Taş mı, gül mü?

Hüseyin Eren 22 Eylül 2020 Salı, 06:30

İmam Hatipler ruhu olan bir okul; yenilenerek geleceğe akmaya devam ediyor o ruh. Kendi medeniyet köklerinden beslenmesi geleceğimizin inşası açısından önemli; bu önemden olsa gerek millet sahip çıktı o okullara, o nesle; o nesil de milletine hizmet ediyor şimdilerde.

Bu toprağa, bu toprağın değerlerine, medeniyetine yabancılaşmışların ona taş atması şaşılacak bir durum değil. Dün var olan o menhus ruh tevarüs ederek bugün de yaşıyor; mücadele dışarda olduğu gibi içeride de devam ediyor, edecek de.

28 Şubat'ın hedefi ne idi; koskoca ihtilal cuntası İmam Hatiplerin önünü kesmek için neler yaptı, sonuç ne? Köküne kazıyacaklardı daha da gürleşti; güçlenerek vatan sathında yaygınlaştı.

Demek zorla, güç kullanarak olmuyor bu işler; millet ekseriyetinin önünde durmak mümkün olmadığını gören gördü; görmeyen körler taş atmaya devam ediyor. Bilmiyorlar ki taş atmak onu daha da uyandırıyor, gayrete getiriyor, bir nevi kamçı görevi yapıyor.

Hem bu hınç niye; o da devletin açtığı bir okul değil mi? Müfredatını belirleyen, öğretmenini tayin eden devlet olduğuna göre kin kime; devlete mi, 'İmam Hatip'in hatırlattığına mı?

Kinli konuşmalar sahibine aittir. Varsa bir sözün söyle; birkaç kötü örneği genelleştirerek koskoca camiaya çamur atmak insafsızlık değil de ne?

Biraz aklı olan dahilde çatışma değil birlik bütünlük zamanı olduğunu görür. Düşmanlar toplanmış yeni "Sevr"e zorluyorken enerjimizi kendimize değil de düşmana karşı kullanmak daha akıllı bir tavır değil mi? Ahmaklar ve düşmanlar zaten sözden anlamaz; ne var ki onlarla beraber yaşıyoruz; bu da başka gerçeklik!

Hukuk çerçevesinde haksız ithamlar cevap verilecektir; adalet hepimize lazım.

Yakın coğrafyamızda yaşayarak gördüğümüz dağılış, çözülme bize niye ibret olmaz şaşılacak bir durum; anlamamak için şaşı olmak lazım!

Tarihte çoğulcu yaşantıyı yeniden hatırlamak ve yaşamak; bugün yaşayan bizlerin neslimizi atiye taşımak için vazifemiz. Bu kaçılmaz yükümlülük omuzumuzda duruyorken birbirimizle cebelleşmek düşmanlarımızın işini kolaylaştıracağının farkında olmalıyız.

Kaybolmayan fakat zedelenen ruhumuzu yeniden diriltmek; o dirilişle ülkeyi yeniden inşa etmek; devletin açtığı bütün okullar böylesi bir nesli yetiştirmekle mesul.

Zaman taş atmak değil gül atmak zamanı.