Arı poleni tüketmeniz için 8 temel sebep

Dyt.Elif Nur KÖPRÜCÜ 25 Ağustos 2020 Salı, 06:30

1. Enflamasyonu Azaltır

Arı poleninin anti-enflamatuar aktivitesi, naproksen, analgin, fenilbutazon ve indometasin gibi ilaçlarla karşılaştırılmıştır. Araştırmacılar, akut ve kronik enflamatuar durumlarda, başlangıçtaki dejeneratif durumlarda ve karaciğer hastalığı veya toksisitesinde kullanılabileceğini öne sürüyor. Pharmaceutical Biology'de yayınlanan bir 2010 araştırması, bal arısı poleninin, asetaminofen kaynaklı karaciğer nekrozu olan farelere verildiğinde önemli anti-inflamatuar aktiviteler sergilediğini buldu. Araştırmacılar, arı poleninin bir diyet takviyesi ve fonksiyonel bir gıda olarak kullanılabileceğini öne sürüyorlar.

2. Antioksidan görevi görür

Son çalışmalar, arı poleninden elde edilen enzimatik hidrolizatların kanser, kalp hastalığı, tip 2 diyabet ve hipertansiyon gibi çeşitli hastalıklara maruz kalan hastalar için faydalı olduğunu ortaya koymuştur. Antioksidan özellikleri 2005 yılında yapılan bir çalışmada ölçüldü ve araştırmacılar, antioksidan aktiviteye sahip olduğunu buldular. Araştırmacılar, polenin inhibe edici aktivitesinin, natto, miso, peynir ve sirke gibi fermente gıdalarda bulunanlara benzer olduğunu öne sürüyorlar.

3. Karaciğer Toksisitesine Karşı Korur

Kanıta Dayalı Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp'ta yayınlanan bir 2013 araştırması, kestane arısı poleninin hepatositleri oksidatif stresten koruduğunu ve toksisitenin neden olduğu karaciğer hasarının iyileşmesini desteklediğini buldu.

Karbon tetraklorür kaynaklı karaciğer hasarı olan sıçanlar iki gruba ayrıldı - bir grup ağızdan iki farklı konsantrasyonda kestane arısı poleni aldı (günde kilogram başına 200-400 miligram) ve bir gruba flavonoid içeren bir ilaç olan silibinin verildi. Araştırmacılar, her iki tedavinin de karaciğer hasarını tersine çevirdiğini, ancak silibinin farelere verildiğinde şiddetli ishal nedeniyle önemli kilo kaybına ve ölüme neden olduğunu tespit etti. Bu bulgular polenin karaciğer yaralanmalarında ve karaciğer tedavisinde güvenli bir alternatif olduğunu göstermektedir.

4. Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Arı poleni, antimikrobiyal ve antiviral özelliklere sahiptir.  Arı poleni ayrıca doğal bir alerji savaşçısıdır. Japonya'da 2008 yılında yapılan bir araştırma, arı poleninin çeşitli alerjik hastalıklarda merkezi bir rol oynayan mast hücresi aktivasyonu üzerindeki etkisi olduğu saptandı.

5. Besin Takviyesi Olarak Hizmet Eder

Hayvan çalışmaları, polenin değerli bir besin takviyesi olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Araştırmalar, polenle beslenen fare ve sıçanların timus, kalp kası ve iskelet kaslarında daha yüksek C vitamini ve magnezyum içeriği gösterdiğini kanıtladı. Ayrıca polen tüketiminden sonra daha yüksek hemoglobin içeriğine ve daha fazla sayıda kırmızı kan hücresine sahiptiler. Arı poleni aslında deney hayvanlarının ömrünü uzatmıştır.

Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition'da yayınlanan ilginç bir çalışma , arı poleninin 40 Yeni Zelanda beyaz tavşanı üzerindeki etkilerini değerlendirdi . Tavşanlar, aynı ticari diyeti alan dört gruba eşit olarak bölündü. Her gruba polen içermeyen su çözeltisi veya vücut ağırlığının kilogramı başına 100, 200 veya 300 miligram arı poleni verildi. Dişi tavşanlar, Ekim'den Şubat'a ve Mayıs'tan Eylül'e kadar tedavi edilmemiş erkek tavşanlarla çiftleştirildi. Her mevsim için, kontrol grubundaki dişilerden 80 sütten kesilmiş tavşan çıkmıştır ve tedaviye başlamak için aynı dört gruba ayrılmıştır. Dişi tavşanlar için 200 miligram arı poleni tedavisi, vücut ağırlığını, gebe kalma oranını, süt verimini ve altlık boyutunu önemli ölçüde artırdı. Ayrıca kanın biyokimyasal profillerini de geliştirdi. Aynı polen dozu, yavru tavşanların büyümesini ve sütten kesilinceye kadar hayatta kalma oranlarını önemli ölçüde artırdı.

Benzer polen sağlık yararları, hamile sıçanlar ve fetal büyümeyi içeren 1994 tarihli bir çalışmada gösterilmiştir . Bu hayvan çalışmaları, arı poleninin yüksek bir besin değerine sahip olduğunu ve beslenme yetersizliği olan hayvanlar için ek olarak çalıştığını göstermektedir.

Araştırmacılar, iştahsızlık veya gelişimsel gecikme yaşayan çocuklara verildiğinde yardımcı olabileceğini öne sürüyorlar. Ayrıca yetersiz beslenen çocuklara ve yetişkinlere, özellikle ameliyattan önce ve sonra, alkol bağımlılığından kurtulurken veya fiziksel veya zihinsel stres altındayken yardımcı olabilir.

6. Menopoz Belirtilerini Giderir

Almanya'da yapılan bir 2015 araştırması, hem bal hem de arı poleni balının, antihormonal tedavi gören meme kanseri hastalarında menopoz şikayetlerini iyileştirdiğini buldu. Çalışmayı tamamlayan hastaların üçte ikisinden fazlası semptomlarında bir iyileşme bildirdi. Ayrıca balda ve polende bulunan flavonoidlerin meme kanserini önlediğini ve bu ürünlerin menopoz semptomları olan ve meme kanseri öyküsü olan veya olmayan sorunları olan kadınlarda kullanımını desteklediğini belirtiyorlar.

7. Stresi Azaltmaya Yardımcı Olur

Arı poleni beslenme gerçekleri ve tonik özellikleri nedeniyle sinir dokusuna kan akışını iyileştirir, zihinsel kapasiteyi artırır ve stresle zayıflayabilecek sinir sistemini güçlendirir. Bu, onu en etkili doğal stres gidericilerden biri yapar.

Özellikle yaşlılar olmak üzere enerji eksikliği olan kişiler için özellikle yararlı olabilir. Uzun bir süre boyunca arı poleni  tüketmek kişinin ruh ve fiziksel sağlığını geliştirir. Aynı zamanda lokal bir analjezik görevi görür ve ona stres veya yaralanmanın neden olabileceği ağrıyı hafifletme yeteneği verir.

8. İyileşmeyi Teşvik Eder

Arı poleni, iyileşme sürecini hızlandırmak için topikal bir merhem olarak kullanılabilir ve özellikle yanık tedavisi için bir ev ilacı olarak kullanışlıdır. Polen, bir yanıktan sonra enzimlerin aktivitesini inhibe eden ve enflamatuar reaksiyonları ve şişmeyi azaltan kaempferol içerir.

Araştırmalar, polenin damarlardaki kan dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olduğunu ve cildi nemlendirdiğini gösteriyor. Arı polenindeki flavonoidlerin anti-enflamatuar ve analjezik etkisi ağrıyı hafifletmeye ve trombosit agregasyonunu önlemeye yardımcı olur. Polen ayrıca antimikrobiyal aktivitesi nedeniyle enfeksiyonu önlemeye yardımcı olur ve bir yara veya yanığın hızla iyileşmesine izin verir.

Polen birçok vitamin ve mineral kaynağı olduğundan, cildinizin daha genç ve parlak görünmesine de yardımcı olabilir. Tüm cilt hücrelerine kan akışını uyarır, vücudu detoksifiye etmeye yardımcı olur, kırışıklıkların görünümünü azaltır ve iyileşme sürecini hızlandırır.

Riskler ve Yan Etkiler

Doza bağlı olarak, çoğu insanın arı polenini 30 ila 60 günlük bir süre ağız yoluyla alması güvenlidir. Arı poleni düşük bir dozlarda uzun süreli tüketilebilir ve güvenli kabul edilir.

En büyük güvenlik endişeleri, polene alerjisi olan kişiler için bir sorun olabilecek arı poleni alerjik reaksiyonlarıdır. Polen tükettikten sonra kaşıntı, şişme, nefes darlığı veya baş dönmesi fark ederseniz, arı alerjiniz veya arı ürünlerine karşı hassasiyetiniz olabilir, bu nedenle sağlık uzmanınızla konuşana kadar kullanmayı bırakın.

Arı poleninin uterusu uyarabileceği ve hamileliği tehdit edebileceği konusunda bazı endişeler vardır, bu nedenle hamile kadınların polen kullanmaktan kaçınması veya bir sağlık hizmeti sağlayıcısının rehberliğinde kullanması gerekir.

Varfarin gibi kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler de arı poleni yemekten kaçınmalıdır.

Şifa dolu günler diliyorum.