Karpal tünel sendromu nedir?

Fzt.Başak Arlı 18 Nisan 2021 Pazar, 06:30

Karpal tünel sendromuna median sinir üzerindeki baskı neden olur. Karpal tünel, insan elinin avuç içi kısmında yer alan, kemikler ve bağlar ile çevrili dar bir kanaldır.

Karpal tünelde bulunan ve median sinir adı verilen sinir üzerine baskı uygulanması el ve kollarda uyuşma, karıncalanma ve halsizliğe karpal tünel sendromu adı verilir. Bu durum genellikle ellerin yorulduğuna işaret eden bir rahatsızlıktır.

Karpal Tünel Sendromu Nedenleri 

Bilek kanalı yapısal olarak dar olan kişiler klinik belirtilerin ortaya çıkmasına yatkın olan kişilerdir. Obezite sorunu olanlarda, alkol alanlarda, şeker hastalığı ve damarsal hastalıklarında normal durumlardan daha sık görülebilir. Karpal tünel sendromuna kanal içindeki basınç artışı neden olmaktadır. Bu basınç elin pozisyonuna bağlıdır. El, el bileği çevresinde oluşan kırıklardan sonra kronik bası ortaya çıkabilir. Kiriş kılıflarının enfeksiyonu veya kalınlaşması kanalda mekanik daralmaya neden olur. Sınır kılıfının tümörleri, avuç içi enfeksiyonları medyan sinir bası belirtileri ortaya çıkarır. Belli hareketlerin sık olarak tekrar edilmesinin karpal tünel sendromu ile ilişkisi mevcuttur. Marangozlar, tenis oynayanlar, elleriyle sıklıkla bulaşık yıkayanlar, şoförler ve benzeri şekilde el bileğini tekrarlayan hareketlerle meşgul olanlar daha yatkındırlar. Kadınlarda hamilelik sırasında görülür. Bu durum geçicidir. Doğumu müteakiben birkaç hafta içerisinde normale döner. Ayrıca hipotiroidi olan kişilerde de rastlanabilir. Karpal Tünel Sendromu'nun meydana gelmesinde bazı başka hastalıklarında rolü vardır. Romotoid artirit, üremi, amiloidoz, damar anomalileri, Tendonitis bunlardan birkaçıdır. Bunlara ek olarak tiroid bozuklukları, böbrek yetmezliği ve lenfödem gibi bazı diğer tıbbi durumlar Karpal tünel sendromu gelişmesi riskini artırabilir.

Karpal Tünel Sendromu Belirtileri 

Hastalar gece uykuya daldıktan birkaç saat kadar sonra tüm elde şişme hissi ve uyuşma karıncalanma hissi ile uyanırlar. Parmaklar sertleşmiştir, hasta ellerini şişmiş ve gerilmiş hisseder; fakat gerçekte objektif bir değişiklik gözlenmez. Hastalar ellerini sallar ve ovarlar, çoğunlukla yataktan kalkarlar ve kısa süre sonra rahatlarlar. Bazen bir gece içinde birçok kez tekrarlayan uyuşmalar olur ve hastalarda ciddi uyku bozukluğuna yol açar.

Karpal Tünel Sendromu bir ya da her iki elin ilk üç parmağını tutan ilerleyici özellik gösteren hastalıktır. El bileğinin ortasında bulunan ve ilk 3 parmağa dağılan median sinirin bası altında kalması sonucu ağrı, uyuşukluk ve güçsüzlükle kendini gösterir. Genellikle 40 - 50 yaş arası kadınlarda daha sık görülür.

Karpal Tünel Sendromunda Fizik Tedavinin Rolü

Karpal tünel sendromu tanısı konduktan sonra planlanan bir fizik tedavi programı, semptomlarınızı azaltmada ve sizi normal aktivitelerinize geri döndürmede oldukça etkili olacaktır.

  • Günlük hayatın düzenlenmesi konusunda kapsamlı eğitim
  • El, parmak ve önkoldaki kasların gücünü geliştirmek için egzersizler
  • Boyun ve gövdenin duruşu ile sırt kaslarını geliştirmek için egzersizler
  • El bileği, el ve parmakların esnekliğini artırmak için germe egzersizleri
  • Ağrıyı hafifletmek için sıcak / soğuk tedavilerin kullanımı
  • Rahatsızlığı azaltmak için gece ateli kullanımı

  • Çalışma ortamı düzenlemeleri

Fizik tedavinin amacı, ameliyat gerektirmeden semptomlarınızı azaltmak, günlük hayatınızdaki problemleri en aza indirmektir.