İki gözlü bakış

Hüseyin Eren 29 Ağustos 2017 Salı, 09:42

Çok güzellik görülmez de küçük bir kusur göze batar. O küçük çöp gözün görüş alanını daraltır; çöpten ibaret gösterir karşıyı.

O bakış çok kırılmalar yaşatır, çok sarsıntılara sebebiyet verir. Hep tenci bakış, toptancı görüş; hep sıkıntı sebebi olmuş, sıkıntı yumağını daha da büyütmüştür.

Fert, aile, toplum, ülke, dünya... Küçükten büyüye değişen sadece dairlerin büyüklüğü ve daralmaların giriftliğidir.

Doğru bilgi, doğru haber, doğru belge; sahih bakış, isabetli yorum; bütün bu kırılma ve dağılmaları önleyebilir. Bu çok zaman uzun gelir. Anlık öfke kılıcı ile düğüm kesilir, netice; yeni düğümler sökün eder, ayrık otu gibi yayılır hastalıklı yapı.

Eksik bilgi üzerinden hamasi nutuklar atılır; kendini yüceltmek, karşısındakini küçültmek için. Kelime israfı, zihin karmaşası, akıl tutulmasıdır yaşanılan; kalp kayar, vicdan örselenir.

Evet, adalet nerededir?

Gözden çöp çıkarılmadıkça adalet aranılır olacak fakat bir türlü bulunamayacaktır.

Güzel düşünülemez, güzel görülmemiştir çünkü. Hayatı dengede tutan adalet nasıl gelecektir?

Bilgi yüklü hamallar yetiştirmek kolay da insan yetiştirmek zordur. Bakışı, görüşü doğru; hükmü adil; yaşantısı güzel insan yetiştirmek...

Eğitim önce güzele eğilmeli; öncelikle eğitim eğitilmeli. Doğru nedir, iyi nedir, güzel nedir? Sonra adaletten, faziletten, medeniyetten söz edilebilinir.

Dünyaya hâkim evrimci bakış insanları üç maymunu oynatıyor. Doğru dediği doğru değil, iyi dediği iyi değil, güzel dediği güzel değil.

Yaşadığımız dünya bunun en büyük ispatı değil mi? İki dünya savaşı yaşandı insanlık sükûna ermedi; yanlış olan çok açık değil mi?

Bir gözü çıkık hazır medeniyet kendinden başkasını görmüyor; zulüm ile ağlayan ihtiyar insanlık ailesi artık huzur istiyor.

Küçük dünya ailede huzur yoksa büyük dünyada da yoktur. Çekirdek ne ise ondan çıkan ağaç da odur.

 Kusurlar görülmeli, hatta araştırmalı, deşifre edilmelidir; kendi kusurunu, itirafın da kendine olmalı ve telafi yoluna gidilmelidir. Bu da bizim beslendiğimiz medeniyet havzasıdır; iki göz de açıktır.

Çiçek de, yıldız d a görülür o bakışta; kusurlar hep örtülür, noksanlıklar edeple terbiye edilir.

İnsanlık ailesi böyle bir medeniyet ağacında gölgelenmek istiyor. Yaşlı, yorgun dünya ahirde sükûn huzur diliyor!