Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne...

Murat Düzgün 02 Eylül 2021 Perşembe, 07:30

Bu hafta kadim imparatorluğumuzun ilk ve kadim başkenti Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin icraatlarını analiz ederek naçizane önerilerimizi sıralayacağız.

Ağır,orta ve hafif endüstriyel ürün üretiminde güçlü, sanayi altyapısı olan bu güzel şehrin yönetimi kendi içinde dezavantajlar barındırsa bile avantajları bir hayli fazla.

Üretim şehri olmasından kaynaklı yoğun istihdam seviyelerine ulaşmış olması sahip olduğu artıların başında geliyor.

Örneğin, Bursa'nın yerel yöneticileri şehir halkına iş ve aş vaadinde bulunup bunu yerine getirme gibi yükümlülükleri yok denecek kadar az.Şehirde zaten kalifiye eleman sıkıntısı var.Şehrin coğrafik ve topografiközellikleride yönetimin elini ulaşım hizmeti yönünden kolaylaştırıyor.

Doğu-batı eksenindeki toplu ulaşım hatları insan taşıma yükünün büyük bölümünü hallediyor.

Kuzey güney hattındaki raylı sistem çalışmalarıda nihayete erince şehir ciddi manada nefes alacak.

Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını gözlemlerken göze ilk çarpan Balat Metro Hattı,

Acemler kavşağındaki trafik ıslah çalışmaları,Yalova yolu raylı sitemi (Bu hat aç-kapa yöntemiyle yerin altından inşa edilebilirdi.)

Aile desek birimleri ile ilgili yapılan fiziki yapılanmalar gibi hizmetler burada dile getirmediklerimizle beraber ilk sırada olanlardır.

Yazının girişinde de belirttiğim gibi Bursa işsiz sayısı az olan bir kent.

Dolayısıyla karnı doyan insan güzellik,kolaylık,sosyalleşme ve estetiği arar.Nüfusun genç olması ve son 20 yılda dünyada olan hızlı değişimleri de dikkate alırsak, bu durum genç kuşağın taleplerini ve ilgi alanının çeşitlilik çarpanını bir hayli yükseltiyor.

Yukarıda saydığımız hizmetler ve türevleri 35 yaş altı gençliği tatmin etmekte yetersiz kalıyor.

Kaldı ki yüksek oranlı olgunluk dönemi mensupları da artık bu hizmetlerden daha fazlasını istiyor.

Örneğin; Bursa tarihsel ve doğal özelliklerinin dışında şehri bir yabancıya methiyelerle anlatacak sanatsal,kültürel,edebi,güncellenmiş geleneksel mimari gibi yapılanmadan yoksundur.

Bursa ile ilgili daha önceki bir yazımda da dillendirdiğim bazı konuları hatırlatacağım.

Şehri dolaşırken meydanlara, bulvarlara, parklara,caddelere yapacağınız çalışmalar adeta şehirde yaşayan veya gezmeye gelenlere dün,bugün ve yarınları anlatan interaktif sunup yapan rehber niteliğinde olmalı.

Sizin yerinize sizi,düşüncelerinizi,kadim kenti,bu kadim milleti durmaksızın yanından geçen herkesin kulağına fısıldamalı bu eserler.

Mesela mı?

Şehrin en işlek meydanlarına estetik dizayn edilmiş dinlenme alanlarına dinlenirken insanların okuma yapacağı dijital kütüphaneler kurun.

Görme engellilerin bu meydanlarda kulaklıkla dünya ve Türk klasiklerini dinleyebileceği imkânlar sağlayın.

Kadim Türk-İslam medeniyetinin derin müelliflerinin telif eserlerini tematik görsellerle sergileyin.

Bazı cadde ve meydanlarda geleneksel mimarının dışında yapılanmalara müsaade etmeyin,tarihsel sürecin devamını sağlayın.

Yeni yapılanması başlayan bölgelerde şu ve kanalizasyon gibi işlerin daha sonraları tamirat ve ekleme zamanlarında birdaha sök-yap klasik dönüşümü kırın ve içinde araçlarıngidebileceği alt yapı yapılanmasını yüzyıllık perspektifte planlamalı. Ve bu bağlamda ufuk açın.

Yeni yapılan yüksek alan ölçüsüne sahip yapıların çatılarına güneş enerji sistemini ya zorunlu yapın ya da destekleyici paketler açıklayın.

Yani demem o ki,

Şehirde birkaç eksiğe rağmen ciddi fen çalışmaları var.

Ancak!

Son 20 yılda sosyo-ekonomik yönden gösterilen gelişim, toplumun yerel yönetimlerden beklentilerinin çeşitliliğine ve yoğunluğuna da yansıdı.

Yukarıda saydığım yapılan hizmetler şehir halkının mutluluğu için artık yeterli değil.

Peki, bu önermeleri dikkate alıp uygulayacak irade, öngörü ve uzgörü sizde var mı?

Kesinlikle...

Tarihi mirasın gölgelenmesini ortadan kaldıran,tarihi yapıların yeniden şehre katılarak insanla buluşmasını sağlayan YIKIM çalışmalarınızı çok üst seviye kentli kimliğinize bağlıyor ve takdir ediyorum.

Bu bakış açısına sahip yönetimin bu önermeleri de dikkate alıp gereğini yerine getireceğine inancım tam...