Hava Durumu
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.

11. Kalkınma Planı'nın sağlık hedefleri 1...

Haber Giriş Tarihi: Yazının Giriş Tarihi: 17.07.2019 07:30

Ülkemizde Kalkınma Planları 5 yıllık dönemler için yayınlanmakta...

2019- 2023 dönemini kapsayacak olan 11. Kalkınma Planı da Cumhurbaşkanı onayından sonra TBMM'ye sevk edildi.

2003 yılında hasta memnuniyetini artırmaya yönelik uygulanmaya konan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile ülkemizde artan hasta memnuniyetinin devamı için yapılması planlanan yeni uygulamalar; 11. Kalkınma Planının detaylarında yer almakta...

Bizde11. Kalkınma Planı ile sağlık hizmetlerinde hedeflenenleri sizler için özetledik.

2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı hedefleri:

 1. 2017'de 10 bin kişiye düşen hasta yatak sayısı 27,9 iken 2023'te 30'a,
 2. 186 olan 100 bin kişiye düşen hekim sayısının 230'a,
 3. 100 bin kişiye düşen hemşire sayısının 206'dan 280'e çıkartılacak,
 4. Aile hekimliği birimi başına düşen nüfus ise 3 bin 207'den 2 bin 700'e
 5. 1000 canlı doğum için belirtilen bebek ölüm hızı 9,1'den 8,5'e ve
 6. 100 bin canlı doğumda 14,6 olan anne ölüm oranı da 13'e indirilecek. Ayrıca
 7. 15 yaş ve üzerinde obezite görülme sıklığının %30'dan %29,1'e ve
 8. 15 yaş ve üzeri nüfusta 2016'da %31, 6 olan tütün ürünü kullanım sıklığının ise %27'ye düşürülmesi ile
 9. Aile hekimliği performans sisteminin ikinci ve üçüncü basamaklardaki performans sistemiyle bütünleşmiş bir biçimde, teşhis ve tedavinin isabetliliği ve hizmet miktarıyla orantılı olarak yeniden tasarlanması hedefleniyor.

Beş yıllık dönemde bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için;

 1. Sağlıklı yaşam,
 2. Aile hekimliği,
 3. Bağımlıkla mücadele,
 4. Evde sağlık hizmetleri,
 5. Acil, yoğun bakım, onkoloji, organ nakli hizmetleri gibi özellikli sağlık hizmetleri,
 6. Sağlık hizmet sunucularının akreditasyonu,
 7. Sağlık verileri,
 8. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp,
 9. Sağlık turizmi
 10. Tedarik zinciri etkinliği,
 11. İlaç harcamalarının sürdürülebilirliği ve akılcı ilaç kullanımı ile
 12. Sağlık harcamalarının etkinliği ve sürdürülebilirliği başlıklarında uygulanması gereken politikalar ve alınması gereken tedbirler belirlendi.

2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı ile uygulanacak politika ve tedbirler:

 1. Bulaşıcı olmayan hastalık risklerine yönelik olarak, sağlıklı yaşam tarzı teşvik edilecek, koruyucu ve tedavi edici hizmet kapasitesi geliştirilecek; çevre sağlığı, gıda güvenilirliği, fiziksel aktiviteye elverişli sahalar, sağlık okuryazarlığı, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında sektörler ve kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon artırılacak.

Alınacak tedbirler ise;

 • Sağlıklı yaşam tarzının teşvik edilmesi için sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam alışkanlıkları kazandırılmasına yönelik eğitim, kamu spotu, kampanyalar gibi bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek.
 • Gıda güvenilirliği, obezite, çevre sağlığı gibi konularda çok paydaşlı sağlık sorumluluğu modeli güçlendirilecek.
 • Bulaşıcı olmayan hastalıklara yönelik risk faktörlerinin azaltılabilmesi için erken teşhis hizmetlerinin etkinliği artırılacak.

 1. Aile Hekimliği güçlendirilecek... Birinci basamak sağlık hizmetlerine ayrılan kaynakların akılcı, etkin ve verimli kullanılması sağlanacak. Alınacak tedbirler ise;
  • Aile Hekimlerinin sorumlulukları artırılarak sunulan sağlık hizmetlerini nitelik ve nicelik olarak iyileştirmek suretiyle sağlık ihtiyacının bu aşamada karşılanması sağlanacak.
  • Sağlıklı hayat merkezlerinin sayısı artırılacak, bu merkezlerle kuvvetlendirilmiş ve entegre edilmiş bir aile hekimliği yapısı oluşturularak gerekli olan birinci basamak sağlık hizmetleri verilecek.
  • Bulaşıcı olmayan hastalıklar başta olmak üzere, hastalıklara ilişkin tarama ve teşhis gibisüreçlerde aile hekimlerinin sorumlulukları artırılacak.
  • Aile hekimliği performans sistemi, ikinci ve üçüncü basamaklardaki performanssistemiyle entegre bir biçimde, teşhis ve tedavinin isabetliliği ve hizmet miktarıyla orantılı olarak yeniden tasarlanacak.
  • Birinci basamak sağlık hizmetlerinin daha fazla kullanılmasını sağlamak için finansal tedbirler alınacak. Birinci basamak sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitimler yeniden tasarlanacak.
  • Danışmanlık, tedavi ve iyileştirme merkezlerinin sayısı artırılacak.

 1. Bağımlılıkla mücadele alanında yürütülen sağlık hizmetlerine erişim kolaylaştırılarak yapılan faaliyetler periyodik olarak izlenecek. Alınacak tedbirler ise;
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının bağımlılıkla mücadele konusunda etkinliğinin artırılması, sunulan hizmetlerin genişletilmesi ve erişilebilirliğinin artırılması için ihtiyaç duyulan insan kaynağının temini, altyapının kurulması ve cari harcamaların karşılanması amacıyla bütçe imkânları artırılacak.
  • Bağımlıkla mücadele konusunda danışmanlık, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine kolay erişiminin sağlanmasını teminen, bu hizmetlerin verildiği merkezlerin sayısı, sunulan hizmetin kalitesi yükseltilecek.
  • Zorunlu tedavi kararlarının uygulanabileceği özelleşmiş tedavi merkezlerinin sayısı çoğaltılacak.
  • Alkol, tütün ve uyuşturucu gibi zararlı maddelerin kullanımıyla mücadele konusunda bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek. Bağımlılıkla mücadeleye yönelik yürütülen faaliyetlerin sonuçları ile toplumdaki madde kullanım sıklığı periyodik olarak yapılacak bilimsel araştırmalarla izlenecek.
  • Geriatri ve palyatif bakım hizmetleri sunan merkezlerin sayısı artırılacak.

Bu haftaki makalemizde belirlenen politika başlıklarından koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini güçlendirmeye hizmet edecek olan sağlıklı yaşam, aile hekimliğinin güçlendirilmesi ve bağımlılıkla mücadele konularındaki önlemlerini sizinle paylaştım.

Haftaya olan makalemde de tedavi edici sağlık hizmetleri hususunda belirlenen politikalar ile sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği üzerine belirlenen politikaları paylaşacağım.

11.Kalkınma Planı ile sağlık hizmetlerinde hedeflenenlerin ülkemize hayırlı olmasını dileriz...

Bursa ve balıkçılık-3 Rekolteye çeversel faktör etkisi!

19.08.2019 08:52
Balık üretiminin yeterli düzeyde olmaması çevresel faktörler, aşırı avcılık ve av yasaklarına uyulmamasına bağlanabilir. Üretim planlamalarının olmayışı, balıkçıların bilinçli olmayışları ve stok takviyelerinin yapılmaması da önemli etkiler olarak düşünülebilir. Özellikle stok takviyelerinde gerekli

Bursa ve balıkçılık-2 Göllerde rekolte neden düşük?

18.08.2019 07:00
Yine bir günbalıkçılık üretim miktarlarını almak üzere Karacabey'e gittik... Başımızda Biyolog  CavitAvgan  şefimiz vardı... Şimdi var mı yok mu bilmiyorum  küçük  bir sebze-meyve ve hatta  balık satılan  bir pazaryeri vardı. O pazar yerinin karşısındaki bir kahvehanede

Bursa ve balıkçılık-1 Bursa balıkçılığına genel bakış!

17.08.2019 07:00
Sene 1982 7 Temmuz günü Santral Otogarı'na indiğimde dışarıda müthiş bir yağmur yağıyordu... Gün ağardığında Zafer Mahallesi'ndeki okul arkadaşıma otogardaki jetonlu telefondan  geldiğimi bildiriyorum... Sonra yağmur diniyor ve arkadaşımla  buluşuyoruz... Öyle ki yazlık kıyafetlerle gelmiş

Özel hastaneleri zor günler bekliyor

07.08.2019 07:00
Ülkemizde yaklaşık 5 yıl önce projelendirilen ve açılmaya başlayan Şehir Hastaneleri ile birlikte 31.Mayıs.2019 tarihinde yapılan Özel Hastaneler Yönetmelik değişikliği ile özel sağlık yatırımcıları ne yapacağını şaşırdı... Hem yatak sayısı 75 yataktan az olan ve Anadolu topraklarında hizmet sunan ö