Ankara'yı okumak

Hüseyin Eren 16 Şubat 2021 Salı, 06:30

Ankara'yı ayakta tutan önemli sütunlardan biri "Beştepe" diğeri "Hacı Bayram Veli". Devletin, Başkanlık Sisteminin yönetim yeri olarak "Beştepe" konumu, yerleşimi, mimari görünümü itibariyle sadece bugünü göstermiyor, aynı zamanda istikbale ışık tutuyor!

Cami ve türbeden ibaret değil Hacı Bayram; zamanında talebe yetiştiren bir medrese hocası, umut aşılayan bir mutasavvıf, fakirlere düşkünlere muhtaçlara yardım eden bir halk ve hizmet adamı, öğrencileri ile birlikte tarlada ekip biçen üretim yapan bir girişimci, göçebelikten şehirleşmeye geçişte önemli katkılar sağlayan bir medeniyet adamı olarak bugün Ankara'nın tarih ve maneviyat sütunu olarak dimdik ayakta; eksik olmayan ziyaretçilerine adeta ruh üflüyor!

Bu yönüyle geçmişle bugün arasında köprü...

Beştepe de bugün ile gelecek arasında köprü...

İki kanat ile medeniyet ufkumuz yeniden şekilleniyor; birkaç yüzyıllık medeniyet sancılarımız, eksen kayma sıkıntılarımız bir müddet daha süreceğe benziyor; büyüklerini aştık, bu "Boğaz'dan da geçeceğiz.

Millet Camisi, Millet Kütüphanesi ve Beştepe Külliyesini seyretmek, geleceği kuşatan enerjisini hissetmek; taşlar yeniden oturuyor dedirtiyor; dahili hainler ile harici düşmanların tutumundan bu daha iyi anlaşılıyor.

Ne var ki onlar bilmiyor; Hacı Bayram Veli ölmedi, Hacı Bayramlar ölmez; ölen bedendir!

Ruhunu yitirmiş, başkasına köle olmuş kafalar "Bayram" bilir, "Beştepe'yi okuya bilir mi? Salt şahıs, siyaset ve ideoloji gözlüğü ile bakanlara ne anlatılır? Onlarla uğraşacak vakit de yok!

Zira zaman azalıyor, makas daralıyor... İki kanadı sağlam kuşanarak geçecek çok menfez, uçacak çok mesafe var...

Yeni Ankara, yeni Türkiye, yeni Anadolu, yeni Osmanlı adına ne derseniz deyin; bu ülke yeni ülküsüyle yeni ufuklara uzanma azminde.

Delili mi? Hacı Bayram Veli ve Beştepe Külliyesini ziyaret etmek yeterli; duyan kulak, gören göz, akleden akıl sahipleri için. Bunlardan yoksun olanlar için engel çıkarmadıkları müddetçe acımaktan başka yapacak bir şey yok; yol üzerinde duranlara elbet anlayacakları dilde cevap verilir!

Bu vatan evlatları Haçlı Seferlerini göğüslemiş, Moğol istilasını siper etmiş bir millet; aşı sağlam; ayak bağlarını kopardığında; ufukta "Bayram" yakın!