Türk ordusunun kodları

Murat Düzgün 03 Eylül 2020 Perşembe, 06:30

Türk devlet felsefesinin kurumsal teşkilatlanma yapısının en iyi örneği Türk Silahlı Kuvvetleri'dir.
Kuruluşu daha eskiye dayanma ihtimali yüksek olan Türk K.K.K.'lığının eldeki verilerle ilk kuruluş tarihi M.Ö. 209 yılıdır. Verilen tarihi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kuruluşu olarak değil de K.K.K.'nın kuruluşu olarak kabul etmemiz o tarihlerde malum hava savaş aracı olmaması ve Türk'lerin yaşadığı Orta Asya'da Hazar kıyıları hariç donanma gerektirecek veya kullanılabilecek topoğrafik coğrafi özelliğin bulunmaması Türk'lerin ordularını kara unsurları temelinde kurup teşkilatlandırmasını sağlamıştır.
O dönemin koşullarında ordular için hız ve çevikliğin vazgeçilmez unsuru olan at, Türk'ün hayatının önemli bir bileşenidir. Dolayısıyla bu birliktelik Türk Ordusu'nun mental nüvesini oluşturmuştur. Türk Ordusu'nun yapısı hızlı, çevik, atak ve kesin sonuçlu cenk mentalitesi üzerine inşa edilmiştir.
   Kuruluşundan beri zaman zaman taht varisleri arasındaki  kavgaya taraf olup bazı süreçlerde de farklı ideolojilere angaje olarak farklı pozisyonlar alsalar da Türk devletinin kurumsallaşmasının ilk ve en verimli örnekleri Türk ordusunda öne çıkar.
  Ait olduğu coğrafya ve yüzyıllardır biriktirdiği geleneksel kültürel kodlarından aldığı fütuhatcı yapısı İslam'la tanıştıktan sonra,  fetih ruhuyla birleşince ortaya yenilmesi rüya olan bir cenk makinesi kombinasyonu çıktı.
  Bahsi geçen entegre yapının en önemli özelliklerinden biri de ordunun insan sayısının seçilmiş mensuplarından ibaret olmayıp Türk Milleti'nin her ferdinin bu yüksek ülkülü organizmanın bir neferi olması.
  Bu paradigma ve  kendinden oluşmuş kuramın neticesinde Türk Milleti'nin kutsiyet addettiği bir ocak hüviyetine bürünmüştür.
  Bütün bu evreleri geçirerek adeta çelikleşen irade ve kabiliyete sahip Türk ordusu son yıllarda milletin başına bela olan PKK ve DEAŞ terör örgütlerinin sayesinde hiç bir ordunun sahip olamayacağı  eğitim, gerçek tatbikat ve kendini test etme olanağı bulmuştur.
  En büyük handikabı denizcilik eksikliği olan Türk tipi yaşam tarzı, ordunun yapısına da yansımış Preveze'den sonra çok makbul bir donanmaya sahip olamamıştır. Ancak son üç yıldır Akdeniz'deki dinamik hal, donanmaya son 350 yılda kazandırmadığı tecrübe, yetenek ve harp kabiliyetini kazandırmıştır.
  Hal böyleyken zaten yukarıda belirttiğimiz gibi uzun yıllar terör örgütleriyle mücadelede hava ve kara unsurlarının harp tecrübesinde optimum verimliliği yakalayan Türk Ordusu şimdi de eksik kalan donanma zafiyetini yenmek üzereyken önüne bend olmak için çıkmak, değil Yunanistan tüm Avrupa için intihar demektir.