Tevhid mesajı okuyorum-40 Dinine alaycı tavırlar takınanlar karşısında müslüman'ın tutumu nasıl olmalı?

Prof. Dr. Şaban Şimşek 19 Temmuz 2019 Cuma, 07:30

Batı ve onların içimizdeki uzantılarının, özellikle de son iki yüz yıldır zihinlere yerleştirmek istedikleri bir algı vardır; İslam dini, insanları, toplulukları,  milletleri geri bırakan, modernleşmenin önündeki en büyük engeldir!!! Siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak globalleşen dünyamızda bilişim, iletişim ve sonuçta zihinsel-ruhsal etkileşim yollarının doruğa ulaşmasıyla bu misyoner faaliyet eskiye göre maalesef daha da güçlü hale gelmiştir. Bu bağlamda, Kur'an ayetlerinin, müfessirlerin-hoca efendilerin-din adamlarının ve hatta Hz. Peygamber'in küçümsendiği, tevhid mesajlarının zamana uymadığı, manasız bulunduğu, akıl dışı olduğu ve bu (sözde) sebeplerle küçümsendiği çok yaşanan vakialardır. Kur' an bunun, diğer peygamberler için de böyle olduğunu Hicr 11'de açıkça beyan etmektedir: "Onlar kendilerine gelen her peygamberle alay ediyorlardı." Bizim de inandığımız bir şey vardır ki o da şudur: Batı'nın dünya görüşlerini, yaşam tarzlarını, felsefelerini aynen benimsemedikçe Müslümanlara olan bu bakışları ve menfi çalışmaları hiçbir zaman bitmeyecek ve samimi dost olmayacaklardır.

Peki, İslam dini ve mensuplarının alay konusu edildiği ortamlarda Müslüman nasıl davranmalı? Kur'an bu hususlarda ne diyor?

1. Asla seyirci kalma...

En'am 68, 69: Ayetlerimiz hakkında (yakışıksız, biçimsiz sözlerle) alay edercesine konuşanları gördüğün zaman bu münasebetsizliğe seyirci kalma (tavır göster, karşı savunmanı yap.) Olurda dalgınlıkla (şeytan bunu unutturursa) onlarla (aynı ortamda) birlikte olmaya devam edersen, bu emrimizi hatırlar hatırlamaz o (uğursuz) topluluğu derhal terk et. Tevhidi tekrar tebliğ etme gayretine girip de onların bu alaylarına (küçümsemelerine, hakaretlerine) tahammül etmek (ille de onları döndürünceye kadar uğraşmak) zorunda değilsin! Çünkü sen tebliğ görevini yapmış bulunmaktasın. Dolayısıyla onların hesabı senden sorulmayacaktır. Nisa 140: Ne zaman Allah'ın ayetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini (hafife alındığını) işitirseniz, (onlara karşı gelemiyorsanız, bari) konu değiştirilinceye kadar onlarla birlikte oturmayın (oradan ayrılın). Aksi takdirde siz de onlar gibi olursunuz.

2. Onlara azabın pençesine düşeceğini hatırlat!

En'am 70: Ey Muhammmed! Bırak o, senin peygamberliğine ve Kur'an'ın ilahi vahiy olduğuna inanmayan, onun mesajını kendilerince alay konusu yapan, dünya hayatına dalarak eğlenceyi ve geçici zevkleri din haline getirenleri. Fakat onlara şunu da ihtarla hatırlat ki kendi yaptıkları yüzünden (mutlaka) azabın pençesine düşeceklerdir...   

3. Onları dost ve idareci edinme...

Maide 57, 58: Ey iman edenler! Tevhid inancını ve Muhammed'i küçümseyip kendilerince alaya alan (Medine)Yahudileri(ni) ve Hıristiyanları(nı), müşrikleri ve size karşı bu tür tavır alan inkârcıları sakın dost (veli, yoldaş, sırdaş, müttefik, stratejik ortak, koruyucu ve idareciler) edinmeyin. Zira o kendini beğenmişler (ezan okuyup birbirinizi namaza çağırdığınızda) onu alay konusu ederler.

4. Size (ve aranızda yaptığınız antlaşmalara) saygı göstermezlerse...

Tevbe 12: (Hudeybiye antlaşmasına atfen) Eğer yeminleri bozup, düşmanlıklarına ısrar eder ve ihanet etmeyi sürdürürlerse, artık size düşen savaş hükümlerini uygulamak ve bu küfür güruhunun önderlerinin (elebaşlarının) hakkından gelmektir.(Zira onlar bundan başka bir dilden anlamazlar.)  Belki böylece (kendileri ve) yoldaşları bu tutumlarından vazgeçerler.

5. Bu durumlarda onlarla savaşmanızda(şiddetli mücadele vermenizde) hiçbir mahzur yoktur...

Tevbe 13: Ey elçimiz Muhammed'e iman edenler! Sakın bu hainlerle (burada müşrikleri kast ediyor) mücadele etmekte (savaşmakta) tereddüt etmeyin (korkmayın).  Zira onlar vaktiyle müminleri Mekke'den hicret etmeye mecbur bırakacak kadar eziyet ve baskı uygulamışlardı. Bu da yetmezmiş gibi (şimdi de yaptığınız) antlaşmayı bozup size karşı düşmanlık etmekte ve siz onlara saldırmadığınız halde size saldırmaktadırlar.

6. (Zaten) Onların sonları hiç de iyi olmayacaktır...

Al-i İmran 99: Ey Ehl-i Kitap bilginleri! Artık (İslam'ın gerçekleri bildiren bir din olduğunu) görüp bildiğiniz halde, (haset ve kibriniz yüzünden) bana karşı çıkmakla da kalmayıp niçin müminleri hak yoldan çevirerek batıl inançlarınıza sürüklemeye çalışıyorsunuz? Allah bu yaptıklarınızın hesabını (mutlaka) soracaktır." 

Enam 10: (Ey Muhammed!) Andolsun ki senden önce de birçok peygamber alaya alınmıştı da onlarla alay edenleri, alay ettikleri şey kuşatıp mahvetmişti.

Kehf 106: Hem küfre saptıkları(inkar ettikleri) hem de âyetlerimi ve Peygamberlerimi alay konusu ettikleri için onların cezası cehennemdir.