Sanat ve Edebiyat ne işe yarar?

Hüseyin Eren 19 Kasım 2019 Salı, 07:00

Huzur yüksüzlüktür; nefsin ayrılması ruhun hafiflemesi, rahatlaması. Muradiye Külliyesi'nde bunu hissettim mealinde konuştu Lekesiz.

Sivas Divriği Ulu camii ve Darüşşifası, Selçuklunun taklit edilmez sanat eseri olarak yaşayışını devam ettiriyor. Nasıl bir estetik ve ustalık işi ki akşamüzeri güneş ışığı vurması ile dört suret gölge olarak vuruyor. Buraları gezisinden ve bunlarla ilgili görüşlerinden derinlikli bakışıyla anlattı Ömer Bey.

Divriği'de dört kapının eşi benzeri yok. Asıl Anadolu kapılarını bize açan bu kapılar ve buna benzer eserler olmalı.

İnsan nasıl okunur, tarih nasıl değerlendirilir, varlık nasıl anlamlandırılır?

"Edebi Şehir Bursa" "Sanat ve Edebiyat" güzel şeyler bunlar!

Nereden geldik, nereye gidiyoruz, ne ve hal üzereyiz sorularını cevaplamak sanata, "edebe" aidiyetle bakmakla mümkün olmalı.

Kısa cevap Orta Asya'dan geldik orta Avrupa'ya kadar gittik, şimdilerde Anadolu kavşağında beka mücadelesi veriyoruz!

Arkada Moğol kovalaması önde Bizans dağı; Divriği'de böylesi sanat ortaya koymak! Soruyu Orta Asya'dan çok evveline, Avrupa'dan çok sonrasına; zaman evveline ve zaman sonrasına taşımak gerekiyor ki bugün anlamlandırılsın, hakikatin yol haritası çıkarılsın.

Kıyametin kopacağını görsen bile ağaç dikmek inancı zamanı nasıl incelttiği anlaşılmadan dört kapı yapılmaz ve hakikatin kapısı da açılmaz!

Hakikat için "Şeyin şeyliğini bilmektir" dedi Ömer Bey.

"Şey öyle bir şeydir ki hiçbir şeye benzemez" penceresinden bakınca hakikati nasıl göreceğiz? Sorular yumağı cevaplar humması; şeylerin cevelengahında akan hayat!

Gerçek olan Muradiye'de huzur, Divriği'de taklit edilmez bir sanat var. Bugünün gün batımında nasıl bir gölge düşüyor zihinlere; karanlıkları aydınlatacak hakikati ortaya çıkaracak, hikmeti parlatacak, gerçekliği gösterecek gölgesizlik!

Sanat ve Edebiyat başka ne işe yarar?

Sanat sanat için, sanat halk için, sanat Hak için? Sanat Sani'den yansıma gölge; gölge neyi gösterir? Gölge gölge için demek ne derece doğru bir tanımlama?

Güneşe sırtına dön gölge oyunu oyna; bunu hakikat demek mümkün mü? "Edebe" aidiyetten kopuş, bu kopuşu güneşe dönmekten başka kurtaracak bir şey yok.

Arkada ölüm koşturuyor, önde kabir ağzını açmış bekliyor; geçmişin ve geleceğin cenderesinde sıkışmış insan gölge eserler veriyor; varlığı başka nasıl belli olur ve varlık başka nasıl adlandırılır?