Pergelin ucu

Hüseyin Eren 13 Şubat 2018 Salı, 10:27

Okuma çeşitliliği zengin bakış yetisi verir bir bakıma. Okuma pergelini geniş tutma; fikir rengini çoğaltır, düşünce atlasını büyütür... Pergelin ayağı yere sağlam tutunsun yeter ki.

Birkaç kitap birden okumak ve olayları farklı pencerelerden bakmak; taassubu kırar, ülfete meydan vermez. Dünyaya hakim sistem düşünmeyin, eğlenin, tüketin dese de insan olmanın dayanılası ağırlığı; düşünmeyi, hissetmeyi, zalimin karşısında, mazlumun yanında olmayı gerektirir.

O gereklilikten korkar sistem; ifsat komiteleri devreye girer, zihin bozucu, kalp karartıcı, vicdan ayartıcı oyunları, ayartıları devreye sokarlar. Paket düşünce, hazır his sunarlar aldatıcı senaryolarla.

Görsellikle süslenmiş cerbeze en büyük silahtır; siyahı beyaz, beyazı siyah gösterir. Mazlumu zalim, zalimi mazlum göstererek kitleleri ters yöne sevk eder, bir nevi hipnoz eder.

En çok okunanlar der okunacak kitabı o belirler, sahte yıldız belirler gençleri onun peşinden sürükler, vatan savunmasını işgal der, teröriste masum gösterir.

Sistemi kırmak, barikatları yarmak, engelleri aşmak gayret gerektirir, mücadele gerektirir; ne kadar az kimse yapar bunu? Umut o azlarda.

O azlar olmasa umutsuzluğun pençesinden kim nasıl kurtulur? Umut çoğaltmak için okumak, düşünmek ve eyleme geçmek; fütuhat ordularını çoğaltır. Az emek bile çok büyüktür böylesi netice için.

Analiz ve sentezleyerek okumak, küçük hadiselerden büyük, büyük hadiselerden kuşatıcı hikmetler devşirmek; evet umut ordusu büyüyor ve ilerliyordur.

Kılıcı destekleyen kalem, kalemi destekleyen kılıç ahengi sağlanmışsa özgün fikir rengi oluşmuş, sağlam düşünce atlası meydana gelmiştir.

Pergeli istediğiniz yöne döndürün, ulaşabildiğiniz her yön ve yer sizindir; çünkü hikmet özgünlüğüne, hakikat hürriyetine erişilmiştir.

Vakitlerimizin çoğunu böylesi mefkureler dolduruyor ve böyle dolanlar çoğalıyorsa Afrin ötesi hatta okyanus ötesi bize yakındır, elimiz oralara ulaşır, pergelin ucuyla oraları dokunabiliriz.