Yaşayan yıldız; Aliya

Hüseyin Eren 24 Ekim 2017 Salı, 06:15

Yüzyılımızdan bir yıldız geçti; İzzet Begoviç. Geride bıraktıkları ile 14 yıldır anılıyor; ileride nice 14 anılacak kim bilir? Entelektüel birikimi, haklı bir mücadele ile geçen ömrü, milletini hürriyete taşımakla taçlanmış bir hayat; evet o bütün bunlarla ekseriyetçe kabul görmüş unvana hak ediyor; "Bilge Kral"

   Batıda; batılılara ve batıla karşı kalem ve kılıcı ile karşı çıktı, yokluğa ve yalnızlığa rağmen eğilmedi, milleti ile birlikte girdiği şanlı direnişle Bosna'yı, Bursa'dan, Buhara'dan koparmadı.   

   İslam Balkanlardan silinip atılmadı, Bosna acı bedel ödedi ama Endülüs olmadı. Bosna kalesi yıkılsaydı İstanbul'u Endülüsleştirme kolaylaşacaktı. Aliya nöbet mahallinde dik duruşuyla bir nevi Fatih'in ruhu şad etti.

   Sadece bir asker, bir lider, bir yönetici değil Aliya."Doğu ve Batı Arasında İslam", "İslami Manifesto", "Tarihe Tanıklığım", "Köle Olmayacağız" eserlerine imza atan bir mütefekkir, bir entelektüel, bir bilge. Bu o niteliği ile kayan bir yıldız değil yaşayan bir yıldız; Balkanlar için, Anadolu için, Ortadoğu için, Asya için... Hatta Avrupa.

   İşte onun kitap değerinde birkaç hikmetli sözü: "Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlar"

Toprak, tohum, ağaç, hayat, ebediyet hakikatini bilmeyen ne bilir böylesi yüksek bir hakikati? Ölümü ölüm zanneder, dünyayı mekân!

" Biz de zalimlerden olursak, zulme karşı savaşmamızın bir anlamı kalmaz" İnsani derinlik, şefkat ufku, dikey ve yatay düzlemde hakikati hayata ram etmek böyle olur.

"  Her şeye kadir olan Allah'a yemin ederim ki köle olmayacağız" hürriyet şiarı.  

" Biz ölüyoruz ama onlar kazanmıyorlar." İnsan farkı.

" Ben Avrupa'ya giderken kafam önümde eğik gitmiyorum. Çünkü çocuk, kadın ve ihtiyar öldürmedik. Çünkü hiçbir kutsal yere saldırmadık. Oysa onlar bunların tamamını yaptı. Hem de Batı'nın gözü önünde; batı medeniyeti adına" medeniyet farkı.

" Ölmeye hazır olan insanlar, ölmeye hazır olmayanlara galip gelirler" hayat ile hürriyet arasındaki ince çizgi; kısa adı ölümü yenmek.

" Hayat inanan ve salih amel işleyenler dışında hiçbir kimsenin kazanamayacağı bir oyundur"  kalbi ve akli diri biri bunu söyleyebilir.

" İslam korkakların değil cesur ve atılgan Müslümanların omuzlarında yükselecektir" ölüm korkusunu yenmek, atılgan olmak hayat hakikatini anlamaktan geçer.

Onu özetleyen son bir söz: "Benim için yeryüzünde iyi, doğru ve güzel olan ne varsa onun adı İSLAM' dır"

Kaç 14 yıl geçse eskimeyecek sözlerin devamını isteyen Aliya'nın, kitaplarına müracaat edebilir. Evet O ölmemişliğiyle nice nesillere rehberlik edecek bir yıldız. Ruhu şad olsun.