SGK; özel sağlık kuruluşlarından gelir elde ediyor...

Dr. Feza Şen 17 Nisan 2019 Çarşamba, 07:36

Toplumdaki genel kanı Özel Sağlık Kuruluşlarının SGK üzerinden gelir elde ettiğidir,

Oysa gerçek sonuç ise tam tersidir...

Özel Sağlık Kuruluşları; SGK açısından bir gelir kapısıdır. Nasıl mı?

SGK; mensuplarını teşhis ve tedavi yaptıkları için yılda yaklaşık 11 milyar TL sağlık giderini Özel Sağlık Kuruluşlarına ödemekte... Ama SGK;ödediği bedelin yaklaşık % 40'ından fazlasını Özel Sağlık Kuruluşlarının bu hizmeti vermesinden dolayı geri kazandığının farkında mı acaba...

 1. Özel Sağlık Kuruluşlarına başvuran hastaların Fazladan Ödedikleri Katkı Payları, SGK için kayda değer bir gelir kalemidir...

2017 Sağlık Bakanlığı İstatistiklerine göre

 1. Tıp Merkezlerinde 18.912.829 hasta veÖzel Hastanelerde ise 72.208.615 hasta olmak üzereBir yılda toplam 91 milyon 121 bin 444 SGK mensubu hastaya Özel Sağlık Kuruluşları bakmış...
 2. Özel Sağlık Kuruluşlarına başvuran hastalar ceplerinden 15 TL katılım payı ödüyor...
 3. Oysa bu hastalar Sağlık Bakanlığı 2. Basamak sağlık kuruluşlarına başvuru yapsa cebinden 6 TL ödeyecek..
 4. Hastaların Özel Sağlık Kurumlarına gitmesi nedeniyle ödedikleri cezai fark ücreti: 15-6= 9 TL
 5. Özel Sağlık Kuruluşlarına giden toplam 91 milyonu aşkın hastanın fazladan ödediği 9 TL katılım payı farkından SGK'na giden artı gelir ise 820 milyon 92 bin 996 TL oluyor ki; bu da

SGK tarafından Özel Sağlık Kuruluşlarına ödenen bedelin yaklaşık % 7'sinidenk geliyor...

 1. Özel Sağlık Kuruluşlarının yarattığı istihdam nedeniyle ödediklerisigorta prim gelirleri de SGK içinönemli birgelir kalemidir...
 1. Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre Özel Sağlık Kuruluşlarında 265 bin kişi çalışmakta ve bu çalışan sayısı Sağlık Bakanlığında çalışan sayısının üçte birine denk...
 2. 2019 yılında asgari ücretli bir çalışan için işveren; %14 İşçi SGK payı + % 1 işçi işsizlik payı + 5510 sayılı teşvik sonrası % 15,5 işveren SGK payı ve % 2 işveren işsizlik sigortası olarak aylık toplam 831,08 TL ödemekte. Yani her işveren her bir asgari ücretli çalıştırdığı işçisi için SGK'ya yılda kişi başı 9 bin 972 TL ödemekte...
 3. Özel Sağlık Kuruluşlarındaki tüm çalışanları en alt sınırda asgari ücretli kabul edersek 265 bin çalışan için bir yılda SGK'na en az 2 milyar 650 bin TL istihdam geliri kazandırmakta ki;

Bu gelir hesabı; Özel Sağlık Sektöründeki tüm çalışanların asgari ücretli kabul edilmesi ile yapılmış olup bu haliyle bileSGK tarafından Özel Sağlık Kuruluşlarına ödenen bedelin yaklaşık % 25'lik kısmını geri tahsil ettiğini göstermekte...

Ayrıca birçok sağlık çalışanı kalifiye personel olduğundan dolayı asgari ücret üzerinde ücret almakta olduğundan oluşan bu rakam belki de 3,5 milyar TL'ye yaklaşmakta...

Özel Sağlık Kuruluşları eleman istihdam ettiği ve hastaları tarafından teveccüh gördüğü için SGK; Özel Sağlık Kuruluşlarına ödediği bedelin yaklaşık % 40 ve üzerini geri kazanmakta...

 1. Stopaj ödemesi neticesi Maliye Bakanlığına yapılan ödemelerde unutulmamalıdır...

Ayrıca Özel Sağlık Kuruluşları; SGK tarafından kendilerine ödenen toplam sağlık giderinin en az % 11 ve üzeri bir oranı da çalışanlarının stopajı olarak Maliye Bakanlığına ödemekteler...

Ve bu ödemelerin üstüne ayrıca Kurumlar Vergisi ve KDV de ödemekteler ki bu kamuya giden gelirleri de hesaba katmadık...

Kısaca Özel Sağlık KuruluşlarınaSGK tarafından ödenentoplam sağlık giderlerinin YARISINDAN FAZLASI ülke hazinesine geri dönmekte...

Var mı ülkede böyle ekonomiye katma değer üreten başka bir sektör...

Özel Sağlık Sektörünü teşvik etmek, motive etmek yerine küstürmek, yatırımdan uzaklaştırmak kime ne kazandıracak...

Saygılarımla...