'Zayıflama Merkezi' nasıl açılır...

Dr. Feza Şen 28 Kasım 2018 Çarşamba, 07:40

Kilo problemi olanlara yardımcı olmak için acıkan Zayıflama yani Obezite Merkezleri açılmasının usul ve esasları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlendi. Bu düzenlemeyi hekim olarak önemsiyorum, çünkü:

 1. Program amacı; Hekim kontrolünde hastalıkların önlenmesini temel alan ve piyasada sadece diyetisyen veya spor eğitmenleri veya fizyoterapistler veya sağlık lisansı bile olmayan kişilerce sunulan, hastalıkların gözden kaçtığı multidisipliner tıp anlayışından uzak uygulamaların önüne geçmektir. Teşekkürler Sağlık Bakanlığımızın değerli yöneticileri
 2. Bu amaçla genelgeden anlaşılan şudur ki Obezite (zayıflama) Merkezleri yalnızca özel yada kamu sağlık kuruluşları tarafından açılacak.

Çağımızın küresel halk sağlığı sorunu olan, yalnız kendi varlığı ile ilgili değil, Tip-2 diyabet, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları, kanser, depresyon, kısırlık ve benzeri hastalıkların oluşuna zemin hazırlamanın yanı sıra sosyal yaşamı da olumsuz olarak etkileyen Obezite sorunu ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelere yenisi eklendi.

 1. 2017 yılının kasım aylarında, 78 kilo genç kızımızın mide küçültücü ameliyat sonrası ölmesi sonucu Sağlık Bakanlığı; 2017/17 sayılı genelge ile "Mide Küçültücü Ameliyatlar Yapılması" kurallarını yayınlamıştı.
 2. Şimdi de 2018/29 sayılı genelge ile Obezite Merkezlerini Açılması ile Çalışma Usul ve Esaslarının" kuralları yayınlandı.

Obezite ile mücadele eylemi Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı içinde de yer almıştı.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı; 2018/29 sayılı genelgesi ile Obezite Merkezlerinin Açılması, Çalışma Usul ve Esasları ile Obez hastalara uygulanan tedavileri disiplinize ediyor.

İşbu genelge ile Obezite Merkezleri;

 1. Belirlenen fiziki şartlar ile tıbbi araç gereçler ve asgari sağlık personeli standartlarında açılacak,
 2. Bu merkezlerin belirlenen usul ve esaslara uygun olarak çalışmasından sağlık müdürlükleri ile tüm sağlık tesislerinin yöneticileri/mesul müdürleri birinci derecede ve müteselsilen sorumlu olacaktır.
  • Bu merkezlerden kendi rızası ile beden kitle endeksi 30 ve üstünde olanlar faydalanacak olup
  • Programa katılanlar; İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Genel Cerrahî, Psikiyatri hekimleri tarafından konsülte edilerek kapsamlı bir sağlık taramasına tabi tutulacak,
  • Konsültan hekimin; hastanın tedavisini gerektiren Obeziteye sebep olan veya ilişkisiz bir hastalığını tespit etmesi durumunda bu hastalığın tedavisi eşliğinde veya sonrasında programa katılacaklardır.
  • Programa katılan tüm Obezler; "Obezite Sözleşmesi" imzalamak yolu ile bu çalışmalardan faydalanacaklar.
 3. Programa katılanlar;
  • Başlangıç olarak 2 hafta boyunca "Eğitim Çalışmaları" çalışmaları kapsamında toplam 40 saat süre içinde "Obezite ve Yaşam, İmaj (beden) Algısı, Sağlıklı Beslenme, Obezitede Tıbbi Bilgiler, Sağlık ve Yaşam Becerileri"  eğitimlerini alacaklar ve
  • Eğitimde sunulan bilgilerin en az %50'sini edindiği belgelenen hastalar bir sonraki "Planlamalar ve Bilinç Değişikliği Modülüne" geçebilecekler.
 4. "Planlamalar ve Bilinçaltı Değişimi"programı; 2 hafta sürecek olup bu süreçte Obezlerediyetisyen-psikolog-fizyoterapistler eşlik edecektir.
  • Kilo vermeye başlangıç olup kilonun %10-20'sinin kaybedilmesi hedeflenmiştir.
  • Bu modülde hastaya diyet, egzersiz vb tanımlamalar uygulanacak hedef kilo kaybına ulaşılamaması durumunda ek tedaviler olarak ilaç tedavileri, geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamaları, aile görüşmeleri veya bireysel görüşme terapileri, endoskopik girişimler, bariatrik cerrahi tedavilerine başlanabilecektir.
 5. Programın esas amacı; hastanın beslenme ve aktivite davranışlarında değişiklik oluşturabilmek olduğundan üst modülleri tamamlayan Obezler yirmi hafta sürecek olan " Davranış Değişimi ve Hedef Kiloya Ulaşma" modülüne başlarlar.
  • Kilosunun% 10-20 'sini kaybetme hedefini yakalayanlar bu modüle direkt başlarken ek tedavilere veya cerrahiye yollanan hastalar nekahat dönemi ve cerrahiye ait bakım gereksinimleri tamamlandıktan sonra bu devam edebilirler.
  • Bu modülün amacı Obezlerin sağlıklı yaşam ile ilgili davranışlarını geliştirerek hedef kiloyu yakalamak ve  "Sağlıklı Yaşam" anlayışını yaşam felsefesi yapmaktır.

 1. En son modül 4 ay sürecek olan  "Hedef Kiloyu Koruma ve Çevre Değişimi" modülüdür.
  • Amaç hedef kiloyu yakalamış kişilerin sağlıklı yaşam becerilerini ve kilolarını korumaları, çevresel ve sosyal alışkanlıklarını değiştirmeleri ve kalıcı kilolarına sahip çıkmalarının sağlanmasıdır.
 2. Ayrıca bu programın diğer bir amacı ise programa katılan Obezlerin; öğrenmiş olduğu bilgileri çevresine yayarak çevresel bir değişim ve farkındalık oluşturmasını sağlamaktır.
 3. Bu çalışmalar; bir sorumlu hekimin kontrolünde Diyetisyen, Klinik Psikolog, Fizyoterapist ve Hemşirelerden oluşan bir ekip ile multidisipliner anlayışla yapılacak.
 4. İhtiyaç halinde; endokrin, ortopedist, kadın doğum uzmanı, dermatolog, nöroloji, üroloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve gerekli olabilecek diğer branşlarda uzman konsültan hekimlere ulaşabilmesi de mümkündür.
 5. Programa katılan her bir hastanın bilgisi veri tabanı ile kayıt altına alınarak kişisel verilerin gizliliği hususunda güvenlik önlemleri alınarak sürekli izlenecektir.

Sağlık Bakanlığımız hasta odaklı bu yaklaşımı ile de dünyaya örnek olmaya devam edecektir.