Gül ve diken denklemi

Hüseyin Eren 25 Aralık 2018 Salı, 08:02

Aralık ayı olurda Mevlana anılır, anlaşılmaya çalışılmaz mı? Gerçi bütün aylarda, yıllarda yaklaşık 750 yıldır Mesnevi dili ile konuşuyor O.

Eğitim Gönüllüleri Derneği'nin Ördekli Kültür Merkezi'nde tertiplediği programda konuşan Mustafa Kara, anma ve anlama derinliğinde ufuk açtı; zamanda mekanda geniş daireler çizdi, pergeli doğuda batıda gezdirdi Anadolu ayağında sabitledi.

Diken varsa bilin ki gül yakındır, gül varsa diken uzak değildir. Celal içinde cemal, cemal içinde celal tecellilerinde akar hayat...

Doğudan celal tecellisi olarak Asya'nın büyük bir kısmını kasıp kavurarak Konya'ya kadar gelen Moğol istilası; Afganistan'ın Belh şehrinden kalkıp Konya'ya yerleşen Cemal tecellisi Mevlana; eseri Mesneviyi farsça yazar. Diken de, gül de Konya'ya sükun bulur.

Batı'da başlayan Haçlı ordusu yine celal tecellisi olarak Anadolu'da zayiat verse de Kudüs'e ulaşır. O da gittiği yerleri Moğollar gibi yakıp yıkar.

Endülüs'ten yürüyüşünü başlayan cemal tecellisi Muhyiddin-i Arabi, O da Anadolu'ya Konya'ya gelir. Hala okunan eserlerini Arapça yazar.

O yıllarda Konya; doğunun ve batının kesişme noktası, güllerin ve dikenlerin buluştuğu bahçe; Selçuklu'nun başkentidir.

Yine o yollarda Anadolu'da Babai isyanı vardır; doğudan, batıdan gelen fitne rüzgarları kavururken, yerden de başka bir fitne kaynamaktadır; o dikenin gülü de Yunus'tur; şiirlerini Türkçe yazar.

Üçlü saç ayağı tamamlanmış, bütünlük sağlanmıştır; celali ve cemali tecelliler yeni bir hayat sayfası açar; Osmanlı.

Vakum etkisinden yeni bir medeniyet doğar; Arapça, Farsça, Türkçeyi birleştiren Osmanlılar.

Bu bakımdan Konya ve Bursa; Selçuklu ve Osmanlı gibi kardeş ve birbirinin devamıdır.

Bu bağlamda bugünü, bu asrı ve gelecek asrı nasıl okumalıyız?

Türkiye Cumhuriyeti neyin neticesi ve başlangıcıdır?

Bugünün Moğol'u ve Haçlısı ABD; celal-cemal denklemi, gül diken pergeli ile bakıldığında ne görülür? Hadiselerin derin akışı ile üste görülen yüzü aynı değil; isimler ve resimlerin ötesinde büyük anlamlar taşıyor.

Günün küçük hadiseleri ile asırları kuşatan olaylar neticede aynı kanunla dönüyor; o denklemi bulduktan sonra gerisini çözmek kolaylaşıyor vesselam.