Düşünce üzerine düşünmek

Psk.Elif Özdemir 14 Eylül 2021 Salı, 06:30

"Medeniyet, düşünmeden yaptığımız iş sayısını artırarak gelişecektir." diye bir cümle geçer İknanın Psikolojisi kitabında. Kitabı size kesinlikle tavsiye ederim. İkna yollarını, ikna edilirken satıcıların kullandıkları teknikleri anlaşılır bir dille ve örneklendirerek aktarıyor Robert Cialdini. Yine bu kitapta geçen, bizim düşünmeden kabul ettiğimiz ve bu kabuller doğrultusunda hareket ettiğimiz bazı cümlelerden bahsedeceğim.

İnsanı düşünmekten alıkoyan düşünceler

  1. "Bir uzman söylüyorsa şüphesiz doğrudur."

Doktorların, mühendislerin, siyasilerin, ruh sağlığı alanında çalışanların kısacası uzman olarak kabul ettiğimiz kişilerin söylediklerini doğru olarak kabul etme eğilimindeyiz. Bunun bilincinde olan kötü niyetli "uzman"ların insanların bu eğilimlerini fark ederek kişilere zarar verme ihtimallerini de göz önünde bulundurmak gerekir.

  1. "Pahalı olan kalitelidir."

Aslında bu cümleyi şöyle düzenlemek gerekir. Her pahalı olan kaliteli olmadığı gibi her kaliteli olan da pahalı değildir. "Kalite" kıstaslarımızı düzenlememiz gerekir.

  1. "Küçük bir iyilik, büyük bir iyilik yapmayı gerektirir."

Maalesef  bu durum özellikle de bizim toplumumuz için geçerlidir. Bir kişiye manevi anlamda borçlanırsanız eğer ömür boyu karşı tarafın iyiliğini karşılamaya çalışırsınız.

  1. "Eski düşüncelerimi değiştirmem tutarsızlık olur."

Halbuki insan, kendini geliştirmediği kendine meydan okumadığı, kendini sorgulamadığı her an ziyandadır. Kendini sorgulamak, kendini değiştirmeyi doğurur. Bu da doğal olarak geçmiş ve şimdiki ben arasında tutarsızlık oluşturur. Halbuki bu durum benim için olumsuz bir anlam ifade etmez, bu durum benim geliştiğimin, olgunlaştığımın, düşündüğümün, insan olduğumun kanıtıdır.