Spor sakatlanması nedir?

Fzt.Başak Arlı 07 Şubat 2021 Pazar, 06:30

Spor sakatlıkları genel olarak sportif aktiviteler sırasında meydana gelen her türlü hasarın kolektif adıdır.

Spor Sakatlıklarının Nedenleri Nelerdir?

Spor sakatlıklarının oluşma nedenlerini iki ana grupta toplayabiliriz. Bunlar internal (kişisel) ve eksternal (çevresel) nedenlerdir.

Kişisel Nedenler: Fiziksel eksiklikler, fiziksel uygunluk 'aerobik dayanıklılık, kuvvet, sürat, beceri, çeviklik), psikolojik faktörler 'konsantrasyon, riski kabullenme), fiziksel yapı 'boy, kilo, eklem stabilitesi, vücut yağ̆ dokusu yüzdesi), yaş, cinsiyet.

Çevresel Nedenler: Sporun tipi, sportif aktivite süresi, hadisenin yapısı, rakibin ve takım arkadaşlarının rolü̈, zeminin durumu, ışık, emniyet tedbirleri. , yavaşlama için yeterli mesafe, malzemeler, iklim koşulları 'ısı, nem, rüzgâr) antrenör, maç̧ yönetimi 'kurallar ve hakemlerin kuralları uygulaması).

Rehabilitasyonun en önde gelen amacı, sporcuların durumunu düzeltmek ve fonksiyonel kayıpların hızla yerine konmasını sağlamaktır. Böylece sakatlanma ve bunu izleyen dönemde hareket azlığına bağlı olarak ortaya çıkabilecek komplikasyonları önlemek mümkün olabilecektir.

Geniş kapsamlı bir rehabilitasyon programını düzenlerken sakatlığın yeri, spor branşının niteliği, sporcunun yaşı, performans düzeyi ve yaralanmadan sonra ortaya çıkabilecek fiziksel kondisyon kaybı gibi öğeler detaylarıyla dikkate alınır.

Bu esaslara göre düzenlenecek olan bir rehabilitasyon programının başlıca maddeleri şunlardır:

 • Enflamasyonun Önlenmesi
 • Ağrının Giderilmesi
 • Eklem Hareket Açılımının Korunması
 • Kas Gücünün Geliştirilmesi
 • Kassal Dayanıklılığın Arttırılması

BANDAJLAR

 • Ateller
 • Flaster Bandaj
 • Elastik Bandaj
 • Bandajlar üç temel amaç için kullanılır.
 • Koruma
 • Destekleme
 • Tespit etme

Soğuk Tedavisi Ne Zaman Yapılmalıdır?

 Soğuk tedavisi, sportif sakatlıkların tedavisinde kullanılan ana tedavi yöntemlerinden biridir.

Soğuk Tedavisinin Yararı Nedir?

 Soğuk uygulama ile yaralanan bölgede kan akımı azalır. Dolayısıyla kanama azalır. Tüm spor yaralanmalarından veya sakatlanmalarından sonra şişlik ve kanamaya ait işaretler kaybolana kadar soğuk tedavisi yapılmalıdır.

Soğuk Tedavisi Nasıl Yapılmalıdır?

Soğuk uygulaması 2 saatte bir, 15 dakikayı geçmemek kaydıyla buz torbalarıile uygulanabilir. Soğuk uygulanan alanda deri direkt temastan korunmalıdır.

ISI TEDAVİ

Sıcak paketler, sıcak banyo, nemli sıcak kompresler, vücudun kısmen veya tamamen sarılması şeklinde değişik uygulamaları vardır.

Sıcak Uygulamanın Etkisi:

 • Kas  spazmını ve ağrıyı azaltır.
 • Egzersiz öncesi hareketi arttırır.
 • Lokal kan akımını artırır.
 • Yara iyileşmesini hızlandırır.

MASAJ TEDAVİ

Masaj; kan ve lenf akımını uyarmak, sinir uçlarını harekete geçirmek, sinirleri yatıştırmak, zararlı vücut maddelerinin vücuttan atılmasını kolaylaştırmak, dokuların şişme kalınlaşmasını gidermek için yumuşak dokulara yapılan işlemdir.

Masajın Etkileri

- Ağrının azaltılması.

- Antrenman ve müsabaka sırasında gerilim ve huzursuzluğun azaltılması.

- Yaralanmaların, hızla sağlık hale kavuşmasına yardımcı olma.

- Kas gerginliğinin önlenmesi

- Tedavi süresinin kısaltılması.

- Fiziksel stresi azaltması.

- Dolaşımı uyarması, ısı artışı sağlanması.

EGZERSİZ TEDAVİ

Spor yaralanmalarından sonra, fizik tedavi en önemli kısımdır. Genelde ihmal edilir. Bu durum iyileşme süresinin uzamasına ve sporcunun spora dönüşünün gecikmesine neden olur.

İyi bir egzersiz programı hazırlarken; sporcunun genel durumu, kas kuvveti, eklem hareketliliği ve sakatlığın derecesi göz önüne alınması gerekir.

Egzersiz Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar:

Egzersiz hareketleri ağrısız olmalı ve zorlanmalardan kaçınmalıdır.

Egzersiz hiçbir zaman ağrı ve yorgunluk sınırını aşmamalıdır.

Günde 1 defa uzun süreli egzersiz yerine, 3-4 kez kısa süreli egzersizler yapılmalıdır.

Egzersizin tipi, spor branşına uygun olmalı ve sakatlığa göre egzersizin cinsi, süresi, şiddeti, niteliği, ritmi ve zamanlaması belirlenmelidir.