Bursa için güzel şeyler...

Murat Düzgün 10 Haziran 2021 Perşembe, 07:30


Yazının başlığı Bursa için ama konusu, sadece Bursa veya yalnız Türkiye için değil bütün insanlık için hayırlı gelişmelere gebe bir yol haritasının startının verilmesi olacak.

Bursa Kent Konseyi Genel Başkanı, 22. Dönem Bursa Milletvekili Sayın Şevket Orhan'ın ekibiyle birlikte düşünsel ve planlama evrelerini bitirdikleri güzel bir projenin basın tanıtım toplantısına kendilerinin nazik daveti üzerine iştirak ettik.
Sayın Başkan'ın toplantıda paylaştığı, mental ve sanatsal olarak özel yetenekli çocukların, Bursa'da özel olarak eğitim almalarını sağlayacak üst düzey bir proje.

Projenin amacı fevkalade doyurucu. Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış. Bahsi geçen skalaya dahil çocukların eğitimde karşılaştıkları zorluklar dikkate alınarak ve belki de en önemlisi böyle donatılara sahip değerlerin heba olmasını engelleyerek ülkeye yüksek katma değerler katkılar sunacak perspektifte olması, projeyi çok kıymetli hale getiriyor.

Çalışma yapılırken sağlıklı bir yol haritası için nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanılarak Türkiye'de ki bu çocukların nüfus bazlı ortalama oranlarının çıkartılması, Dünya'daki örneklerinin incelenilip gereken örneklemesin alınması, uygulanabilinirliği ve optimum faydayı hedefleyen amacın ıskalanmaması, çalışmanın ne denli profesyonelce yapıldığının ayak izleriydi.

Sayın Başkan'ın konuşmalarından çıkardığım ana tema bu projeyle var olan veya olacak cevherlerin yurtdışına göçlerini engellemek ve sahip oldukları değerleri Türk ekonomisine, sanayisine, kültür ve sanat çalışmalarına kanalize ederek Bursa ve ülkemizin her anlamda kalkınmasına yoğun destek sağlamalarının önünü açmaktır.

Projenin tanıtımında dillendirilmeyen bir bölüm vardı. Eğitim süreçleri tamamlanan bu genç ürün beyinlerin ülke içinde nasıl tutulacağının yol haritasıydı. Yani yazımıza konu çocukların hak ettikleri doğal yapılarına uygun eğitim almaları memleket dahilinde kalacakları anlamına gelmiyor. Dolayısıyla daha üniversite eğitimi sırasında gerek kamu gerek özel sektör tarafından davet usulü ile bünyeye dahil edilip yapacakları çalışmalarda ekonomik özgürlük ve gerekli laboratuar koşulları sağlanmalı.

 Yoksa kamu için KPSS, özel sektör için iş başvuru formu gibi angaryaları önlerine bent koyarsak maalesef yurt dışına kanat çırpmalarına engel olamayız.

Ama projeye nereden bakarsanız bakın olabildiğince milli, yerli ve insanlık için pragmatik bir paradigmanın ontolojik gerçekliğinin somut karşılığını görürsünüz.

Bu yapılanmaya fikri ve fiziki emeği geçen başta Sayın Başkan Şevket Orhan ve ekibine ülkem adına şükranlarımı sunuyor başarılar diliyorum.