nimetiyle yeri kaplayan KAR; ülkemizin de bir anda gündeminideğiştirdi. Çatlayan dudaklara Sararan yapraklara Kuruyan topraklara Yağdır Mevla’m su Malumunuz suyun da mertebeleri vardır: buhar, bulut, kar, su, buz. Kar; beyaz, parlak, çoğu

Mala ve makama tapan müslümanlar!

14.01.2022 06:30
Samiri’nin “böğüren heykel” hadisesinde zannediyorum bugünkü insanlara yönelik pek çok ibret alınacak mesajlar vardır. Hz. Musa (as), Tur Dağı’ndan döndüğünde, Samirî’nin halkın ziynetlerinden yaptığı “buzağı heykeline”, kavmi olan ben’i İsrail’in, Tanrı olarak taptıklarını gördü. Samiri’nin;“sizin

Benim ülkem ve Diderot’un meşhur söylevi!

07.01.2022 06:29
DenisDiderot önde gelen Fransız filozoflarından biridir. “Bir filozofun bir Krala söylevi” adlı makalesi ibret alınacak muhteşem mesajlarla doludur. Tahminen 1775 yılında yazılmıştır. Bu eserden bir parça sunmak istiyorum. Kendisi aynı zamanda bir “Cizvit Okulu’nda” oku

Düşünce Kulübü ülke adına çalışıyor

06.01.2022 07:30
  TR Düşünce Kulübü’nün, geçtiğimiz Salı günü Merinos AKKM’de düzenlediği basın toplantısında gazetemiz, Hayat Gazetesi adına icabet ettik. Evvela; Bu kulübün çok değerli Başkanı Ercan Yakut Bey’e ve tüm çalışma arkadaşlarına üstlendikleri “misyon ve ifa ettikleri çalı

Mükemmeli başaramayız, lakin…

31.12.2021 06:30
Günlük aktüel yaşamın lüzumsuz ve değersiz kazuratı arasında ruhu sıkışmış insanın, teneffüsünü sağlayacak atıştırmalık gıdaları havi, Izzetbegoviç’in yorumlarına, Türk insanının hayli ihtiyacı var. Okuyucularımıza “özgürlüğe kaçışım”eserini hararetle tavsiye ediyorum: - “Ka

Siz bize süflörlük ediniz, fakat sahneyi, rolleri bize bırakınız!

24.12.2021 06:30
  Ekonomiden anlamam, lakin “perşembenin gelişi çarşambadan bellidir” mantığından hareketle, bugünlerde ülkemiz üzerinde bilhassa ekonomik olarak bir operasyon yapıldığınıanlamamak için aptal olmak lazımdır. Şöyle biraz geriye gidelim: Osmanlı Devletinde 20 yıla yakın bir süre dip

20. MEB Şurası ve dağ fare doğurdu

10.12.2021 06:30
"Ankara'da 1200 kişilik toplantı salonu bulunan MEB, 20. Milli Eğitim Şurasını, 5 yıldızlı otelde düzenledi. JW MarriotHotel'deki toplantının maliyeti 1 milyon 301 bin 650 TL oldu. MEB, mayıstan bu yana düzenlediği toplantı ve çalıştaylara 4 milyon 741 bin TL ödedi." (Basın)  Şimdi soru şu:

Türk siyaseti ve bitmeyen harici zihniyet!

03.12.2021 07:30
"Tarih tekerrür eder" denilir.  Bu söz aynı zamanda, kişilerin iç duygularından, genetik yapılarından ve davranış şekillerinden bize bir fikir sunar. Zira insanoğlu his, zaaf ve duygularında dün nasıl zigzag çizmiş, tepkisini ortaya koymuş ise; bugün de aradan yüzlerce yıllar geçmesine rağmen a

Seferiniz ve savaşınız hayrola!

27.11.2021 06:30
(Maaşımız bol, dolarımız çok, kazancımız şahane olsun) İsrâiloğulları, "Ey Mûsâ! Onlar orada bulundukları sürece biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve rabbin gidin savaşın; biz burada oturacağız!" dediler.  (Maide 24) Düşman topluluğunu izlemekte gevşeklik göstermeyin. Eğe

Dünü bilmeyen bugün sağlam adım atamaz!

19.11.2021 07:30
"Fuat Paşa; Nis'e giderken Roma'ya uğrayıp Papa ile görüşmüş ve Papa'nın duasını almayı ihmal etmemiş, (bu tavrının Müslüman Türk ümmetinde bir tepkiye yol açabileceği hususunda en ufak bir tereddüt) zamanın tanınmış devlet ricalinden, Tanzimatçı paşaların önde gelenlerinden birisidir. Bu paşa,

Rütbe şeref vermez!

12.11.2021 07:30
Halkın bir kısmı şerefi; muhteşem malikanelere malik, bir sürü hizmetkarları beslemek ve muhteşem arabalara binmek, zengin olmaktan ibaret zannediyor. Diğer bir kısmı ise şerefi; 'kıymettar, süslü, pahallı elbiseler giyinmekte, üstünde kıymeli paha biçilmez elmas, zümrüt, altın gibi mücevheratı t

Soygun ne zaman durur! (2)

05.11.2021 07:30
Bir önceki makalemizde;  yasaların belirli sınıfa mensup insanlarca oluşturulduğunu vurgulamıştık. Ve insanların doğasında da tamahkârlık bulunduğunu,emeğin ise zahmet gerektirdiğini, ifade etmiştik. Dolayısıyla, yasaların "yasa koyucu" tarafından, kişisel bağımsızlığı kölelikle, özgürlüğ

Soygun ne zaman durur!

29.10.2021 06:30
(Tanınmış bir hukuk adamı Frederic Bastiat (1801-1850), "bırakınız yapsınlar" ilkesini savunan ve bu konuda uzmanlaşmış olan Fransız ekonomi yazarının Hukuk adlı tezinden yararlanarak başlığa cevap vermeye çalışacağım)  Hukuk birbirinden farklı iki nedenle çarpıtıldı: a) aptalca tamah,

Kimdir bunlar? Milliyeti, menşei ve cibilliyeti nedir bunların?

22.10.2021 07:30
(Bayraktar'ın Anısına) "Bu ümmetin bidayet-i neş'etinde mühimmatı yok, silahı, savaş malzemeleri gayet sınırlı iken, yükselip ilerlemesine set çekmek isteyen kavimleri, devletleri devirip yürüdüler, memleketlerini teshir ettiler. Ne Mecusilerin kazdıkları hendekler, yükselttikleri burçlerazimleri

Her an kayma ihtimalimiz var!

15.10.2021 07:30
Bugün aşırı bir şekilde dünya nimetlerinin peşine takılmış ve bir kısmını da elde etmiş kişiler olarak, akıbetimizin büyük tehlikeler ile karşı karşıya olduğu ve Cenab-ı Hakk'ın da bu tehlikeye dikkatimizi çektiğini, Araf Suresi'nin 176. ayetinde fark ettim. Karşılaştırmalı meal ve tefsirlerine bakt

Rabbim! Bizi helak mi edeceksin!

08.10.2021 06:30
"Kureyş müşrikleri: Ya Rabbi, eğer bu Kur'an, senin indinden gelmiş Hak bir söz ise inanmadığımız için başımıza gökyüzünden taşlar yağdır, yahut bize can yakıcı bir azap getir. Habibim, sen aralarında bulundukça Allah onlara azap etmez, tevbe edip dururken de Allah onlara yine azap etmeyecektir." (E

Son 200-250 yılda ancak bir Erdoğan yetişti...

01.10.2021 06:30
 ― "II.Abdülhamit Han gitmeden bu ülke düzelmez" diyen;      Şeyh, din alimi, ateisti, mason, Ermeni ve Rum çeteciler hep beraber  "İttihat" ettiler, birleştiler.  ― Abdülhamit gitti...      10 sene sonra koca imparatorluk d

Hedef 2023 ise...!

10.09.2021 07:30
Hükümetin sık sık vurguladığı ve kamuoyuna şaşaa ile duyurduğu eğer hedef 2023 ise; Evvela; 1923'te yapıldığı gibi, yeni bir neslin, nesl-i cedidin temelini atmak gerekiyor. Saniyen; Bu hedefe ulaşmak için de derhal ve acilen MAARİF'te fabrika ayarlarına dönmek lazım. 200 yıldan beri Modern

Ey hükümet şu sese kulak ver

03.09.2021 06:30
Bugünlerde yeni "Anayasa" tekrar CUMHUR İTTİFAKININ gündeminde. Tanzimat'tan bu yana yapılan nice Anayasalar halkımızın huzurunu sağlamadığı gibi; tam tersine sıkıntı ve problemlerin artmasına ve hatta kargaşa ve kaosa zemin hazırladı. Çünkü; batıdan hep esinlenerek çatısı teşkil edildi de ondan. Zi

'Aşağılık maymunlar olun!' dedik

27.08.2021 07:30
Bilhassa bize bakan yönüyle oldukça dikkatimi çeken bir ayet-i kerime ile karşılaştım. Gerçeği söylemek gerekirse beni oldukça düşündürdü. Önce şu Ayet-i Kerime'nin mealini alalım ve sonra düşüncemi, fikrimi ifade etmek istiyorum: "Kibirlerinden dolayı kendilerine yasak kılınan şeylerden vazgeçme

Kıptî - Sıptî hikâyesi ve Türk maarifi!

20.08.2021 06:30
Son zamanlarda gerek dünyada ve gerek ülkemizde birbiri peşi sıra meydana gelen "semavi ve arzi belalar",  bana "Mesnevi'deki"  meşhur hikâyeleri yeniden okumamı sağladı. Mevlana hazretleri, insanların tavır ve muameleleri ile katastrof dediğimiz büyük felaketler arasında sebep-sonuç

İşte, Ağa Han'ın Hilafet için yazdığı mektup!

13.08.2021 07:30
(Batı'nın sözlerine asla kulak asmayınız.) "Türkiye'nin hayrını ve iyiliğini isteyen hakiki dostların üzerinde hemfikir olduğu şey;  "Babıâli'nin, Tanzimat'a ve Islahata ihtiyacı olduğudur. Lakin Avrupa'yı örnek almadan kendi içinden bunu başarmalıdır. İthal malı ıslahattan kaçınılmalı

"Ömer o haini vur! -3- (Haini alnından vurup yere serdi)

06.08.2021 07:30
Önceki makalelerimde söylediğim gibi; gayemiz tarihe bir not bırakmak ve gelecek neslin, içimizdeki ruhumuzu söndüren, kanımızı emen hainlerin içyüzünü görmelerini sağlamak; 250- 300 yıldır bizi sömüren emperyalistlerin maskelerini ve kimliklerini deşifre etmektir. Şimdi Şehit Ömer HALİSDEMİRhik

Gençlerimizi kirli oyunlardan kurtaralım

30.07.2021 06:30
Maalesef günümüzde İslam coğrafyasına kan kusturanların uyguladığı en büyük taktik şu: "Müslümanları, Müslümanlara kırdırmak!" Özellikle Sovyetlerin yıkılmasıyla tek hedefleri İslam coğrafyası olan Haçlı zihniyeti, Ortadoğu'yu kan gölüne çevirmek için planlarını uygulamayı sürdürüyor. Büyük bi

Ömer, o haini vur! (2)

23.07.2021 06:00
(Hollywood Senaryolu Bir düğün hikâyesi) Bu milletin tarihinde birçok ihanetler, düşmanla işbirlik darbeler olmuştur ve olmaya da devam edilecektir. Zira insanoğlunun genetiğinde "iyilik" olduğu gibi "ihanet" tohumu da mevcuttur. Biz yarası henüz taze olan bu son ihaneti gelecek neslin unu

Ömer o haini vur! (1) (Sebep perdedir, yapan Allah!)

16.07.2021 06:30
Bir milletin mukadderatında ince çizgiler bulunur. Bilhassa İslamiyet'in doğuşu, gelişip kök salması ve yerkürenin yarısını, beşerin de dörtte biri tarafından kabul edilmesi, baştan sona ilahi mucizeleri havidir. Hz. Peygamber'in öldürülmesi için kurulan tuzaklar, yapılan savaşlar ve kendisinin su-i

Şu bizim siyaset!

09.07.2021 06:30
Üzülerek ifade edeyim ki, çok partili siyasi hayata geçtiğimiz andan beri ülkemizin siyaseti üzerinde her daim harici güçler etkin olmuşlardır. Bu etkinliğin şiddet ölçüsü de kişilere ve zihniyete göre farklı olmuş; kimin de küçük miktardaki deprem şiddeti gibi, kimi zamanda 6 (altı) ve üzerinde sey

Hastalıklı muhalefet/ irritabl bağırsak sendromu!

02.07.2021 06:30
Evvela, I. Dünya Savaşı yıllarında Fransa Başbakanı olarak görev yapan Georges Benjamin Clemenceau'nun şu meşhur sözünü hatırlatmak istiyorum: "Osmanlı hakkında öyle bir karar verdik ki, artık bundan sonra bir daha asla ayağa kalkamayacaktır; fakat tamamen de yatalak bir hasta da olmayacaktır. Ya

Artık sesinizi kesme vakti!

25.06.2021 06:30
Eski tefsirlerde şöyle muhteşem bir hikâye anlatılır: "Süleyman Peygamber zamanında birisi bir bülbül satın alıyor; onu kafese koyuyor. Bülbül bir zaman ötüyor, şakıyor. Fakat bir gün kafese bir kuş konuyor; bülbüle bir şey söyleyip uçuyor. Bundan sonra bülbül ötmüyor. Adam bülbülü Süleyman

Oğuzhan Asiltürk'e verilen tepki!

18.06.2021 07:30
Bugünlerde Saadet Partisi'nde, Oğuzhan Asiltürk'ün SP'nin iç siyasette nerede durması gerektiği hususları hakkındaki açıklamalardan sonra, Partide bazılarında müthiş bir tepkiye neden olduğunu görüyoruz. Tepkilerin dozajına, sertliğine baktığımızda ise, şaşırmamak mümkün değil.İçleri nefret bürüm

Hür ve müreffeh yaşamın sırrı!

11.06.2021 07:30
Hz. Peygamber'in (asm) getirdiği esaslar, ülkemizde, belli bir zümre tarafından yoğun eleştirilere ve saldırılara tabi tutuluyor, maalesef insanlarımız büyük bir baskı altında.  Şunu unutmayalım ki, İslam geldiği ilk günden itibaren, ehlî kitap dediğimiz zümrenin taarruz ve saldırı

Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o da onlardandır!

04.06.2021 07:30
"Hiç şüphe yoktur ki sizler de sizlerden evvelki ümmetlerin tutmuş olduğu yolu tutacaksınız. Onların izini karış karış, arşın arşın takip edeceksiniz. Bu uysallıkta o kadar aşırıya varacaksınız ki; onlar bir kertenkele deliğine girmiş olsalar siz de arkalarından gireceksiniz". "Kim bir kavme ben

İçimizdeki münafıklar ve ektikleri fitneler!

28.05.2021 06:30
"Şevahid-ün Nübüvve"adlı Mevlana Cami'nin kitabında Hz.Ali'den ilginç bir rivayet naklediyor, şöyle ki: Hz. Ali (ra) buyurdu ki; Bir gurup insanlar beni Hz. Ebubekir'den ve Hz. Ömer'den üstün tutacaklardır. Onların kalplerinde nifak vardır. Müslümanların bölünmesini, ihtilafa düşmelerini isterler

Tıpkı Bedir ve Uhud Gazvesinde gibiyiz!

21.05.2021 06:30
Son yıllarda iktidar savaşında en ölümcül silahlar sahne almaya başladı. Özel olarak kurulan merkezlerde, Türk ve Dünya kamuoyuna bu haberler servis ediliyor.  Bazen içte "medyada" sahnelendikten sonra, bu defa dünya medyası nöbeti devralarak servis hizmetini üstleniyor. Bazen de tam tersi dış

Buruk bayram ve yaşasın zalimler için cehennem!

14.05.2021 07:30
İslam dünyası Ramazan bayramına yine "hüzün ve elemle" girdi. Bayramdan üç-beş gün önce zorba İsrail her zaman olduğu gibi yine ortalığı kan deryasına çevirdi. Bilhassa Arap liderlerden şu ana kadar kınayıcı, tel'in edici mahiyette tek bir sözcük, kelam duymadık, hepsi sus pus oldular. Lakin kendile

Virüs ve ilahi adalet!

07.05.2021 07:30
(Rabbim şanın ne büyük! Adaletin ne kadar keskin!) Kutsal Kitapların tümünde; Rabbimiz, çizgiyi aşan, günahlarda sınır tanımayan, Allah'ın nimetlerine karşı nankörlükte bulunan, gönderilen Resulleri inkâr eden, İlahi Şeriatlerin yerine kendi keyfince oluşturdukları kural ve yasalarla canlar

Ülkemizin yöneticileri ve batı alemi!

30.04.2021 07:30
Zaman zaman batı dünyasından, bilhassa yöneticilerin/idarecilerin, memurların örnek davranışlarından, kendilerini halktan birisi gibi görerek yaptıkları hareketlerden, tavır ve muamelelerden alıntılar yapıp, bizimkilerin de bunu örnek almaları temennisinde bulunuruz. Esasen bunları alıntılarken haki

Türk siyaseti ve Ömer'in adil yönetim anlayışı!

23.04.2021 07:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bize Ömerler lazım" sözü, zannediyorum Türk siyasetinin röntgenini ortaya koymuştur. Bir asırlık siyasi tarihimize bakarak söylüyorum: Bu ülkenin "gelişmiş ülkeler liginde siyaset icra etmesini" ve hakiki manada demokrasi ve cumhuriyetin uygulanması, ülkeni

Ehli kitap ve kibir ve inat!

16.04.2021 06:30
Şurası bir gerçek ki, Peygamberimiz (asm), kitap ehli kimselerin iman etmelerini çok istiyordu. Çünkü onların sözleri halk tarafından tasvip edilmekteydi. İman etmeleri için kafalarındaki her şüphenin silinmesini arzuluyordu. Bu sebeple Cenab-ı Allah, onun gönlünü sükuna kavuşturmak ve onu teselli e

İslam'da tartışma usulü ve ihtilaf ahlakı (2)

09.04.2021 07:30
Geçen yazımızda, ülkemizde bilhassa son yıllarda ekranları meşgul eden bazı ilim adamlarının "tartışma" tavırlarına dikkat çekmiştik. Bunların, tartışmadan, münazaradan ve bir gerçeği ortaya çıkarmaktan ziyade; düelloya dönüştüğünü, insanları kamplaşmaya, düşmanlığa götürdüğünü ve ülkemizin "birliği

İslam'da tartışma usulü ve ihtilaf ahlakı (1)

02.04.2021 06:30
17.yy'da Osmanlı üç cephede büyük kayıplar veriyor; ancak İstanbul'da 2 vaiz anlamsız tartışmalara giriyor. Biri; Ayasofya'da Kadızade Mehmet Efendi. Diğeri; Sultanahmet'te A.Mecit Sivasi Efendidir. Bu iki zat, 5-10 meselede birbirleriyle kürsüde her Cuma günü atışırlar ve nihayet zamanla "

Ülkemizin bitmeyen sorunları!

26.03.2021 07:30
Mantıken bir yerde sorunlar mütemadiyen tekerrür ediyor ve doğuyorsa orada temelde bazı şeylerin teşrih masasına konulmadığını gösterir. Şimdi üzerinde hepimizin hemfikir olduğu, bazısı bir asrı aşkın mazisi olan problemlerin var olduğu, bir acı gerçektir. Bu ülkede yaşayan ve hangi etnik

AK Parti ve kademeli dönüşüm!

19.03.2021 06:30
Bugünlerde AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in Ayasofya'nın Baş İmamı Mehmet Boynukalın'ın kadın cinayetlerine ilişkin açıklamalarına verdiği cevap, AK Parti'nin savrulduğu yer ve 2023 seçimleri hakkında bizleri endişelendiriyor. Acaba İktidar kendi sonunu kendi elleriyle mi hazırlıyor

Kim terörist? Müslüman mı? Hristiyan mı?

12.03.2021 06:30
Yalancının mumu yatsıya kadardır, demiş atalarımız. Demek ki, yalanın, algının, aldatmanın ömrü sürekli değil; onun da bir sonu, nihayeti vardır. Bu nedenle; "De ki: "Hak geldi bâtıl yıkılıp gitti! Zaten bâtıl yıkılmaya mahkûmdur", (İsra 81) ayet bir yönüyle bu noktaya işaret ediyo

Anayasa hakkında söz söylemek benim de hakkım!

05.03.2021 06:30
Bilmem kaçıncı defadır "Anayasa", Osmanlı'dan beri temcit pilavı gibi zaman zaman ısıtılarak gündeme getiriliyor. Ve neden ihtiyaç duyulduğu sayılırken yaldızlı, tumturaklı, güzel ve ambalajlı sözcükler gazete köşelerinde yerlerini alır. Bugünlerde de aynı senaryo vizyonda. Yine ala-i vela ile me

Sözde değil özde anayasa istiyoruz! (Son)

26.02.2021 07:30
(Churchill ve Roosvelt'in yaptığından ) Daha önceki yazılarımızda, Türkiye'deki anayasal çalışmaların 200-250 yıllık bir mazisinden bahsettik. Bunca tecrübemize rağmen ortaya çıkan "fiili durumdan" maalesef memnun olmadığımızı da ekledik. Ben hukukçu filan değilim, lakin bu çalışmaların se

Anayasa değişikliği ve özgürlük testi ! (2)

19.02.2021 06:30
Bir önceki makalemizde, Amerikan Başkanı Franklin Roosvelt'in "Dört Özgürlük" esasını baz alan bir konuşmasından bahsetmiştik. Daha 1940'lı yıllarda, düşünce ve fikir hürriyeti merkezli nasıl bir gelecek tasarladıklarını, Türk Kamuoyunun nazarlarına sunmaya gayret gösterdik. Benzer Özgürlük Madde

Sözde değil, özde anayasa! (1)

12.02.2021 07:30
Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Türk idarî yapısı baştan beri demokratik sivil bir yapıya hiçbir zaman bürün(e)memiştir. Osmanlı Devleti'nin ilk Anayasa'sı, 23 Aralık 1876'da ilan edilmiş, 1878'de II.Abdülhamit  tarafından askıya alınmış, 1908 İhtilali sonucunda yeniden yürürlüğe

Halkın anayasası ve kalplerde hasret kalan umutlar!

05.02.2021 06:30
Hakikaten artık kabak tadı verdi. Ta Osmanlı Dönemi'nden itibaren ısıtılıp ısıtılıp gündeme getirilen "özgür anayasa, halkın anayasası(!)" bugünlerde yeniden gündemde. İyi niyetinden şahsen şüphe duymadığım Reis tarafından yeniden Türkiye'nin gündemine "yeni anayasa" girdi. Zaten daha önce de benzer

Size vadedilen mutlaka gelecektir (O, sözünden hulf etmez, caymaz)

29.01.2021 07:30
Kurulduğu yıldan beri, ülkemizde takip edilen stratejiye bakıldığında; ülkenin belli bir hedefe doğru sevk edildiğini ve bu hedeften, bazı nedenlerden dolayı saptığında da birçok teşekkülün hemen devreye girerek, yeniden ülkeyi rayına oturttuğunu görüyoruz. Birazcık akıldan nasibi olanlar bunu f

Batı'nın dünyayı sürüklediği tehlikeli akibet!

22.01.2021 06:30
Bugün genelde küresel düzeyde ve husussan Türkiye'de "Oryantalistlerin" bütün imkanlarıyla "İslam'a" savaş açtığını ifade edelim. Mesela bir konuşmasında ünlü oryantalist Theodore Nöldeke; "Bizim Kur'an ve İslam kültürü üzerinde çalışmalarımız iyi incelendiğinde, gerçekte Kur'an'ı ve İslam kültürünü

Zihni kölelikten kurtulma vakti gelmiştir!

15.01.2021 07:30
Bugün maalesef Türk kamuoyuna hâkim olan zihniyet; hatta milliyetçi ve mukaddesatçı aydınlarımızın da içinde bulunduğu kahir ekseriyet, İslam ve Türk kültürüne hizmet ediyoruz savıyla Amerikalıların ve İngilizlerin bile yapamadığı şekilde, Türk okullarında İngilizce tedrisatının (gerçi İngiliz

ABD'deki olaylar ve kapitalizmin gerçek yüzü!

08.01.2021 06:30
ABD asrın olaylarına sahne oluyor. Herkes kendi dünyasından bunu okuyabilir. Bana göre bu olayların en önemli yanı, dünyayı sarsan "virüs" olayından sonra ikinci bir zelzeleye yol açmış olmasıdır. ABD üzerinden dünyaya yön veren "kapitalizmin" beklenen sonucudur. ABD'de Yayımlanan bir istatistikt

Tünelin ucu görünüyor!

01.01.2021 07:30
Kur'an kıssalarının her birinde pek büyük ibretler vardır. Dikkatle bakıldığında fert ve toplum olarak sağlıklı bir yaşamın şifreleri okunur. Meselâ; Taha suresinde; "Firavun'a gidiniz, o çünkü azdı. Kendisine yumuşak söz söyleyiniz; belki aklını başına alır, yahud içine korku gelir." 43-44

Osmanlı olmasaydı Araplar şu anda ya Hristiyan ya da Şii olurlardı

25.12.2020 06:30
Bir arkadaşımın bana ilettiği, "Libyalı İslam Tarihi Profesörü Ali Muhammed Sallabî'nin" bir televizyon konuşmasından, oldukça enteresan, bir kısmını yorumsuz sunmak istiyorum: "TARİH TEKERRÜR EDİYOR, DERS ALIN EY AKIL SAHİPLERİ! Eğer Allah, sonra da Osmanlı Devleti olmasaydı Arap Yarıma

Müşriklerin ambargosu ve yükselen Türkiye!

18.12.2020 07:30
ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırım kararını "Kur'an'ın bakış açısına göre", değerlendirelim. Evvela, basında çıkan şu habere bakalım: "Son dakika... ABD, CAATSA kapsamında Türkiye'ye sınırlı bir şekilde yaptırım uygulama kararı aldı. Yaptırımın detaylarını bilen ABD'li bir yetkili Financia

Hz. Ömer ile Hz. Ali arasında ibret verici bir kıssa!

11.12.2020 06:30
İbni Abbas (ra) şöyle anlatmıştır: "Allah Taala Ashab-ı Kirama Medayinin fethini, Emir ül Müminin Ömer'in halifeliği zamanında nasip etti. Ganimet mallarını getirdiler, Resullullahın (asm) mescidinde açtılar. Önce Hz. Hasan bin Ali (ra) geldi. Ya Emir ül Müminin! Allah u Taala Müslümanlara fetih

Yeni yargı paketi ve Hz. Ali'nin zırhı!

04.12.2020 07:30
"Nedense her daim başkaları sebebiyle uğradığımız zarar ve hüsranlardan bahsederiz. Sıra kendi kendimize verdiğimiz zarar ve hüsranlardan bahsetmeye geldi. Bu, bizim olgunluğumuzun başlangıcı olacaktır", diyor büyük mütefekkir Aliya Izzetbegoviç. Maalesef İslâm dünyası, MODERN DÜNYAYA r

Avrupa'nın bitmeyen İslam kini! (Tarih tekerrür ediyor)

20.11.2020 06:30
Zaman zaman yazılarımızda Akif'in "vaaz ve hutbelerinin" MEB tarafından okullarımızda, bilhassa imam hatiplerde ders olarak okutulması gerektiğini hem 'tarih bilinci' hem de 'inanç ve kültür birliği' açısından elzem olduğunu söyleyip duruyoruz. Zaten tarih tekerrür ediyor; çünkü ders ve ibret almıyo

Azeri-Ermeni savaşı ve Hz. Ali'nin ulusa seslenişi!

13.11.2020 06:30
Azerilerin, Ermenilere karşı kazandıkları "Karabağ Savaşı", Müslümanların birlik, beraberlik ittihad ve dayanışma halinde neleri başarabileceklerini gösterdi. Aynı zamanda Müslümanların neden zillet içinde bir hayata düçar olduklarının da sebeplerini açıkça ortaya koymuştur. Bu münasebetleHz. Ali'ni

Bilinmesi gereken bazı esaslar!

06.11.2020 06:30
*Sebepler zahiridir, asıl yapan Allah'tır. Bütün sebepler bir araya gelse meselâ bir elmayı halk edemezler. *Bir şey, her şeysiz olmaz. Bir eşyanın, varlığın icadı için çok şeylere ihtiyaç vardır. Meselâ; bir gıdanın vücudu için; başta Güneşe, Ay'a, Dünyanın dönüşüne, Mevsimlere, Gece

Sahte Batı medeniyeti yıkılıyor mu?

30.10.2020 07:30
Tanzimat'tan bu yana yönümüzü ve rotamızı döndüğümüz Batı medeniyeti, esasen Bediüzzaman'ın tabiriyle be (5) menfi esas üzerine bina edildiğinden çökmesi mukadder idi. Lâkin, bizimle olan tangosu pek uzun sürdü. Bunun da bana göre iki sebebi vardır: Birisi; Batı'nın teknolojisine hayran

Azerbaycan olayındaki ilahi mesaj!

23.10.2020 07:30
Bugünlerde Azerbaycan-Ermenistan çatışmasından gelen zafer haberleri, sanırım samimi bütün Müslümanların sevinç gözyaşlarına yol açmıştır. Çünkü asırları aşkın uzun yıllardır, girdiğimiz her cephede hep mağlubiyet ve toprak kaybettiğimiz haberlerini alıyor, kahroluyorduk. -Peki, ne oldu da, durum

Genetiği bozuk aydınlarımız!

16.10.2020 07:30
Akif der ki; "Felaketimizin başlıca esbabından biri de lafcılığımızdır. Ve devamla; Ey erbab-ı iman, yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Bu hareketiniz inşallah (Allah'ın yanında) fevkalade çirkindir, rızayı ilahiye külliyen muhaliftir, haramdır. Allah o kullarından razı olur, o kulların

Ülkemin hırsızları ve hükümet!

10.10.2020 07:30
Bugünlerde yüklü "Elektrik, su ve doğalgaz" faturalarından gelen serzenişleri, itirazları ve sızlanışları duyunca aklıma "Şark Klasiklerinde" geçen ve Mevlana'nın Mesnevi'sinde ifade ettiği bir hikâye geldi. Şöyle ki: "Derler ki; köylünün biri, bir eşeğe binmiş olarak Bağdat'a geldi. Bir ke

Rus hapishanesinden bir mektup!

02.10.2020 06:30
Bugün bir dostumun bana ilettiği mektubu paylaşacağım. Artık ülkemiz yeryüzü Müslümanlarının "melce ve mence"si olmuştur. Sıkışanların başvurduğu bir kale durumundadır. Tarihte Osmanlı'yı Osmanlı yapan hasletler, yeniden bizde filiz vermeye başladı. İnşallah Türkiye'miz, eski kuvvetine ve kudretine

Türkiye atının kuyruğunu bağlamalıdır!

25.09.2020 06:30
Ortadoğu'da güçlü bir devlet olmanın zamanı geldi. Zira bu tarihin bize yüklediği bir sorumluluktur. Bunun için de; Evvela; toplumsal konsensüsün sağlanması lazımdır. Buna da "Eğitim Sisteminden" başlaması öncelik arz etmektedir. Batının dayattığı, dikte ettiği müfredat derhal ayıklanmalı ve yeri

Melekler mi üstün insanlar mı üstün!

18.09.2020 06:30
İmam Cafer hazretlerine sordular: melekler mi üstün, insanlar mı? İmam, "Size ceddim Ali'nin cevabıyla cevap vereyim; Allah, meleklere şehvetsiz akıl verdi, hayvanlara da şehvet verdi. Âdemoğullarına ise, her ikisini verdi. Aklı şehvetten üstün olan, meleklerden hayırlıdır. Şehveti akla gal

Kul azmayınca hak bela yazmaz!  

11.09.2020 06:30
 "Ben bütün kuvvetimle, hadsiz lisânım olsa, o hadsiz lisânlarla kasem ederim ki, âlemi bu nizam-ı ekmel ile, bu kâinatı zerreden seyyarata kadar, sinek kanadından semâvât kandillerine kadar&nbs

Yorgo'ya bir çift lafımız var

04.09.2020 06:30
Merhum Akif; Batıyı, "tek dişi kalmış canavar" diye tarif eder. Batıyı tanıyan aydınlarımız, özellikle "reklam ve büyük bir propaganda" üzerine kurulmuş, sadece çıkarını önceleyen bir medeniyet olduğunu vurguluyorlar. Övgüye değer bütün değerlerin, sadece ve sadece kendilerine yönelik olduğunu, edeb

Bir zamanlar ne idik ne olduk!

28.08.2020 06:30
FAZİLETLİYDİK: Kimsenin malına, mülküne göz dikmezdik. Kimsenin namusuna yan bakmazdık. Hırsızlık nedir bilmez, dilenciliği meslek edinmez, kimseyi de küçümsemezdik. DÜRÜSTTÜK: Bir zamanlar, Londra Ticaret Odası'nın en görünür yerinde şu mealde bir tavsiye levhası asılıydı: "Türklerle alışveriş e

Bir Yahudi ile Türk'ün hikayesi!

21.08.2020 07:30
M. Akif'in meşhur sözü üzerinden yüzyıl geçti, maalesef aynı "tembellik, lakaytlık ve Müslümanlara tavır ve davranışlarımızla perde olma hastalığımız" hala devam ediyor. Ne demişti: "işleri var, dinimiz gibi; işimiz dinleri gibi". Bir arkadaşımın gönderdiği notu aynen iktibas ediyorum. Neden

Bazı insanlar karanlığa alışmışlardır, ışıktan hoşlanmazlar!

14.08.2020 06:30
Aliya Izzetbegoviç büyük bir devlet adamıdır; aynı zamanda da batı ve doğu dünyasında iz bırakan yüksek bir aydın,  muhterem bir âlim/hukukçudur. Onun tecrübeleri ve sözleri deniz feneri gibi yol göstericidir. Bilhassa ülkenin yönetimine soyunan yöneticilerimiz, hükümet ve devlet adaml

Ya İstanbul Sözleşmesi; ya da İslam sözleşmesi!

07.08.2020 07:30
Bugünlerde hararetle gündemde olan 'İstanbul Sözleşmesi' üzerinde toz duman kopuyor. Her hususta olduğu gibi, bu hususta da yine muvaffık/muhalif diye kamuoyu ikiye bölünmüş.  Evvelâ hemen şunu söyleyeyim ki, bir asırlık 'resimden- isimden' ibaret CUMHURİYET sisteminin yetiştirdiği ve

Aslı hu neslı hu!

24.07.2020 07:30
Zaza'ca da bilhassa birisinin yanlışına hatasına kızıldığında ifade edilen bir deyim vardır: " Aslı hu, neslı hu!" Yani kişi eninde sonunda genetiğindeki yazılı olan "fıtratını" ortaya kor. Muhakkak ki, genetiğinden, fıtratından bir hareket, tavır, davranış, fiil, oluş..vs. sadır olur. Ülk

Ayasofya ve ikinci fetih!

17.07.2020 06:30
Bazı rivayetler İstanbul'un ikinci defa fethedileceğini söylüyor.Hadis-i şerife göre o gün insanlar sadece"tekbir ve tehlillerle" İstanbul'u fethedecek... İşte o fetih, top, tüfek ve silah sahibi olmayan halkın, Allah'ın inayetiyle 15 Temmuz 2016 günü yaptığı fetihtir. 10 Temmuz 2020'de, Ayasofya

Bela ve musibetleri nasıl okumalıyız?

10.07.2020 07:30
İnsan âleminde bela ve musibetler eksik olmaz. Ve kıyamete kadar da olacaktır. Kur'an-ı Kerim'de başlarına belâ ve musibetler gelmiş kavimlerin kıssaları zikrediliyor ve nedenleri, yani o insanların işledikleri fiillerin neler olduğu hikâye ediliyor. Verilen ilahi mesajlarla

Osmanlı padişahları ve tebdil-i kıyafet!

03.07.2020 06:30
Padişaha, memlekette olup bitenleri haber verecek nedimler gerektir ki; işlerin ne yolda yürüdüğünü anlayabilsin, halkın ve milletin ahvalini kendine ulaştırsınlar. Derler ki, Ardeşir adında uyanık bir padişah vardı. Her sabah yanına gelen nedimlerine; falan kimse bu gece şöyle yapmıştır yahut fa

Libya siyasetimiz ve Müslümanların yeşeren ümidi!

26.06.2020 07:30
Bugün husussan Arap halkı, tüm dünya Müslümanları ve mazlum Afrika halkı, Türkiye'nin Libya Stratejisine ve takip ettiği kararlı duruşuna hayran olmakta, haklı olarak övmektedir. Ancak içimizdeki belli bir zihniyete, gücümüzü ve kudretimizi kabul ettirmekte maalesef zorlanıyoruz. Bu kesim

Türk aydınları ve İstanbul'dan vedanâme!

19.06.2020 06:30
Bediüzzaman; 2. Meşrutiyet'in hemen öncesinde, başkent İstanbul'da "Medeniyet, demokrasi, söz ve fikir hürriyeti, ülkenin istiklali ve istikbali" hususunda, İstanbul'daki ulemanın ve aydın kesimin kopardıkları fırtınaya, çevirdikleri dolaplara ve ortalığı karıştıran fitne ve fesatlara, şahsi menfaat

Ayasofya ve ağzı olan konuşuyor!

12.06.2020 07:30
" An megesberberg-i kâh u bevl-i Har,   Hem çükeştîbanhemîefrâşt ser." "O sinek, bir merkep sidiği üstündeki saman çöpüne konmuştu. Gemici gibi kafa tutuyordu. Ve devamında; " diyordu ki; Ben denizi ve gemiyi kitapta okumuş, bir müddet onları düşünmüş, durmuştu

M. Akif'e göre batı stratejimiz!

05.06.2020 06:30
Bu millete Tanzimat'tan beri öyle bir Batı Narkozu verildi ki, belki de kıyamete kadar tesiri olacaktı. İşin kompradorları böyle söylüyorlardı. Fakat her halükarda söz "Kader-i İlahinin"dir ve Kader, BATI BALONUNU BİR VİRÜSLE TÜM DÜNYADA PATLATTI. Ancak şu bir vakıa ki, bir asır önceki Akif'in ih

Hükümetin düştüğü tuzak!

29.05.2020 07:30
Türkiye'nin son bir-iki asırlık tarihi seyrini takip edenler şunu görürler ki, ülkede iki kısım güruhun olduğunu fark ederler: Biri; sırf ötenler, Diğeri; üretenler. Fakat gariptir ki, ötenler dışarıdan aldıkları bir kısım destekle, daima etkin olmuş ve sesi gür çıkmıştır. Diğer kesim i

Mavi vatan, Girit, adalar!

22.05.2020 06:30
Bugünlerde Mavi Vatan cümlesini çok duymaya başladık. Yakında buna Girit, 12 Adalar da dâhil olacak. Türkiye son yıllarda peş peşe, ABD, AB ve Rusya'yı karşısına alacak şekilde, birçok stratejik hamleler yaptı, cesur adımlar attı. Bütün bu stratejik hamlelerin başında da deneyimli bazı p

Yeni bir yıldız doğuyor!

15.05.2020 07:30
Devlet-i Âliye-i İslamiye, İslam dünyasının, dünya Müslümanlarının umudu ve hamisiydi. Sonra bir inkıta ve akabinde inkıraz dönemine girdik. GDO'su değiştirildi. Artık biz kendimiz değildik. Değil dünya Müslümanlarının, kendi vatandaşlarının bile inanç dünyasından kopuk, batının uydusu ve paza

Bursa Şehir Hastanesi, sofestailer ve inkarcı muhalefet!

08.05.2020 06:30
Malumunuz Sofestailer; "müsbet veya menfi hiçbir hükme varmayan, daima şüphe içinde kalmayı esas alan felsefi bir doktrinin (septizm) mensubu olan kişilerdir." Bugünlerde Hükümetin dünyanın dört bir tarafına dağıttığı ve ülke içinde ise kendi vatandaşlarına ücretsiz verdiği ve hastalıklı kişileri

Hükümete tavsiyemiz!

01.05.2020 07:30
Son günlerde patlak veren Baro Bildirgesi, bu ülkede temel bir hastalığımıza tekrar dikkatimi çekti. "Aydın hastalığı". Neymiş efendim bu aydın hastalığı? Bu hastalık; "Meşrutiyetten" itibaren üzerinde tartıştığımız ve maalesef hala da içyüzünü göremediğimiz "Batı Medeniyeti" meselesidir. Maa

Korona ve batı teknokrasisinin çöküşü!

24.04.2020 06:30
"Her milletin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler".  (Araf, 34) Evet, nihayet "kan, gözyaşı ve zulüm" üzerine oturmuş "hazır batı milleti/ medeniyetinin" çöküşüne tanıklık ediyoruz. "Allah'ın öteden beri işleyip duran kanunu (budur).

Hadise dil uzatan asrımızın uleması! (1)

17.04.2020 07:30
Nedense Hz. Peygamber'in hadislerine dil uzatan âlimleri gördüğüm zaman hemen aklıma "misyonerler" gelir. Misyonerliğin en belirgin propagandalarından birisi de; İslam ülkelerinde, Müslümanlığın en kuvvetli kalelerinden olan hadislere saldırmak, tezyif etmek ve Müslüman kitlenin üzerinde b

Osmanlı'da fikir hürriyeti ve Molla Kabız Vakası!

10.04.2020 06:30
Son yıllarda ayet ve hadislere dil uzatanların sayısı gittikçe artıyor. Dış saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde, içte de itikadımızı kökünden sarsmaya matuf bu tür saldırıların arkasındaaçık veya gizli şer gurupların olduğu, izlenimini veriyor. Yazılı, görsel ve sosyal medyada, gittikçe gündeme

Korona nimet mi, nikmet mi? (2)

03.04.2020 07:30
Mevlana der ki: "Bad u Hakk u Ab u Ateş Ben de end; Bâ Men u Tû Mürde Bâ Hak, Zinde End." Yani; "Unsurlar (Rüzgar, toprak, su ve ateş); Allah'ın kulu ve mutî'idir. Onlar, bana sana karşı biruh; fakat Allah'a karşı ziruhtur." "Yedi gök ve bunların içindekiler O'n

Korona nimet mi, nikmet mi? (1)

27.03.2020 06:00
Dünyayı kasıp kavuran "Koronavirüsü" nün Tıbbî yönünü işin uzmanlarına havale ederek, İslâm Felsefesi açısından tahlilini yapalım ve Koronavirüsü'nü de bu perspektiften değerlendirelim. Malumunuz Rahmet-i İlahiye üç kısımda mütalaa ediliyor: Zahirde ve Batında "rahmet-i mahza/ha

İlahi tokat, Korona!

20.03.2020 06:00
" Rabb'inin ordularını, kendisinden başkası bilmez" (Müdessir 31) ayetinde belirtildiği gibi, işte, o ordudan bir "Korona Neferi" ile, cebbar zalimleri, yeryüzü firavunlarını, İnsi şeytanları, kalbi ve vicdanı taşlaşmış gayr-ı müslim kişi ve trolleri, kendilerini Tanrı gibi gören devletleri, tir tir

Ey âlem-i İslam! Uyan, Kur'an'a sarıl! (2)

13.03.2020 07:30
Önceki yazımızda, İslam Âlemi'nin içinde bulunduğu keşmekeşten, bölünmüşlükten, fırkalaşmadan, parçalanmadan bir an önce kurtulması gerektiğine değinmiştik. Peki, bu nasıl olacak? Kurtuluş mümkün müdür? Müslümanların yerine getirmesi gereken vecibeler nelerdir? gibi sorulara bir çok mütefek

Ey Alem-i İslam! Uyan, Kur'an'a sarıl! (1)

06.03.2020 06:00
2013' de Risale Haber'de çıkan "İslam Alemi" ile ilgili yazımı günün önemi bakımından tekrar yayımlamak istiyorum. Ta ki, Kader'den Türkiye'nin nasıl bir görev üstlendiği anlaşılmış olsun.    Fatih Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün yaptığı Ortadoğu anketi internette y

Doğudan Notlar/ Taziye Geleneği

28.02.2020 06:00
 Bir haftalık Bingöl seyahatim yoğun taziye programlarıyla geçti. Doğuda en dikkat çeken, örf, töre ve adetlerin başında TAZİYELER gelir. Hemen hemen her köyde taziye evleri bulunuyor. Olmayan köylerde de Camilerin alt bölümleri buna göre tefriş edilmiş. Her taziye asgari 3 (üç) gün sürüyor.

Batılılara göre Müslümanlar itlaf edilmesi gereken hayvanlardır

22.02.2020 07:30
Dünyada Avrupalıları hakkıyla anlayan ve anladığını da iki cümle ile özetleyebilen bir Müslüman varsa o da ümmetin ulularından, iyi ahlâklı, mağfur Hersekli Hoca Kadri Efendi merhumdur. İslâm dünyasının en fedâkâr, en iyi ahlâklı ve ileri gelenlerinden Mısırlı Prens&nbs

Ey kendini insan bilen insan! Kendini oku!

14.02.2020 06:00
Günümüzde sosyal medyanın peşine takılıp da ömür sermayesini kaybeden insan, maalesef, kendini, benliğini de tamamen yitiriyor da bunun farkında bile değil. Sosyal medyanın, sanal âlemin günümüz insanlarına kurduğu en büyük tuzak; kendisini kendisine unutturmaktır. Bu nedenle; büyük zatlar;

Ölüm tebdili mekandır!

24.01.2020 07:30
Her gün birileri bu dünya misafirhanesine teşrif ederken bir o kadarı da "misafirlik" süresini doldurup asıl memleketine, ebediyen hayat süreceği ahiret âlemine uğurlanmaktadır. Bu hafta içinde üç dostumuzu uğurladık. Uzun yıllardır tanıdığım samimi bir Allah dostu olan Prof.Dr. Gürbüz Akso

Her Türk'ün bilmesi gerek!

17.01.2020 06:40
Türkiye'nin her sahada 7 düvele karşı verdiği amansız mücadelenin ana nedeni bize biçilen KEFENDİR, yani GOPAK PROJESİDİR. Peki, nedir GOPAK? -Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi ( GOPAK ) ABD'nin küresel ekonomiye hâkim olmak, Yeni Dünya Düzenini kendi istekleri çerçevesi içi

Yönetici nasıl olmalıdır!

10.01.2020 07:30
Bir önceki makalemizde bir yöneticinin yaptıklarına ayna tutan hakiki ulemanın varlığı, o devletin şeffaf olmasını sağlar ve toplumda güven, huzur, itaat, emniyet ve asayişin en önemli sigortası olduğunu da ifade etmiş ve Mevlana ile Sultan Keykavus'tan örnek vermiştik. Tarihte uzun ömür süren Tü

İdareci çobanlık yapmalı, kurtluk değil!

03.01.2020 06:50
Asırlarca adaletle hükmünü sürdüren bir medeniyetin, bir ecdadın çocuklarıyız. Böyle bir ecdadın evlatları olmakla ne kadar da övünsek azdır. Zira geriye, maziye dönüp baktığımızda yüzümüzü kızartacak, dünyanın önünde utançla eğdirecek bir şeni, çirkin fiil ve icraat bulamayız. Lâkin medeniyet

Batı bizi niçin sevmez!

27.12.2019 07:30
1930 yılında Hitler'den kaçarak Türkiye'ye gelen Yahudi asıllı Alman Prof. Dr. P. Neumark (Hukuk ve İktisat fakültelerinde hocaların hocası olarak ders vermiştir) ile bazı öğrencileri Boğaziçi'nde bir geziye çıkarlar. Nakleden avukat da bu toplantı içindedir. Talebelerden biri şu soruyu sorar: "Avru

Farabi'ye göre devlet adamının özellikleri

20.12.2019 06:50
Bir memleketin ömrü, temellerinin sağlamlığı ölçüsünde devam eder. Dolayısıyla sağlam ölçüler üzerine kurulmuş bir devlet, yöneticisinin bu kural ve prensipleri adil ve şeffaf uygulamasıyla, toplum katmanları da birbirlerine sevgi, saygı, hürmet ve merhamet ilişkileriyle kenetlenir. Halkı huzur ve r

İsrail, Barzani, PKK/YPG ve taşlar yerine konuyor!

13.12.2019 07:30
İSRAİL, İslam dünyasının bağrına saplanan, Batı Haçlı Dünyasının hançeridir. Bu hançeri İslam'a daha fazla zarar vermemesi için durdurmak gerekiyor. Trump'un tehdidi neydi; ABD PKK'yı, "İsrail'in güvenliği ve Türkiye'yi tehdit etmek", yani bölmek için bir araç olduğundan dolayı kullanıyor. Barzan

Öğretmenler ve kaybolan milli değerlerimiz! (2)

06.12.2019 06:50
Halk ve kalabalık aynı şey değildir: "Halk değerlerini, dâhili şuurunu, ahlak ve ideal prensiplerini kaybettiğinde kalabalık haline dönüşür. Şuursuz halk, SÜRÜ halini alır.'' (Aliya) Bugün maalesef Batı ahlaki değerleriyle eğitilen çocuklarımız, (Elbette istisnaları var) kendi kadim medeniy

Öğretmenler ve kaybolan milli değerlerimiz! (1)

29.11.2019 07:30
Bir toplumu ayakta tutan ve onu geleceğe taşıyan en önemli şey, o toplumu mazisiyle bağlayan değerlerdir. Genetiğinde tevarüs eden gelenekleridir. Bunlar yok olduğunda o toplum dünya sahnesinde millet olma hüviyetini kaybetmiştir. Bu nedenle; Tarih boyunca, Türklere kin ve düşmanlık besleyen Batı

Türkleri sahip oldukları askeri güçten mahrum etmek!

22.11.2019 06:53
(Zorlu Coğrafya/Allah'ın da Bir Hesabı Vardır) Patrik Vermanos'un Rus Çarına yazdığı ve Rus General İgnatief tarafından ifşa edilen mektubun bir satırında şu ifadeler geçiyor: "TÜRKLERİ MADDETEN EZMEK VE YIKMAK GAYR-İ MÜMKÜNDÜR. ÇÜNKÜ TÜRKLERİN BU GÜCÜ; DİNE BAĞLILIKLARINDAN VE KADERE RIZA GÖSTER

İslamda umera ve ulema ilişkisi! (Yöneticilerle Düşüp Kalkan Alimler!)

15.11.2019 07:30
Müslüman aydınlar arasında "YÖNETİM TARZI" daima tartışılmış ve tartışılmaktadır. Olaya; beşeri rejim olan demokrasi mi? Yoksa İlahi rejim olan Şeriat mı, noktasından yaklaşılmış ve tartışmanın özünü teşkil etmiştir. Bir kısmı; demokrasinin kurallarının kahir ekseriyeti, İslamiyet'le bağdaşır

Akif'ten bugünkü hükümete bir çift söz!

08.11.2019 07:00
"Bilmiş olunuz ki; Allah emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi size emreder."  (Nisa 58)  "Bu hitap bütün emanetler hakkında insanlara yönelik umumi bir hitaptır. Bir kavle göre Kâbe-i Muazzama'nın hizmetkârı Osman bin Tal

Genetik yapımızı bozdular (1)

18.10.2019 07:30
Cemil Meriç'e göre; "Bu ülke 1789'dan beri su alan bir gemi... Fransız İhtilâli yalnız Batı feodalizminin değil, ihtiyar şarkın da ölüm çanı. Osmanlı bir başka medeniyetin varlığını o zaman fark eder. Henüz ne imanını kaybetmiştir, ne haysiyetini. Zirvelerden bakar Diyâr-ı küfre. Avrupa

ABD'nin tuzağı bozuldu!

11.10.2019 07:00
ABD'yi ele geçiren Yahudi Baronların asıl gayeleri; günah imparatorluğu diye adlandırdıkları Osmanlı İmparatorluğunu yıkmak ve "arz-ı mev'ud" diye isimlendirdiği bu topraklarüzerinde "Büyük İsrail" devletini kurmaktır. Çünkü bu toprakların, kendilerine Tanrı tarafından va'd edilmiş olduğuna inanmakt

ABD ajandasında hedef, büyük İsrail!

04.10.2019 07:30
Suriye hadisesinden sonra ABD, bölgeye kalıcı yerleşmek için demir attı. 10 ve 40. enlemler arasındaki bölgede (Arz-ı Mev'ud) kalıcı olduğunu ve özellikle Türkiye'ye karşı takip ettiği stratejiden bir milim bile geri adım atmadığını ve aksine savaşı bile göze alabilecek çılgın davranışlar serdettiği

ABD'nin Ortadoğu politikası ve amacı nedir? (4)

27.09.2019 07:00
Hristiyan Batı'nın ABD liderliğinde "Yeni Dünya Düzeni" her ne kadar insan hakları ve demokrasiyi temel prensip olarak alan ülkeler arasında işbirliğini, bu özelliklere sahip olmayan ülkeleri tecrit eden ve onlar üzerinde siyasi ve ekonomik baskıyı öngören yeni bir dünya görüşü olarak tarif etmekte

ABD'nin Ortadoğu politikası ve amacı nedir?(3)

20.09.2019 07:30
Önceki yazımızda, ABD'nin BM kararlarına, politikasına aykırı gördüğü için, hayır (ret) verdiklerinden birkaç tanesini zikretmiştik ve benzer kararların da oldukça kabarık bir yekûn teşkil ettiğini söylemiştik. BM Kararlarında da görüldüğü gibi, ABD dün olduğu gibi bugün de Dünya halklarını hu

ABD'nin Ortadoğu politikası ve amacı nedir? (2)

13.09.2019 07:00
(ABD ve Kapitalist Ülkelerin İnsanlık Dışı Davranışları) Önceki yazılarımızda, ABD'nin BM Kararlarına politikasına aykırı gördüğü için hayır verdiklerinden birkaç tanesini zikretmiştik ve benzer kararların da oldukça kabarık bir yekûn teşkil ettiğini söylemiştik. BM Kararlarında da görüldüğ

Büyük şeytana (Amerika'ya) neden güvenilmez!

06.09.2019 07:30
Amerika kendini dünya efendisi ve patronu görüyor; " a)Amerikan cumhuriyeti, tarihin en üstün ırkının kurduğu bir cumhuriyettir. b) Tanrı tarafından yönlendirilen bir devlettir. c) Bu cumhuriyetin liderleri de yalnız devlet adamı değil, aynı zamanda Tanrı'nın peygamberleridir". (ABD Senatörü Albert

İnsanlığın huzuru İslam'dadır (3)

30.08.2019 07:00
(Frederic Bastiat ve İlahi Şeriat) Bu dünyada huzur, Allah'ın gönderdiği "İlahi Yasaya" uymaktan geçtiğini, söylüyor Fransız Frederic Bastiat. Meşhur yazar, bir saat gibi işleyen kainatın, büyük bir denge ve nizam üzerine kurulduğunu, insanoğluna düşen şey de; "İlahi Yasaya uyarak, bu dengeyi ve

İnsanlığın huzuru İslamdadır! (2)

23.08.2019 07:30
Bir önceki yazımızda; "En mutlu ve en ahlaklı insanlar çoğunlukla hangi ülkede yaşıyorlar?  Sorusunun cevabını, Fransız yazar Frederic Bastiat'ın 1850 yılında yayımlanan 'Hukuk' adlı tezinden iktibasen yanıtlamıştık. Bu yazar, 'bırakınız yapsınlar' ilkesini savunan popüler bir ekonomi yazarıdır

İnsanlığın huzur ve refahı İslam'dadır diyor Frederic Batista

16.08.2019 07:00
En barışçıl, en mutlu ve en ahlaklı insanlar çoğunlukla hangi ülkelerde yaşıyor? Yasanın kişiye özel işlere en az müdahale ettiği, hükümetin varlığını en az hissettirdiği, bireyin geniş bir ufuk ve etkin özgür düşünce sahibi olduğu, bürokrasinin asgari düzeyde olduğu ve sade olduğu, vergilerin en ha

Jakoben Kemalist muhalefet ve sürekli hoşnutsuzluk!

09.08.2019 07:00
Bu ülkede bir kitle var; sürekli karamsar, münekkit ve hoşnutsuz. Yapılan hiçbir icraatı ve iyiliği, yeniliği ve hayr'u hasenatı beğenmez. Bu bakış bir partinin üst yetkilisinin ağzından şöyle ifade edilmişti: "Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak ha

Haçlı tuzakları ve köksüz eğitim!

02.08.2019 07:30
20.yy'ın ortasından itibaren İslam düşmanı grupların emelleri ve projeleri değişmedi fakat metotları değişti: "Müslümanları Müslümanlara kırdırmak" Başını Amerika ve İngiltere'nin çektiği Haçlı zihniyeti, Sovyetlerin yıkılmasından sonra hedeflerine İslam'ı koydukları apaşikâr ortadadır. Bun

Maarif akıl tutulmasından kurtulacak mı?

19.07.2019 07:30
Niyetin fiile tesiri yoktur. Maarif bakanımızın niyetinden ilk günden itibaren hiçbir şüphem olmadı. Velakin cesaretinden hep işkillendim. Türk aydınlarının en önemli özelliklerinden birisi de budur. Cesaret ve risk almada sınıfta kalmışlardır. İstisnalar her zaman mevcuttur. Bulundukları her mek&ac

Türk gençliği nereye gidiyor!

12.07.2019 07:00
Gençlerimizin ve insanlarımızın hayata bakışları ve yaşam tarzları gittikçe dünyevileşiyor ve sekülerleşiyor. Asıl hayat dediğimiz ahiret ve ona yönelik inançlarımız yok oluyor ve dolayısıyla da bizi biz yapan değerlerimiz ortadan kalkıyor. Her kiminle konuştuğunuzda ilk vurgu yaptığı şey;"zaman

Ayasofya bağımsızlığımızın bayrağıdır!

05.07.2019 07:30
Bu köşede mükerreren yazdığımız yazılarda bir şeye özellikle dikkat çekmeye çalıştık; Dünyanın hiçbir ülkesi 7/24 siyaset yüklenmesini, şarzını kaldıramaz. Eninde sonunda toplumsal ve ferdî patlamalara, öfke, ruhsal, sosyolojik ve psikolojik metastazlara yol açar. Ve en nihayetailelerin 

Bir isimsiz İslam kahramanı Halim Çelik anısına!

28.06.2019 07:04
Her gün beş vakit namazda; " ihdinessıratelmüstakim" deriz. Yani bizi doğru yola ilet, Hak yolundan ayırma. Çünkü her an sapma, kayma ve kaybetme ihtimali var. Zira insanoğlu öyle duygularla, sermayeyle yüklenmiş ki, bunları prospektüsüne uygun kullandığında (ki Hak yolunda kullanmak da, Ego /nefis

Dibe vuran siyasi kültür! (İmamoğlu-Yıldırım Buluşması)

21.06.2019 07:30
Pazar akşamı belki siyasi kültürümüzde yeni bir perde açılmıştır. Eminim ki bundan sonra toplumu kamplara ayıran, büyük israflara yol açan ve bu nedenle alabildiğince insanları geren, ki sonucunda da adeta toplumda "grizu patlaması" gibi niza, kavga ve düşmanlığa yol açan "ŞARK TİPİ SİYASİ PROPAGAND

Müminlerin münafıkları!

31.05.2019 07:30
Eleştiri güzeldir, aynı zamanda medeniliğin, olgunluğun, tarafsızlığın ve söz hürriyetinin de bir göstergesidir. Lâkin her daim eleştiri karşı tarafa çıkarılır ve kendimizi "sütten çıkmış ak kaşık gibi" görürsek, her halde bunun adı "eleştiri" olmaz buna " fanatizm" denir. Hem haklı ve yapı

Sayın Bakan, bizi Hans olmaktan kurtarınız!

24.05.2019 07:00
Sn. Bakanım! Bir savaş da sizden bekliyoruz. Sizin eğitim ordunuz, milyonları aşkın olup ve sizden cesur kararlar bekliyor ve gözetiyorlar. Bu satırları yazarken Başkanımızın geleceğimizle ilgili ümit bahşeden konuşmalarını büyük bir aşkla takip ediyorum. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği cesur sözler

Çin kültürü ve iki bin yıllık alfabesi ve biz Türkler!

17.05.2019 07:01
Bizi, Japon bilim adamı Kalyo Yasuo, çok güzel tahlil etmiş. Şöyle diyor; "Türkler çok garip bir millettir. Nesillerine sahip çıkmıyorlar. 3 yıldır Türk kültürünü inceliyorum, bir şey çok korkunç, diğeri de çok garip. Korkunç olan Batı, bir ülkeyi savaşmadan yok ediyor.  Türkiye'de 3-5 dizi har

Bakalım büyük tılsım ne zaman bozulacak!

10.05.2019 07:30
"İngiltere Bir Tapınaktır. Siyasetin Karanlıklarından Korkan Zavallılar Ona Sığınırlar." İslam âlimleri, Müslümanların problemlerinin nedeninin İslam olmadığını, aksine Müslümanların İslam'dan uzaklaşmalarının, problemlerin asıl nedeni olduğunu ifade eder. Ve bunlara göre Müslümanların B

Amerika'nın dünya politikası!

03.05.2019 07:00
7 Ocak 1944 yılında, New York Times'ta yayınlanan, ABD Başkanı Franklin D. Roosvelt'in "Dört Özgürlük Söylevi"nde, kendisini bir dünya jandarması olarak gören büyük şeytanın çirkin yüzünü görmek mümkündür. Esasen böyle bir güce dayanmış, bu vahşi devlet, kurulduğu yıllardan itibaren kendisine bir "K

Ey hükümet! Dostun kim? Düşmanın kim?

26.04.2019 07:00
Ortalık sahte dostlar ve Müslüman kisvesine bürünmüş ikircikli insanlarla kaynıyor. Hiçbir gayreti ve hamiyeti olmayan, sadece ve sadece kendi nefsini, "EreeyteMenittehaze İlahehu Hevahu" (Furkan:43)(Hevasını, arzu ve isteklerini İlah edinen kimseyi gördün mü?) ayetinde ifade edildiği şekilde, egola

ABD, Big-Bang ve onuru kırılan ülkeler!

19.04.2019 06:54
Acaba ABD ve onun izini takip eden Batılı kapitalist ülkeleri, dünya üzerindeki insanlık dışı davranışlara ve yaptırımlarasevk eden saik nedir? Neden böyle iğrenç yola pervasızca başvuruyorlar? Bu hususta yapılan araştırmalara baktığımızda görüleceği üzere; ABD'ni n azgınlığı 1990 sonrası Berlin Duv

Hangi Batı! Şu kan emen yarasalar mı?

12.04.2019 07:01
Bir kısım aydınlarımızın öve öve bitiremediği ve adeta taptığı ve dünyaya akıl ve yön vermeye çalışan Hristiyan Batı'nın yakın mazilerine bakalım. Bakalım ki, bugün dünya üzerindeki savaş, kaos, kriz, gözyaşı, ölümler, açlık ve vahşetin nedenleri ve müsebbiplerin kimler olduğu anlaşıla bilinsin.

AK Parti nerede hata yaptı!

05.04.2019 07:00
Eleştiri güzeldir, aynı zamanda medeniliğin, olgunluğun, tarafsızlığın ve söz hürriyetinin de bir göstergesidir. Lâkin her daim eleştiri karşı tarafa çıkarılır ve kendimizi "sütten çıkmış ak kaşık gibi" görürsek, her halde bunun adı "eleştiri" olmaz buna "fanatizm" denir. Hem haklı ve yapıc

Yeni Zelanda ve Ayasofya politikamız

29.03.2019 07:20
Önceki yazımızda, Bediüzzaman'ın Said Halim Paşa'ya, söyledikleri söz ve fikirleriyle, takip ettiği politika ve siyaset hakkında, verdiği bir cevaptan bahsetmiştik. Üstad, vakti geldiğinde, şartlar oluştuğunda, başka endişelerin ileri sürülmeden harekete geçilmesi gerektiğini Halim Paşa'yahatırla

Bediüzzaman'dan Said Halim Paşa'ya açık mektup!

22.03.2019 07:01
(Yeni Zelanda ve Ayasofya) 21 Mart Perşembe günü, Uludağ Üniversitesi, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi salonunda "eserleriyle Bediüzzaman" konulu bir panel izledik. Prof. Dr. Faris Kaya'nın moderatörlüğünde, Prof. Dr. Adem Ölmez, Prof. Dr. Atilla Yargıcı ve Prof. Dr. Alpaslan Açıkgenç adlı a

Kafiri Müslüman'a tercih etmek!

15.03.2019 10:50
Aslında her şeyin aşırısı kötüdür, tehlikelidir. Bilhassa ülke olarak içte "siyasallaşmanın" sürekli fertlere, açıktan veya beyin altından yüklenmesinin çok hem de pek çok zararlarını ve tehlikelerini yaşamış bir milletiz. Diyebilirim ki,10 milyonlarca km2'den 780 bin km2'ye düşmemizin belki de en b

Şeytana rahmet okutan insanlar!

08.03.2019 07:00
(Londra, Paris, Washington) İbn-i Arabî der ki; Şeytan, zahiren ve batınen Celal isminin mazharı olduğundan, Celal sıfatlarını içerir. Bu sebeple İblis'in hakikati olan Mudill ismi idlal, hile, küfür, inkâr, kin ve hased sıfatları haizdir. Ve şeytanın yaratıldığı unsur olan ateş dahi,

Hristiyan Haçlı Batı, Türkiye'ye neden saldırıyor? (2)

22.02.2019 07:18
ABD'nin İslam dünyasına pompaladığı korkunun nedenini ifşa etmeye belgelerle devam edeceğiz. Hristiyan Batı'nın ABD liderliğinde 'yeni dünya düzeni' her ne kadar insan hakları ve demokrasiyi temel prensip olarak alan ülkeler arasında işbirliğini, bu özelliklere sahip olmayan ülkeleri tecrit eden

ABD'nin yarattığı korku terörizmi! (1) (Yankee Go Home!)

15.02.2019 07:13
Amerikan Şeytanını anlamak için kirli çamaşırlarına bakmak lazım. Öyle ki bu devlet hiç bir zaman doğruyu ağzından çıkarmamıştır. Tam bir Yahudi tiyneti hâkimdir ki Yahudileri en iyi tarif eden de ilahi kutsal metinlerdir, biliyorsunuz. Vietnam Savaşı neydi? Her şeyden önce, Vietnam halkını

Asrın hastalığı israf ve moda! (Ya İzzet Ya Zillet)

08.02.2019 07:02
Kapitalist dünya bütün hesabını hayvanca bir hayat ve tüketim üzerine kurmuştur. Hedefi ve gayesi; "Batı'nın ve fercin" tatminidir. Bu nedenle kullandığı tüm araçlar ve vesileler bu hedefi daha da cazip ve çekici kılmaya yöneliktir. Bütün sistem bu merkez üzerinde işliyor. Evvelâ; üretimden

ABD, Big-Bang ve onuru kırılan ülkeler!

01.02.2019 07:06
Acaba ABD ve onun izini takip eden Batılı kapitalist ülkeleri, dünya üzerindeki insanlık dışı davranışlara ve yaptırımlarasevk eden saik nedir? Neden böyle iğrenç yola pervasızca başvuruyorlar? Bu hususta yapılan araştırmalara baktığımızda görüleceği üzere; ABD'nin azgınlığı 1990 sonrası Berlin

Müslümanlar neden geri kaldı?(3)

25.01.2019 07:02
Önceki yazılarımızda İslam alemini geri bırakan hastalıkları ve o hastalıkları doğuran nedenleri sıralamıştık.  Mevzuya bugünkü yazımızla son vermek istiyorum. Hakikaten, geri kalmışlık, üzerinde kitaplar dolusu yazı yazılacak bir temel sorunumuzdur. İslam dünyası yeni bilgi üretebilecek kap

Neden Müslümanlar bu kadar güçsüzdür?

18.01.2019 07:37
Batı bilim adamlarının da itiraflarıyla hakiki medeniyetin, fen ve bilim dünyasının banisi olan, "Rönesans ve Reform" döneminin temelini atan Müslümanlar, neden geri kaldı? Avrupa ve gelişmiş dünya ilerlerken Müslümanlar bırakınız ileri kalkınmayı, gittikçe ortaçağ dönemlerine doğru yuvarlanıyor, ni

Müslümanlar neden geri kaldı? (1)

11.01.2019 08:05
Bugün bir arkadaşımın gönderdiği ( Pakistanlı yazara ait) güzel bir alıntıyı sizinle paylaşmak istiyorum. Fevkalade güzel bir tahlil ve karşılaştırma yazısı olmuş. Sanırım her Müslüman münevverin ve ülke yöneticilerinin ve bilhassa üniversitelerimizin ve bilim insanlarımızın kendisini hesaba çekmesi

Osmanlı Başbakanı'na göre kurtuluş reçetesi

04.01.2019 08:07
İstiklal Şairimizin vefat yıldönümü (27 Aralık 1936) münasebetiyle ülkemizde bir çok mahfilde etkinlikler icra edildi. Bu münasebetle merhumun düşünce ve fikirlerine kamuoyunun, bilhassa yeni neslin dikkati çekildi. Merhum Akif söylediklerini yaşayan bir Osmanlı münevveridir, bir aksiyon adamıdır.

İzzetle ölümü zilletle yaşamaya tercih etmek!

28.12.2018 11:53
İmam-ı Eş'ari hazretleri şöyle diyor: " Ya men bi dünya hüşteğel, Kad ğarrehu tu'lul emel. Elem yezel fi ğafletin hetta dena minhul ecel. El mevtu ye'ti bağdeten, Vel kabru sandikul amel. İsbir ala ahvaliha, La mevte illa bil ecel." Evet diyor; Ey dünyaya ölmeyecekmiş gibi ya

ABD bunu hep yapıyor

21.12.2018 07:16
(Bir savaş niçin çıkarılır?) Büyük devletler neden savaş tamtamlarını çalıyorlar? Özellikle konu, Ortadoğu ise. İsterseniz bunu bir örnek ile açıklamaya çalışalım. Şimdi 1991 yılındaki Amerika'nın Irak'a saldırısının perde gerisine gidelim. Ayrıca bu ülke ve yöneticilerinin nasıl da kolay zengin

Büyük şeytan ABD ve yalanları (1)

14.12.2018 08:08
Önceki gün  itibariyle Başkan Erdoğan; Fırat'ın doğusuna bir operasyon yapılacağını söyledi. Ve Amerika'nın Türkiye'ye karşı oyalama taktiğini güttüğünü de ekledi. Erdoğan, "Suriye'deki teröristleri de her türlü ağır/hafif/zırhlı silahlarla donatıyorlar. Bunu ifade ettiğimizde de, büyük bir piş

Müslümanları tehdit eden büyük şeytan ABD!

07.12.2018 07:15
 ABD, tipik Batı felsefesinin yeryüzünde görünen ve uygulanan şeklidir. Son 100-150 yıldır, bilhassa Müslüman coğrafyada ve Ortadoğu'da, dökülen her kanın, akıtılan her gözyaşının, dağıtılan her yuvanın, işlenen her vahşetin, sömürülen her insanın, gasp edilen her hakkın vb... tüm şeytani hile

Dünya teröristi ABD'nin çöküşü yakındır!

30.11.2018 07:17
ABD'nin yarattığı "korku terörizminin" boyutu gittikçe dünyayı yaşanmaz hale getiriyor. ABD menfaatine göre terör örgütlerine yaklaşıyor, hatta gerekirse mali ve silah yardımı da yapıyor. Kendisine sorun çıkaran liderleri ya da ülkeleri bir yolunu bulup Uyduruk bir bahane ile düşman ilan edebili

Tek parti şeflik döneminin icraatları!

23.11.2018 07:20
Şeflik döneminin Türkiye'sinden manzaraları sunmaya devam ediyoruz... Unutmayalım ki, bütün bu olumsuz tablo, mahrumiyetler, yokluklar ve hatta yolsuzluklar, cumhuriyetin kuruluşundan sonra, savaş yüzü görmemiş ve barışın hâkim olduğu ortamda vuku buluyor. Halbuki aynı dönemlerde ve daha s

Tek Parti Şeflik Dönemi'nin icraatları!

16.11.2018 08:30
Ezan tartışmasıyla kamuoyunun gündemine oturan CHP, ister istemez bizi, mutlak hâkim olduğu baskıcı ve ceberut yıllarına götürdü. Şimdi bazı CHP severler bizi taraf tutmakla ittiham edebilirler. Lakin biz belgelerini ortaya koyalım ki, söylediklerimizin işkembe-i kübradan olmadığı anlaşılsın.

CHP döneminde Türk ordusu!

09.11.2018 08:11
Bugünlerde siyaset kulislerinde yeniden"Türkçe ezan, ahıra çevrilen camiler ve andımız" gibi "Şeflik Türkiye'sinin"  icraatları gündemde. Hatta kendini tutamayan bir kısım Halk Partili kişiler de televizyonlarda habire devrimleri, inkılapları hararetle savunurken, muhalif halka da aba altın

Ey batı, seni İsa bile kurtaramaz

02.11.2018 07:39
İslam âlimleri, Müslümanların problemlerinin nedeninin İslam olmadığını, aksine Müslümanların İslam'dan uzaklaşmalarının problemlerin asıl nedeni olduğunu ifade eder. Ve bunlara göre Müslümanların Batı karşısındaki zilletinin başlıca nedeni,"Bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah da

Belçika seçimleri ve biz!

26.10.2018 08:00
Facebook'ta, "siyasilere çağrımdır", diye aşağıdaki metni paylaşmıştım. Hiç de beklemediğim "farklı düşünce sahiplerinden" olumlu tepkiler, destekler aldım. Anladım ki, bu ülke insanı artık siyaseten normal bir ülke özlemini istiyor. Gelelim metine: " Efendim bu ülkenin vatandaşlarını, "siyasi pa

Kaşıkçı cinayeti ve kader-i ilahi!

19.10.2018 06:16
Bilirsiniz her hadisenin bir de kaderi yönü vardır. Yani siz başınıza gelen bir olaydan suçsuz olsanız bile, kader-i ilahi sizi bir başka olaydan cezalandırmaktadır. Dolayısıyla insanların nazarında o olaydan suçsuz olduğunuz görülebilir, ancak kader, hiç kimsenin vakıf olmadığı bir başka suçtan dol

Eğitimde bitmeyen ölçüsüz Batılılaşma siyaseti! (1)

12.10.2018 07:10
Ülkemizde Batılılaşma hareketinin ilk adımlarının atıldığı günden itibaren tartışması da devam edegelmektedir. Hala da aydınlarımız bu hususta genel bir konsensüs sağlanmış değildir. Kanaatimce bunun da en büyük nedeni siyasi/ideolojik olmasındandır. Bu ideolojinin her iki tarafın da yer alanlar, ac

Ülkemiz ve Japon eğitimi!

05.10.2018 07:21
Japonya'nın kişi başına milli geliri 1952'de 162 dolar, 1986'da ise 12.000 dolardı (Dannas, 13 Ocak 1987, s. 53). Japonya'nın bu mucizeyi her şeyden evvel yüksek eğitim düzeyine ve Japonların iki ananevi özelliğine -"Çalışkanlık ve İktisad" borçlu olduğu düşünülmektedir. Bugün bile Japonlar,

Hayatın kaç dolar?

28.09.2018 07:19
Bir gün çocuk babasına sorar hayatın değeri nedir? Baba, cevap vermez ve eline bir taş tutuşturur. Bunu al markete git, kaça alacağını sor, der. Eğer bir şey sorarsa, cevap verme. Sadece iki parmağını kaldır der ve satmadan tekrar bana getir, der. Marketçi, iki dolar eder der. Çocuk satmadan b

Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Bey'e! (2)

21.09.2018 06:26
Sn. Bakanım! Bir asırlık bir yürüyüşten sonra, ama bütün çabalara rağmen; "Kendi yürüyüşünü terk etti, başkasının yürüyüşünü de öğrenemedi" , atasözüne masadak olduk. Artık bir asırlık inadı bir tarafa bırakmak ve akl-ı selimle karar vermek, adım atmak zorundayız.  Bir önceki yazımda eği

Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Bey'e! (1)

14.09.2018 06:32
Eğitim sistemi size emanet edilmiştir. Artık nasihat ve laf söyleme zamanı bitti; şimdi icraat zamanı. Abbas Güçlü'nün ifade ettiği gibi;"Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eski akademisyen alışkanlığı ile hala eğitimde yapılması gerekenleri hatırlatıyor. Oysa icraat koltuğunda artık kendisi oturuyor ve

Yerlilik mahremiyeti

11.09.2018 06:50
Boş ekrana ne yazacağım diye bakarken; bir taraftan zihin taranır, gönül gözden geçirilir, iç gündeme bakılır. Yazmanın zorluğu bazen de kolaylığı; hep düşünme, hislenme ve gözlemleme ameliyesidir. Harfler harfleri, kelimeler kelimeleri kovalar; bir cümle kurulur. Cümleler cümleleri takip eder; n

Biz kimiz? Kendimizi arıyoruz!

07.09.2018 06:10
Önceki yazımızda kâfir ve münafıklara karşı tavrımızın (fert ve devlet olarak) nasıl olması gerektiğini ayet-i kerimelerden örnekler vermiştik. Şimdi de bu husustaki hadis meallerini, zamanımızın bid'atkâr hadiselerine çok ciddi baktığı cihetle; ibret, teyakkuz ve lakaytlıktan kurtulmakl

AB ve ABD'ye Karşı Stratejik Duruş!

31.08.2018 06:50
Bence ecdadımızın Frenkler diye adlandırdığı Batılıları, en iyi tanımlayan mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Malumunuz ayetler kıyamete kadar geçerliliğini muhafaza eder. Yani kelam-ı ezelinin ifadeleri ebediyete kadar hükmü geçerlidir. Bu nedenle, karşımızdaki uluslararası ilişkiler kurduğumuz

HALK İLE İSTİŞARE ET! (Hz. Ali'den Mısır Valisine)

25.08.2018 07:47
Hz. Ali'nin ordu komutanlarından olan Eşter en-Neha-î'yi Mısır'a vali olarak atadığında ona bir mektup yazdı. Her satırı "barış ve kardeşlik" dolu. Ayrıca yöneticilerimizdeki eksikliğin neler olduğunu da hemen farkı edeceksiniz. Bu mektup, Hz. Ali'nin savaşlardaki gözü pekli

Maarif bakanına bir çığlıktır bu!

17.08.2018 06:30
Sn. Bakanım, bu köşeden yıllardır eğitimle ilgili endişelerimi, düşüncelerimi arz ediyorum. Başkanlık sistemine geçen ülkemde, diğer alanlardaki cansiperane kalkınmayla ilgili mücadeleler gibi, eğitimde de sil baştan yeni hamleler ve icraatlar sizden bekliyoruz. Zira malumunuzdur ki; eğitimde sağ

Yeni eğitimin esasları... (4)

10.08.2018 07:14
Türk eğitim sistemi hakkındaki değerlendirmelerimize devam ediyoruz. Bu eğitim sisteminin son yüzyılda maalesef kısırlaştığını, kendi kültürüne yabancılaştığını, tamamen Avrupa'yı kötü bir şekilde taklit üzerine kurulduğunu, muhteva yönünden değil de Avrupa'yı daha çok şeklen taklit üzerine iktibas

Münafıklarla başa çıkmak için iyi tanımamız gerek

03.08.2018 06:53
Bizim gibi görünüp fakat asla bizden olmayanlardan çok çektik. Coğrafyamıza en büyük darbeyi maalesef 'münafıklar' vurmuştur. Bu işin tek çözümü münafıkları iyi tanımak ve bunları halka tanıtmaktan geçer. Bu noktada faydalanabileceğimiz en iyi kaynak da mukaddes kitabımız "Kur'an-ı Kerim"d

Şeflik zihniyetinin temelini attığı eğitim (3)

27.07.2018 06:40
Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, Türk milli eğitim sistemini, diğer dünya ülkelerinin eğitimiyle karşılaştırdığımızda, aşırı bir merkeziyetçi yapı üzerine kurulu olduğu, eğitimde, çağa uyum sağlamaktan ziyade, ideolojik nefer yetiştirmeye yönelik hassasiyetlerin damga vurduğu, tarafsız eğitim

İdeolojiden arındırılmış bir eğitim!

20.07.2018 06:20
Bir önceki yazımızda, eğitimin on evrensel değerinden bahsetmiştik.  Yeni bir döneme geçiş yapan Türkiye'nin, tez elden eğitimi masaya yatırmasını ve Hükümetin ilk icraatları arasında yer alması gerektiği düşüncesindeyim. Cumhuriyet ile birlikte kasden bu millete "modern eğitim" adı altında

Başkanlık sistemi ve eğitimde on temel değer! (1)

13.07.2018 07:00
Yeni hükümetin ilk icraatları arasında eğitimin yer alacağını rahatlıkla ifade edebiliriz. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan, mükerreren eğitimde başarılı olamadıklarını ifade etmiştir. Bunu da özellikle "bürokrasiye ve vesayet kurumlarına" bağlar şekilde bazen açıkça bazen de zımni bir şekilde dile getirm

Bu bir başkaldırıştır!

29.06.2018 06:40
(Osmanlı Tokadı) Allah'a Şükürler olsun. Tanzimat'tan ve Cumhuriyetten itibaren yaklaşık 250/100 yıl geçti. Müslüman Türk Milleti bunca yıl büyük zorluklarla ve sabırla, Ferhat gibi tırnaklarıyla kazıtırcasına verdikleri cansiperane mücadeleyi nihayet kazandı. Bağımsızlığını, istiklaliyetini 'Haç

Özgür ve müreffeh bir Türkiye'ye doğru!

22.06.2018 07:05
An tabiatı gereği aşina olduğu bir mekanda, hep yüz yüze olduğu kesimlerle ülfet peyda eder. Ülfette etraftaki güzelliklere karşı körleşir, göremez hale gelir. Bu nedenle, Rabbimiz Kur'an'ı Kerim'inde; neden tedebbur etmiyor, derinlemesine bakmıyorsunuz? Dikkatlice bakınız, tekrar tekrar bakınız.

Seçimin son dönemecine girdik!

15.06.2018 06:50
(Öyle bir Tokat Olsun ki, ABD ve Pennsylvania'dan duyulsun) İnsan çabuk unutur, çabuk hislerine mağlup olur ve çabuk etkilenir bir mahlûktur. Bir güzel ve iyi hareketi, kötü bir adamdan görse, aldanıp peşine düşebilir. Yani kısacası, münafıkların elbette bazı iyi, güzel tavırları ve har

Yahudi ve Hristiyanlara özenmeyelim!

08.06.2018 05:05
Müslüman namazı ve ibadeti esnasında yöneldiği mekanında temayüz etmesi gerekir. Bu yöneliş Müslüman'ın diğerlerinden şuur bakımından ayrılarak, mümtaz bir vasıf kazanmasını temin eder. İç düşünce ve duygularımızın bir nevi ifadesi olan dış kıyafetlerde, Müslüman'ın başkalarına benzememesi, burad

Kültürü imha, soykırımdır!

01.06.2018 07:07
"Gelenekler medeniyetin menfi etkilerini ortadan kaldırır. Böylelikle o toplum kendisi olarak hayatını idame ettirir. Tersi ise; yani kültürün ve geleneklerin imhası ve ortadan kaldırılması, aynı zamanda bir soykırımdır. BM Genel Konseyi'nin 1946'da nihai olarak benimsediği tarife göre soykırım; "mi

Batı Hayranlığı (1)

25.05.2018 07:44
Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyiniz! Mevlana'nın ifadesiyle; "Acayip olan kurdun kuzuyu yemesi değil; acayip olan kuzunun kurda gönül vermesidir." Ve yine Aliya'nın muhteşem tespitiyle; " Evlat, şunu hiçbir zaman unutma.  Batı hiçbir zaman medeni olmamıştır ve bugünkü refahı, dev

Yeni Türkiye, ihya ve inşa hareketi (3)

18.05.2018 07:21
EĞİTİM : KÜLTÜR: İTTİHAD: EĞİTİM : Osmanlı'nın çöküşünü hızlandıran en büyük amil bilim adamlarınca; Tanzimat ile birlikte kontrolsüz ve ölçüsüzce Batı medeniyetinin taklit edilmesi, Batı kültürünün hiçbir süzgece tutulmadan birebir ikame edilmesi ve eğitim kurumlarının bu

Batı demokrasisinin iç yüzü! (Cumhur Manifestosu)

11.05.2018 07:19
"İçi reform ruhu ile dolu bir liderin, muhtemelen başka türlü varılamayacak olan bir amaca ulaştıracak her tür çareyi kullanması meşrudur." Medeni olmayan toplumları idarede istibdat, meşru bir hükümet tarzıdır. Yeter ki amaç onların islahı olsun ve kullanılan araçlar bu amaçla kullanılmış olsun

Hıristiyan Batı'nın yeni dünya düzeni!

04.05.2018 07:24
Başkanlık seçimleri yaklaştıkça dışarıdan bu geçişi önlemek ve sabote etmek için, Başta ABD olmak üzere Hıristiyan Batı'dan yükselen sesler, farklı tepkiler (daha önceki seçimlerde de olduğu gibi) yeniden duymaya başladık. AK Parti yönetimindeki Türkiye'ye, Hıristiyan Batı'nın her türlü demokrasi

24 Haziran seçimi üzerine!

27.04.2018 06:54
(Savaşın en şiddetli ve küffarın da son hamlesi) Bugün dünyada bir sürü Müslüman devletler var, lakin Türkiye hariç, hiçbirisi bağımsız değil ve gerçek anlamda demokratik bir işleyişleri yoktur. Putin'in ifadesiyle; "Batı'nın kölesi olmayıp, hür ve bağımsız davranan bana Türkiye hariç

Osmanlı neden çöktü?

20.04.2018 07:25
(Milli Birlik ve Sosyal Dayanışma-2) Önceki makalemizde, büyük devlet adamı Said Halim Paşa'nın İslamlaşmak adlı eserinde ifade ettiği Müslüman bir ülkenin omurgasının neyin üzerine oturtulması hakkındaki görüşlerinden bahsetmiştik ve Paşa'dan bir iki örnek alıntılamıştık. Bugün Osmanlı'nı

Sosyal dayanışma (Tesanüt)

13.04.2018 07:33
Ülkelerin bekasının devamını sağlayan en önemli ilkelerden en önemlisi "Milli Birlik ve Dayanışmadır". Osmanlı'nın yetiştirdiği büyük devlet ve fikir adamlarından önde gelenlerindendir Said Halim Paşa... Zannediyorum ülkemizde fikirlerinden ziyade İstanbul Boğazı'ndaki yalısıyla zaman zaman gündeme

Flu olan İslam değil, Batı beslemeli aydınlardır!

06.04.2018 06:46
Mimsiz aydınlar, ne zaman içine düştükleri gaflet uykusundan uyanacaklar ve hakikati çıplak görecekler? Umarım ki, Türkiye'nin başlattığı bu son hamleler aydınlarımızı da 100-150 yıllık gaflet uykusundan uyandırır. İnanıyorum ki; Son yıllarda gerek siyasi, gerek ekonomik ve gerekse de askeri alandak

BTSO seçimleri ve Burkay'ın teknolojik hedefi!

30.03.2018 07:34
Hedefi olmayan ülkeler (idareciler/egoları) etrafında kısır döngü ile dönerler. Kısır döngünün olduğu yerde de hamasi nutuklar ve bürokratik saltanat koltukları ihtişamla arz-ı didar eder. Bu ülkelerin istisnasız tümü de açık-gizli birer müstemleke konumundadırlar. Bunlar, kendi rızasıyla boyun bükü

Said Nursi ve Voltair'de tartışma adabı !

23.03.2018 07:06
Amerikalı psikolog Carl Rogers, "How ToBecom a Person" adlı kitabında  "netice alıcı bir tartışma kaidesi" sunar.  Rogers'a göre bu kaide şöyledir: Kişi ancak, muhatabının görüşlerini doğru bir tarzda ve önceden konuşan o kişiyi tatmin edecek şekilde tekrarladıktan sonra kendi adına kon

Dünyaya hâkim olan ırk'ın batışı (mı) ?

16.03.2018 07:19
Birleşmiş Milletler (BM) dünya nüfusunun 2030'da 8,6, 2050'de 9,8 ve 2100'de 11,2 milyarı geçmesinin beklendiğini duyurdu. Türkiye nüfusunun ise 2050'de 95 milyonu geçeceği öngörülüyor. Beyaz ırkın nüfusu nisbi olarak azalıyor. Beyazlar 1985'te dünya nüfusunun %35'ini oluştururken 2000 yılında %2

İzin ver keremli ellerime! (Kızıldereli Şiiri)

09.03.2018 07:23
Bütün dinler başlangıçta saftır, temizdir. Zira hep aynı kaynaktan geliyorlar. aynı gaye ve maksat için insanlara tebligatta bulunuyorlar. Uyarılar ve ikazlar hep aynı noktaya yani akıbete yöneliktir. Fakat insanlar zamanla onu bozar. Bu bozmanın nedenlerini kutsal kitabımız bir ayet-i Kerimesinde ş

Sağcılar - Solcular!

02.03.2018 07:34
"Avrupa'da ve genel olarak Batı'da sağcılar 'mağdurun hakkı'nı savunurlarken, solcular bir kaide olarak "davalının bağışlanmasına" çalışmışlardır. Yaklaşık iki yüzyıldır, akılcılardan bu yana suçun mağduru az çok unutulmuştur. Saçma sapan bir durum ortaya çıkmıştır: Barışsever vatandaşlar tehd

Totemik düşünce sahibi aydınlar! (Kitle Hipnozu)

23.02.2018 07:22
Hipnoz ve benzer teknikler, hiç bir objektif temeli olmayan, telkin edilmiş bir takım düşünce ve hisleri nasıl kendimize aitmiş gibi tecrübe edebileceğimizi ispatlar. Mesela bir hipnozcu, deneğine elinde tuttuğu patatesin ananas olduğunu telkin eder, o da adeta bir ananas yiyormuş gibi hoşlanarak on

Sahte Batı medeniyeti çözülüyor mu?

16.02.2018 07:06
Avrupa kültür tarihi, bir sarkaç gibi bir aşırı uçtan diğerine salınıp duran Batı düşüncesinin hikayesidir. İnsanı önceleyen ve eşref-i mahlukat olan beşeri adaletinin merkezine koyan İslam'a soğuk baktıkça ve İslamiyet'i öteledikçe beşer tarihinde zulüm ve cinayetiyle kara bir leke olarak anılacakt

Bu halk aynı halk, bu CHP aynı CHP!

09.02.2018 07:15
"...Haz arayışı yüksek sınıfların  hayatındaki tek saik haline gelmişti. Din ile alay ediliyordu; aile ortadan kalkmıştı; evliliğe sadakat ve aşk, bayağı fazilet olarak görülmekteydi. Üstelik tüm bunların yanı sıra çürümüş aristokrasi sıra dışı imtiyaz ve haklardan faydalanmayı sürdürmekteydi.

Takdir-i huda kuvve-i pazu ile dönmez!

02.02.2018 07:08
"Allah ve Resûlüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin; sonra korkuya kapılırsınız da (gevşersiniz) gücünüz, kuvvetiniz, devletiniz elden gider. Bir de sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir." Enfal 46. Ayet-i kerime bizlere içte ve dışta nasıl davranmamız gerektiğini bildiriyor.

Yüz  İhlas-ı Şerif gönderebiliriz (2)

27.01.2018 07:21
Rus Çarı, Şeyh Şamil'e şöyle seslendi: "Sen çok büyük bir kumandansın. Senin gibi büyük bir kumandanı ben esir edemem, özgürsün. Kılıcını eline al. Nerde yaşamak istiyorsan ailenle beraber gidebilirsin, serbestsin." Bunun üzerine Şeyh Şamil Hazretleri;  "Ben Medine'de yaşarım" diyerek Medine

Yüz İhlas-ı Şerif gönderebiliriz (1)

26.01.2018 07:15
Müslüman Türk'ün tarihinde sayısız menkıbeler ve hikayeleri vardır. Bu menkibelerden biri de bugünlerde yazılıyor Afrin'de. Bu ordu İslam'ın sarsılmaz bahadır ordusudur. Ölüme severek koşan ve O'nun (c.c) için ölen ordunun bir benzeri acaba var mıdır?  Allah (c.c)'ın "Ben bir kavim getir

Prangayı açacak anahtar! 

19.01.2018 06:50
Bazen, mükafatlar musibetler eliyle gelir. Bunun için Kur'an şöyle der; "Sizin şer bildiklerinizde umulur ki hayır vardır." Bu dünya "darü'l-hikmettir" ve ahiret "darü'l-kudrettir". Dünyada Hakim, Mürettib, Müdebbir, Mürebbi gibi ilahi isimlerin gereği, bu dünyada sebeplerle, hikmetlerle iş

Kervan hedefe ulaşacaktır!

12.01.2018 06:44
Tarihin seyrini değiştiren birçok savaş, sadece askerlerin başarısı ya da liderler sayesinde değil, casuslar tarafından da kazandırılmış/kaybettirilmiştir. Bilgi sağlamak ve zafer elde etmek için yapılan çok sayıda casusluk ve casus avlama girişimi, sonuçta başarıyı getirmiştir. Ajanların zekası

Zaman ittihat zamanıdır

05.01.2018 08:08
2018 yılının müthiş bir soğuk savaşa sahne olacağını zannediyorum.  Harici ve dahili bütün fesat ve şer güçleri ellerindeki tüm imkanlarını seferber edeceklerini rahatlıkla söyleyebilirim. Şuna hakkıyla inanmak gerekir ki; Batılıların eliyle ve müzaheretiyle şark memleketlerine bilhassa Müslüma

İzzetle ölümü zilletle yaşamaya tercih etmek!

28.12.2017 06:23
İmam-ı Eş'ari hazretleri şöyle diyor: " Ya men bi dünya hüşteğel, Kad ğarrehu tu'lul emel. Elem yezel fi ğafletin hetta dena minhul ecel. El mevtu ye'ti bağdeten, Vel kabru sandikul amel. İsbir ala ahvaliha, La mevte illa bil ecel." Evet diyor; Ey dünyaya ölmeyecekmiş gibi ya

Hz. Muhammed'siz İslam!

22.12.2017 09:33
İçteki ve dıştaki Zındıka Komiteleri saldırılarını doğrudan Hz. Muhammed aleyhisselama yönlendirmeye başladılar. Bu HAÇLI ZİHNİYETİ bugünlerde "Hz. Muhammedsiz bir islam" algısını hakim kılmaya yöneldiklerini görüyoruz. Bunu yaparken de her devirde olduğu gibi "Ulema" etiketli kişileri kullanıyo

İkiyüzlü ehli kitap, Batılılar!

15.12.2017 07:01
Osmanlı Tanzimat ile birlikte Batı'ya ve Batılılaşmaya doğru adımlar atarken,  Batı'nın, art niyetini, ikiyüzlülüğünü aydınlarımızın hesaba katmadıklarını veyahut da ciddiye almadıklarını görüyoruz. Ya bu aydınlarımız tamamen asimile olmuş içimizde bizden görünen batılılardır; ya da bunlar şu b

İncil'e göre Hz.Muhammed!

08.12.2017 06:28
Ehl-i Kitap, çocuklarını tanır gibi sıfatlarını bildikleri bir ahir zaman Peygamberini bekliyorlardı. Lakin bu peygamberin kendilerinden olacağına inanıyorlardı. Vaktaki "kütüb-Mukaddeselerde müjdelenen" peygamber Araplardan gelince, inatlarından ve kıskançlıklarından inkar ettiler. İnkar etmekle ka

FETÖ ihaneti ne ilk ne de son olacaktır

24.11.2017 06:55
Birçok büyük savaşlar, askerlerin ve liderlerin yanında ikili oynayan casuslar tarafından kazandırılmış veya kaybettirilmiştir. Harp hiledir mantığından hareketle bilgi sağlamak ve zafer elde etmek için yapılan çok sayıda casusluk ve casus avlama girişimi, sonuçta başarıyı getirmiştir. Ajanların zek

Panzehir doğru İslamiyettir (1)

17.11.2017 09:20
Ağlatmakta ve aldatmakta kainatın en mahir öykü örgütünü kuran "Fetö", şimdi de "ceza evleri mektupları" adı altında duygu sömürüsünün farklı bir veçhesini vizyona soktuklarını görüyoruz. İnsanların his ve duygu tellerine vurmakta müthiş başarılı olan bu papaz kırıntısı, sanki Aziz Paul ismetine

Allah'ı sevmek!

10.11.2017 06:48
acaba insana "sevgi duygusu" niçin verilmiş diye hiç düşündük mü? Önceki yazılarımızda,  bu sevginin "Allah'ı sevmek için" kalbimize yerleştirildiğini, öyleyse Allah'ın dışındaki varlıklara harcanamayacağını ve o varlıkları da yine Allah hesabına sevmemiz gerektiğini ifade etmeye gayret ett

Avrupa'nın paranoyak tavırları!

03.11.2017 06:28
Önceki makalemizde AB'nin ve dahi ABD'nin Türkiye'ye gösterdiği şiddetli nefret sebeplerinin başında Hıristiyan Ülkelerde hızla artan Müslüman nüfustan kaynaklandığını söylemiştik. Bunu hazmedemeyen ilgili ülkeler bir şekilde önünü almanın telaşı içindedirler. Türkiye'nin de İslami uyanışın aktörü o

İstikbal bize gülecek er geç! (1)

27.10.2017 08:57
Batı'nın ülkemize karşı agresif tavırlarına bakmayınız. İstikbalimiz ve talihimiz inşallah bize güzel günleri gösterecektir. Zira bunun güzel örneklerini, belirtilerini de görüyoruz. İşte bizde bir müddet yazılarımızı bu yöne hasredeceğiz. Yani bardağın dolu tarafına dikkat çekeceğiz.  Bakın

Alman Misyonerler! (6)

13.10.2017 06:23
19.yüzyıldan itibaren Osmanlı topraklarına gelen Alman misyonerleri ise daha çok kültürel etkinlik kurmaya çalıştılar. Kültür propagandası uzmanları olarak anılan Almanlar Yakındoğu'daki Alman çıkarlarının ve ekonomik kuruluşlarının ihtiyacı olan kadroların yetiştirilmesi maksadıyla Başta İstanbul o

Misyoner faaliyetler-Fransız Ekolü! (5)

06.10.2017 09:38
Misyonerler, Osmanlı toplumundaki arz-talep ilişkisini yerinde tespit edip, bütün faaliyetlerini bu doğrultuda yoğunlaştırmışlardı. Bu fitne ve fesat hareketleri konjoktürel olarak bugünün Türkiye'sine geldiğinde ise; bu faaliyetlerini, Anadolu insanının maddi ve manevi ihtiyaçlarını göz önüne a

İlk misyonerler Katoliklerdir!

29.09.2017 09:13
Osmanlı topraklarına gelen ilk misyonerler Katoliklerdir.  Fransız olan bu misyonerler hem Hıristiyanlığı yaymak hem de İstanbul'daki azınlıkların eğitimi ile ilgilenmek üzere 16.yüzyılın sonlarına doğru bölgeye geldiler. Osmanlı Devleti ile Fransa arasındaki iyi ilişkilerden yararlanan Katolik

Misyonerlerin Osmanlı topraklarına geliş gayeleri

23.09.2017 09:22
Önceki makalelerimizde Misyonerliknedir? Dünya üzerindeki faaliyetleri nelerdir? konularına kısaca tema setmiştik. Bu yazımızda misyonerlerin büyük İslam İmparatorluğunu teşkileden Osmanlı opraklarına girişlerinden, gayelerinden ve faaliyetlerinden kısaca bahsedeceğiz. Müslüman coğrafyasının

Yeni eğitim modeli! (2)

18.09.2017 09:42
Modern İlimler Osmanlı Devleti okullarına Avrupa'dan ithal edilmiştir. Aslında fizik, Kimya, fen bilimleri gibi ilimler İslam Dini esaslarına aykırı değildir.   İslam tarihinde birçok fizik, kimya, astronomi, matematik, mantık, cebir... vb. gibi ilimlerin âlimleri yetişmiş, batının&nb

Yeni eğitim modeli! (1)

15.09.2017 07:16
Geçenlerde, eşinin tedavisi için Bursa'da bulunan, Medine-i Münevvere'nin Bilal Habeşi Camii Müezzini MİHRALİ hocamız ile tanışma imkânını bulduk. Hocanın evinde, şarkın bin yıllık eğitim geleneğini kesintisiz sürdüren, Bitlis'in Mutki ilçesinde bulunan Ohin Medresesi'nin M

Misyonerlik nedir? (1)

01.09.2017 16:54
Osmanlı Devleti, tarih sahnesine çıkışından itibaren yaklaşık üç asır içinde dünyanın sayılı büyük devletleri arasına girdi. Fakat 18.yüzyıl'dan itibaren Avrupa'daki gelişmelerin de tesiriyle güçlü devletler karşısında sürekli gerilemeye başladı. Osmanlı'nın  bu geri kalışında pek çok fakt

Misyonerlik nedir? (1)

01.09.2017 08:46
Osmanlı Devleti, tarih sahnesine çıkışından itibaren yaklaşık üç asır içinde dünyanın sayılı büyük devletleri arasına girdi. Fakat 18.yüzyıl'dan itibaren Avrupa'daki gelişmelerin de tesiriyle güçlü devletler karşısında sürekli gerilemeye başladı. Osmanlı'nın  bu geri kalışında pek çok fakt

Misyonerlerin kullandıkları araçlar (2)

04.09.2017 08:45
Misyonerlerin amaçlarına ulaşmak için en çok kullandıkları araçlar arasında okullar önde gelmektedir. Bir misyoner bu konuyu şu sözleriyle açıklamaktadır: "Misyonerliğin başarısı için temel şart okullardır. Haddizatında bu da gaye olmayıp vasıtadır. Şu da bir hakikattir ki misyonerlerin yahut İncili

Sahabelere dil uzatanlar!

28.08.2017 10:24
Bir önceki yazımızda İslam düşmanları olan zındıka kuvvetlerinin Hz. Peygamber'i ve hadisleri çürütmeye yeltendiklerinden bahsetmiştik. Ta ki İslam'ın en büyük sütunlarından ikisini imha edip, sonuçta "din-i islam'ı " da "din-i İsa"nın akıbetine dönüştürsünler. Bu hususta bilhassa Müslüman düny

Görmediğim şeye inanmam!

25.08.2017 09:20
Manevi alanda seçtiğimiz ve izini, yolunu takip ettiğimiz yol arkadaşlarımıza çok dikkat etmeliyiz. Zira son yıllarda "zındıka güçleri" her alanda Müslüman gençliğine ve istikbaline saldırılarının yoğunlaştığı bir dönemi yaşamaktayız.  Bakınız, kendilerine isim ve unvan takıp "medya faresi"

Yalan üzerine kurulmuş bir FETÖ senaryosu!

21.08.2017 11:22
FETÖ'nün takip ettiği rotanın tamamen "Yalan ve Kizb" üzerine kurulduğunu daha önce söylemiştik. Bunu Bediüzzaman hz.nin Risale-i Nur tefsirlerinden iktibasla ifade etmeye çalışacağız: "İşte ben çendan (gerçi) Kur'an-ı Hakîm'in kuvvetine istinaden dava ediyorum ki: "çok alçak olmam

FETÖ ve yalan sakızı!

18.08.2017 09:24
"Âlem-i İslam'ı zehirlendiren, ancak kizbdir (yalan). Âlem-i beşerin ahvalini fesada veren, kizbdir. Nev-i beşeri kemalattan geri bırakan, kizbdir." (İşârâtü'l-İ'câz) "Münâfıkların azaplarının, mezkûr cinayetleri arasında yalnız kizb ile vasıfland

FETÖ nifakı hakkında son sözümüz!

14.08.2017 09:22
Malumunuz, Kur'an-ı Kerim'de münafıklardan çokça bahsedilmekte ve  Müslümanlar  ikaz edilmektedir.  Çünkü Müslümanlar, onların öldürücü zehir gibi yayılan "nifak şubelerinden" gördüğü zararları, hiçbir şeyden görmemiştir.  "Allah'ı ve mü'minleri güya aldatm

CIA kaynaklı global tarikatlar!  (7)

11.08.2017 09:21
CİA orijinli Tarikatlar üzerine yapılan araştırmalardan istifade ederek, ülkemizde büyük bir Kalkışmaya ve bin yıllık tarihimizde olmayan bir hıyanete yol açan Gülen Hareketini tahlil etmeye devam ediyoruz. "Hızla yayılan ve büyük mali olanaklara sahip CIA bağlantılı bir başka tarikat da, Scientolo

CIA kaynaklı global tarikatlar! -6-

04.08.2017 09:10
Neden Fethullahçı hareket Katolik Opus Dei tarikatına ne kadar çok benziyor?  Çünkü, ikisini de kendi hesabına çalışması için CIA kurdurmuştur. Aynı model, aynı taktik, aynı yapılanma, kullandıkları kelimeler bile aynı. CIA, Moon tarikatını kullanarak Dünya Anti Komünist Ligi'ni örgütle

CIA kaynaklı global tarikatler !

31.07.2017 09:25
Önceki makalelerimizde, Dünyayı ( Asya, Avrupa ve İslam Dünyası) kontrolü ( ekonomik ve Dinsel)  altına almak için kurduğu muazzam sermayeli Global Tarikatlardan bahsetmiştik. Bunların ortak özelliği, misyoner faaliyetleridir. Özellikle, Moon, Opüs Dei, Gülen Hareketi, ABD'deki NED, CSIS ve CIA

CIA'in kurduğu tarikatler -2-

28.07.2017 09:28
CIA, kurduğu ve kontrol altında tuttuğu bu üç tarikat vasıtasıyla; hem Budist âlemi, hem Hıristiyan âlemi hem de İslam âlemi üzerinde hegemonya kurmayı amaçlamaktadır. Üç tarikatın faaliyet alanları da hemen hemen benzer. Opus Dei Tarikatı'nın beş kıtada 475 üniversite ve Yüksek

CIA'nın kurduğu tarikatlar (1)

24.07.2017 09:31
Opus Deı Tarikatı: Kurucusu Madrid'li bir Katolik papazı Josemaia Escriy de Balagar. Opus Dei kelime anlamı "Tanrı'nın İşleri" Moon Tarikatı: Kurucusu önceleri Budist, sonradan papaz olan Sun Myung Moon. Moon, 1954 yılında K.Kore'den kaçarak, G.Kore'ye yerleşti ve tarikatını da burada kurdu. Mo

FETÖ mezhebi ve Moon tarikatı! (2)

21.07.2017 10:40
Tarikatın Türkiye'deki en önemli etkinliklerinden biri de 1991 yılında İstanbul'da gerçekleşti. President Otel'de düzenlenen bu toplantıya katılan Hıristiyan din adamları, Müslüman din adamları, basın ve medyaya kapalı üç günlük bir seminer gerçekleştirdiler. Tam üç yıl aradan sonra bu defa İstanbu

FETÖ Mezhebi ve  Moon tarikatı! (1)

17.07.2017 10:32
Son yıllarda medyanın gündeminden düşmeyen, "Moon" tarikatını halkımız merak etmeye başladı. Bu merakı bir nebze de olsa gidermek maksadıyla, NoktaDergisi'nin bu konuda yaptığı geniş bir araştırmadan iktibasla sizlere sunacağım. Daha sonra da bu iki mezhebin karşılaştırmasını vereceğim. "Moon Tar

Ruhunu değiştir!

14.07.2017 09:13
Hz. Mevlana; ruh, tahta kılıç gibi kesmez ve işe yaramaz bir halde ise değiştir, demiştir.  Ruh nasıl değiştirilir ve nerede bulunur? Sorusuna cevaben buyuruyor ki, bahsettiğim ruh kılıcı evliyaullahın silah deposundadır. Onların nazar ve huzuru, insana kimya gibi tesir eder.  İşte o naz

FETÖ ve sihir

10.07.2017 09:23
"Münafıklar kendi şeytanları iblis gibi şerir arkadaşlarıyla yalnız kalınca biz seninle beraberiz derlerdi" (Bakara 14) Ayeti kerimesinde iblis (hakiki şeytan)mecazen kullanılmıştır. "Hazreti Süleyman'ın vefatından sonra kâhinler ve sihirbaz takımları kendi sanatlarına revaç vermek için keh

NUZUL-İ İSA (As) ! (2)

07.07.2017 09:29
Taberani" el- Kebir " adlı eserinde, Beyhaki öldükten sonra dirilme bölümünde,ceyyid bir senetle Abdullah bin Muakkil (ra)' den şunu tahric ederler: -Resullullah (sav) buyurdular ki: " Deccal Allah'ın dilediği kadar yeryüzünde kalacak. Daha sonra İsa b. Meryem, Muhammed (asm)'i doğrulayıp,

NUZUL-İ İSA (as) ! (1)

03.07.2017 10:14
Bölgemizde bitmek bilmeyen olaylar, savaş, kan, gözyaşı ve Müslümanların içine düştükleri felaketlere baktığımızda, bir an için Hz. İsa ve Mehdi hakkında varid olan hadisler aklıma geldi. Bir nebze ferahlamak ve sonuç itibarıyla güzel bir akıbetin bizi beklediğini düşünerek huzur ve itminan buldum.

Güzel şeyler olacak!

30.06.2017 09:56
Hani bazen "paradigmanı değiştir" derler ya, ülkemizdeki olaylara öyle bir zaviyeden baktığımda, çok güzel bir istikbalin ayak seslerini işitiyorum. Yağmurdan Fırtınadan sonra, nasıl güneş açar ve yeryüzü bir rahmet tecellisi ile gülerse; üstümüzdeki bu kara bulutlardan, şiddetli bela ve musibetl

MEVLÂ BİZİ AFFEDE!

26.06.2017 09:30
Tatlı bir serinlikle geldi, kavurucu bir sıcakla gitti ramazan bu yıl... Af u mağfiret ümidiyle, cennet beklentisiyle "ağırladık". Mescitleri tıklım tıklım doldurduk. Her gece TRT ekranlarından Kur'an bülbüllerini içimizi kaplayan İlahi bir haşyet  içinde dinledik. Bir taraftan da Suriye,

Velev kerihel kafirun!

23.06.2017 09:08
Bir önceki makalemizde, gücü, kuvveti, şevketi ve izzeti "Batılıların, Mimsiz medenilerin" yanına sığınıp da onlardan almak isteyenlere Nisa (139) Süresindeki şu ayet-i kerime: "Onlar ki, müminleri bırakıp kâfirleri dost edinirler. İzzeti onların yanında mı arıyorlar? Oysa muhakkak ki izzet, t

Allah ile boy ölçülmez !

19.06.2017 09:32
Evet, Müslüman devletler ve Müslüman fertler olarak, "zındıka güçlerinden, Haçlı emperyalistlerinden"üst üste gelen bu tokatları hak ediyoruz, diyorum. Zira siz hak etmedikçe Allah niçin bir musibet ve bela versin.  Zaten o şöyle diyor; "size gelen tokatlar kendi ellerinizle işlediklerinizden d

Dünya bir çiftlik ve bir tarladır!

16.06.2017 10:10
Dünyanın sevilmesi gereken yüzü olduğu gibi, sevilmeye değmeyen ve nefret edilen yüzü de vardır. Bir arif-i billah şöyle der "Eğer dünya, seni ahireti talepten gafil kılarsa o bir meta-ı gururdur. Fakat seni rıza-i İlâhîyi ve ahireti talep için dâvet ederse artık dünya ne güzel met

DÜNYANIN KAÇ YÜZÜ VARDIR?

12.06.2017 09:27
Ramazan ayı, rahmet, dua ve mağfiret ayıdır. Bu ay Kur'an ve Hadislerin ifadesiyle aynı zamanda manevi hasenat ve sevap tohumlarının ekildiği ve "Bir'e yüz, bin, on bin ve otuz bin" sevabın verildiği bir aydır.  Şeytanların bağlandığı, yardımlaşma, merhamet ve adalet duygularının zirve yaptığı,

YAHUDİLER VE BAZI GÜNÜMÜZ MÜSLÜMANLARI! (2)

09.06.2017 09:57
Bir önceki yazımızda Yahudilerin nasıl Allah'ın kanunlarını ve nizamını değiştirerek, menfaatleri karşılığında dünyevileştirdiklerine değinmiştik. Hemen akabinde bunların benzerlerinin bu asrımızda Müslümanların arasında da ortaya çıkmaya başladıklarını, benzer fiil ve davranışlar ortaya koydukların

YAHUDİLER VE BAZI MÜSLÜMANLAR!

05.06.2017 09:01
Bilirsiniz, Yahudilerin "seçkin millet" olma iddiaları önceden beri vardır. Gerçekten Allah, İlahi emaneti ve risalet vazifesini onlara vermişti.  O günkü insanların en üstünü kılmıştı. Düşmanları olan Firavunu ve kavmini helak etmiş, arzı mukaddesi onlara miras kılmıştı. Fakat Yahudiler bir

Almanlar bize hiç dost olmadı ki! (2)

02.06.2017 09:46
Bir önceki makalemizde Almanların bize olan düşmanca tavırlarından bahsetmiştik. Ve şöyle demiştik:  "Heyhat ne gezer bu Alman kafirlerinde, bize muhabbet ve dostluk. Zerre miskal, bize sevgi beslemezler. Hatta bizi insan yerine bile koymazlar. Hayvanları bizlere tercih ederler. Bunlar için

ALMANLAR BİZE HİÇ DOST OLMADI Kİ! (1)

29.05.2017 09:58
Batıda eğitim almış, Batının dış ve iç yüzlerini fevkalade iyi tanıyan, aynı zamanda da derin İslami bilgisi olan Prens Abbas Halim Paşa'dan Mehmet Akif Ersoy naklen aktarıyor: Avrupalıları nasıl buldun sorusuna; Paşa! Bu adamların pek çok güzel şeyleri vardır. Lakin şunu bilmelidir ki, o güze

Yeryüzünün şeytanı : İngilizler!

26.05.2017 10:38
Kur'an-ı Kerim, münafıkların temel özelliklerini sayarken en başta Kizbi, yani yalanı sayar. Sonra fitne ile halkı, ortalığı ifsad ettiğini, karıştırdığını ifade eder. Bugün Irak, Yemen ,Suriye, Türkiye ve diğer ülkelerdeBatılılarıntakip ettiği politikaya baktığımızda Kur'an'ın bu mucizevi ifad

Yeryüzünün şeytanı : İngilizler!

26.05.2017 10:38
Kur'an-ı Kerim, münafıkların temel özelliklerini sayarken en başta Kizbi, yani yalanı sayar. Sonra fitne ile halkı, ortalığı ifsad ettiğini, karıştırdığını ifade eder. Bugün Irak, Yemen ,Suriye, Türkiye ve diğer ülkelerdeBatılılarıntakip ettiği politikaya baktığımızda Kur'an'ın bu mucizevi ifad

Sahte Batı eğitimi!

22.05.2017 08:58
Bugün her baba, her aile çocuğundan şikâyet ediyor. Her öğretmen öğrencisinden, toplum birbirinden, agresif tavırlardan mustarip.  Fiziki şiddetten gün geçmiyor ki, medya haber vermesin.  En ufak bir kıvılcım patlamalara yol açıyor. Çocuk ailesine, fertler birbirine, içinde yaşadı

İlmi eleştirilerin kaynağı!

19.05.2017 11:45
Bazen aynı noktaya bakanlar, bir birinden farklı görüşler serdettiklerini görüyorsunuz. Bu hususun günlerce kafamı kurcaladığı olmuştur.  Nasıl oluyor da, aynı mekana, aynı kaynağa nazar eden insanlar husussan "ulema",  birbirine zıt farklı fikirler, farklı görüşler ileri sürebiliyorl

İlmi eleştirilerin kaynağı!

19.05.2017 11:45
Bazen aynı noktaya bakanlar, bir birinden farklı görüşler serdettiklerini görüyorsunuz. Bu hususun günlerce kafamı kurcaladığı olmuştur.  Nasıl oluyor da, aynı mekana, aynı kaynağa nazar eden insanlar husussan "ulema",  birbirine zıt farklı fikirler, farklı görüşler ileri sürebiliyorl

Batı'nın sözlerine kulak asmayınız!

15.05.2017 08:59
Bu ülke üstüne Batı'nın oynadığı oyunlara her daim dikkat çektik ve çekiyoruz. Bu defa sayıları az da olsa "Batıdaki dostlarımızın" bizim için dile getirdikleri endişelerine bakalım ve aradan bunca yılı aşan bir zaman limitinden sonra endişelerindeki ve endişelerimizdeki haklılığı görelim. Bar

CHP'nin tüm korkusu bundandır!

12.05.2017 10:29
CHP'nin tüm korkusu bundandır! CHP başından beri Başkanlık Sistemine karşıdır, 'Parlamenter Sistem'de ölümüne ısrar ediyor, diyoruz. Hatta konuşmaya, müzakere etmeye bile yanaşmıyor. Nedenini de "Halk korkusu" diye ifade etsek yanılmış olmayız. Ama bunu ifade ederken, bazı gerekçeler sıralı

CHP bir parti midir?

08.05.2017 10:06
Sahi CHP gerçekten bir parti midir? Yoksa halkın sırtında, halka rağmen sürdürülen bir saltanat mıdır? Bir türlü çözemedim. Bir parti olsa, bütün hesaplarını halka göre yapacaktı. Zira talip olduğu görev ve vazife icabı, halktan icazet ve yetki alması gerekiyor. Halkı, bütün hesaplarının ortasına

SABIR BAŞARI DEMEKTİR!

05.05.2017 10:03
Yüzyıllık bir sabırlı bekleyişten sonra, Türkiye inşallah mükâfatını en yakın zamanda alacaktır. Bazen münafıkane oyunların içyüzünü anlamayan halk sahte yüzleri hak namına alkışlayabilir. Bu oyun uzun da sürebilir. Ama hiçbir zaman sürekli devam etmez. Bir yerde kopar. Çünkü İlahi kural, bütü

Kemalizmin standart elbisesi yırtıldı!

28.04.2017 09:40
Asrın başında Türk milletine giydirilen "standart elbise" , birkaç defa yırtılmasına rağmen, Jakobenist, Kemalist seçkinci güçler tarafından değiştirilmesine müsaade edilmedi. Üstüne yama üzerine yama vurularak, Türk milletine giydirildi. Ve atılan her yama da "lütuf ve ihsan" olarak sunuldu. İçt

TÜRK MİLLETİNDEN TARİHİ HAMLE!

24.04.2017 09:15
Siz bugünlerde oligarşik egemen kesimin özgürlük elden gidiyor, yaygaralarına bakmayınız. Aslında demokrasinin totaliterliğe karşı esas gücü bireyin kendi değerini şaşırtıcı bir şekilde kavrayışında yatar. Bu kavrayış tam bir toplumsal boyuta ulaştığı sürece, bireyselcilik toplumdan özgürce türediği

SULAR DURULDU!

17.04.2017 09:40
Bu satırları "referandum"dan bir gün önce yazıyorum. Zira uzun bir zamandır ki, ülkemiz büyük ve yoğun bir "mücadele ve mücahede" çatışmasına sahne oldu. Çetin ve kıyasıya bir fikir ve düşünce bombardımanı içinde yattık kalktık. Aynı aileden fertler, farklı kulvarda yerlerini aldı. Bazen, baba il

Osmanlı Meclisi'ndeki bir Kürt Milletvekili'nin haykırışı!

14.04.2017 10:04
İlk makalemizde "Sevr Anlaşmasıyla" Batılılar, emellerine uygun hareket edebilecek "Kürt Şerif  Paşa ile Ermeni Nubar Paşa'yı kullanarak, bir Kürt-Ermeni devleti kurmak için harekete geçtiler. Bunun üzerine, Osmanlı Meclisindeki Kürt milletvekilleri derhal karşı harekete geçerek, Mecliste tü

Osmanlı Meclisi'ndeki Bir Kürt Milletvekilinin Haykırışı

10.04.2017 10:13
Batılılar fırsat buldukları anda, kirli, bölücü emellerini bu toprakta inşa etmek için her halükarda pusudadırlar. Her fırsatı ve şartı değerlendiriyorlar. Tarihte olduğu gibi, tıpkı bugünlerde de aynı emeller uğruna plan ve projeler yürütüyorlar. Dünkü Kürtler bu planları bozduğu gibi, bugünkü K

Ölçüsüz batılılaşma (2)

07.04.2017 10:10
Temeli yanlış atılan eğitim siteminin yeniden aslına rücu edilmesi ancak 16 Nisan sonrası gücünü tamamen halktan alacak olan bir hükümet ile mümkün olduğunu bir önceki makalemizde ifade etmiştik. 16 Nisan Hükümetinin acilen yapması gereken ilk icraatların başında "eğitim teşkilat yapımız" olmalıd

Ölçüsüz batılılaşma (1)

03.04.2017 10:34
Cumhurbaşkanı müteaddid konuşmalarında, eğitimde başarılı olamadıklarını itiraf etmiştir. Esasen bugünkü hükümet anlayışıyla eğitimde istenilen değişimin yapılması neredeyse imkansız gibi görünülüyor. Zira bu yapının mazisi oldukça eski ve dahi bir o kadar da katıdır. Tanzimat'tan bu yana vesayet

Bursa'da Nursi Paneli (2)

31.03.2017 10:08
Cumartesi günü Merinos Osmangazi salonunda icra edilen Nursi Paneli ile ilgili mesajları paylaşmaya devam ediyoruz.     Panelistlerden Prof. Musa Kazım; Bediüzzaman'ın, "müspet hareketini", "Toplum Ve Aile" hakkındaki görüşlerini aktardı: "Mücedditler, aynı zamanda mürşitti

Bursa'da Bediüzzaman rüzgarı -1-

27.03.2017 09:44
Cuma Günü UÜ. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde ve Cumartesi akşamı, Merinos Kongre Salonu'nda; "Bediüzzaman ve Dünya Barışı" konulu bir panel izledik. Panelistler; Dr. İsmail Benek yönetiminde, Prof.Dr. Faris Kaya, Prof.Dr. Musa Kazım Yılmaz, Dr. Murat Çiftkaya tarafından Nursi'nin "İnsan ve Aile" hak

AVRUPA TİRANLAŞIYOR MU?

24.03.2017 10:25
Fantastik Avrupa dünyası, Avrupa'nın her yerinde yükselmekte olan Müslüman karşıtı duyguların sadece bir unsuru. Bu Müslüman karşıtlığı, medyada sınırsız bir olumsuzluk ve düpedüz aldatıcı bir biçimde yer almasından fiili şiddete, camilerin inşa edilmesine karşı kampanyalardan İslami binalara karşı

Referandum ve Moriskolar!

20.03.2017 10:29
Biliyorum ne alakası vardır diyorsunuz? Vardır vardır, hem de bu "Referandumun", "Recmi Şeytan" ile bile alakası vardır. Bakınız "İberya adasında" bin yıl süren Müslümanlığın (Endülüs Medeniyeti), Haçlı İttifakı ile yeryüzünde bir benzeri olmayan, "Vahşice ve canice muamelelerle" izi ve kökü bile

Sap döner devran döner!

17.03.2017 10:18
Nihayet sap döndü, devran döndü, gün geldi hesap döndü. İşte bundan sonrasının hesaplarını artık JAKOBENLER düşünsün. "Meşruti ve Cumhurî rejimlerde", son karar elbette ki cumhurundur. Ve o verir, noktayı o koyar. O noktayı koyunca, iş bitmiştir. Söylenecek son söz söylenmiştir. Gerisi "cerbez

Quo Vadis? Batı Nereye Koşuyor!

13.03.2017 10:18
Batı nereye doğru yol alıyor? Bu gidişatının sonu ne olacak? Acaba bir sonun başlangıcı mı? Bu ve benzeri sorular, son yıllarda ister istemez zihnimizi kurcalamaya başladı. Özellikle Müslümanlarda olabildiğince endişelenecek hadiseler, olaylar Batı tarafından ortaya konuluyor. Yıllardan beri pomp

BY LOCK! (2)

10.03.2017 09:30
Asrın illeti olan FETÖ Virüsü, asırlardır hain ve münafık tuzaklarla aldatılan Haçlı Zihniyetinin inşallah son tuzağı olacaktır. Tabii ki, son tuzak olması hasebiyle 'fesat torbasındaki' bütün hinlikler, pislikler tümü birden milletin üzerine boşaltılacak ve en sona kalan -kendilerince- darbeyi v

Ne menem bir illettir bu?

06.03.2017 09:21
Aman Allah'ım! Gün geçmiyor ki, şu "By Lock" denilen gizli mesajlaşmayı hiç de ummadığım kişilerde ortaya çıkmasın. Bir kısmını tanıdığımız kişilerde böyle bir yazılımın ortaya çıkması hakikaten insanı dehşete düşürüyor. İnsanın ağzı açıkta kalıyor ne dediğinizi bilemiyorsunuz. Acaba..acaba..acaba d

Sinsi tuzaklar (2)

03.03.2017 10:42
Yarım asırlık bi tuzağın (FETÖ hıyaneti) İlahi Kudret tarafindan bozulduğunu önceki yazımızda ifade etmiştik. Dış mihrakların başta Amerika olmak üzere Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika, bilumum Haçlı Dünyasının Türkiye' ye karşı tavır koymasının nedeni işte bu tuzağın bozulmakla kalm

Sinsi Tuzaklar (1)

27.02.2017 10:11
Tarihin seyrini değiştiren birçok savaş, sadece askerlerin başarısı ya da liderler sayesinde değil, casuslar tarafından da kazandırılmış/kaybettirilmiştir. Bilgi sağlamak ve zafer elde etmek için yapılan çok sayıda casusluk ve casus avlama girişimi, sonuçta başarıyı getirmiştir. Ajanların zekası ve

Referandum bir milletin yeniden doğuşudur! (2)

24.02.2017 10:31
Osmanlı ( Türkiye) idare, ilim ve kültür hayatına işte bu okullardan mezun olanlar (2000'li yıllara kadar) hâkim olmuştur. Bir başka ifade ile bu zihniyet ülkenin geri kalmışlığından, fakirliğinden ve hatta iç kargaşa ve krizlerinden sorumludur. Zira ülke kaderinde hükmederek kaptan köşkünde h

REFERANDUM BİR MİLLETİN YENİDEN DOĞUŞUDUR!

20.02.2017 09:19
Osmanlı, Batı'ya ve Batılılaşmaya doğru adımlar atarken, beri tarafta ağzından salyalar akıtarak bekleyen, sinsi sinsi tırnaklarını bileyen ve İslâm'a karşı taşıdıkları bin yıllık düşmanlık, kin ve garazla beslenen Batı'nın, art niyetini, görünmeyen yüzünü aydınlarımızın hesaba katmadıklarını

Anayasa ve halk!

17.02.2017 08:52
Aslında Türk politikacıları ve kayıtsız şartsız onların peşinden gidenler, bugünlerde Anayasa'nın içeriğinden ziyade ideolojik yönü üzerine yoğunlaştıklarını görüyoruz. Maalesef Türk aydınları devlet-millet mücadelesinde hiçbir zaman milletinin yanında yer almamıştır. Daima Jakoben devletin yanında

YEPYENİ BİR BAŞLANGIÇ

13.02.2017 10:01
Malumunuz Allah'ın iki şeriatından, kanunundan bahsedilir: Biri, meşhur şeriattır ki, Kur'an ve Peygamber'in sünnetlerinde ifade ettiği emirler ve yasaklardır. Diğeri, Allah'ın kainatta koyduğu ve canlı cansızların tabi olduğu kanunlar ve kurallar manzumesidir. Birincisine uymanın ve uymama

Duanın gücü ve maymun hadisesi! (2)

10.02.2017 10:56
İstanbul'un işgalinde İngilizlerle karşı mücadele eden Bediüzzaman, İngilizlere üç büyük şamar vurduğundan bahsetmiştik. Neydi o üç şamar: Birisi; gizliden gizliye halkı İngilizlere karşı çıkmaya davet ettiği 'Hutuvat-ı Sitte' eseri. İkincisi; milli mücadeleyi başlatan "fetvası." Üçüncüs

İNGİLİZLERE ÜÇ ŞAMAR (1)

06.02.2017 10:40
İngilizler 1918-1923 yılları arasında İstanbul'u işgal ettiler. O dönemde bu işgale karşı Türk hamiyetperverler müthiş bir karşı mücadele başlattılar. Bunlardan birisi de Bediüzzaman Said Nursi hazretleridir. Bediüzzaman hazretleri İngilizlerin İstanbul'u işgallerinde, hem basın yoluyla, hem de f

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ VE ÖZGÜRLÜK TESTİ !

03.02.2017 08:54
Winston S. Churchill; 1944'te yaptığı bir konuşmada, "özgür bir toplumun", "zorba bir yönetimden" nasıl ayırt edileceğini gösteren kriterleri, yedi madde halinde dünyaya deklare etmiş. Bugünkü "demokrasi" ile yönetilen ülkelerce, bu kriterler,  "referans" olarak kabul edilmiş bir gerçektir.

Özgürlüğe ben de 'evet' diyorum!

30.01.2017 09:44
Başkanlık sistemi ile Jakobenler tarafından bu ülkenin geleceğine konulan ipotekten pek yakında kurtulacağız. Ortalıkta oluşturulan algı sisi hiç kimseyi aldatmasın. Asıl "İstiklal ve İstikbalimizi" bundan sonra kazanacağız. Bütün yaygaralar, tehditler, terör ve krizler eski düzenin devamını koru

Dayansın ehli kubur

27.01.2017 10:22
"Ne kendi etti rahat, ne âlem buldu huzur, Yıkılıp gitti cihandan, dayansın ehli kubur" Günümüz Türkçesine daha da yakınlaştırıldığındaki anlamıyla: "Ne kendi rahat etti, ne de halka huzur verdi, bu dünyadan göçtü gitti, şimdi kabirdekiler düşünsün" Kurulduğu günden beri, sistemin imk

BAŞKANLIK SİSTEMİNE NİÇİN EVET!

23.01.2017 10:09
Tercih noktasında, kötü bir şeyi def etmek faydayı elde etmeye tercih edilir demektir. Bu kural sosyal hayatta her zaman tatbik edilmesi gereken önemli bir argümandır. Aksi takdirde, şerlerle mütemadiyen uğraşır dururdunuz. Türkiye'nin çeyrek asırdan fazladır, terör ve kaos ile uğraşması bana gö

CHP VE HALK!

16.01.2017 09:08
Kemalizm'in temelleri üzerine inşa edilmiş CHP'nin idarecilik anlayışı, adeta son Osmanlı döneminin mirasının devamı niteliğindeydi. Çünkü Kemalistler de kendilerinden önceli İttihatçılar gibi, siyasi iktidarın maksadının sosyal bir devrim gerçekleştirmek olduğuna inanmaktadırlar. İttihatçı gelen

Başkanlık sistemi ve CHP! (2)

13.01.2017 10:20
CHP başından beri Başkanlık Sistemine karşıdır, Parlamenter Sistemde ölümüne ısrar ediyor, diyoruz. Hatta konuşmaya, müzakere etmeye bile yanaşmıyor. Nedenini de "Halk korkusu" diye ifade etsek yanılmış olmayız. Ama bunu ifade ederken, bazı gerekçeler sıralıyor. Nelermiş, bir bakalım:

Başkanlık sistemi ve CHP! (1)

09.01.2017 11:02
Başkanlık Sistemine kim hayır diyor? Politik tutucular/ konservatifler, CHP'liler, Radikal Sol Gruplar, Feministler, LGBT'liler, Bazı Liberaller, Bazı MHP'liler, HDP'liler, Kandil, Bilumum Dış Güçler, Gördüğünüz gibi, dış mihraklar bir koldan, iç mihraklar başka bir koldan

Münafıkların cinayetleri!

06.01.2017 09:56
Ülkemizde son yıllarda yapılan bütün terör olayları, gerek Avrupa birliği ve gerekse de onların sadık köpekleri tarafından desteklendiği ve beslendiği halde, uluslararası platformlarda inkar ettiklerini görüyoruz.  O halde bir münafığı özellikleri nelerdir ona bakalım ki, nasıl şeytani yüzlerle

TERÖR ve AVRUPA!

02.01.2017 09:17
Herhangi bir hadise, olay, bela, musibet, tokat, kahır vb. bütün bu musibetlerin altında iki şey yatmaktadır: Biri; Hakk'a bakan yönü. Diğeri; kişiye bakan yönü. Kökü dışarıda olan "zındıka komiteleri" bütün güçleriyle ülkemizde terör ve kaos çıkarıp, halkı 'artık yeter deyip' sokaklara dök

'Islahat' ve 'Metternich' (1)

30.12.2016 10:36
Cemil Meriç'e göre; "Bu ülke 1789'dan beri su alan bir gemi... Fransız İhtilâli yalnız Batı feodalizm'inin değil, ihtiyar Şarkın da ölüm çanı. Osmanlı bir başka medeniyetin varlığını o zaman fark eder. Henüz ne îmânını kaybetmiştir, ne haysiyetini. Zirvelerden bakar Diyâr-ı k

Tanzimat ve aydınlarımız! (2)

26.12.2016 10:42
Prens Metternick, Batıyı topyekün taklit etmek isteyen Osmanlı aydınlarını ikaz eden mektubunda fevkalade hayati noktalara parmak basıyor. Aksi halde ortaya Batıperest bir neslin ve aysın mahsulünün çıkacağını söylüyor. Devamla artık iflah olmaz bir hastalığa tutulacağını, bütün eski haşmetini ve gü

Bugünkü olayların içyüzü!

23.12.2016 09:36
Bütün mukaddesatımıza karşı taarruz eden Batı nihayet bizi birbirimize bağlayan ana bağımız olan Hz. Peygamberi ve Kitabullahı hayat merkezimizden koparmayı az çok başarmıştır. Şunu unutmayalım ki, İslam geldiği ilk günden itibaren ehl-i kitap dediğimiz küffarın, yani Haçlıların yani Batılıların

Bizi ruhsuz bırakan Avrupa!

19.12.2016 09:05
Batılıları ve Batılılaşmayı bir paçavra gibi meydana seren aydınlarımızın başında Cemil Meriç gelir. O, devrinin istisnalarındandır. O, gerçek bir aydındır. O, münevverdir. Hem ruhunu aydınlatan ve hem de etrafındakilere, çağdaşlarına, bir kandil gibi zulmeti nura tebdil edendir. Çünkü o, İslam c

Toplum birer canlı bomba gibi!

16.12.2016 11:23
İnsan hayatının varlığı ve devamı, Allah'ın insanın içine koyduğu bir takım duygular sayesinde gerçekleşir. Bu duyguların her birisinin kendisine ait görevleri vardır. Mutlu ve Sağlıklı bir hayat; bütün bu duyguların, görevlerini olması gerektiği şekilde yapmasıyla mümkündür. Bu duygulardan biri

israil'in akibeti feci olacak!

12.12.2016 11:22
Kendi kutsal kitabında (Barnabas İncili) Peygamber katilleri olarak ilan edilen, bu yeryüzünü zulme ve günaha bulayan millet için, bunların nasıl bir cezaya uğrayacağını İsa (as) şöyle duyuruyor: "Isa ağlayarak karşılık verdi: «Ey Kudüs, ey İsrail, senin için ağlıyorum. Sen sana olan ziyare

Ortadoğuda ırkçılık tohumları ekiliyor

09.12.2016 09:07
Osmanlı'yı parçalayan unsurlardan olan ırkçılık fikri, Tanzimat'ta müsamaha görmüş ve bu tohumlar ekilmiştir. Ortadoğu'daki Hristiyan Misyonerler, çeşitli kavimlerin arasındaki "ayrılıkları" körüklemişler. Beyrut açılan "Amerikan Protestan Üniversitesi" eğittiği Arap gençlerini aşırı "münkir ve mill

Irkçılık tohumları!

05.12.2016 10:59
Irkçılık tohumları, Osmanlı Devleti'ni parçalamak maksadıyla Avrupa illeti olarak 19. yüzyılda Müslümanların arasına enjekte edildi. Avrupalılar kendi aralarında Avrupa Birliği kurarken bugünkü Türkiye'yi parçalamak için yine Kürt ve Türk ırkçılığını kullanıyor. Aydınlar, Türkiye'nin en önemli

Yeni bir rönesans lazım!

02.12.2016 10:20
Evet, Müslümanlar için yeni bir "Rönesans" lazımdır. Zira yüzyılları aşkın bir zamandan beri bütün bilimsel ve teknolojik buluşların altında "Hristiyanların", "gayr-ı Müslimlerin" imzası vardır. Dolayısıyla; bunun da karşılığı olarak, müreffeh ve zengin bir yaşam sürdürüyorlar. Oysa islam dünyasına

MÜSLÜMANCA YAŞAMAK!

28.11.2016 10:26
Dün ecdadın yer kürede sürdürdüğü "izzetli, onurlu yaşamı" bizler bugün torunları olarak sürdürmek istiyorsak; onlar gibi mümin ve Müslüman sıfatların sahibi olmalıyız. Zira bu dünyada, bütün işler ve başarılar, sıfatların üzerine bina edilmiştir. Bir insan taşıdığı sıfatlara göre değer kazanır

Azim ne demektir?

25.11.2016 09:27
Bir önceki makalemizde, yeis yani ümitsizliğin bir hastalık olduğunun ve bu hastalığın bilhassa Batılılar tarafından İslam vücuduna şırınga edildiğini söylemiştik. Peki, bununla nasıl mücadele edilmelidir? Bu hastalığı tedavi etmenin yolları nelerdir, diye İslam eczanesine müracaat ettiğimizde, ş

Ümitvar olmak (1)

21.11.2016 11:46
Bugün Suriye'deki, Irak'taki, Mısır'daki, bilumum Arap milletlerindeki, Amerika ve Avrupa zalim münafıklarına karşı gösterdikleri korkaklık, pısırıklık, güvensizlik, boyun bükme, zillet, hatta çoğundaki neme lazımcılık tavrı, Müslüman kardeşlerine karşı ilgisizlik gibi... tavırlar, maalesef vücuda B

Kim vahşi? Biz mi Avrupa mı?

19.11.2016 10:45
M. Akif, Prens Abbas Halim Paşa'dan naklen aktarıyor: "Avrupalıları nasıl buldun sorusuna; Paşa! Bu adamların prk çok güzel şeyleri vardır. Lakin şunu bilmelidir ki, o güzel şeylerin hepsi kitaplarındadır...Heriflerin ilimlerini, fenlerini almalı, fakat kendilerine asla inanmamalı, asla kapılmamalıd

Hayâsız ve namussuz bir millet, İngilizler!

18.11.2016 09:50
"Ey Osmanlı Müslümanları! Allah aşkına bizim düştüğümüz mahkûmiyete sizler de düşmeyiniz. Saltanatınızın, istiklalinizin kıymetini biliniz. Çünkü dünyada onsuz yaşamak, meğerse yaşamak değilmiş. Biz bunu pek acı ve uzun tecrübelerden sonra anladık. " Biçare Tunuslunun ağlaya ağlaya söylediğ

Münafıkların yaktığı ateş!

14.11.2016 11:19
"Bana, "Sen şuna buna niçin sataştın?" diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evlâdım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış; ne ehe

Avrupalılaşmak!

11.11.2016 09:36
" Cemaat-i müsliminden bir karış ayrılan kimse, Müslümanlık ribkasını (halka) boynundan çıkarıp atmış oluyor". Hadis-i Şerif. ( Ebu Davut. Sünnet.26) "Men Farreka Fe Leysa Minna". ( Ümmet-i İslamiye arasında tefrila çıkaranbizden değildir. (Hadis. Suyuti) Malumunuz "FETÖ Sapık Hareketinin" bir

İslam alemi hep münafıklardan çekti!

07.11.2016 11:10
Bu memleket ne çektiyse hep bizim gibi görünen fakat asla bizden olmayanlardan çekmiştir. Yani bir başka ifadeyle bu coğrafyaya en büyük darbeyi "münafıklar" vurmuştur. O halde bunlara karşı konulacak en ciddi bir çözüm ve korunma şekli; bu münafıkları tanımak ve bunları halka tanıtmaktan geçer.

BÜYÜK ŞEYTAN AMERİKA!

04.11.2016 09:52
"Allah mahz-ı şer olarak şeytanı yaratmıştır. Onda hayra müteallik dıfatlar yoktur. O ism-i Mudill'in mazharı olarak yerilmiş (mezmum) sıfatlarla donatılmıştır. Fesad, hile, idlâl, küfür, inkâr, yalan, kin, hased gibi sıfatlarla mahluktur. Bu sıfatlar dahi; istila, kibir, tasallut, ceber

Avrupalılara benzemek!

31.10.2016 09:14
Malumunuz "Fetö Sapık Hareketinin" bir dikkat çeken yönü de; "çağdaş medeniyetçilik" adı altında, batıya yanaşmak, benzeşmek, örf ve adetlerini iktibas etmekte herhangi bir beis görmemek, onların sevgisini ve alkışını almak, onların aile yaşantısını hoş görmek ve kendi çocuklarımıza onlar gibi giyim

Tarih boyunca münafıklardan çektiğimiz!

28.10.2016 10:10
Bu memleket ne çektiyse hep bizim gibi görünen fakat asla bizden olmayanlardan çekmiştir. Yani bir başka ifadeyle bu coğrafyaya en büyük darbeyi "münafıklar" vurmuştur. O halde bunlara karşı konulacak en ciddi bir çözüm ve korunma şekli; bu münafıkları tanımak ve bunları halka tanıtmaktan geçer.

Sıfır hata!

24.10.2016 09:35
Gerek Cumhurbaşkanının ve gerekse de Başbakan'ın yapılan yanlış 'Bağdat'tan döner' sözü yüreklere su serpti. Eminim ki, Hükümet fetocuların, ulusalcıların ve Kemalistlerin gizli ajandalarının farkındadır. Yıllardır, bu muhafazakâr halka kin kusturan bir azınlık gurup, 50'li yıllardan beri ikti

Tarih boyunca münafıklardan çektiğimiz!

21.10.2016 09:06
Bu memleket ne çektiyse hep bizim gibi görünen fakat asla bizden olmayanlardan çekmiştir. Yani bir başka ifadeyle bu coğrafyaya en büyük darbeyi "münafıklar" vurmuştur. O halde bunlara karşı konulacak en ciddi bir çözüm ve korunma şekli; bu münafıkları tanımak ve bunları halka tanıtmaktan geçer.

Batı İslam'ı nasıl algılıyor!

17.10.2016 09:08
Acaba Batı İslam'ı nasıl algılıyor? diye, baktığımızda karşımıza şöyle ehlileştirilmiş , törpülenmiş bir İslam'ı koyduklarını görüyoruz. Meselâ;  ABD başkan adayı Trumph İslam'ı;  terörist, radikal, sert, cihat var, hatta terör var şeklinde görüyor. Peki, Pensilvanya'da lüks bi

Bir savaşı oluşturan şey nedir?

14.10.2016 09:21
Medeni çağ olarak adlandırılan belik de dünyanın en vahşi saldırılarını geçekleştiren, oluk oluk kan akıtılmasını gerektiren nedenler ne olabilir, diye şöyle bir fikir jimnastiğine başvuralım. Gelin 1991 tarihindeki Amerika'nın Irak'a saldırısının perde arkasına bakalım. Ve ayrıca bu ülke yönetic

Eğitim eğitim eğitim!

10.10.2016 09:52
Hani Nasreddin Hoca'nın bir eşek fıkrası vardır: " Hoca bir gün eşeğe biner, dehler. Fakat eşeğin umurunda değil. Hoca ha bire deh, deh der. Eşek kımıldamaz. Sonunda patlayan Hoca eşeğin başına sopayı indirir. Fakat o da ne! Arkadan bir ses çıkar. Hoca, Allah Allah der, ben nereye vurdum, ses nerede

Büyük şeytan Amerika!

07.10.2016 09:16
Beşer âleminin bu büyük şeytanını tanımadan, bununla yapılan her anlaşmadan ülke olarak büyük maddi ve manevi kayıplar vermeye devam ederiz. Bunun en sinsi tarafı, hiçbir zaman beyninin bir yerinde sabit olarak konmuş nihai hedefinden taviz vermemesidir. Diğer gelişmiş ülkelerin pragmatizmi

Kamikaze (2)

03.10.2016 09:17
Bir önceki makalemizde 40 yıllık "münafık ve müşrik" bir tuzağın Rabbimiz tarafından küçük bir esintiyi ülke çapında büyük bir Kasırgaya çevrilerek, bozduğundan bahsetmiştik.  Şu apaçık, aşikâr ki, 40 yıllık takiyye ve münafıkane hareketleriyle, zaman zaman verdikleri İslam'ın temel ak

Kamikaze (1)

30.09.2016 10:27
İtikadımızca kainatta tesadüfe yer yoktur. Hatta sallanan yaprağın sallanma sayısı bile ilmi ilahide takdir edilmiştir. Bu nedenle tesadüfle ve kendiliğinden hiçbir şey vukua gelmez. Bu noktadan hareketle, 15 Temmuz olayını da "kaderin takdiri" olarak değerlendirdiğimizde hakikaten Müslümanlar i

AB, bir ayet ve ilahi koruma!

26.09.2016 09:53
"Mü'minler, mü'minleri bırakıp inkârcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah ile bir ilişiği kalmaz. Ancak onlardan (gelebilecek tehlikeden) korunmanız başkadır. Allah, asıl sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Çünkü dönüş Allah'adır." (âl-i İmran 28) Yar

Avrupa ve Amerika'ya karşı stratejimiz nasıl olmalıdır?

23.09.2016 08:53
Yıllardan beri Osmanlı'ya ve onun devamı Türkiye'ye karşı bazen açık ve pervasızca bazen de gizli-kapaklı hayasızca bir düşmanlık üzerine stratejisini kurmuş, Haçlı Zihniyetiyle hareket eden Avrupa ve Amerika, 15 Temmuz İşgal Kalkışmasından sonra gerek iç kamu oyunca ve gerekse de dış dünya kamu oyu

Şeytan'ın temsilcisi, ABD! (2)

19.09.2016 09:43
Dünya halklarının "huzur, barış ve refahı" için atılan her adıma engel olan ve Tek başına BM 'in kararını bloke ederek, Dünyaya meydan okuyan Amerika ne istiyor? Bilhassa Ortadoğu'daki takip ettiği politikanın amacı nedir? Aşağıdaki tarihleri ile birlikte ele alacağımız olaylar sanıyorum, yukarı

Amerika, BM'yi dinlemiyor!

16.09.2016 09:19
Amerika, kendisini dünyanın tek efendisi ve patronu görüyor. Aksine davrananları da modern bir şekilde ve teknik şekilde cezalandırıyor. Sonunda da kendi çizdiği şablona uydurur. Amerika'nın uyguladığı ikiyüzlü politikayı, BM kararlarıyla ispatlamaya çalışalım. 1978-1987 yılları arasında, Amerika

AMERİKA, BM'Yİ DİNLEMİYOR!

12.09.2016 09:40
Amerika, kendisini dünyanın tek efendisi ve patronu görüyor. Aksine davrananları da modern bir şekilde ve teknik şekilde cezalandırıyor. Sonunda da kendi çizdiği şablona uydurur. Amerika'nın uyguladığı ikiyüzlü politikayı, BM kararlarıyla ispatlamaya çalışalım. 1978-1987 yılları arasında, Amerika

'Fil Eti' Hikâyesi!

09.09.2016 11:09
 "Paralel Çete" nin hain "Dış Mihraklar" ile birlikte planladığı Türkiye'yi işgal hareketi bertaraf ettirildikten sonrası, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bütün anayasal kurumları ile bu "Paralel Darbeciler" için gereğini yapmak üzere harekete geçti. Devlet refleksi bu sefer çok hızlı çalışıyor

Türkiye üzerinden oynanan oyunun iç yüzü!

05.09.2016 09:42
Hıristiyan Batının ABD'nin liderliğinde " Yeni Dünya Düzeni" her ne kadar insan hakları ve demokrasiyi temel prensip olarak alan ülkeler arasında iş birliğini, bu ilkelere sahip olmayan ülkeleri tecrit eden ve onlar üzerinde siyasi ve ekonomik baskıyı öngören yeni bir dünya görüşü olarak tarif etmek

İbretlik bir FETO hikâyesi daha!

02.09.2016 10:08
Bir okuyucumun ısrarı üzerine, abi ne olur köşenizde duyurunuz ki, hala gözleri açılamayanların gözleri önündeki perde kalksın, diye işaret ettiği hayli ibret verici yaşanmış bir olayı aktarmak istiyorum: " Bir gün uçaktayız. İstikamet Dubai ve G.Afrika. Hemen önümüzdeki koltuklara 4 siyahi çocuk

İslam düşmanı Avrupa! (2)

29.08.2016 09:32
Bir önceki makalenin devamıdır. Salisen; Lord Gürzon'nun dediği gibi, Kur'an'ı Kerimin bütün esasları, yavaş yavaş sulandırılmaya başlandı. Önce namazın 1400 yıllık uygulanması bu imam tarafından tağyir edildi. Ardından kurban, zekât, fitre, içki, nikah vb. gibi temeller şu bu neden

İslam düşmanı Avrupa! (1)

26.08.2016 09:01
Lozan'da Fransa Başbakanı Clemenso ile İngiltere Dış İşleri Bakanı Lord Gurzon, Türk heyetine dönerek, beyler sizinle asla dost olamayız. İşte Kutsal kitabınız elimde. Bakınız ne diyor:  " Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyiniz..." sizler bu Kitabı hayatınızın merkezine koyduğunuz müddetçe

'Fetoş'un ikinci tuzağına dikkat!

22.08.2016 09:50
Tarihin en büyük  "Misyoner hareketi"  olan Fetullahçı Terör Örgütü (FTÖ), İslam kisvesini bürünerek yeni bir İslam Anlayışını (Protestan İslam), ortaya koymak ve İslam Âleminin beyni olan Türkiye'yi yönetimsel olarak ele geçirmek için yaptığı sinsice kalkışma hareketi, Allah'ın yard

İbretlik bir Fetoş hikâyesi

19.08.2016 09:37
Bir arkadaşımın gönderdiği bir mektubu duyurmak istiyorum ki, Fetoş hainin bir maskesi daha düşsün: "Güney Afrika'dayım ve bir gün orada Fetullah Gülen gurubunun yaptırdığı camiye gittim. Hem Cumayı orada eda edelim ve hem de arkadaşlarla selamlaşırız dedim.  Camiyi yaptıran yaşlı aksakallı

Asrın Münafığı 2

15.08.2016 09:31
Bir önceki makalemizde işlediğimiz "21.yy'ın münafık hareketi" adlı makalemizin devamıdır: "Yazıklar olsun sana! İslami faaliyet adına beyinlerini yıkadığın nicelerini röntgenci yaptın, başkalarının namuslarına, yatak odalarına musallat ettin. Müptezelce kaydettiğiniz görüntülerle şantajlar yaptı

Asrın munafığı!

12.08.2016 10:05
21.yy'ın münafık hareketi, Türkiye'de ortaya çıktı. Bir çok İslam yorumcuları bunu "DECCAL-MEHDİ-İSA-KAİNAT İMAMI vb. isimler ile tevil ve tabir ettiler. Hakikaten öyle bir "formel- şekil" de göründüler ki, bu yorumların her birisi kendi içinde tutarlı ve haklı nedenleri vardı. Bu öyle meş'um, uğ

Yerli münafıklar!

08.08.2016 09:19
İslamiyet, en büyük darbeyi hep dâhilden yemiştir. Zira harici zındıka ve şer kuvvetler, içeride birçok menfaat mukabilinde, satın aldıkları bedbaht insanlarla, İslam'ın temeline ifsad tohumları ekmişler ve maalesef saf Müslümanlar da bu görünüşten ve şahsen kendilerine sağlanan menfaatlerden

Sana şükürler olsun Ya Rab!

05.08.2016 09:29
15 Temmuz gecesi ülkemiz büyük bir felaket atlattı. Tarihinde birçok musibet ve felaketleri yaşamış olan 'necip milletimiz', geçmişinden aldığı 'ders ve tecrübe' ile bu hain saldırıdan da en az zayiat ile "salimen" kurtulmuştur. Ve inanıyorum ki bu felaket geleceğimiz açısından en büyük bir galibiye

Gülen Mürted mi?

01.08.2016 09:16
Ülkemizi, haçlı zihniyetini de arkasına alarak karıştıran "Pennsylvania Keşişi"nin dinimizdeki konumunu, Kur'an tefsiri olan Risalelerden anlamaya ve deşifre etmeye çalışacağız. Zira bu şahsın en büyük hamlesi ve zararı Dinimize ve Risale-i Nurlara ( ki verdiği fetvalarla hem dinimizi sulandırdı ve

Münafıkların başı!

29.07.2016 09:50
15 Temmuz akşamı, Tarihin en büyük "Hıyanet" hareketi ile karşı karşıya kaldık. Bu o derece şerefsiz ve alçakça bir hareket idi ki, bin yıllık mazisinde ikinci bir emsaline rastlayamazsınız. Bu hareketin belki de en dikkat çekici yönü; ABD ve AB destekli, orijinli olması ciheti değil, bizatihi kosko

Münafıklar'ın başı!

25.07.2016 09:17
15 Temmuz akşamı, Tarihin en büyük "Hıyanet" hareketi ile karşı karşıya kaldık. Bu o derece şerefsiz ve alçakça bir hareket idi ki, bin yıllık mazisinde ikinci bir emsaline rastlayamazsınız. Bu hareketin belki de en dikkat çekici yönü; ABD ve AB destekli, orijinli olması ciheti değil, bizatihi kosko

Başkan Altepe'ye açık mektup!

15.07.2016 09:35
Sayın Başkan, Evvela; Yaptığınız güzel hizmetlerden dolayı sizi tebrik ederken, Bursa'da yaşayan bir vatandaş olarak bir istek ve talebimizi de dile getirmek istiyorum. Her karış toprağına İslam'ın mührünü nakşeden, mezar taşlarından tutta hanlarla, saraylarla, çeşmelerle, camilerle, minareler

BATININ BEYHUDE ÇIRPINIŞLARI!

11.07.2016 09:51
Genelde İslam dünyasında özelde Türkiye'de dozajı gittikçe yükselen "terör ve iç karışıklığın" birbirini tetikleyen birçok sebeplerini sayabiliriz. Terörü daimi kılmak için; evvela uygun bir zemin hazırlatılır. Ve bu zemin yavaş yavaş beslenir. Belli bir kıvama geldikten sonra, bunu hazırlayanlar

Her kemalin bir zevali var!

08.07.2016 09:03
Evet, " her kemalin bir zevali vardır". Bugün AB'de olan çöküntü işte bize bu "İlahi Kuralı" bir kez daha hatırlattı. Bu aynı zamanda bir "şeriat-ı fıtriyedir". Allah'ın yeryüzüne koyduğu bir kanundur. Adalet-i mahzadır, şaşmaz. Kişilerin rütbesine, gücüne, kuvvetine, zenginliğine ve imtiyazlı ol

Din ve fen ilimlerinin mezci!

04.07.2016 09:12
Bu topraklara yeniden Şark kültürü ekilmelidir. Şarkın kültürünü Garbın fen ve teknolojisiyle takviye ve mezc edilmelidir. Şarkın ruhu ihya edilmeli lakin Batının bilimleri de ithal edilmelidir. Tedrisat baştan sona yeniden ıslah edilmelidir. Şarkın uzun zamandan beri kendini yenilememesinden dolayı

Bir Osmanlı münevverinin haykırışı!

01.07.2016 09:23
Eğitimdeki bugünkü tabloyu daha yüzyıl öncesinden görüp zamanın yetkililerini ikaz eden bir Osmanlı münevverinin sunduğu rapordan bir kesit sunmak istiyorum. Belki de bugünkü tartışmalara bir fayda katar.  Çünkü görüyorum ki, Cumhurbaşkanımız bile son liseli gençlerin eylemlerine haklı bir nok

Kurt, gövdenin içine girdi

27.06.2016 09:32
Eğitim ile ilgili sayısını bile hatırlayamadığım kadar bu sütunlardan görüş beyan ettik. Artık gerçekten de harekete geçmek zamanıdır. Hükümet bütün gücünü ve enerjisini bu yöne teksif edilmelidir. Zira bu husus ile ilgili yüzyılı aşkındır zamanın münevverleri tarafından görüş ve tavsiyeler yapıla g

Eğitimde yeşeren ümit!

24.06.2016 09:19
Son günlerde AB Projeleri adı altında Avrupa'ya giden lise öğrencilerine yurt dışında bazı bölücü terör gruplarına ait derneklerde propaganda yapıldığı ile ilgili haberler çıkmaya başladı.  Bu olay yeniden dikkatimizi "Türk Eğitimine" çevirdi.  Yıllardan beri eğitim kurumlarında bir tür

Eğitimde acilen reform!

19.06.2016 10:00
Seksen yıllık bir mücadeleden sonra, halk nihayet, Batı zihniyetli ve laikliği dinsizlik gibi algılayan kesimden idareyi ele alarak yönetime geçti. Seksen - yüz yıllık bir köhne zihniyetin oluşturduğu tortuları ve enkazları düzeltmek elbette zaman alacaktır. Hem bu alanlardan beslenen iç ve dış k

Genetiği ile oynanmış bir nesil!

17.06.2016 09:18
İbni Haldun mukaddimesinde diyor ki; eski kültürü yok etmek için dört nesil, 80 yıl gerekir. Yani bir kültürü ortadan kaldırıp yeni bir kültür oluşturmak için seksen yıllık bir zaman yeterlidir. Bugün cumhuriyet nesline baktığımız zaman bunu görmek mümkündür. Cumhuriyetin elit takımı, hedeflerine

İbret alınız ey akıl sahipleri

13.06.2016 09:26
"Bir topluluk kendini değiştirmedikçe Allah da onları değiştirmeyecektir". (Rad-11) Bu ayetin zıt anlamından yola çıkarsak; eğer bir yerde değişim olmuş, eldeki nimetlerden olmuş ve o toplum zevale ermişse, demek ki, bunun sebebi kendi tavır ve fiillerinden dolayıdır. Bu kaziyeden yola çıkarsa

Haçlı savaşı devam ediyor!

10.06.2016 09:04
Zaman zaman Avrupa'nın biz Müslümanlara karşı verdiği tepki bizi üzüyor ve dahi hayli sinirlendiriyor, değil mi? Esasen bu pek tabii bir şeydir. Burada bence üzerinde durulması gereken şey, Haçlı güruhunun koyduğu tavır değil, bizim, böyle bir sakat zihniyetten - ki, bunu Kur'an söylüyor-,  bir

Endülüs Emevi (2)

06.06.2016 08:55
Rehberimiz Selahattin 20 yıldır Granada'ya yerleşmiş bir Türk. Okumak için geldim, diyor. Fakat daha ilk haftada neyim varsa çaldılar. İkinci haftada da cüzdanım çalındı. Ortada kaldım. Bu kızgınlıkla dönmeye karar verdim. Buralı bir okul arkadaşım, bu durumuma çok üzülüp ailesine aktarıyor. Onlar d

Endülüs Emevi (1)

03.06.2016 09:10
Geçen hafta Endülüs topraklarını ziyaret ettik. 900 yıl boyunca hakim olmuş ve başkent olarak Madrid'i inşa etmiş, bir baştan bir başa bütün Avrupa'yı etkilemiş bir "medeniyet"in izlerini aradık, taradık. Maalesef, tek bir ayak izini bile göremedik. Bir iki istisna hariç ki, o yapıları da eklemelerl

Şeytana uymak!

27.05.2016 09:57
Zaman zaman kötü işlerde ve menfur fiillerde bulunanlar, "Abi! Bir defa şeytana uyduk!" diye itirafta bulunduklarını görüyoruz.  İşlediği kötü fiilini, bu işin kaynağını, menşeini şeytana dayandırarak böylece kendileri de bunun iyi bir iş olmadığını göstermiş oluyorlar. Peki, gerçekten in

İçimizdeki Hayber Yahudileri !

23.05.2016 09:31
Hz. Peygamber'in Arapların içinden çıkmasından itibaren, Yahudiler Hz. Muhammed'e ve Müslümanlara karşı hep düşman oldular. Yapılan bunca nasihatlerden anlamayan, her fırsatta arkadan vuran ve gerçekleri görmemekte direnen Yahudiler, diğer peygamberlere (kendilerine gönderilen) yaptıkları zulüm ve i

Bangladeş mesajı ve laik Türkiye!

20.05.2016 09:01
Bangladeş'deki olay, ülkemizde laiklik naraları atanların maskesini bir kez daha düşürmüştür. Ama aynı zamanda Hükümete ve bilhassa muhafazakâr halk kitlesine de çok büyük bir uyarı ve ikazda da bulunmuştur: "Eğer siz attığınız adımlarınızı sağlam temellere oturtmazsanız aradan ne kadar zam

Batı Ve Bangladeş' teki mesaj!

16.05.2016 09:09
Bangladeş'teki idamlar gösteriyor ki, acilen kendi özümüze, örfümüze, kültürümüze ve inanç esaslarımıza dönmeliyiz. Aksi takdirde "Laik zihniyetliler" aradan on yıllar bile geçse, içlerindeki kin ve öfke bir an fırsat bulsa, zulmünün ve küfrünün gereğini hiçbir dakika düşünmeden yerine getirirler. Z

İnsan Allah'ın antika bir sanatıdır

13.05.2016 09:36
Bir yağlıboya tablo olsa karşımızda. O tabloyu izleyen insan eğer resim sanatını bilmiyorsa, tabloda sergilenen sanatı göremiyorsa, o kişi için tablo sadece bir parça boyadan ibaret bir hal alır. Değeri onun için üç beş kuruş olur. Ama müzayedelerden açık artırmalardan biliyoruz ki, Öyle t

İman ve insan

09.05.2016 09:06
"Andolsun ki, Biz insanı en güzel bir surette yarattık. Daha sonra onu aşağıların aşağısına attık. Ancak iman edenler ve salih amel işleyenler müstesna." (Tin Suresi: 4-6) İmanın insana verdiği kıymet ve güzelliklerden birkaç tanesine işaret etmek istiyorum. Çünkü insan, imanla insan olmazsa , ma

Öğrendim

08.05.2016 12:09
"Sonsuz bir karanlığın içinden doğdum. Işığı gördüm, korktum. Ağladım.  Zamanla ışıkta yaşamayı öğrendim. Karanlığı gördüm, korktum. Gün geldi sonsuz karanlığa uğurladım sevdiklerimi. Ağladım. Yaşamayı öğrendim. Doğumun hayatın bitmeye başladığı an olduğunu; Aradaki b

Bir yıldız kaydı

06.05.2016 09:01
"Benim sahabelerim yıldızlar gibidirler, hangisine uyarsanız yolunuzu bulursunuz", diyor hazret-i Peygamber (asm).  Asrımızda da onların görevini üstlenen ehl-i kâmil dediğimiz, sohbeti şifa saçan insanlar bu mesleği devam ettiriyorlar. Bunlara işareten Mevlana hazretleri şöyle buyuruy

Rota, İttihad-ı İslam'dır!

02.05.2016 09:00
Mevlana hazretleri (1193) sayılı beytinde şöyle diyor: "Çün Kaza ayed, ne- bini, gayr-i post, Düşmanenrabaz ne-şinasi, zi-dost." "Kaza-i İlahi zuhur edince artık basiret kapanır, posttan başka bir şey göremez, dostu düşmandan ayırt edemez olursun" diyerek, Kaderin keskinliğini, mutlaklığını

Uyutulmuş bir millet

29.04.2016 10:43
Yıllarca bize öğretilmiş bilgilerle "dünyayı ve kendimizi" değerlendirdik. Zihinlerimize giydirilen "gözlüklerle" nesneleri algıladık. Bir asır belki de daha da fazla bu paradigmadan olayları ve hadiseleri takip ettik. Yegane doğruyu hep bu minvalde gördük. Aslında bakan (olaylara)  "biz idik."

Alman maymunu

22.04.2016 09:06
Hani şu Erdoğan'ı hicveden Alman maymunu var ya, Batı'nın çirkin maskesini bir kez daha yırttı. Bazı ülkeler böyle bir durumla karşılaşmamak için kanunlarını değiştirmeye kalkıştılar. Bugüne kadar her yaptıkları yanlarına kar kalan bu şeytan dölleri, şeytanlıklarından dönmeyeceklerini bu vesile ile

İslam ordusu ve Batı medeniyeti!

19.04.2016 09:05
Türkiye'de toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 13. İslam Zirvesi, teşkilata üye 56 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. İnşallah bu yeni aktif bir dönemin de başlangıcı olur. Zira yıllardır Batılıların hegemonyasında nerede ise ruhlarını ve izzetlerini kaybed

Cemaat'in önemli ismi Görmez'e geliyor!

18.04.2016 09:15
Önceki makalemizde Diyanet Center'ın ABD'de açılmasını engellemek için yapılan sinsi engellemelerden bahsetmiştik. Konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildiğini ve kendisinin bizatihi olaya el koyup zamanın DİB Başkan Yardımcısı M. Görmez'i görevlendirdiğini ve kurulan engelleme tuzaklarını nasıl aşt

ABD'de açılan cami bir vizyon ve ihanet hikayesi!

15.04.2016 09:12
Bir dostumun WhatSapp'tan bana gönderdiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de açtığı Cami'nin ilginç ve ibretlik perde arkasını anlatan bir yazıyı yorumsuz olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. "Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Washington yakınlarında açılan 'Diyanet Center'ın ilginç hikâyesi

Bir Mahkeme-i Kübra olacaktır!

12.04.2016 09:18
Bir hadis-i Şerif'te şöyle buyuruluyor; "Ey kulum sen de istersin, ben de isterim. Ama sonunda ancak benim dediğim olur." Demek ki her şeyin, bir "takdir" yönü bulunuyor. Bu nedenle olayların sadece dış görünüşüne değil, bence asıl olan, iç yüzüne yani, "kader" yönüne bakmak lazım.   Z

Müslüman kültürü yeniden hâkim olmalıdır!

08.04.2016 09:18
Bu toplumun huzuru binlerce yıllık kültürünün ve ananesinin yeniden tatbiki ile mümkündür. Binlerce yıllık kültürümüzü bırakıp Avrupa kültürünü iktibas ederek okullarımızda eğitim olarak verdiğimiz günden beri özellikle ahlaki bir deformasyona uğradık. Ancak Batı toplumlarında karşılaşabilecek he

Said Nursi'ye göre 31 Mart'ın perde arkası

05.04.2016 09:02
Bediüzzaman Said Nursi'ye göre; Bu ülkenin tarihten gelen 'Genetik Yapısını' değiştirmek için karar veren 'Dış Güçler/Yahudiler',  teorinin pratiğe dökülmesi için bir senaryo hazırladılar. İttihat ve Terakki hükümetinin acemiliğinden, tecrübesizliğinden ve masonik yapısından istifade ederek, as

Bediüzzaman'ın Abdülhamid ve Meşrutiyet ilişkisi

01.04.2016 09:04
Bursa'mızda geçen hafta boyu yoğun sosyal faaliyetlere sahne oldu. Bunlardan en dikkat çekeni ise, Said Nursi ile alakalı "Paneller" idi. Hemen hemen her yıl Bursa'da mart ayında, Üç Döneme damgasını vurmuş, büyük İslam alimi Üstad Nursi ile alakalı (anlama ve anlatma) panel ve konferanslar organize

Bir Mahkeme-i Kübra olacaktır!

25.03.2016 09:22
Bir hadis-i Şerif'te şöyle buyuruluyor; "Ey kulum sen de istersin, ben de isterim. Ama sonunda ancak benim dediğim olur." Demek ki her şeyin, bir "takdir" yönü bulunuyor. Bu nedenle olayların sadece dış görünüşüne değil, bence asl olan, iç yüzüne yani, "kader" yönüne bakmak lazım.   Zi

Müslüman kültürü yeniden hâkim olmalıdır!

22.03.2016 09:00
Bu toplumun huzuru binlerce yıllık kültürünün ve ananesinin yeniden tatbiki ile mümkündür. Binlerce yıllık kültürümüzü bırakıp Avrupa kültürünü iktibas ederek okullarımızda eğitim olarak verdiğimiz günden beri özellikle ahlaki bir deformasyona uğradık. Ancak Batı toplumlarında karşılaşabilecek he

İslam alemi ne zaman başsız bırakıldı?

18.03.2016 09:04
Koca Bir devri alaşağı eden, tarihte 31 Mart Olayı diye geçen, dış güçler tarafından  tertiplendiği aşikar olmasına rağmen,"etkin ve yetkin guruplar" tarafından  yeterince anlaşılması engellenen bu düzmece hareketiniç yüzü maalesef bugüne kadar kapalı kalmıştır. Bu durum, bu şer guruplara

31 Mart Vak'ası

15.03.2016 10:06
Devlet-i Aliye'nin başından Sultan Hamit'i tahtan indirip, İttihat-terakki Cemiyetine bu Müslüman ülkeyi peşkeş çeken İsyan hareketini adıdır, Otuzbir Mart.  31 Mart Vak'ası tam olarak nedir? Taşkışla'da (Taksim'de bugünkü İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi binası) bulunan Avcı

Okçular Tepesi

11.03.2016 09:05
Kur'an ve Sünnetin emirlerine uyulmadığında kesinkes bir yenilgiye uğrayacağımızı bize bildiren İslam Tarihi bir çok ibretlik, ders alınacak olaylarla doludur. Bunlardan birisi de "Okçular Tepesi" vakıasıdır.  Uhud Savaşı sırasında Efendimiz (asm); " Ne olursa olsun asla burayı terk et

Asrın savaşı

08.03.2016 09:15
Bugün gerçekten tarihte eşine ender rastlanan bir savaş veriliyor bu topraklarda, hem de asrın en keskin bütün argümanlarıyla. Bir tarafta tek kişilik bir ordu, beri tarafta ise adeta bütün bir cihan. Sebepler bazında değerlendirilirse, kıyası bile 'kıyas-ı maalfarık' (karşılaştırılması bile m

Gizli ve açık haçlı ittifakı

04.03.2016 09:42
Bugün Rusya ile takışan Türkiye, bilmeyerek de olsa "kader-i İlahinin" adım adım tahakkukuna vesile olmaktadır. Evet, "ittihad-ı İslam'ın " ancak zorunlu bir mücbir sebep ile oluşacağını zannediyorum. Sanırım olaylar ve hadiseler öyle bir ortamda cereyan ediyor ki; Müslüman devletler, tek "dostluğun

Rus olayları ve Yahudiler

01.03.2016 09:10
"Bugün Rusya'da siyasal gücü ellerinde tutanlar ne namuslu bir ittifak imzalamayı düşünür, ne de ona sadık kalmayı." "Şu unutulmamalıdır ki, Rusya'daki siyasal gücün sahipleri, elleri kanlara bulaşmış adi canilerden ibarettir. Burada insanlığın en aşağı bir tortusu söz konusudur. Bu caniler senel

Gizli ve açık haçlı ittifakı

26.02.2016 09:19
Bugün Rusya ile takışan Türkiye, bilmeyerek de olsa "kader-i İlahinin" adım adım tahakkukuna vesile olmaktadır. Evet, "İttihad-ı İslam'ın " ancak zorunlu bir mücbir sebep ile oluşacağını zannediyorum. Sanırım olaylar ve hadiseler öyle bir ortamda cereyan ediyor ki; Müslüman devletler, tek "dostluğun

Rus olayları ve Yahudiler

23.02.2016 09:10
"Bugün Rusya'da siyasal gücü ellerinde tutanlar ne namuslu bir ittifak imzalamayı düşünür, ne de ona sadık kalmayı." "Şu unutulmamalıdır ki, Rusya'daki siyasal gücün sahipleri, elleri kanlara bulaşmış adi canilerden ibarettir. Burada insanlığın en aşağı bir tortusu söz konusudur. Bu caniler senel

Yeni Anayasa ve adalet!

19.02.2016 09:12
Anayasanın yeniden gündeme geldiği günleri yaşıyoruz. Hergün gazeteler, medya, TV'ler bununla alakalı haberler yapıyor. Hepsinin ortak noktası Anayasa'nın "adalet" temeli üzerine inşa edilmesidir.  Peki, adalet nedir?  Adalet her işin gereğini yapmak, her şeyin tam karşılığını, tam l

Milli bir Anayasa lazım!

16.02.2016 10:08
"Tarih bize gösteriyor ki, İslam ne derece dine temessük etmiş ise terakki etmiş, yükselmiş; ne vakit dinde zaaf göstermiş ise tedenni etmiş, gerilemiştir." "Bütün peygamberlerin Şarkta gelmesi, kader-i ezelinin bir işaretidir ki, şarkın hislerine ve duygularına hâkim olan dindir." Bugün

Düzelecek beyler vallah düzelecek!

12.02.2016 10:08
Bir buçuk iki asırdan beri Batının hiçbir süzgece tabi olmadan alınan, medeniyet diye takdim edilen görüşleri, düşünceleri  sonucunda bu ülkede maalesef bozuk meyveler ve  halkına yabani bir nesil yetişti. Bunlar ülkenin tüm idari, siyasi, bürokrasi ve ekonomik kurumlarına hâkim oldu

Batıya tapınan aydınlar!

09.02.2016 09:07
Gündemi teşkil eden "aydın!" profiline biz de projektörlerimizi şöyle bir çevirelim.  Hani Cumhurbaşkanı dedi ya; "ne aydını bunlar, karanlık beyler! Hem de zifiri karanlık!"  Bu söze katılmamak mümkün değil. Zira Tarihin hangi devresine dönerseniz dönünüz, mutlaka bunların maharetlerini (

Tarih tekerrür eder (mi?)

29.01.2016 09:14
Tarih tekerrür eder, mi? diyorlar. Bu sorunun cevabı; milletlerin tarihini incelediğimizde net bir şekilde, 'evettir'.  Hadiseleri derinlemesine incelediğimizde, her ne kadar şahıslar ve isimler değişse de 'senaryo' hep aynıdır. Daima gizli-aşikâr bir iktidar mücadelesini görüyoruz. Leht

Osmanlı'nın içine düştüğü durum

26.01.2016 09:29
Evet, rahmetli Özal Türkiye'yi örümcek ağı gibi saran fosilleşmiş bir gurubu fevkalade güzel bir şekilde tespit etmiş ve bunlarla yapılacak mücadelede de yol haritasını çok iyi çizmişti. Sanırım kökü dışarıda olan ve hariçten beslenen bu "şer zihniyet", kendi akıbetini fark etti. Bu nedenle büyük bi

Özal'dan tespitler 1980 öncesi ve sonrası Türkiye

22.01.2016 09:57
"Bakınız bugün Türkiye, 1980 Türkiye'sine göre çok büyük değişim yapmıştır. Konumuz bu, değişim... İşte ispatı burada... 1980 Türkiye'si neredeydi, nasıldı? Fikir hayatı nasıldı? Basınımız nasıldı? Düşünce adamlarımız nasıldı? İlim adamlarımız nasıldı? İşte, sağlıktan, eğitimden muhtelif konulardan

Biri kızıl sultan öbürü hürriyet kahramanı!

19.01.2016 09:17
Turgut Özal, Ülkemizi kuşatan hastalıklı zihniyeti, "değişim ve İslam" konulu sempozyumda, tarif ederken, milyonların nasıl  uyutulduğunu, başından geçen bir hatıra ile açıklıyor:  "1930'lu yıllar... Ben ilkokuldayım,ilkokul son sınıftayım. Tabi o zaman bizi bambaşka yetiştiriyorlar. İlko

Değişim ve İslam!

15.01.2016 09:40
  Ülkemiz ilkel putperest bir zihniyet tarafından adeta esir alınmıştır. Bu gurup sapkın ve mutaassıp bir gerici gurup olup, beyin altına işlenmiş çağdışı zihniyetiyle, hastalıklı bir yapı arz ediyor. Ve işin en garibi de kendini "ilerici, medeni" karşısındakileri de " gerici ve yobaz" görüy

Acilen kökümüze dönmeliyiz!

12.01.2016 09:34
Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: "Biz bir beldeyi helak etmek istediğimizde, onların şımarık kısmına emrederiz ve onlar kötülük işleyip yoldan çıkarlar. Böylece o ülkeye (azap edeceğimiz hakkındaki) söz (ümüz) hak olur, biz de orayı darmadağın ederiz." (İsra 16) "Şüphe yok ki bir topluluk, a

İçimiz kan ağlıyor!

08.01.2016 09:55
Milletler ağaç gibidirler, kökleriyle yaşar. Şayet bu kökleri kurutursanız veyahut ta besleyen kanalları keserseniz elbette bir zaman sonra kurur. Osmanlı büyük bir çınar idi. Asırlar boyunca İslam'ı üç kıtada temsil etti. Bütün şer güçlerine karşı içinde barındırdığı milletleri, unsurla

Akif'in dikkat çektiği tuzak!

05.01.2016 16:11
Bir önceki makalemizde ele aldığımız, bu topraklarda uygulanan "Siyonist tuzakları" ve Müslüman çocukların zihnine ekilen "ırkçılık" tohumlarının hikâyesini Akif'in kaleminden dinliyoruz: "Lehistanlı Müslüman zengin bir tüccar, çocuğunu İstanbul'da okutmak istiyor. Çocuğun Ruslaşmasını iste

Eğitimde acilen reform!

01.01.2016 09:58
Hani, Nasreddin Hoca bir gün eşeğe binmiş, deh demiş, eşek gitmemiş. Yine dehlenmiş, fakat nafile! Eşek yerinden bile oynamamış. Hoca bir türlü eşeği yürütememiş. Kafası bozulan Hoca, eşeğin başına sopayı indirmiş. Arkadan bir ses duyulmuş. Hoca, Allah, Allah! Ben nereye vurdum, ses nereden gelmiş,

Steve Jobs ve ölüm gerçeği

29.12.2015 09:34
"Seni beklemekte ve senin de sür'atle ona doğru gitmekte olduğun kabir, dünyanın süslü, lezzetli şeylerini hediye olarak kabul etmez. Çünkü dünya ehlince güzel sayılan şey, orada çirkindir." RNK. Yukarıdaki gerçeği yakalandığı amansız hastalıkla fark eden veölümün nefesini ensesinde hisseden Stev

Ya devlet başa, ya kuzgun leşe!

26.12.2015 09:34
Mevlana hazretleri bir beytinde; "Başta bulunan nice ilim ve arzu vardır ki, sahibinin başa geçmesi ve mesrur olması için dolaşır. Fakat o sevda ile başı gider". Meselâ Ebu Cehil'in kafasında böyle bir fikir vardı. Kavmi arasındaki yerini kaybetmemek için her türlü mel'anetlerde, hıyanet

Gün sağır olma günüdür!

22.12.2015 09:26
"Günlerden bir gün, Kurbağa yarışı düzenleniyor. Hedef ise yüksek bir tepenin kulesine çıkmak imiş. Kalabalık onları görmek ve alkışlamak için toplanmış. Yarış başlamış. Aslında onların tepeye ulaşacağına hiç kimse inanmıyormuş... Ve şöyle aralarında konuşuyorlarmış: "Boşuna! Nasıl olsa başaramay

Gerçek nedir? ihtilaflar nasıl çözülür?

18.12.2015 09:46
  "Hintliler karanlık bir ahıra bir fil koyup, o güne kadar filleri hiç görmemiş insanları çağırarak bir deneme yaptılar. Fili görmek için gelenler, ortamın karanlık olması sebebiyle hiç bir şey göremiyorlardı. Gözleri işe yaramayınca bu sefer el yordamıyla file dokunarak onun nasıl bir

Biz birbirimizin aynasıyız

15.12.2015 09:37
"Bir gün Peygamber efendimizle karşılaşan Ebu Cehil, "Beni Haşim soyundan senden daha çirkin yüzlü yoktur", dedi. Peygamber Efendimiz: "Söylediğin doğrudur" cevabını verdi. Biraz sonra Hz. Ebubekir geldi ve " yüzün güneş gibi parlıyor. Senin yüzünden daha güzel ve göz kamaştırıcı bir yüz görme

Batı medeniyetinin kurt, ayı, yılan ve domuzları!

12.12.2015 13:00
Malumunuz Anayasalar bir ülkenin temel kültürünün göstergeleridir. Yani öyle olmaları gerekir. Bir milletin genetik yapısı ve ruhu Anayasa'sına sinmiştir. Bugün Batı Anayasası'nın temeli Hıristiyanlık kültürü üzerine kurulmuştur. Bizdeki bazı batıperest aydınlar tarafından kabul edilmese de bunun bi

Neden birbirimizi dinlemiyoruz!

08.12.2015 09:34
Aynı şeyi istememize rağmen bazen kavga ediyoruz. Aynı gayeyi hedeflememize rağmen görün savaşı gibi birbirimizle uğraşıyoruz. Enerjimizi yok yere heba ediyoruz. Hemen yanı başımızdaki gelişmiş ülkelerden toplum yararına dersler ve ibretler alamıyoruz. Ve maalesef ilerleyeceğimize geriliyoruz, terak

Kaderden kaçılmaz!

05.12.2015 09:30
"Ez ki bügrizm ez Hod ey mühal,   Ez ki bürbayimEz Hak ey vebal." "Kimden kaçacağız, kendimizden mi? NE KADAR MUHAL! Kimden kapacağız, Haktan mı? Ne kadar vebal!" Mevlana hazretleri, Allah'ın kaderi ve kazası mutlaka yerini bulur, diyor. Kazanın önünden kaçmak, bir insan

Allah'ın davetine icabet et!

01.12.2015 09:37
 "Dört şey için dünyayı kesben (çalışma yönünden) değil, kalben terketmek lâzımdır: 1. Dünyanın ömrü kısa olup, sür'atlezeval ve guruba (yokluğu ve batmaya) gider. Zevalin elemiyle, visalin (kavuşmak) lezzeti zeval buluyor. 2. Dünyanın lezzetleri zehirli bala benzer. Lezzeti nisbeti

Hızla tükenen ömür!

28.11.2015 09:36
Dünyanın hızlı koşuşturmaları içinde ömrümüz de hızla tükenip gidiyor. Bunun acı olan tarafı da farkında bile olmamamız. Zaman zaman sevdiklerimizin gidişi ile biraz sarsılsak bile yine eski minval üzere hızla zaman seline kapılıp gidiyoruz. Hergün içine binip kabir istasyonuna doğru hızla

Sen çalış ben yiyeyim!

24.11.2015 09:52
Cumhurbaşkanı'nın G 20 liderlerine söylediği şu söz, oldukça dikkat çekti: "Zenginler kazandıklarını öbür dünyaya mı götürecekler. Yanı başımızdakiler fakirlikten, açlıktan kırılırken, zenginler köpek mamalarına harcadıklarını bu ülkelere yapsaydı, dünya bu kadar kaos ve kavga içinde olmazdı."

Yeni anayasa ve adalet!

21.11.2015 09:29
Anayasanın yeniden gündeme geldiği günleri yaşıyoruz. Her gün gazeteler, medya, TV'ler bununla alakalı haberler yapıyor.  Hepsinin ortak noktası Anayasa'nın "adalet" temeli üzerine inşa edilmesidir. Peki, adalet nedir? Adalet her işin gereğini yapmak, her şeyin tam karşılığını, tam

Yeni bir anayasa lazım!

14.11.2015 09:30
"Tarih bize gösteriyor ki, İslam ne derece dine temessük etmiş ise terakki etmiş, yükselmiş; ne vakit dinde zaaf göstermiş ise tedenni etmiş, gerilemiştir. Bütün peygamberlerin Şarkta gelmesi, kader-i ezelinin bir işaretidir ki, şarkın hislerine ve duygularına hâkim olan "dindir". Bugün

Tenkit hastalığa dönüşmemeli!

11.11.2015 09:40
Tenkit; kendi "fikir ve düşüncesini ölçü alıp" sair fikir ve düşünceleri buna "uygunluk ve aykırılık" noktasından değerlendirmek değildir. Bu bakış kişiyi zamanla "kibre ve gurura" sevk eder, toplumun genelinden uzaklaştırır, "ifrat ve tefrite"düşürür. Sonunda kişi öyle bir duruma düçar olur ki; üze

Neden birbirimize bağırırız?

03.11.2015 10:12
Eskilerden çok adab-ı muaşeret ile alakalı fıkra dinlemiş ve kendime hisse çıkarmıştım. Osmanlı eğitim müfredatını incelediğimde bu kültürün kaynağına da vakıf oldum. Gerek Mevlana'nın hikâyelerine ve gerekse de Molla Cami'nin ve Sadi-i Şirazi'nin eserlerine yahut ta "Şark Klasikleri"ne baktığ

Oyum istikrar, istiklal ve istikbal için..!

31.10.2015 18:35
Ben Türküm ama Türkçü değilim, Kürdüm ama Kürtçü değilim, Arabım ama Arapçı değilim, İnsanım ama kafir değilim, mü'minim ama ateist değilim, Müslümanım ama ırkçı değilim. Zira İslamiyet insanı kömür halinden elmasa, şeytanlıktan melekliğe, hayvanlıktan arzın halifeliğine yükselten bir dindir. İsl

Notlar defterinden..

23.08.2015 15:46
Bilinme-yenlerden birkaçını yansıtıyorum... (Dönemin Cumhurbaşkanlığı..................... Kenan Evren Komutanı'ydı. "GenelkurmayDoğum yeri olan Manisa kasabasına yerleşecekti. "Hemşerileriyle" akrabaları, arkadaşlarıyla ömrünü orada sakin bir yaşamla sürdürmeyi planlamıştı.