Yeni ekonomik program ile gösterilen sağlık rotası (2)

Dr. Feza Şen 17 Ekim 2018 Çarşamba, 07:35

Geçen hafta Yeni Ekonomik Program çerçevesinde sağlık hizmetlerinde yapılması hedeflenen yedi önerinin analizi yapmaya başlayıp;

 1. Koruyucu ve Önleyici Sağlık Hizmetlerinin Gelişmesi ile
 2. Obezitenin Önlenmesi için Düzenlemeler Yapılması, başlıklarını detaylı incelemiştik.

Bu hafta da kaldığımız yerden devam ediyoruz...

 1. Sağlıkta Nitelikli ve Güçlü İnsan Kaynakları:  İkinci öneri ile her ne kadar tedavi edici kamu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinden bahsedilmekte ise de bu öneri;
  1. Sağlık çalışanlarının güçlendirilmesini şart olarak görmektedir.
  2. Bireysel performans uygulamalarının yönetici kaprisleri ile sağlık personellerinde eziyete doğru evrilmesi ile tedavi edici sağlık hizmetlerindeki memnuniyetin artmadığı gerçeği mali otoritelerce de görülmekte...
  3. Çözüm ise kolaydır; Sahadaki tecrübeler karar verici otorite tarafından görülmeli,
  4. Sağlık hizmeti yönetimleri desantralize edilmeli ve
  5. Sağlıkta değer bazlı ödeme anlayışlarının devreye alınması ile de hem klinik kalite ve operasyonel verimlilikler artıracak hem de vatandaş ve sağlık çalışanlarının memnuniyeti de sağlanabilecektir.
  6. Özel sağlık kuruluşunda çalışanlarının maddi ve sosyal hakları da korunmalıdır.
  7. Sağlık insan kaynağı planlamasının toplumun sağlık ihtiyaçlarına dayalı olarak yapılması da öncelik olmalıdır.

 1. Akılcı İlaç Kullanımı: Beşinci önerinin öncelikle ilk bölümü bu uygulamanın geliştirilmesini öngörmektedir.
  1. Tüm dünyada yanlış, gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımı neticesi; ilaçlara karşı direnç artmakta, gereksiz ölümler olmakta, temel ilaçlara erişim zorlanmakta olduğundan bir süredir devam eden Akılcı İlaç Kullanımı uygulamalarının doğru uygulama olarak devamı ve güçlendirilmesi sağlanmalı,
  2. Bu kapsamda Sağlık Okuryazarlığının geliştirilmesi eğitimleri ile kronik hastalık nedeniyle düzenli ilaç kullananlarda sağlıklı yaşam bilincinin arttırılması,
  3. Klinik rehberlere uyumun yaygınlaştırılması,
  4. Hekimlerin ilaç yazarken davranışsal yaklaşımlarının önlenmesi ve
  5. SGK gibi geri ödeme kurumlarının hekimlerin davranışsal reçete yazmalarının önüne geçecek önlemleri almasıilaç kullanımı azaltacaktır.

 1. Milli İlaç ve Milli Tıbbi Cihaz Sektörünün Gelişimi: Altınci öneri ile beşinci önerinin ikinci kısmında belirtilen ilaç maliyetlerinin azaltılması hususu bu başlığı güçlendiriyor. Fakat
  1. "Türkiye'de ilaç üretimi öteden beri yapılıyor ancak bunlar yabancı şirketler tarafından geliştirilmiş ilaçların lisanslı üretimleri şeklinde...
  2. Formülü Türkiye'de üretilmiş, molekülü Türk şirketleri tarafından bulunmuş ilaç sayıları arttırılmalı,
  3. Politize olmayan milli anlayış ile politika üreten, liyakatlıve yetim hakkını bilen bireylerin görev yaptığı platformlarda yapılan ARGE çalışmaları ile teşvik edici üretim çalışmalarının hızlanması gerekmekte...

 1. Ortak Tedarik Platformu: Sağlık hizmetlerinin sunumu esnasında gerekli olan tıbbi hammadde ile diğer tıbbi malzemelerin zamanında ve en ekonomik şekilde temin edilmesidir.
  1. Bu hususta hepimizin çok iyi bildiği gerçek şudur: Üretim yapan tüm patronların en korkulu rüyalarından biri; "satın alma departmanı ile malzeme satıcıları arasında oluşan kuruma zarar veren bir ilişkinin gelişmesidir." 
  2. Bu rüyanın görülmediği tüm ortak tedarik çalışmaları ekonomik açıdan faydalıdır.
  3. Ayrıca Ortak Tedarik Platformunun başarısında; 2017 yılında kurulmaya başlayan Ürün Takip Sisteminin tüm kurumlar ve paydaşlar tarafından kullanılması önemlidir.

YEP ile yapılan önerilere ilaveten;

 1. Şehir hastanelerinin yatak başı metrekarelerinin daha yüksek olması ve daha konforlu olarak tasarlanması doğal olarak daha yüksek bedellerle inşa edilmesine ve burada üretilen hizmetlerin daha pahalı olmasına neden olduğundan yeni yapılacak projeler iyi düşünülmeli,

 1. Sağlıkta ülkemize döviz girdisi sağlayan Sağlık Turizmi çalışmalarını yürüten Özel Sağlık Kuruluşlarına da vergi, istihdam ve benzeri konularda teşvikler sağlanmalıdır.

Bu vatan bizim, gelecek ise çocuklarımızındır. Bizlere düşen ekonomiye katkı koymaktır. Ekonomiye katkı, milli mücadeledir.