Lateral epikondilit (Tenisçi dirseği) nasıl oluşur?

Fzt.Başak Arlı 04 Nisan 2021 Pazar, 06:30

Sinir sistemimiz beyin, omurilik ve vücudun her yerine dağılan periferik sinir sisteminden oluşur. Genellikle kollar ve bacaklarda olan periferik sinirler  içlerinde barındırdıkları hareket ve duyu sinir lifleri sayesinde vücudun hareket etmesini ve duyuların algılanmasını sağlar. Bu tip periferik sinirlerin geçtiği yollar üzerinde bir nokta üzerinde basıya uğraması yani tuzaklanması sonucu tuzak nöropatiler oluşur. En sık görülen tuzak nöropatiler el bileğinde gerçekleşen karpal tünel ve dirsekte gerçekleşen kubital tünel sendromudur. 

Lateral epikondilit sıklıkla tenisçi dirseği olarak bilinir. Dirseğin dış tarafında kas-tendonun kemiğe yapışma yerinde görülen ağrılı bir durumdur. Tendonlar kası kemiğe bağlar. Bu durumla ilişkili olan kas "ekstensör karpi radialis brevistir". Lateral epikondilit hastalığında tendon yapışma yerinde dejenerasyon ve zayıflama söz konusudur. Bu kasın aktif olduğu hareketlerle ilgili olarak ağrıya sebep olabilir (germe, kavrama vs). Tenis gibi sporlar sıklıkla bu durumla ilişkilidir.

Tenisçi dirseği sıklıkla 30 ile 50 yaş arasında görülür. Bununla beraber daha gençlerde ve daha yaşlılarda da görülebilir.

Aşırı kullanım: Çalışma veya çalışmama buna sebep olabilir. Aktivite tendonun  yapışma yerinde stres oluşturur. Tendonun yapışma yerinde strese sebep olan aktiviteler tendon üzerinde yaralanmayı artırır. Bu stresler tekrarlayıcı tutma, kavrama aktiviteleri, doğrama, boyama ve  giyinme  olabilir.

Travma: Dirseğe direkt temas, tendon üzerinde dejenerasyona sebep olan şişme ve ödem ile sonuçlanabilir. Ani beklenmedik bir hareket, zorlama ve aktivite ile de yaralanma olabilir.

TENİSÇİ DİRSEĞİNİN BELİRTİLERİ:

 • Dirseğin dış tarafında ağrı ve hassasiyet,
 • Elin ve bileğin kaldırılmasında veya gerilmesinde ağrı,
 • Ağır bir eşya kaldırıldığında ağrı,
 • Yumruk yapıldığında, bir obje tutulduğunda, el sıkışmasında ya da kapı kolu çevrildiğinde meydana gelen ağrı.

Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

İlaç ve enjeksiyon yöntemleri: Doktorunuzun önerisi doğrultusunda uygulanan bu tedavi ağrıyı azaltmaya yardımcı olur.

 

Tenisçi dirseği için kullanılan fizik tedavi yöntemleri nedir?

 • Manuel Terapi: Bölgeye uygulanan özel teknikler ve masaj ile ağrının azaltılıp
  iyileşmenin hızlandırılması amaçlanır.
 • Elektroterapi modaliteleri
 • Kinezyolojik Bantlama: Ağrının ve enflamasyonun azalmasını sağlar. Bölgede myofasial gevşeme sağlayarak iyileşmeyi hızlandırır.
 • Brace kullanımı (epikondilit bandı): Kullanılan brace tendonlar üzerindeki gerilimi
  azaltarak ve dinlenmelerini sağlayarak iyileşmeyi hızlandırır.
 • Aktivite modifikasyonu (düzenlenmesi): Tamamen hareket kısıtlamadan sadece etkilenen kasları
  zorlayıcı hareketler kısıtlanır. Bu sayede doku iyileşmeye fırsat bulur.
 • Egzersiz

TENİSÇİ DİRSEĞİ TEDAVİSİ

 • Ağrı geçinceye kadar her 3-4 saatte bir, 20-30 dakika dirseğe buz uygulaması yapılmalıdır.
 • Tedavi süresince fizyoterapistin önerdiği egzersizler düzenli olarak uygulanmalıdır.

Yukarıdaki tedavilerden sonuç alamadığımız hastalar cerrahiye yönlendirilir.

Cerrahi sonrası geri dönüş:  Cerrahi sonrası fizik tedavi kolun hareketlerinin geri kazanımını sağlamaya yardımcıdır. Eski aktiviteleri geri kazanmak için güçlendirme  programları gerekli olacaktır. Geri dönüşün 4-6 ay olacağı düşünülür.