Anayasa değişikliği ve özgürlük testi ! (2)

Recai Albay 19 Şubat 2021 Cuma, 06:30

Bir önceki makalemizde, Amerikan Başkanı Franklin Roosvelt'in "Dört Özgürlük" esasını baz alan bir konuşmasından bahsetmiştik. Daha 1940'lı yıllarda, düşünce ve fikir hürriyeti merkezli nasıl bir gelecek tasarladıklarını, Türk Kamuoyunun nazarlarına sunmaya gayret gösterdik.

Benzer Özgürlük Maddelerinin" İngiltere'de ifade edildiğini hatırlatalım. Winston S. Churchill; 1944'te yaptığı bir konuşmada; "özgür bir toplumun", "zorba bir yönetimden" nasıl ayırt edileceğini gösteren kriterleri, yedi madde halinde dünyaya deklare etmiş. Bugün "demokrasi" ile yönetilen ülkelerce, bu kriterlerin "referans" olarak kabul edildiklerini görüyoruz.

Gelelim bize. Bugünlerde harıl harıl "Anayasa değişikliklerinin" konuşulduğu ülkemizde de suya sabuna dokunmayan, lehte ve aleyhte fikirler konuşuluyor. Bir bu konuşmalara; bir de yukarıdaki kriterlere baktığımızda özgür ülkelerden hala ne kadar uzak olduğumuzu üzülerek dile getirelim.

Maalesef, Türk aydınları kendilerine ihtiyaç duyulan zamanlarda, "hakkın, halkın ve hakikatin" yanında yer almaları gerekirken; şu-bu nedenlerden dolayı "hâkim gücü ve Jakoben Sınıfı" savunduklarını, dün olduğu gibi bugün de teessüfle izliyoruz.

Hani bir söz vardır ya; bunlardan ne köy olur ne kasaba! Gördüğüm kadarıyla umutlarımız yine bir başka bahara kalacak gibi.

Aslında mimsiz aydınlarımız, hiçbir zaman halkın yanında yer almadılar. Cemil Meriç, Su Alan Gemi'de bunu net bir şekilde açıklıyor.

Şimdi, biz bu aydınlara değil de saf ve temiz insanlarımıza, Churchill'in şu meşhur "Özgürlük Testi"ni yeniden hatırlatmak istiyoruz.

Bırakınız İngiltere'yi, Amerika'yı, Ülkemizin 1921 Anayasa'sını bari örnek alalım. Bir asır önce bu necip millete tanınan ve sonradan elinden alınan özgürlük ve hürriyeti, tekrar iade etme alicenaplığını inşallah yüzyıl sonra gösteririz.  

ÖZGÜRLÜK TESTİ

Churchill, 1944'te yaptığı bir konuşmada, özgür bir toplum zorba yönetimden nasıl ayrılır, sorusuna cevap veriyor. Umarım anayasal çalışmalarda bu hayati hususlar dikkate alınır:

Özgür bir Toplum için Vazgeçilmez Şartlar Nelerdir?

1. İfade özgürlüğü, karşı çıkma özgürlüğü ve dönemin yönetimini eleştirme özgürlüğü var mı?

2. Halkın onaylamadıkları bir Hükümeti görevden alma hakkı var mı ve iradesini gerçekleştirebilecekleri anayasal yolların sağlandığı açık mı?

3. Yürütmenin şiddetinden, linç tehdidinden ve herhangi bir siyasi partiye bağlı herhangi bir kuruluşun tehdidinden uzak hukuk mahkemeleri var mı?

4. Bu mahkemeler, insan zihninde ahlak ve adaletin geniş ilkeleriyle özdeşleşen açık ve iyi düzenlenmiş kanunları uyguluyor mu?

5. Hem fakir hem zengin için, hem Hükümet görevlileri hem özel kişiler için tarafsızlık söz konusu mudur?

6. Kişinin hakları, devlete karşı görevlerine bağlı olarak korunuyor, açıklanıyor ve yüceltiliyor mu?

7. Ailesini geçindirmek için her gün zorluklar ve mücadeleyle para kazanan sıradan bir köylü ya da işçi, Gestapo gibi Nazi ve Faşist partilerin başlattığı tek bir partinin kontrolündeki acımasız polis teşkilatının bir gün karşısına çıkarak onu adil ve açık bir mahkeme olmaksızın götürüp esaret ve kötü muameleye maruz bırakacağı korkusunu taşıyor mu? (devam edecek)