Hava Durumu
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.

SGK; 18 özel hastane ve organ nakli merkezini kaybetti

Haber Giriş Tarihi: Yazının Giriş Tarihi: 22.06.2022 06:30

Haber Güncellenme Tarihi: Yazının Güncellenme Tarihi: 21.06.2022 12:48

25 Mayıs 2022 tarihinde SGK tarafından yayınlanan duyuru ile özel hastaneler ile yapılan kısmi branş anlaşmalarının kaldırılacağını duyurdu. Özel sağlık kurumlarına süre verildi ve süre sonunda 18 özel hastanede kısmi anlaşmalara izin verilmediği için sistem dışında kalmayı üzülerek tercih ettiler…

Hastaların, karar sonrası mağdur olmaları ise kuvvetle muhtemel…

Karar ile hastalar, yatırımlar, hekim ve kalifiye sağlık çalışanları mağdur olacak mı?

Anlaşması devam etmeyecek hastanelerde; 01.06.2022 tarihinde yatarak tedavi gören hastaların işlemleri SGK üzerinden, hastanede yattıkları sürece devam edebilecek. Burada SGK üzerinden hizmet hakkı, sadece hastanede yattığı süre ile sınırlı. Taburcu olmaları ile birlikte hastalar artık bu özel hastaneden SGK üzerinden hizmet alamayacaklar. Bu mağduriyet değil mi?Mesela bir organ nakli hastasının tedavisini sonlandırma zamanı hastaneden taburcu olması mı yoksa hastalığının tamamen iyileşmesi mi?Tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, doku organ nakli, kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, gamaknife/cyberknife, acil ve hiperbarik oksijen tedavisine ihtiyaç duyan hastalar artık öncesinde tedavi oldukları hekimlere ve sağlık kuruluşlarına SGK haklarından faydalanarak gidemeyecek. Gitmek isterlerse yüksek ücretler ödeyecek (bu tedavi ve işlemler hem özellikli hem de pahalı)Hastaların ödediği bu ücretleri geri almak için mahkeme yollarına başvuracaklar ki bu da SGK tarafına farklı bir külfet getirecek, kuvvetle muhtemel bu hastalar açtıkları davaları kazanacaklar…Hastaların hekim ve sağlık kuruluşu seçme hakları elinden alınmış olacak ki böylece hastaların sağlığa erişim hakları da bir şekilde kısıtlanmış olacak.Bu hastanelere / merkezlere gidemeyen hastalar, diğer sağlık kuruluşlarına yönelince oralarda da sıkışıklıklar artacak.Kısmi anlaşma yapamayan hastaneler ile organ nakli merkezleri; ihtiyacı olan hastalara rağmen teknik tıbbi donanım, yatırımlar, hekim ve teknik personel açısından atıl hale gelecek.Bu hastanelerdeki ehil hekimler ve kalifiye sağlık personeli de muhtemelen yurt dışına kaçacak, değerli hekimlerimizi de kaybedeceğiz.Konu ile ilgili yapılan bilgilendirmeler net ve açık olarak yapılmadığı gibi bazı basın haberlerinin de yanıltıcı olması sebebiyle ihtiyacı olanlar doğru bilgilendirilmediler. Hala uygulamanın tam ve nasıl olacağı bilemediklerinden ihtiyacı hallerinde mağduriyet yaşayabilirler.

16 özel hastanedeki organ nakli merkezi devre dışı kalıyor…

En sık organ nakilleri böbrek ve karaciğer nakilleridir. Ülkemizde Sağlık Bakanlığının 2020 istatistiklerine göre 78 kuruluşta böbrek nakli merkezi, 49 kuruluşta da karaciğer nakil merkezi var.

18 hastaneden 16’sında ise bu merkezler var, onlarda sistemin dışında kaldılar.

Bu sonuca göre SGK lı hastaların tedavi göreceği hastanelerden böbrek nakli açısından %21’i, karaciğer nakli açısından ise %33’ü devre dışı kalmış görünüyor.

  Şu soru da aklımıza gelmekte… Kamu idaresinin takdir hakkı bu kadar sınırsız olabilir mi?

SGK ile anlaşma yapmayan özel kurum sayısı % 1 açıklaması, yanıltabilir……

Özel hastaneler ile SGK arasında bu anlaşmazlık nereden başladı bilinmez ama mutlaka SGK tarafının da haklı olduğu yönler olabilir. Yine de oluşan fiili duruma bakınca, hasta mağduriyeti oluşturabilecek inatlaşmaya da gerek var mıydı diye de sormaktan kendimizi alamıyoruz…

2009 yılından bu yana işleyen bir sistemde, 13 yıl sonra ne sorun oldu da işleyiş değişti?

  SGK’nın 875’i kamu, 135’i üniversite, 1419’sı özel hastane olmak üzere toplam 2 bin 429 sağlık kuruluşu ile hizmet sözleşmesi bulunuyordu.

Yeni dönemde kısmi anlaşma olmadığı için sistem dışında kalmayı tercih eden hastane sayısını, anlaşmalı sağlık kurumlarının sayısı ile karşılaştırınca, sistem dışında kalanların oranı % 1 olabilir ama bu açıklamaya da itibar edemeyiz. Çünkü:

Organ nakli bekleyen hastalarımız var…

Sağlık Bakanlığı 2020 istatistiklerine göre ülkemizde;

  Böbrek nakli bekleyen sayısı 22.138, kemik iliği nakli bekleyen sayısı 2.803 ve karaciğer nakli bekleyen sayısı 2.199. Bakınca az değil bu rakamlar…

Ve yine aynı istatistiklere göre de 2020 yılında gerçekleşen organ nakli sayısı ise 4.938 kemik iliği, 2.494 böbrek ve 1.317 karaciğer nakli…

“Kanser Taramaları Gecikecek” demekte Türk Tabipler Birliği’de…

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimleri Kolu Başkanı Emrah Kırımlı’ya göre de bu uygulama kanser taramalarını geciktirecek. Kırımlı;

  “Aile Hekimlerine başvurular sonucu kanser riski taşıdığı belirlenen hastaların, SGK ile kısmi anlaşması olan özel hastanelere yönlendirildiğini, bu hastanelerde sonucun kısa sürede alındığını biliyoruz.

"Şimdi bir haftada tamamlanacak işlem belki üç, dört aya yayılacak. Hastalar da ya bekleyecek ya da ceplerinden para vererek özel hastanelere gidecek.” dedi.

 İşte tamda bu noktadan bakılınca sistem dışı kalan bu 16 hastane/organ nakli merkezi sonrası kaç hasta daha organ nakli için daha ne kadar beklemek zorunda kalacak?...

 

Malpraktis tazminatlarında özel hekimler mağdur(mu)….

29.06.2022 07:30
Öncelikle hekimlerimizin motivasyonlarını kıran, defansif uygulamaları tetikleyen, malpraktistazminatları ile ceza yargılamalarının negatif etkilerini azaltmak için yapılan kanun değişikliği ve sonrasında yayınlanan Mesleki Sorumluluk Kurulu Yönetmeliği; kamu görevlisi hekimlerin lehine fevkalade

Hekimlerin performans ödemeleri artıyor mu?

15.06.2022 07:30
Sağlıkla ilgili bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi meclise sunuldu ve plan bütçe komisyonundan da geçti.   Çok teknik hazırlanmış taslak içeriğinde hekimlere yansıyacak iyileştirme rakamları net olarak görülemese de yasanın detayl

SGK ile özel hastaneler arasında sözleşme bilmecesi…

08.06.2022 06:30
Özel sağlık sunucuları; SGK ile Sağlık Hizmetleri Satın Alma Sözleşmesine dayalı hizmet sunmaktalar. 25 Mayıs 2022 tarihinde ise SGK tarafından yayınlanan duyuru ile bahse konu sözleşmenin 01.06.2022 tarihi itibarıyla yenileneceği ve kısmi branş anlaşmalarının da kaldırılacağı duyuruldu. Yeni sözle

“Sağlık hepimizin ama emek bizim, söz bizim…”

01.06.2022 07:30
Son altı ay içinde birçok defa hekimler özlük haklarını aramak için faaliyetlere katıldılar. “Emek bizim, söz bizim, sağlık hepimizin” diyerek hekimler 29 Mayıs günü de Ankara’daydı…   Hekimlere haklı ya da haksız demeden önce konuyu bir anlasak mı acaba? Hekimlerin çalıma koşularına ve sunu

“Sağlık” tanımına bakışımızıgenişletmeli(mi)yiz…

25.05.2022 10:24
Sağlık için kapsamlı çağdaş ve evrensel tanımlama, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılandır. Sağlık; hastalık ve sakatlığın olmadığı, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Böylece, sağlığı sadece hastalık, sakatlık ve ölüm kavramlarıyla açıklamaya çalışan dar kapsamlı gel

Tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) geliştirilmelidir

18.05.2022 07:30
Sağlık ihtiyacının giderilmesi, kamusal bir görev olup kamu bu hizmeti, sunarak ve/veya vatandaşının sağlık hizmetlerine ulaşmasını sağlayarak üstlenir. Ülkemizde de geniş kapsamlı bir Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulanmaktadır. Estetik amaçlı yapılan her türlü sağlık hizmeti ile estetik amaçl

Genel seçimlerde sağlık hizmetlerine, üç politika önerisi…

11.05.2022 06:30
Sağlık her işin başı ise, hasta iken tek derdimiz tedavi olmaksa ve sağlık hizmet sunumu sosyal devletin görevi ise daha sağlıklı olmak için neler yapmalıyız? Çözüm üretmek hepimizin görevimiz aslında… Kanaatimizce üç husus, çözüm için önemlidir. Ülkemizde Obezite artıyor, ivedilikle önlemleri art

İşinizi iyi yapın, mutlu olun, sağlıklı kalın…

04.05.2022 07:30
“İşini iyi yapmak” ve “işini bilmek” yaşamda farklı kullandığımız tanımlardır… “işini iyi yapmak, sağlıktır, mutluluktur… Nereye giderseniz gidin, ne iş yaparsanız yapın işini iyi yapan farklıdır, sevilir, aranır, Meslekler, yaşamı kolaylaştırmak için vardır, bütünleyicidir, Marangozda ihtiyaçtı

Hekimlerimizi ürkütmeyelim, değersizleştirmeyelim…

27.04.2022 06:30
Son altı aya baktığımızda hekimlerimizin kafaları karışık… Sağlıkta şiddet ve cezai tazminat davaları ile ürkmüş durumdalar, Mali haklarının bu kadar kamuoyunda tartışılmasından da mutsuzlar, Tabip odaları, sendikaları ve/veya hekim dernekleri ile konuşulmayarak, Kamuoyu üzerinden mesaj verilmes

Uzaktan sağlık sunumuna ttb’den olumlu bakış….

20.04.2022 07:30
İleri telekomünikasyon teknolojileri sayesinde hekimin hastalarına direk ulaşabilmesi hayatımızın bir parçası oldu. Gereksinimin artması, bizlerin; “neden olmasın” sorusuna cevap aramasına vesile oldu. Teletıp uygulamalarının etiği ile ilgili olarak Dünya Tabipler Birliği; açıklamalarını ilk kez 20

Sağlık hizmetleri sunumunu yetkili kişiler yapmalı…

13.04.2022 06:30
Sağlık; fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hali… Bu tanım ile birçok unsuru içinde barındırıyor… Günlük hayatta yapılan birçok iş ve işlemin sağlığı etkileyen bir yanı olabilir, Ama sağlığa çıkan her bir yol, halkın ve kişinin sağlığını riske edebilir… İçinde “sağlık sunumu” olan her iş ve işlem

Sağlıkta şiddet ve önleme yollarına dair…

06.04.2022 06:30
Şiddet, hiç olmaması gereken yerde, “sağlığın” içinde iyice yaygınlaşmıştır. Bu makalemizde de, KADHED - Kamu Diş Hekimleri Derneği tarafından yayınlanan “Sağlıkta Şiddet ve Önleme Yollarına Dair” önerileri de sizlerle paylaşmak istedik. Bizler; Kamu Diş Hekimleri Derneği, devletimizin ağız ve diş

Ceza hukuku ile hekimlere zırh giydirilebilir mi?

30.03.2022 06:30
 Dünya Sağlık Örgütüne göre sağlıkta şiddet; “hasta, hasta yakınları, ya da diğer herhangi bir kişiden gelen, sağlık çalışanı için risk oluşturan tehdit davranışı, sözel tehdit, fiziksel saldırı ve cinsel saldırıdan oluşan durum” olarak açıklıyor. Dünyada, sağlık çalışanlarına yönelik sözlü ve

Hekimler, hakimler gibi korunabilecek (mi) ?

23.03.2022 07:30
Hekimlere karşı şiddeti engellemek ve malpraktis olgularındaki yıkıcı etkileri azaltmak için yapılan girişimler neticesi, konu ile ilgili yasa taslağı mecliste görüşmeye açıldı. Bizde hususu Tıp Hukuku Söyleşileri programında, Tıp Hukuku Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hakan Hakeri, tıp ve hukuk dokt

Hekimlere hem vefa borcumuz hem ihtiyacımız var…

18.03.2022 06:30
14 Mart mesajında, “Sizler; herhangi bir uğraşın değil insanoğlunun sahip olduğu ve olabileceği bilginin en üst derecesi içinde görülen ulvi bir mesleğin mensuplarısınız” diyen Sayın Cumhurbaşkanımızın; Hepimizin daima şükranla yâd ettiğimiz bir hekim mutlaka vardır. Rabbim tüm hekimlerimizden ve

Hekimler; müjde için 14 Mart’ı bekliyor…

09.03.2022 06:30
Hekimlerimiz, 14 Mart’ta yapılacak müjdeli açıklamaları bekliyor. Sağlık iş kolunda yaklaşık 42 sendika var. Tüm sendikalar geçmişten günümüze hekimler için mücadele etse de gelinen nokta yeterli olmadı. Başta TTB olmak üzere hekim sendikaları Hekimsen, Hekim Birliği ve Tabipsen ile birlikte Aile He

Hekimler müjde beklerken….

02.03.2022 06:30
Tıp; meslek olarak bir mücadeledir yoksa Tıbbiyeli olamazsınız… Savaşçı yetiştirilirsiniz, mücadeleyi seçersiniz, sonucunda kayıp olan her duruma direnirsiniz. Öznesi insan olan bir sağlık mücadelesini kahramanıdır, Tıbbiyeliler… Gel gör ki 2021 hekimlerin umutsuzluk yılı oldu, Değersiz olduklar

Uzaktan sağlık hizmeti ile farklı kazanımlar olabilir

23.02.2022 07:30
Sağlık Bakanlığının sağlık hizmetleri ve yatırımlarında hedef çıtasını yükseltecek düzenlemelere imza attığını, düzenlemeler ile de bütünsel olarak değerlendirdiğinizde “sağlık hizmet ve yatırımlarının sil baştan yapılanacağını geçen haftaki makalemizde vurgulamıştık. Ne gibi kazanımlar olabileceği

Metaverse sağlık dönemi başlıyor…

16.02.2022 07:30
Sağlık Bakanlığı;sağlık hizmetleri ve yatırımlarında hedef çıtasını yükseltecek düzenlemelere imza attı. Uzaktan Sağlık Hizmetleri Sunumu Yönetmeliği ile Sağlık Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelik… Öncelikle emeği geçenlere minnettarız, teşekkürlerimizi arz ederiz. Her iki düze

Gelecekleri adına hekimlerin g(ö)rev ayı…

09.02.2022 07:30
Ülkemiz hekimlerinin acil çözüm bekleyen sorunları var. Ve hekimlerimiz bu ay içinde sorunlarına çözüm bulunması adına 7-8 Şubat ile 17-18 Şubat tarihlerinde iş yavaşlatma başta olmak üzere çeşitli sendikal etkinliklere katılacaklar. TTB tarafından başlatılan Beyaz Eylemde sürüyor ve ilk g(ö)rev e

Bu meslek hiç bu kadar itibarsız olmamıştı…

02.02.2022 06:30
Geçenlerde savunması istenen bir hekimin cevabı yer aldı medyada: Ne güzel söylemiş, Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Dikilitaş… “Bu meslek hiç bu kadar itibarsız olmamıştı.” Ve yaptığı savunması da dikkat çekti… “Klinik kurallarına uymamak konusunda ısrarla direnen, hastasına uygul

Koçluk; ‘sağlık mesleği’ değildir

26.01.2022 07:30
2022 yılının ilk günlerinde Ankara’da, evde doğum koçu ile doğum yaparken, bebek hareketsiz kaldığı için acil servise doğumu başlamış bir anne adayı getirildi. Evde, hekim ve ebe olmadan sadece doğum koçu yönlendirmesi ile yapılmaya çalışılan bir doğum eylemi idi ve bebek kaybedilmişti. Yaşanan eli

Omicron artışı sonrası alınan kararlar şaşırttı…

19.01.2022 06:30
Yeni yıla yeni Kovid varyantı Omicron ile girdik ve yılın ilk günlerinde yeni hasta sayısı, 36 binlerde iken on beş günde 70 binlere ulaştı.Bu hızlı artışlara rağmen son alınan kararlara ve Kovid-19’un başlangıcından bu yana yapılan uygulamalara bakınca akıl tutulması yaşamamak mümkün değil… Hatırl

5 dakikada bir randevuya mahkeme engeli…

12.01.2022 07:30
Hastanelerde uzayan hasta sıraları olmasını önlemek için hasta kabulleri, merkezi randevulu sistem (MHRS) üzerinden yapılmakta ve hastalara verilen randevu süresi de 5 dakika tutulmakta idi. Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları, “5 dakikada hekimlik yapılmaz, sağlık 5 dakikaya sığmaz” diyerek

2021 yılını bitirdik ama Kovid-19’u hala bitiremedik…

05.01.2022 06:30
Koca bir yıl geçti, gitti ama görünen o ki Kovid-19 ise hayatımızın bir parçası oldu. Türkiye 2021 yılını; Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde karşıladı. Kovid-19 tükensin, bitsin diye uzun süre evlerde kalmayı kabul ettik ama sonuç nafile&hellip

Sağlık uygulama tebliği fiyatları realize edilmeli, güncellenmeli…

29.12.2021 07:30
  Sağlık sektörüne acil destek gelmezse sektör zorlanacak…. Sağlık, bütünleşik bir sektördür, paydaşı çoktur, sunucuları var, tıbbi tedarikçileri var, hekimleri ve sağlık çalışanları var… Ama gel gör ki tüm paydaşlar zorda… Özel sağlık sunucuları SUT fiyatları ile 2,5

Özel sağlık kuruluşları düşünceli?...

22.12.2021 06:30
"Enflasyon artışı, sağlık sektörünü daraltabilir..." Bu önermeyi dikkate almalıyız çünkü:Döviz artışına dayalı, sağlık hizmetlerinde girdi fiyatları, kullanıcıların kontrolünden bağımsız olarak yükseliyor. Ülkemizde sağlık hizmetlerinde Özel Sağlık Sektörünün ortalama payı % 30 - 35 civarında, Y

"Malpraktis davaları fırsatçı bir iş kolu haline geldi"

15.12.2021 07:30
Bu haftaki yazımızın başlığı Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya ait... Sayın Koca;"Sağlık çalışanlarının ağır tazminat davalarına maruz kaldığını ve büyük tazminatlar ödediklerini aktardı, "Öyle ki tazminat davaları fırsatçı bir iş kolu haline gelmeye başladı" dedi. Sayın Koca bu ifa

Mobil sağlık aplikasyonlarında Türkiye başarısı...

08.12.2021 06:30
Pandemi sonrası dünyanın dijitalleştiği günleri yaşıyoruz. Akıllı yaşam sayesinde hayatımız kolaylaşıyor. Belki bir süre sonrahayatımızda AVM'ler olmayacak. Ticaret daha çok dijital dünyada gerçekleşecek. Dünya dijitalleşirken sağlık dünyası da dijitalleşiyor.Sağlık için hız önemlidir. Erke

Uzaktan sağlık hizmetleri ile sağlığa yeni bir nefes...

01.12.2021 06:30
17-19 Kasım 2021 tarihleri arasında Antalya düzenlenen HIMSS + Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarında, Sağlık Bakan Yardımcımız Sayın Şuayip Birinci tarafından Uzaktan "Sağlık Hizmetleri Sunumu" ile ilgili mevzuat çalışması olduğu bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı. Öncelikle

Yargıtay kararı sonrası teletıp uygulamaları hakkında görüşler...

24.11.2021 06:30
SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) sayesinde; ifade alma ve sorgu işlemleri ile duruşmaların video kaydına alınması; Cumhuriyet Başsavcılığı veya mahkemenin yargı çevresi dışında bulunan veya mahkemede hazır bulunamayan kişilerin (şüpheli, sanık, tanık, şikayetçi, katılan vs.) video konferans y

Yargıtay'ın Segbis kararı ve Teletıp uygulamaları... (2)

18.11.2021 07:30
Pandemi sürecine Yargıtay bakışı: Pandemi sürecine de değinen Yargıtay (6.) Ceza Dairesi, Kararı'nda şu hususlara da değinmiştir. " ... 2020 yılı başından itibaren bütün dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgını dolayısıyla 16.03.2020 tarihinde ülkemizde Pandemi ilan edilmiş ve kapanma tedbi

Yargıtay'ın Segbis kararı ve Teletıp uygulamaları... (1)

17.11.2021 07:30
Yargıtay (6.) Ceza Dairesi; 18.10.2021 Tarih'inde, SEGBİS Uygulaması'nın kullanılması ile ilgili önemli bir karar vermiştir. Bu karar ve bu kararın "Teletıp" yani "Hekim-hasta görüntülü görüşmeleri" bir başka tanımı ile de "Uzaktan Sağlık Hizmetleri Sunumuna" nasıl etki edeceği sağlık hukuku dua

Yaşam memnuniyeti araştırmalarında; mutluluk...

10.11.2021 07:30
Mutlu olma hali; hayatın bütünsel memnuniyeti, bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu,belki de varlığımızın öncelikli nedeni... Tabi yaşamın her döneminde isteklerimiz ve hayallerimiz olacak, tabi ki daha iyisini isteyeceğiz. Öncelikle içimizdeki madd

TÜİK memnuniyet araştırmasındaki, sağlık hizmetleri ile ilgili sorular

03.11.2021 07:30
Ülkemizde Yaşam Memnuniyeti Araştırması (YMA) 2003 yılından bu yana TÜİK tarafından yapılmakta... Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın (YMA) temel amacı; bireyin genel mutluluk algısını, toplumsal değerlerini, temel yaşam alanlarındaki genel memnuniyetini ve kamu hizmetlerinden memnuniyetini ölç

Rahmetli olan Rümeysa, ölümüne çalışan ise hekimler...

27.10.2021 06:30
Dr. Rümeysa Şen; Ankara Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Asistanı, nöbet sonrası evine giderken elim bir trafik kazası ile can verdi. Kendisine rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyoruz, mekânı cennet olsun... Genç bir ölüm, taze bir sağlık fidanının kaybı, anlatılması

2020 yılı sağlık istatistikleri yayınlandı

20.10.2021 07:30
Ülkemizde her yıl ekim aylarında bir önceki yılın Sağlık İstatistikleri yayınlanıyor. 2020 yılı Sağlık İstatistikleri de Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Kaynak: (https://sbsgm.saglik.gov.tr/Eklenti/41611/0/haber-bulteni-2020pdf.pdf) İstatistiklere göre: Bebek ölüm hızı (1.000

Hipokrat gelse tek sözü, sağlık sistemine olurdu...

13.10.2021 07:30
Geçtiğimiz günlerde Ali Karahasanoğlu tarafından medyaya yansıyan bir yorum oldu; "Hipokrat gelse, iş bırakan bu doktorlara ne der?..." Öncelikle bu değerlendirmeyi birkaç defa okudum... Önce; Aile Hekimlerine bir eleştiri ile birlikte sağlık bürokratlarını hekimlere karşı azmettirici buldu

Hekimlerin mesleki hakları için birliktelikleri önemli

06.10.2021 06:30
TTB Başkanının bu hafta basına yansıyan mesajı önemli: "18 ayda 8 bin hekim istifa etti" Bu önemsenmesi gereken önemli bir durum...Temelinde hekimin, çalışma ortamlarında kendisini güvenli hissetmemesi var. Kovid-19 pandemisi ile önemi bir kat daha anlaşılan hekimlerin, sosyal hak ve menfaatleri

Kovid-19 pandemisi gölgesinde sağlık çalışanı olmak...

29.09.2021 06:30
Üniversitelerimizde bir, bir açılıyor. Ve hayatının bundan sonrasını sağlık ordusunda çalışmaya adayan birçok gencimiz de doktor, diş hekimi, eczacı, sağlık teknikeri, hemşire kısaca sağlık çalışanı olmak üzere aramıza katılıyor. Öncelikle böyle kutsal, kahraman, özverili ve sağduyulu bir görevi mes

Sağlığı geliştiren belediyeler....

22.09.2021 07:30
Sağlık; yolun başı, olmazsa olmazımız, vazgeçilmezimiz, her daim... Kovid-19 ile daha da önemini anladık hasta olmama halinin güzelliğini... Sağlıklı olmanın, sağlıklı kalmanın yolu da sağlığı geliştirmekten geçiyor. Sağlığı geliştirmek ise: Bireylerin kendi sağlıkları üzerindeki kon

Sahte aşı kartı ahlaksızlığı....

15.09.2021 06:30
Geçtiğimiz günlerde basına sahte Kovid-19 aşı kartı düzenleyen bir çetenin yakalanması haberi düştü. Yine geçen günlerin birinde bir sağlıkçı dostumdan hastaların Kovid-19 aşısı için randevu alıp aşıyı yaptırmadan aşı kartını onaylama istedikleri ile sahte negatif PCR testi taleplerini duydum.

Aşısız çalışanlar, Kovid-19 tedbirlerine dikkat!!!

08.09.2021 07:30
Kovid-19 Pandemisi artık "Aşısızların Pandemisi" olarak devam edecek gibi durmakta.. Hal böyle olunca da Bursa Hayat Gazetesinde 18.08.2021 tarihinde "KOVİD-19 AŞISI OLMAYAN AKTİF ÇALIŞANLAR, DİKKAT" başlığı ile aşı olmayan aktif çalışanların durumlarınaproaktif yaklaşarak, Ankara Barosu Avukatla

Ameliyatlara, konsey kararı...

01.09.2021 06:30
"Türkiye'de bir ilk: Hastanede yapılan ameliyatlara konsey karar veriyor" Basında yer alan ve tıp camiasının üzerinde müzakere etmesi gereken bu haberi önemsemeliyiz... Habere göre; Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ekim 2020 ve Temmuz 2021 tarihleri arasında, ameliyat olması gereken 1

Kovid-19, yaşamın bir parçası (mı) ?....

25.08.2021 07:30
Kovid-19 için alınan tedbirler ile kısıtlamalar artık hayatımızın bir parçası oldu dersek yanılmayız... Çünkü pandeminin ilk günlerinde tedbirler ile Covid-19'dan uzak durmaya çalıştık, çalıştık ama pandemi o kadar uzun süreli oldu ki, ekonomi, işsizlik derken yaşamın birçok parametresini etkiley

Kovid-19 aşısı olmayan aktif çalışanlar, dikkat...

18.08.2021 06:30
14.08.2021 tarihi itibariyle 1 doz aşı yaptıranlar 43.704.072, 2 doz aşı yaptıranlar 32.406.947 ve üç doz aşı yaptıranlar 6.510.396 kişidir. Tam anlamıyla bağışıklığın sağlanması için 2 doz aşı gerekmekte ve bu 2 doz aşıyı yaptıranların oranı an itibariyle %53. Sağlık Bakanımızın 14.08.2021 tarihli

'Kovid-19 aşısını olmayanlara' kısıtlamalarda, dünya örnekleri...

11.08.2021 07:30
Ülkemizde Kovid-19 aşılamaları devam ediyor, iki doz aşılananların oranı % 47,75'lere ulaştı. Toplumsal bağışıklığa ulaşmak an meselesi iken halk arasında dayanağı olmayan bir "aşı endişesi" ise aşılama hızını düşürüyor.Gerçek ise net; Kovid-19 varyantlarının en çok hasta edebildiği kişiler

Kısıtlamalar, aşısızlara (mı) olmalı...

04.08.2021 06:30
Gelinen noktada tüm dünyada tıp ilmi, Kovid-19 için en doğru çözümün aşı olduğunu ifade etmekte... Ülkemizde de aşı sorunu yok ve aşı olan sayısı 74 milyona, iki doz aşı olan sayısı da 28 milyona ulaştı, Üçüncü doz aşısını olan kişi sayısı da 5 milyonu aştı. Gel gör ki aşı olmaktan tedirgin

Ey aşıdan kaçanlar... Toplumsal sorumluluk aşı ile başlar...

28.07.2021 06:30
Devletimiz, Sağlık Bakanımız, Kahraman Hekimlerimiz ve Sağlık Çalışanlarımız tabiri caizse aşı seferberliği yapıyor. Aşı çadırları ile aşı olmayı işçilerin fabrikalarına, şehrin en işlek alanlarına götürmüşken kısıtlamalar ile hasta sayıları beş binlere düşmüşken, kısıtlamaların bitmesi, yaz ve bayr

Bayramlarda hatırlayın...

21.07.2021 06:30
Bayramlar, başlangıçlardır aslında... Bayram demek, hatırlanabilmek demek... Dargınsak barışmak demek... Uzun zamandır arayamadığımız bir dostu aramak demek... Dünya gözüyle yüzlerdeki gülümsemeyi, dudaklardaki muhabbeti, kalpteki sıcaklığı yaşamak demek... Hatırlayın, barışın, gülüms

Kovid sonrası hasta memnuniyeti mi yoksa hasta deneyimleri mi?...

14.07.2021 07:30
Sağlık hizmet sunumlarında genellikle hasta memnuniyetini ölçeriz. Sağlık hizmet sunumu geliştikçe, sağlık hizmet sunucuları artıkça hasta deneyimleri de farklılaşır. Hatta ölçekleri farklı sağlık kuruluşlarından hizmet alınması neticesinde hasta deneyimleri de değişir. Yine sağlık hizmeti

Sağlık, bütünleşik bir hizmettir...

07.07.2021 06:30
Bütünleşik, Türk Dil Kurumuna göre bir sıfat. Ve anlamı "Birbiriyle bağlantılı duruma getiren, tümleşik" demek... Tanımın özü, işlemlerin birbiriyle bağlantılı olması... İşte tamda bu tanıma göre sağlığa bütünleşik bir hizmettir diyoruz... Sağlık tanımındaki bütünsellik... Bedensel yani yalnız

Müsilaj ve sağlığa etkileri...

30.06.2021 07:30
Tam pandemiyi çözüyoruz derken farklı bir çevre sorunu ile karşı karşıyayız, Müsilaj... Müsilaj; bizlerin ve yönetenlerin çevreye duyarsızlığının en önemli kanıtı. Müsilaj nedir sorusuna en güzel cevabı kanaatimce, Hidrobiyolog Levent Artüz'ün "Bir cesedin çürümesidir bu" isimli makalesind

Kovid-19 aşılaması bu hızla devam ederse toplumsal bağışıklığı sağlarız...

23.06.2021 07:30
Kovid-19 belasından kurtulmanın yolu aşı... Ya aşı ya da göz yaşı... Ülkemizde aşılama ivme kazanmış durumda... Geçen hafta Aşı Seferberliği çağrısı da yapmıştık. Ve aşı olanların aşı olmayanları, aşı olmaya devam etmesini istemiştik. Ki bu çağrımız devam ediyor. #BenAşıOldumSenOldunMu diye

'Aşı seferberliği' yaparak %100 bağışıklığı yakalayabiliriz...

16.06.2021 07:30
#BenAşıOldumSenOldunMu kampanyası ile Aşı Seferberliği önermek istiyorum, Sağlık Bakanlığının Türkiye Aşı Tablosu 14.06.2021 saat 10.00 verilerine göre 13 milyon 723 milyon 753 kişi İKİ DOZ aşı olmuş... 20 yaş altı nüfusu aşılama dışı kabul ederek, toplumun bağışıklanma oranına bakarsanız toplumd

Kovid'ten korunmada dördüncü tedbir; zayıflamak....

09.06.2021 06:30
Maske, sosyal mesafe ve temizlik olarak bildiğimiz tedbirlere "zayıflamayı" da eklemek şart oldu... Kovid-19 süreci uzadıkça tıp alanında yeni ve değerli bilgiler gün yüzüne çıkıyor, bu bilgilere göre; Obezlerde, Kovid-19 daha ağır geçiyor, Pandemi ile getirilen yasaklamalarda ise şişmanl

Kovid-19 mücadelesinde son gelişmeler...

02.06.2021 07:30
Heyecanlı 01 Haziran 2021'de başlayacak olan önlemlerin hafifletilmiş olduğu bir dönemi beklerken Kovid-19 mücadelesinde iki önemli gelişme var... 28 Mayıs 2021 tarihinde temaslı takip ve izolasyon rehberinde değişiklik yapıldı. Aşılamada yoğun bir döneme geçiliyor. Bu dönemde yoğun kull

Beyaz melekler tükeniyor farkında mıyız?..

26.05.2021 07:30
Hemşirelerimiz yani  "Beyaz Meleklerimiz" yoruldular, tükeniyorlar... İLO verilerine göre dünyada bin nüfusa düşen tüm sağlık çalışanı sayısında Norveç 104,9 ile birinci iken bu sayı ülkemizde 17,3... Bin nüfusa ülkemizde düşen hemşire sayısı ise 2,5 gibi... Hemşire açığı ile oluşan ağır

Hekimler geleceğinden endişeli (mi)....?

19.05.2021 07:30
Bu sorunun üzerine odaklanmalıyız yoksa tren kaçmış olabilir... neden mi?... Hekimler arasında konuştuğumuzda gelecek endişesi yaratan en önemli makro sorunlar olarak; Şiddet, 2- İtibar kaybı, 3- Özlük hakları ve maddi gelir kayıpları, 4- Malpraktis davaları ve tazminatlar görü

Şiirlerde sağlık... Sabır sağlıktır, mesela...

12.05.2021 07:30
Kimin yazdığı tartışılan hatta Can Yücel'e atfedilen ama onun olmayan dizeler vardır, "Kovid-19 Salgınında evde geçen bayram günlerinde" daha da anlamlıdır, İşte bu dizelerin manasına odaklanmak lazımdır... "Nefes almak bayramdır mesela; günün birinde soluksuz kalınca anlar insan... Gö

Hekim gözüyle emek ve dayanışma günü...

05.05.2021 07:30
Biliyoruz ki 1 Mayıs, emek ve dayanışma günü, biliyoruz ki 2021, Dünya Sağlık Çalışanları Yılı... Ve dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 Pandemisiile bir yılı geçti, pandemidevam ediyor, Ve ne zaman bitecek bilemiyoruz... Tam da bu noktada canla başla çalışan hekimlerimizin haklarını ve mağduriy

Dünya DNA günü ve DNA'nın gizemi...

28.04.2021 07:30
25 Nisan Dünya DNA Günü olarak kutlanmakta... Önce DNA nedir bir hatırlayalım... Deoksiribo Nükleik Asit veya kısaca DNA; tüm organizmaların hücrelerinde gerçekleşen metabolik olayların devamlılığını oluşturarak kontrolü elinde tutan bir yapı vecanlılık işlevleri ile biyolojik gelişmel

İcapçı hekimlik ve sorumlulukları...

21.04.2021 07:30
"İcapçı Hekim" veya "İcap Nöbeti" kavramı, telefonla çağrı üzerine çalışma yaklaşımıdır. Sağlık hizmetlerinde tüm dünyada yer alan bir çalışma şeklidir. 24 saati kapsayacağı gibi sadece mesai sonrasında da uygulanabilir. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 42. Maddesinde tanımlı

Konsültan hekimlik ve konsültasyonun önemi...

14.04.2021 07:30
Konsültasyon; tıp hizmetlerinin önemli bir alanıdır. Kökeni Fransızca olan bu kelimenin anlamı; "bir hastalığa birkaç uzman hekimin birlikte tanı koyması işidir." Müdavi hekim; teşhisi koyan, tedavide bulunan, iyileştiren hekimdir. Müdavi hekimin, hastasının bulguları ile ilgili kendi uzma

Kovid-19 belasından kurtuluş için tek yol aşı....

07.04.2021 07:30
Bir yılı geçti, Kovid-19 pandemisi dünya üzerindeki etkisini azaltacağına arttırıyor, Tüm dünya ülkelerinin sağlık otoriteleri ve ilgili uzmanları bu konuya çözüm için uğraşıyor, Aşı beklenmeyen bir hızda üretildi, aşılama çalışmaları da hızla devam ediyor, Ülkemizde de bu hafta başı itibar

Kovid-19 aşıları ve aşı pasaportu...

31.03.2021 06:30
2019 yılının sonunda tanıştığımız Kovid-19 ile mücadelede aşılar şu an için tek umudumuz... Aşılamanın başlaması ile birlikte Kovid-19 tedbirleri de devam ediyor. Fakat Kovid-19 ise yaklaşık sayıları 15'i bulan mutasyon suşları ile bizi tehdit etmeye devam ediyor. Ana önlem sosyal izolasyon, topl

Dünyanın en büyük ihtiyacı; aktif sağlık çalışanları...

24.03.2021 07:30
Kovid-19 ile artan sağlık talebi neticesi gördük ki, önemli ihtiyaçlarımızdan biri, aktif sağlık çalışanı olacak... Belki de bu ihtiyaç; yeni sağlık stratejileri planlanmasında dikkat edilmesi gereken önemli bir husus. Çünkü "Sağlık işgücü yoksa hizmet de yoktur" demekte Dünya Sağlık Örgütü... Sa

Tıbbiyelilerin mücadele ruhu...

17.03.2021 06:30
Tıp meslek olarak bir mücadeledir yoksa Tıbbiyeli olamazsınız... Savaşçı yetiştirilirsiniz, mücadeleyi seçersiniz, ucunda kayıp olan her duruma direnirsiniz. Öznesi insan olan bir mücadelenin kahramanıdır Tıbbiyeliler... Hekim aynı zamanda sanatçıdır... Tıp fakültesine ayak bastığınızda

Hastalar, hangi hekimlerden memnun....

10.03.2021 06:30
TÜİK, her yıl bireylerin memnuniyetlerini ölçüyor... 2020 ölçümleri de Şubat itibarıyla yayınlandı. Gördük ki; "Sağlık," en büyük mutluluk kaynağı.... 2020 yılında ilk sırada %70,9 ile sağlık var. Bunu sırasıyla; %12,8 ile sevgi, %8,8 ile başarı, %4,6 ile para ve %2,3 ile iş takip ediy

Sağlık elçilerimiz; aile hekimlerimiz....

03.03.2021 06:30
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğindeki tanımına baktığımızda "Aile Hekimi"; Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile Birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, Yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, Her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belirli

Akıllı sağlığa ulaşmanın yolu; akıllı şehirler...

24.02.2021 06:30
Geldiğimiz noktada bugün, son beş yıla göre bile daha farklı bakıyoruz hayata... Çünkü bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan değişim yaşamın tüm alanlarına sirayet ediyor. Bu dönüşümde farklı kavramlardan bahsediyoruz.... Akıllı Şehirler, Akıllı Sağlık, Akıllı Tarım... Bu kavramlar bir ka

Sağlık hizmetleri sunumunda yeni dönem....

17.02.2021 06:30
Kovid sonrası dönem; Öngörücü, Koruyucu, Kişiye Özel, Katılımcı Sağlık dönemidir... Evet, sağlık hizmet sunumunda model değişikliği artık kapıda... Bizlere göre sağlık hizmet sunumunun değişeceğini düşündüren 3 sebep var; Dünyadaki teknolojik devrim, Sağlık bakımında daha aktif yer alm

Sağlık haberciliğinin toplum sağlığı üzerine etkisi...

10.02.2021 07:30
Geçtiğimiz günlerde, basın tarihimizin "Medya Ombudsmanlarından" diğer adıyla "Okuyucu Temsilcilerinden"  Faruk Bildirici'nin,  "Televizyonlara, doktorlara uygulanan ücret tarifesi" başlığı altında önemli bir değerlendirmesi oldu... Bizimde tam değinmek istediğimiz işte bu nokta: Medyan

Kovid-19 gelince grip bitti mi?

03.02.2021 06:30
Bu hafta sizlerle, tıp dünyasının son zamanlarda sık konuştuğu bir hususu paylaşmak istedim. Her kış çoğumuzun baş belası olan "grip, bu sene nerede" diye hepimiz soruyoruz... Kovid-19 salgınında mevsimsel grip vakaları rekor derecede azaldı.   Amerikan Wall Street Journal gazetesinin

Aşı olanların dikkatine...

27.01.2021 06:30
Ülkemizde 14 Ocak 2021 tarihinde sağlık çalışanlarının aşılanması ile başlayan aşılama çalışmalarında, koruma evlerinde kalanlar ve çalışanlara sonra da 65 yaş üzerinde olanlara da aşı uygulanmaya başlandı. Aşılamanın halk nezdinde başlaması ile aşı sonrası nelere dikkat edilmesi hususu da önemli

Haydi, Türkiye aşıya...

20.01.2021 07:30
Aşılamada, Türkiye başarısı... Ülkemizde Kovid-19 aşılaması; 14 Ocak günü kamu ve özel tüm kurumlarda çalışan kahraman sağlıkçıların aşılanması ile başladı. Sinovac aşılama çalışmalarında 2 günde 530 bin sayısı aşılarak Türkiye sağlık alanında dünya üzerinde farklı bir başarıya daha imza attı

Aşının kaç doz olacağını tartışmak aşıya olan kararsızlığı arttırmasın...

13.01.2021 07:30
Aşıların güvenlik testleri aşamasında vatandaşlara söylenen genellikle şu oldu: Aşıların yüksek etkili olması için aşının 14 gün ara ile 2 doz olarak yapılması. Ve Pfizer CEO'su Albert Bourla tarafından aşı hakkında; "Tek doz yapıldığında yaklaşık yüzde 52, iki doz yapıldığında ise

2020 öğretti ki, önce sağlık gerisi teferruat....

06.01.2021 06:30
2020 yılbaşı da dâhil her yeni yılbaşında; huzur, umut, mutluluk, başarı, bereket, esenlik, hukuk temelli yönetim, adalet, barış, özgürlük temennileriyle yeni bir yıla başlardık. 2020' de ise korona ile öğrendik ki; "Önce sağlık, gerisi teferruat...." Halk sağlığı uzmanları ile konuştuğu

Aşı hayattır, aşı sorumluluktur

30.12.2020 07:30
Kovid-19 pandemisi ülkemizde her gün 250 can alıyor, her gün 250 ocağa ateş düşüyor, Spesifik tedavi yok, tek umut şimdilik aşı... Vatandaşların aşı konusunda ise kafaları çok karışık durumda, Hekim olarak vatandaşlarımızın kafa karışıklığını gidermek ise görevimiz, Vatandaşlar aşı yaptı

Uzat kolunu Türkiye... (2) Türkiye'nin seçimi

24.12.2020 06:30
Ülkemiz, Çin'de geliştirilen SINOVAC adlı aşıyı şimdilik yeğlemiş ve Sağlık Bakanlığı aşı bağlantısı yapmıştır.  Ancak Evre 3 raporları hiçbir aşı için henüz yayınlanmamıştır. SINOVAC yetkilileri bu hafta içinde Evre 3 raporlarının bilim dünyasına sunulacağını açıkladı. Sayın Hocam; ayrıca d

Uzat kolunu Türkiye... (1)

23.12.2020 06:30
Yaklaşık bir yıl önce başlayan, dünya tarihinde bir milyonun üzerinde ölüme sebep olan nadir pandemilerden birini yaşıyoruz. 77 milyonun üzerinde vaka sayısı ve 1,7 milyon ölüm yapan pandemi de aşı son nokta olacak mı diye de bekliyoruz... "Uzat Kolunu Türkiye" sloganı; aşıya en çok yaklaştığımız

Sağlık harcamalarına göre özel sağlık sektörü daralıyor (2)

17.12.2020 07:30
Sağlık Bakanlığı 2019 yılı Sağlık İstatistiklerine göre ise durum: Pandemi dönemindeki sağlık tesislerine duyulan ihtiyaçlar düşünüldüğünde biliyoruz ki; özel sağlık sektörü ülkemiz sağlık ordusunun önemli bir parçasıdır... Hakkaniyetli bir değerlendirme yapabilmek için özel sağlık sekt

Sağlık harcamalarına göre özel sağlık sektörü daralıyor (1)

16.12.2020 07:30
"Halk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihânda bir nefes sihhat gibi..." İşaret ettiği gibi iki önemli hayati husus; biri devlet, diğeri sağlık... Sağlığımızı koruyan bir ordumuz var... Türk Silahsız Kuvvetleri yani sağlık ordumuz... Hekimlerimiz, tüm sağlı

Kovid-19 aşısını yaptırmaktan kaçmayalım

09.12.2020 06:30
Aralık ayı içinde Çin aşısı olan Coronavac aşısının ülkemizde uygulama aşamasına geldiği haberleri ile hem sevindik hem de aklımızda oluşan sorulara cevap aradık... Şunu bilelim ki; bu devrede aşı karşıtı olmaya gerek yok... Bu sorulardan ilki aşı; canlı mı inaktif mi... Canlı ya d

Kovid-19 tarama testleri ile bulaşı azaltabilir miyiz

02.12.2020 07:30
Hastalıkların teşhisinde laboratuvar ve radyoloji imkanları kullanılmakta... Mart 2020'den bu yana dünyanın baş belası olan Kovid-19 teşhisinde de kullanılan testler var... Ülkemizde de tanı ve tedavi Sağlık Bakanlığı protokollerine göre yapılmakta ve tanı Reverse Transkriptaz PCR (RT-PCR)

Sağlık çalışanları için Kovid-19 meslek hastalığı kabul edilmeli

25.11.2020 06:30
Ve bu tartışma siyasi polemik konusu yapılmamalıdır... Hekimler ve tüm sağlık çalışanları, basına yansıyan bu haber ile bir beklenti içindeler... Öncelikle; Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası tarafından açıklanan husus aslında yasalaşmış bir durum değil... Konu ile ilgili bir iyi niy

Umutla beklenen aşı gelse de tedbirler devam etmeli

18.11.2020 06:30
Kovid-19 son hızıyla hasta etmeye, can almaya devam ediyor, Zengininden fakirine, iş insanlarından, çalışanlara toplumun birçok kesimi bu mikropla karşılaşıyor, Süre uzadıkça toplum içinde tedbirlere uyum azalıyor haliyle stresimiz artıyor, Artık virüsü kimden kaptığımızın da önemi yok, öne

Pandemide maske takmamak suç sayılabilir (mi)?

11.11.2020 06:30
Kovid-19 hız kaybetmeden hasta etmeye devam ediyor, Önümüz kış ve vaka sayıları daha da artacak, Birçok koruyucu önlem ile birlikte işyerlerinin çalışma saatlerine kısıtlamalar gelmekte, Belki birileri Kovid-19 sebebiyle işsiz kalmakta ve evini geçindirecek gelirlerini kaybetmekte... Kov

Görüntülü muayene randevusu başlıyor

04.11.2020 07:30
Ayrıca pandemi ile birlikte acil bir hastalığımız yoksa bulaş riskinden dolayı çoğumuz hastane ortamlarına girmek istemiyor ve hastaneye gitmeden sorunlarımızı çözüm arıyoruz. Görüntülü görüşme ile muayene diğer bir adıyla online hekimlik ise tele sağlık uygulamalarından biri. Görüntülü görüşm

Geleceğin hastaneleri evlerimiz olacak

28.10.2020 07:30
Geçmişte kardiyolog Dr. Eric Topol 2015 yılında bir makalesinde birtakım fizyolojik ölçümlerin her ortamda izlenebileceğini ifade ederken "geleceğin hastane odası yatak odası olacak" diye yazmıştı... 2014 yılı sonunda yapılan tahminlerde tüm dünyada 3,9 milyar akıllı cihazın birbirine bağlı o

9. sağlık zirvesinden anlamlı mesajlar...

21.10.2020 07:30
Özel sağlık kuruluşlarının sorunlarını dile getirmek, çözüm bulmak, geleceğe dair gelişmelerine katkı sağlamak amacıyla ülkemizde yaklaşık on yıldan bu yana sonbaharda Sağlık Zirvesi, ilkbaharda da Sağlıkta Ortak Çözüm toplantıları yapılıyordu. Bu sene 11-15 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan

Sağlık çalışanlarının hastalanmaları halinde sağlık (hasta) hakları...

14.10.2020 07:30
Sağlık çalışanlarının hakları denildiğinde sağlıkta şiddet ilk sırada yer alsa da, Önemli bir hak daha var... Hekim ve sağlık çalışanlarının, hasta olduklarında bir hasta olarak "sağlık" hakları... Biliyoruz ki; sağlık evrensel bir haktır. Anayasamızın 56. Maddesine göre her vatandaşı

Sağlık çalışanlarından hastalık bulaşmaz

07.10.2020 07:30
Pandemide dünya olarak yaklaşık on ayı ülke olarak da altı ayı geride bıraktık, Ve ne kadar devam edeceğini de bilmiyoruz. Aşı ve Covıd-19 spesifik tedavisinin ise ne zaman ulaşabileceğimiz ise tam bir muamma... Vatandaşlar maske, sosyal izolasyon ve diğer korunma metotlarını tercih ede

Sen ne biçim doktorsun

30.09.2020 06:30
Ölüme sebep doktoru gören, şifa durumunda kaderciliği seçen, "hekim nedir" bilmezliğini hoş gördüğümüz hastalar tarafından, tıbbi çözüm bulunamayan durumlarda hekimlere bolca söylenen bir cümledir... "Sen ne biçim doktorsun..." Aslında hekim o biçim hekimdir de, senin onu ölçmeye bilgin ve ölçün

Cankurtaranımız hekimlerimizdir, güvenimizi ve saygımızı gösterelim

23.09.2020 06:30
Kovid-19 aşısı uzmanlara göre bir yıl daha aşı olmayacak, En erken aşı, 2021 yılının orta veya son aylarında olabilir, gerçi aşı bulunsa ne olacak... "Aşıya; ilkönce kimler, hangi ülkeler ulaşacak" ... Hatırlarsanız USA, ilk bulunan aşıları biz alırız diyerek Dünya Sağlık Örgütü aşı organiz

Yapay zekadan mektup var

16.09.2020 06:30
Kovid-19 sonrası hayatımıza teknolojik gelişmelerin daha çok gireceğini, birçok mesleğin icrasında bireyler yerine yapay zekâların görev alacağına artık biliyoruz ve gelişmeleri izliyoruz.   Geçtiğimiz yıllarda Stephen Hawking de Elon Musk'da yapay zekâ teknolojisinin insanlar iç

Kovid-19'da güncel haberler

09.09.2020 06:30
Yaz dönemi ve tedbirlerin azalması ile Kovid-19 hasta sayısı dünyada her geçen gün artıyor. Hekim olarak bizlerde uluslararası platformlardaki Kovid-19 haberlerini başta Dünya Sağlık Örgütü ve BBC ve diğer haber kuruluşları başta olmak üzere birçok kaynaktan takip etmeye özen gösteriyoruz.

Kovid-19 aşısı 3. faz denemelerinde stratejik ülke Türkiye

02.09.2020 06:30
Yaklaşık 25 milyon bulaş yapan Kovid-19 Pandemisini yok edecek aşı en büyük beklentimiz... Dünyadaki tüm araştırmacılar, pandemiye sebep virüse aşı bulmak için çabalıyorlar. 3. faz; aşı klinik araştırmalarının insan üzerindeki sonuçlarının görüldüğü aşama olup "aşı bulundu"  müjdesini de

Tıbbın odağında yapay zekâ olacak (mı)....

26.08.2020 06:30
Makine öğrenimi hususu; günümüzde tıp çevrelerinin en yoğun ilgi alanı... Özelikle hastalıkların teşhisi, ilaç geliştirilmesi, tedavilerin kişiselleştirilmesi ve genomik düzenlemelerde yapay zekâ nasıl ve ne şekilde kullanılır diye çalışmalar artmakta... Bu dört husus, hastane odaklı sağ

Yapay zeka; sağlık insan gücünün yerini alabilir (mi) ?

19.08.2020 07:30
En önemli hak, sağlık hakkı... Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi... Hayatın gerçeği, sağlıktan ötesi yok, İhtiyacımız olduğu anda, olduğu yerde ve ihtiyaç kadar sağlık hizmetine ulaşmak ise hakkımız... Sağlık ihtiyaçlarımız artıyor... Dünyanın yaşlanması, kronik

Robot hemşire ile yapay zekâ doktor ile karşılaşırsanız,  şaşırmayın...

12.08.2020 06:30
Hayat bizleri yaşlandırır ama teknolojiyi ise geliştirir, Teknolojinin gelişimi, bilginin gelişimi ile birleşince bizlerin hayatı kolaylaşır... Gelişim; ateşin bulunması, tekerleğin icadı ile başlamış, telefonun ve ampulün icadı ile devam etmiştir. Buhar makinesinin icadı ile sanayi devrimi

Malpraktis Yasa Tasarısı hekimlere ceza mı ödül mü?

05.08.2020 07:30
Dünyayı sarsan Kovid-19 savaşında Türk Hekimleri, Sağlık Bakanının liderliğinde tarih yazdı, Canla başla çalıştılar, evlerine gitmediler, sevdiklerini görmediler... Ve 20.07.2020 tarihinde meclise yasalaştırılmak üzere sunulan "Tıbbi Hizmetlerin Kötü Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Kanun Tekl

"E-nabız" başarısı "e-sağlık" ile taçlandırılmalıdır

29.07.2020 06:30
Avrupa ülkelerinde sağlık bütçesinin %70'i kronik hastalıkların tedavisi için ayrılmakta... Sağlık sistemleri ne kadar gelişse de "koruyucu ve önleyici hizmetler hususunda istenen başarı ne kadar yakalanmıştır" sorusu ise her zaman cevap arayacak soru... Ayrıca yaşlı ve yalnız yaşayan nüfusun

Teletıp, e-sağlığa (e-health) dönüşecek

22.07.2020 07:30
Kanıta dayalı tıp uygulamaları ile hekimlik hizmet sunumunda fiziksel temas minimum düzeylere inerken, değişen hasta davranışları nedeniyle de hastalar, tedavi içeriğine daha çok müdahil olma isteğindeler. Günümüzde sağlık hizmetleri hasta odaklı ve bireysel ihtiyaçlara özgü sunulmaktadır. Za

Sağlıkta yeni trend, teletıp...

15.07.2020 06:30
Teletıp bir başka adıyla Telemedicine; Kovid 19 sonrası talebin artacağı bir sağlık hizmeti... Teletıp / telemedicine; aynı mekânda bulunmayan hasta ile hekimi, bilgi ve iletişim imkânları kullanılarak buluşturan, tanı, tedavi, koruyucu hekimlik,  eğitim, danışmanlık verilmesi il

Kovid-19 ile "dünya sağlık politikaları" gözden geçirilmeli...

08.07.2020 07:30
Biliyoruz ki; Kovid-19 sonrası zihniyet değişimi kaçınılmaz, değişimi kabul edenler fırsatları yakalar, Kovid sonrası ben yerine "biz" demeyi bilenler ile hayallerinin peşinde koşanlar, kazanacak, Salgının öğreticiliğinden ders almalıyız, sağlık ihtiyaçları ertelenemez... Diye her platf

Kovid-19 sonrası yaşam şeklimizi öncelikle "sağlık" belirleyecek

01.07.2020 06:30
Pandemi ile sağlık hizmetlerinde ihtiyaçlar değişti, beklenmeyen sağlık iş yükü ortaya çıktı, Belirsizlikler içinde ilk aksiyonlar bu beladan korunmak için yapıldı, Bir yönden de Kovid-19, dünyadaki tüm sağlık ve yaşam sistemlerini sınava tabi tuttu, Geleceği şekillendirmek için ise Kovid-1

"Sağlık okuryazarlığı" seferberliği başlatmalıyız...

24.06.2020 07:30
Kovid sonrası stratejik olan iki fikri bir hekim olarak önemsiyorum ve dikkatinizi çekmek istiyorum... Kendi kendine yeter ülke olmak, Toplumun "Sağlık Okuryazarlığı" seviyesini yükseltmek... "Sağlık Okuryazarlığı"; bireyin sağlığı ile alakalı bir tıbbi bilgiyi anlaması, yorumla

Toplum içinde maske kullanımı için "Sosyal Fahri Müfettişler" olmalı...

17.06.2020 06:30
Ülkemizde güzel bir uygulama var, Fahri Trafik Müfettişliği... 2019 yılına sayılarına göre de toplumda yaklaşık yirmi binin üzerinde Fahri Trafik Müfettişi var. 2019 yılı sonunda sayılarının otuz beş bine çıkarılmasına da karar verildiğini de basından okuduk. Şimdi bu uygulamanın bir benzer

Yeni normalde 'bilim ve sağlık ekonomisine' odaklanan kazanacak

10.06.2020 07:30
Ne demişti Kanuni Sultan Süleyman, "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi..." Kovid'de sıhhatin, sağlığın önemini tekrar tüm dünyaya hatırlattı mı, hatırlattı.. Normalleşme başlarken tüm dünya ne diyor? "Yeni normal..." Ko

Normalleşirken, kıymetlilerimize özen gösterelim...

03.06.2020 07:30
Normalleşiyoruz ama yaşadıklarımızı unutuyoruz... 31 Mayıs 20020 itibarı ile dünyada 6,5 milyon kişi hastalığa yakalandı. Yaklaşık 370 bin kişi vefat etti, 2,56 milyon kişi iyileşti, yani hala 3,5 milyon kişi hasta, USA Başkanı Trump, Dünya Sağlık Örgütünü tanımadığını ilan etti. Dünya, iki

Kovid'den korunmanın ilk adımı; ellerin yıkanması...

27.05.2020 06:30
Kovid ile en önemli hayati aktivite ellerimizi yıkamaktır... Normalleşmeye geçerken; hastalık yapan birçok mikroorganizma, kişiden kişiye en çok el yoluyla bulaştığı gerçeği hatırlanmalıdır. El yıkamak; hijyenik açıdan önemli bir kişisel bakımdır. Her türlü mikrobun bizlere bulaşmasını kola

Gelin, bayramda öncelikle sağlık çalışanlarının bayramını kutlayalım

20.05.2020 06:30
Gelin, bu Ramazan Bayramında ilk kutlama mesajını sağlık çalışanlarına yazalım... Sosyal medyalarımızdan, #SağlıkÇalışanlarınınBayramıKutluOlsun  hashtag'i ile.. Onlar bunu fazlasıyla hak etti. Onlar; anne ve babalarının kahramanları... Biz buradayız, siz evde kalın diyerek Kovid il

Normalleşirken daha çok dikkat etmeliyiz

13.05.2020 07:30
11 Mart'tan bu yana korona illeti ile uğraşıp duruyoruz. Nisan sonu itibarı ile hastalıkla mücadelede Türkiye farkını gösterdik, başarımızla gururlandık... Dört aşamalı normalleşme planında birinci aşama 11 Mayıs'ta başlıyor. İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos, üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık,

Pandemi sonrası 'güvenli' dönüş (3)

09.05.2020 06:30
4.D.TEMİZLİK/ DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİ Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri aşağıdaki tabloya göre yapılabilir. * Sağlık Bakanlığı'ndan biyosidal ruhsatı bulunan ürünler kullanılmalıdır. Bu ürünlerin farklı konsantrasyonlarda olabileceği ve bazı durumlarda da kombine ürünler

Pandemi sonrası 'güvenli' dönüş (2)

08.05.2020 06:30
2.C. TOPLANTI/ EĞİTİM FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ Toplantı ve eğitimlerin uzaktan eğitim, telekonferans gibi yöntemlerle icra edilmesini sağlayın. Uzaktan eğitim gibi yöntemlerin uygulanamayacağı eğitimlerin ise sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önünde bulundurularak en az kişi ile icra

Pandemi sonrası 'güvenli' dönüş (1)

06.05.2020 06:30
Korona günlerinden normal hayata dönüşün zamanı geliyor, yavaş yavaş normale dönerken tedbirleri de elden bırakmayacağız. Bu dönüşte ne kadar "Güvenli" olacağız, hangi tedbirleri alacağız? Bugünlerde hayatımızdaki en önemli soru bu... Sorunun cevabı ise Başkent'ten geldi. Ülkemizin seçkin sağlık gru

Korona mücadelesinde hıfzısıhha kanunun gücü...

29.04.2020 07:30
Bu pandemi ile USA sınıfta kalırken, İtalya, İspanya, İngiltere ise ikmale kalmıştır. Çin ise yakında yanlış kopya veren bir öğrenci konumundadır. "Korona pandemisinde Türkiye" farkından önceki köşe yazımızda bahsetmiştik. Kahraman sağlık ordumuzun verdiği mücadele ile birlikte yapılan diğe

Korona mücadelesinde TÜRKİYE farkı...

22.04.2020 06:30
"Korona" musibetinde tüm dünya ülkeleri ayrı ayrı tıbbi mücadelelerini sürdürüyorlar, Virüs ile ilk karşılaşan tüm ülkeler de doğal olarak Çin'deki deneyimlerden yola çıkıyorlar... Ve ilk amaçları mevcut sağlık hizmetleri kapasitesi ile bu pandemiyi yönetebilmek. Çünkü bu illet; zamanında m

'Korona' ile bilimsel tıp ve gerçek sağlıkçılar kazandı

15.04.2020 07:30
 "Korona" ile birlikte toplumsal hafıza değişikliğini de yaşıyoruz.   Süslü plazalarda yapılan işlerin evdeki yemek masasında diz üstü bilgisayar ile yapılabileceğini görüyor, hayatı bir şort bir tişört ile de yaşayabileceğimizi anlıyoruz... Hedeflerimizden sağlığımız için vazgeçiyor

'Korona' ile mücadelede bir teşekkür de özel sağlık kuruluşlarına...

08.04.2020 06:30
Hekim olarak bildiğimiz bir ailenin yeni tanıştığımız "Korona" isimli üyesi dünyayı kasıp kavurmakta... Küresel salgın "Korona" belası nedeniyle dünyanın her noktasında binlerce insan ölmekte, on binlerce insan yoğun bakım ünitelerinde solunum cihazı ile hayata tutunmaya çalışmakta... Bu b

Korona ile mücadelede "kanaate göre değil kanıta dayalı" konuşmak lazım...

01.04.2020 07:30
Sağlık stratejik bir olaydır... Hem hastalığın şikayetleri ile ilgili hem de sağlık sisteminin yeterliliği hususunda bilenler konuşmalı. Ama bugünlerde herkes bu konuda bir yorum yapmakta... Sağlık hizmetleri hususunda önemli olan "kanaate göre değil kanıta dayalı konuşmak lazımdır..." Salg

Coronavirüs'ün bize öğrettiği gerçekler...

25.03.2020 06:00
Coronavirüs salgını; öngörülemeyen ama fark edildikten sonra korunması mümkün olan, korunmadığımızda ise bize bulaşan kusurun şahsımıza ait olduğu bir salgındır... Bu hafta Coronavirüs vaka sayısı dünya genelinde 400 bine yaklaşırken ölüm sayıları da 13 bini aştı.. Sağlık Bakanlığımız ile tüm sağ

Coronavirüs ile "dijital döneme" geçiş hızlanabilir...

18.03.2020 06:00
Dünyada hızla yayılan Coronavirüs vakaları nedeniyle WHO önce pandemi ilan etti. Pandemi; bir kıta, hatta tüm dünya üzerinde çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isimdir. Ayrıca Coronavirüsün merkezi Avrupa oldu diye de bir açıklama yaptı. Ülkemiz

'Hekim olmadan' kendini 'doktor' zannedenler 'şarlatandır'...

11.03.2020 07:30
Artık hastaları ilkel toplumlarda olduğu gibi şamanlar, büyücüler, kâhinler tedavi etmiyor, Artık cerrahi işlemler berberler tarafından yapılmıyor, Organ nakli ile birçok insan hayata dönüyor, Ülkemizde yüzün üzerinde hekim eğiten tıp fakültesi var, Ülkemizdeki hekim eğitimlerinin

Sağlık hizmetinin paydaşları mutsuz...

04.03.2020 07:30
Ülkemizde sağlık hizmetleri 12 Eylül ihtilaline kadar devletin sunduğu bir hizmet iken, 1982 Anayasası ile sağlıkta reformist bir yapılanma tanımlanmıştır. Reformist yapı; sağlığı sadece devletin sorumluluğu olmaktan çıkarmakla kalmamış, Piyasa ekonomilerinin doğruları ile gelişmesini gerek

Dikkat, sağlıkta memnuniyet azalıyor...

26.02.2020 06:00
Dikkat, sağlıkta memnuniyet azalıyor... TÜİK; her yıl Yaşam Memnuniyetini ölçmekte ve sonuçlarını yayınlamaktadır. 2013 yılında bireylerin kamu hizmetlerinden genel memnuniyet düzeylerine bakıldığında; Sağlık hizmetlerinde memnuniyet oranı % 74,7 olmuştu. 2019 yılı Yaşam Memnuniyet

Sağlık; dünyanın her yerinde pahalı, hoyratça harcamayın...

19.02.2020 07:30
Amerika deyince vatandaşın refah içinde yaşadığı düşünürüz, Hatta o ülkede yaşamak için özlem duyarız, ABD'de yaşayanların özgürlüklerine imreniriz, Ama bilmeyiz ki o ülkede yaşayan insanlar sağlık hizmetlerine bizim gibi özgürce ulaşamıyorlar... Dünya politikalarını belirlemeye gücü olan b

Kararlıyım, yapacağım, kanseri yeneceğim...

12.02.2020 06:10
Asrın hastalığı olarak bilinen Kanser: bir hücre hastalığı... Her yıl dünya da milyonlarca ölüme sebep oluyor. Kanser Kontrol Örgütü (UICC), kansere dikkat çekmek için kampanyalar düzenleyen kuruluşlardan biri. Ve 2019-2021 yılları arasında sloganını "Kararlıyım, Yapacağım" olarak belirledi

Önce tedbir, sonra tevekkül..

05.02.2020 07:30
Son günlerde ülke gündemine oturan iki önemli olay: Depremler ve Coronavirus salgını... Her ikisinin de ortak özellikleri var. Her ikisi de başımıza; irademiz dışında ve en savunmamız bir durumda geliyor...  Ve her ikisinde de belirli tedbirleri almamız halinde ölümden uzaklaşabili

Virüsler hastalık yapar ama ihmalve ihlaller öldürür...

29.01.2020 06:50
Son günlerde ölümlere sebebiyet veren Coronavirüs gizemini korumakta... Ve sosyal medyada bu virüs ile ilgili "biyolojik saldırı olabilir" şeklindeki haberler ile birlikte olayın vahameti de artmakta... Hekim olarak Coronavirüs ile ilgili yapılan çeşitli değerlendirmeleri de araştırdım. Ve

Sağlık ve sağlık bilgileri; reytinglere kurban edilmemeli...

22.01.2020 07:30
Reyting; izlenme takip edilme demek... Bir dizinin, bir kuruluşun, bir fikrin, bir öğretinin toplumda bireyler arasında kabul bulup izlenmesi manasında kullanıyoruz "reyting" kelimesini... İyi olan, doğru olan tabi ki çok izlenmeli, çok reyting almalı... Ama kesinleşmemiş bilgilerin, doğrul

Genel sağlık taramaları hayat kurtarır...

15.01.2020 06:50
Genel sağlık taraması, halk arasındaki adıyla "Checkup" "CheckUp"; gizli kalmış olası hastalıkları erken dönemde tespit ederek, önlem almayı ve böylece kişinin sağlıklı kalmasını amaçlayan genel sağlık taramasıdır. Koruyucu sağlığın temelinde, hastalanmadan önce gerekli önlemleri almak ve sağlığı

DSÖ; 2020 yılını 'hemşire yılı' olarak ilan etti...

08.01.2020 07:30
FlorenceNightingale modern hemşireliğin kurucusu Ve doğumunun 200'üncü yılı olması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü; 2020 yılını Florence "Hemşire ve Ebe Yılı" ilan etti. 2020 yılının Hemşirelik Yılı olarak kutlanmasının nedeni ise çok özel aslında... Gelinen noktada biliyoruz ki hemşirelik; geçm

D vitamini tetkiklerine sınırlama getirildi...

01.01.2020 06:50
D Vitamini; vücudun tüm sistemlerini her yaş grubunda etkileyen ve önemli sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına sebep olan bir etkendir. Bu tıp doğrusudur ama her şikâyetin her hastalığında sebebi de "Vitamin D eksikliği değildir..." İşbu gerçeklerden yola çıkan Sağlık Bakanlığı; bu husus

#Bizim tıp merkezi yaşasın...

25.12.2019 07:30
Mahallemizin ihtiyaç görenleri vardır, gerektiği anda ihtiyacını giderdiğin... Bakkalı, manavı, kasabı gibi... Sıcaktır bu mekânlar, sahipleri sizi tanır bilir, siz de onların işlerini nasıl yaptığını bilirsiniz... Onlardan biri de Tıp Merkezleridir... #Bizim Tıp Merkezi Yanı başım

Küresel bir sorun; hepatit...

18.12.2019 06:50
Hepatit; karaciğerin en sık görülen hastalığı olup A, B, C, D ve E virüsleri ile oluşmakta. Bu virüsler; siroz, karaciğer yetmezliği ve karaciğer kanserine ilerleyerek ölüme neden olabiliyor... Dünya Sağlık Örgütü; Mayıs 2016'da viral hepatitler ile ilgili, 2016-2021 global sağlık sektörü

Herkes hekimlik yapmamalı...

11.12.2019 07:30
Hastaların yararını, kendi çıkarlarının üzerinde tutacağına ilişkin topluma söz veren kişilerce sunulmalıdır, sağlık hizmetleri... Tıbbın babası "Hippokrates" ile bu söz veriş olgusu M.Ö. 5. yüzyıldan bu güne gelmiştir.             &n

Sağlık hizmetlerinde bir ülke markası; Bursa...

04.12.2019 06:50
Bursa; 2018 yılı verilerine göre üç milyonluk nüfusu, 17 ilçesi, 1060 mahallesi olan nüfusunun sadece  % 1,6'sı kırsalda yaşayan 4. büyük şehrimiz... Büyük yaşam alanlarındaki hayatın doğru planlanması ve ihtiyacı halinde ivedilikle sunulması gereken hizmetlerinden biri ise sağlık hizmetleri

Sağlığa gereksiz para harcamayalım, sağlık okuryazarı olalım...

27.11.2019 07:30
Her sene olduğu gibi sağlık harcamaları istatistikleri yayınlandı. 2018 yılı sağlık harcamaları; Bir önceki yıla göre yüzde 17,5 artarak, 140 milyar 647 milyon liradan 165 milyar 234 milyon liraya çıktı. Sağlık harcamaları içinde cari sağlık harcama oranları da önemlidir ki; 20

"Şeker hastalığı" şeker tadında değildir...

20.11.2019 07:00
Ortalama insan ömrünü kısaltan, hızla ilerleyen, bütün organlarda bozukluk yapabilen, hayat konforumuzu bozan çağımızın en önemli hastalıklarından bir tanesi nedir dersek; Sanırım çoğumuzun cevabı "Diyabet" olur Peki, bu hastalığa sebep nedir??? Cevap basit: "Şeker"... Gelin Diyabet diye

Çocuklarımızı 4 A'dan koruyalım...

13.11.2019 07:30
Bu uyarıyı katıldığım bir sağlık zirvesinde, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar hocamız söyledi. Sayın Ünüvar; aileleri, çocuklarımızın "4 A" olarak nitelendirilen "araç", "asansör", "abur cubur" ve "akıllı cihazlardan" uzak tutmaları için uyarıda bu

Meva

06.11.2019 07:00
Sığınılacak yurt, mesken demek Meva... Çocukluk dönemi ile yaşlılık dönemlerinde bir de hasta isek ararız, derman olacak sığınılacak bir yeri... Yaşlanma, bir hayat gerçeğidir.  Ve yaşlılıkta, ihtiyaç duyarız bize sahip çıkacak bir Meva'ya ... Dünya Sağlık Örgütü, yaşlılık döneminin be

Kara gün dostu Kızılay...

30.10.2019 07:30
Çocukluğumuzdan biliriz ki Kızılay; kara gün dostudur... Savaşta, afette, depremde, yangında, selde, salgın hastalılarda yanımızda olan yardımımıza koşandır... Her yıl 29 Ekim - 4 Kasım Kızılay Haftası olarak kutlanmakta... 11 Haziran 1868 tarihinde "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım

Hastalar ne ister...

23.10.2019 07:00
"Hastalar, ne ister" sorusuna cevap aramadan önce hastalık nedir diye bakmak faydalı olur. Hastalık; insanın yaşarken geçirdiği önemli sınavlardan biridir. Her ne kadar bazen çok beğendiğimiz birine "sana hastayım" derken kızdığımız birine ise "hasta mısın" deriz... Hastalığın mana olarak bir

Kanser gerçeğinin farkında olalım...

16.10.2019 07:30
Dünya genelinde Ekim ayı Meme Kanseri farkındalık ayı kabul edilmiş ve bu kapsamda etkinlikler yapılmaktadır... "Pembe Kurdele" simgesi de 1993 yılından bu yana "Meme Kanseri" konusuna dikkat çekmek için kullanılıyor. Dünya genelinde kanser vakaları içinde; erkeklerde en çok Akciğer, Prostat, Kolore

58 günde bir hekime başvuruyoruz, gerçekten hasta mıyız?

09.10.2019 07:00
Sağlık Bakanlığı tarafından 2018 yılı sağlık istatistikleri yayınlandı. Ve bu istatistiklere göre toplam hekime başvuru sayısı; 2003 yılında kişi başı 3,4iken, 2107 yılında 8,9 ve 2018 yılında 9,5 oldu... Sevinelim mi üzülelim mi, daha çok mu hastalanıyoruz? Bu soruya cevap bulmalı

Yaşlanmayacağız, yaş alacağız

02.10.2019 07:30
1.Ekim Dünya Yaşlılar Günü... Dünya üzerinde yaşlanmaya dikkat çekmek farkındalık oluşturmak için planlanmış bir gün. Ülkemizde 65 ve daha yukarı yaş; 2014 yılında yüzde 8 iken 2017 yılında yüzde 8,5'e yükselmiş. Ülkemizde de yaşlı nüfusun artışı diğer yaş gruplarına göre daha yüksek ol

Kalbinizi ödüllendirin...

25.09.2019 07:00
"Kalbinizi ödüllendirin" teması 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla bu yıl için belirlenen temadır. Toplumsal bilincin ve farkındalığın artırılması ile erken tanının önemini vurgulamak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan bilgilendirmeye göre; Kalp ve damar hastalıkları küre

'Okul Gıdası Logosu' uygulaması ertelenmemelidir

18.09.2019 07:30
"Okul Gıdası Logosu" uygulamasına öncülüğü Türk Böbrek Vakfı yapmış ve özellikle çocuklarda artan obezite ile obezite nedeniyle ileride oluşacak hastalıklara dikkat çekmişti. Çocuklarda obezite artış oranlarının % 10'lara yaklaştığı da bilinen bir gerçek... Uygulama gelecekte çocuklarımızın sa

Yediğimiz 2 balıktan 1'i çiftlikte yetişen balık...

11.09.2019 07:00
"Denizden babam çıksa yerim" atasözü artık tarihe karışacak... Çünkü denizlerden avlanan toplam deniz ürünlerinden daha fazlasını çiftliklerde üretiyoruz. Ve yediğimiz 2 balıktan biri kültür çiftliklerinde üretiliyor. Olmazsa olmazdır sağlık ve sağlık için elimizden geleni yaparız. En y

Okul kantini logosu, koruyucu sağlıktır

04.09.2019 07:30
Üç önemli ve icracı bakanlık bir araya gelerek uzun dönemli sağlığın korunmasını sağlayacak ve sağlık okuryazarlığını da geliştirecek olan "Okul Kantini Logosu" uygulamasını başlattı... "Okul Kantini Logosu"  koruyucu sağlık adına değerli bir uygulamadır. Koruyucu sağlık çalışmalarını dah

Medikal turizm; ülkenin önemli bir gelir kapısı...

28.08.2019 07:00
Sağlık ve turizm sektörlerinin bileşkesi olan Medikal Turizm; ülke geleceğinin döviz kazandırıcı çok çok önemli bir gelir kapısıdır. Medikal Turizmin gelişimi sağlık sunucularının rekabetçi ortamına bırakılmayarak, öncelikle döviz kaynağı görülerek geliştirilmesi asimetrik bir büyümeye yol oluşturma

Teletıp sistemi ile gereksiz radyoloji filmleri istenmeyecek...

21.08.2019 07:30
T.C. Sağlık Bakanlığının başlattığı Teletıp ve Teleradyoloji Sistemi Projesi ile hastalardan gereksiz radyolojik film istemlerinin ve gereksiz X ışını alınmasının önüne geçilecek. RADYOLOJİTIBBIN GÖZÜDÜR Radyoloji bilimi hastalıklara teşhis konulmasındaki ana disiplinlerden biridir. 1895 yılın

Sağlığınız için 'endişelenmeyin...'

15.08.2019 08:21
Amerika'lı yazar Neale Donald Walsch diyor ki  "Endişe, nefretten sonra insanın kendisine ölümcül zarar verdiği en kötü zihin aktivitesidir... Endişe, nefret, korku, anksiyete, acı çekme, sabırsızlık, hırs, tamah, anlayışsızlık, yargılama ve suçlama; bedene, hücresel boyutta saldırır. Bu koşull

AB sağlık harcamalarının % 20'si israf...

31.07.2019 07:30
Bu yılın Şubat ayında Avrupa Komisyonu ve OECD "Bir bakışta sağlık: Avrupa 2018" isimli bir rapor yayınladı. Bu rapor, AB'ye üye ülkelerde sunulan sağlık hizmetleri hakkında bir değerlendirmedir. Sağlık hizmetlerinde yatırım ve yönetim süreçlerine yön veren bir sağlık stratejisti olarak bu raporu

11. Kalkınma planının sağlık hedefleri (2)

24.07.2019 06:40
Geçen haftaki makalemizde 2019-2023 dönemini kapsayacak 11. Kalkınma Planında yer alan sağlık hizmetleri ile ilgili hedefleri ele almış ve belirlenen politika başlıklarından koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini güçlendirmeye hizmet edecek olan sağlıklı yaşam, aile hekimliğinin güçlendirilmesi ve

Kronik hastalıklar; sağlığımızı tehdit ediyor

10.07.2019 06:57
Dünya üzerindeki ölüm nedenleri incelendiğinde "kronik hastalıklar" açısından durumun ne kadar vahim olduğu görülmekte olup Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) istatistiklerine göre her yıl 41 milyon kişi kronik hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Ve bu ölümlerin sayısı dünyadaki tüm ölümlerin %71'

Özel hastaneler 3. basamak sağlık kuruluşu olabilecek...

03.07.2019 07:30
Bilindiği üzere Ülkemizde; dünya ülkelerine örnek gösterilen düzeyde sağlık hizmeti sunumu var... Ve sağlık turizmi kapsamında da ülkemize; çeşitli ülkelerden hasta gelmekte... Yine geleceğe projeksiyonlarda sağlık turizmi kapsamında başvurulacak ülkeler arasında Ülkemiz; ilk 5 sırada yer alma

Sağlık için hatırlayın...

26.06.2019 07:00
Bizi güçlü kılan; vücudumuzun mükemmel planlanmış bir sistem olduğu ve onu doğru kullanmamızdır. Sağlığınızı önemsediğiniz ve sağlıklı olduğunuz zaman hayatın nimetleri ile gelen zevkleri daha çok alırsınız... Hayatı daha zevkli yaşamak için dikkat etmeniz gerekenleri hatırlayın: Hayat

Özel hastane yatırımları azalabilir...

19.06.2019 07:30
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde 31.05.2019 tarihinde yapılan değişiklik; Özel Hastane ve yatırımcılarına farklı bir boyut kazandıracak... Yapılan değişiklik ile mevcut yönetmeliğin 11 maddesinde 22 farklı noktada değişiklik oldu. Hastanelerini büyütmek isteyen yatırımcılarının sıkıntı yaşamaması

Sağlık; ellerimizi yıkama ile başlar... 

12.06.2019 07:08
Hastalık yapan birçok mikroorganizma, kişiden kişiye en çok el yoluyla bulaşmaktadır... El yıkamak; hijyenik açıdan önemli bir kişisel bakımdır. Çünkü her türlü mikrobun bizlere bulaşmasını kolaylaştıran ise iyi yıkanmayan ellerimizdir. Bizleri hastalıktan koruyan çok basit ve ucuz olan bu kiş

Sağlıklı olmak, bayramdır...

05.06.2019 07:03
Bayram nedir diye baktığınızda bayram; genelde iki manada kullanılmakta... Ulusal ya da dinsel yönden önemi olan, kutsal sayılan ve ulusça kutlanan gün. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Cumhuriyet Bayramı gibi ya da Bir olayı anmak amacıyla yapılan gösteri ve eğlencelerden oluşan tören.

Sağlık veren gıdalar-2....

29.05.2019 07:30
Besin seçimlerimiz, hastalıklarımızın sebebidir. Sizler besin tercihlerinizde enflamasyonu tetiklemeyen antienflamatuvar besin maddelerini seçerseniz sağlıklı olursunuz... Geçen haftaki makalemizde yanlış beslenme sonucu vücudumuzda kronik enflamasyon olacağını ve bununda bir dizi hastalığa

Sağlık veren gıdalar -1

23.05.2019 07:01
Enflamasyon; vücudun bağışıklık tepkisinin bir parçası olup canlı dokunun her türlü yabancı etkene karşı hücresel düzeyde verdiği yanıttır. Hücresel düzeyde iltihaplanma da dediğimiz bu kronik duruma uyku eksikliği, aşırı stres, genetik ve yanlış beslenme sebep olur. Besin seçimlerimiz hastalıkla

Emeğin ödenmez, hakkını helal eyle; hemşire...

15.05.2019 07:00
Hastane koridorlarının beyaz karanfili, hastaların yoldaşı, hastane yatağında sırdaşı hemşirelerimizin; 12 Mayıs Hemşirelik Haftasını tüm içten duygularımla kutluyorum... Hastaların gözlerine bakıp, yüreklerini okşayan şifalı ellerdir, "Hemşireler..." Öncelikle "Hemşirelik" gönül işidir, iş ol

Tıp; modern mi, bilimsel mi, gelenekesel mi?

08.05.2019 07:30
Tıp; bir bilimdir. Süslü takılar eklenerek ticari ürün haline getirilmemelidir... Günümüzde sağlıklı yaşam bilinci yükseldikçe "Tıp" ile ilgili farklı tanımlamalar ile karşı karşıyayız, Bilimsel Tıp, Geleneksel Tıp ve Modern Tıp denilerek kafalarımız daha çok karıştırılıyor aslında... Bazıları

Aşı ebeveynlerin sorumluluğu, çocukların ise hakkıdır...

01.05.2019 07:00
UNICEF; Dünya Aşı Haftası nedeniyle "#AşıHayatKurtarır"  diyerek kampanya başlattı. Çünkü 2017 yılında tahminen 1,5 milyon çocuk "aşıyla önlenebilir hastalıklar" yüzünden hayatını kaybetti. Neden mi derseniz; nedenleri arasında aşıya ulaşamama ya da ailelerin umursamazlığı ile birlikte to

Özel sağlık sektörünün kamu sağlık hizmetlerine katkısı...

24.04.2019 07:04
Müteşebbislerin katkıları ile yapılan, hastalandığımızda gidip şifa bulduğumuz Özel Sağlık Kuruluşlarının oluşturduğu Özel Sağlık Sektörünün; ülkemizde sunulan sağlık hizmetlerindeki rolüne ve hizmete katkı seviyelerine bir bakalım istedik, anlamlı bir katkı sunuyorlar mı diye... Ve bu değerlendi

SGK; özel sağlık kuruluşlarından gelir elde ediyor...

17.04.2019 07:36
Toplumdaki genel kanı Özel Sağlık Kuruluşlarının SGK üzerinden gelir elde ettiğidir, Oysa gerçek sonuç ise tam tersidir... Özel Sağlık Kuruluşları; SGK açısından bir gelir kapısıdır. Nasıl mı? SGK; mensuplarını teşhis ve tedavi yaptıkları için yılda yaklaşık 11 milyar TL sağlık giderini Öze

Sağlık danışmanlık merkezlerinin "tanı ve tedavi yapma yetkisi" nedir...

10.04.2019 07:00
Etrafımıza baktığımızda sağlıklı yaşam, beslenme, psikolojik terapi ve seanslar, fizik tedavi, estetik ve benzeri konularda "danışmanlık merkezi"  adı altında birçok işyerinin hizmet verdiğini ve özellikle de vatandaşlarımızın hasta olup olmadıklarını bilmeden bu işletmelere sağlıkları ile ilgi

Gelecekte yapay organlarımız olacak, şaşırmayın...

03.04.2019 07:30
31.Mart 2019 tarihi itibarı ile medyada ilginç bir sağlık haberi yer aldı... Münih-Ludwig Maximilian Üniversitesi Beyin Felci ve Demans Enstitüsü'nün Araştırma Grubu Müdürü Dr. Ali Ertürk yaptığı "3 boyutlu yazıcılarla yapay organ prototiplerini" hazırladı... Bu haber sonrasında "gelecekte sağ

'Yaşlı dostu' olmalıyız...

27.03.2019 07:02
Çünkü dünyada ve ülkemizde yaşlı nüfus artıyor... Dünya Sağlık Örgütü yaşlılığı; bireylerin yaşadığı çevreye adaptasyon yeteneklerinin azaldığı dönem olarak tanımlıyor.  "Yaşlı Dostu" olmak demek; 7 gün/24 saat yaşlıların yaşamlarını kolaylaştırmaktır. Yaşlılarımızın toplumsal yaşama s

Sağlık pazarının kurbanı olmayın

20.03.2019 07:00
Dünya Sağlık Örgütü araştırmalarına göre dünya üzerindeki devletler GSMH'ın yaklaşık %10'unu sağlığa harcıyor. Sağlık, dünyadasilah ve enerjiden sonraki 3. büyük sektör olarak karşımıza çıkıyor. Her işin başı sağlık olsa da sağlık ekonomisinin büyüme hırslarına kurban olan bireyler olmaktan kurtu

Zamanımızın hekimi 'Doktor Google Amca'...

13.03.2019 07:32
Yine bir 14 Mart ve yine bir Tıp Bayramını daha kutlayacağız... Hekimler ve sağlık çalışanları için güzel sözler söyleyeceğiz... Ama gün ağarmadan söylediklerimizi unutacağız... Ve yine akşam haberlerinde yine bir doktora veya bir sağlıkçıya şiddet haberi duyacağız... Dinlemeyece

Sağlık bakanlığından tuz ve şeker kullanımını azaltacak önlemler...

06.03.2019 07:00
Hareketsizlik ve sağlıksız beslenme neticesi tüm dünyada ölüme sebep olan önlenebilir hastalıklar olan Kalp Damar Hastalıkları, Kanserler, Obezite, Diyabet ile Metabolik ve Endokrinolojik Hastalıklar artıyor. Bu hastalıklar ile mücadele tüm ülkelerin sağlık politikaların başında geliyor. Özellikl

Dijital 'kağıtsız' hastaneler ile Avrupa'nın lideri

27.02.2019 12:30
Dijital "Kağıtsız" Hastane denildiğinde idari, mali ve tıbbi süreçlerde bilişim teknolojilerinin kullanıldığı, hastanedeki tüm iletişim aracı ve tıbbi cihazların birbiriyle ve diğer bilgi sistemleriyle entegre olduğu bir hastane anlaşılmakta... Ayrıca bu hastaneler bir adım öteye gittiğinde; sağl

Dijital 'kağıtsız' hastaneler ile Avrupa'nın lideri...

27.02.2019 07:03
Dijital "Kağıtsız" Hastane denildiğinde idari, mali ve tıbbi süreçlerde bilişim teknolojilerinin kullanıldığı, hastanedeki tüm iletişim aracı ve tıbbi cihazların birbiriyle ve diğer bilgi sistemleriyle entegre olduğu bir hastane anlaşılmakta... Ayrıca bu hastaneler bir adım öteye gittiğinde; sağl

Sevmek, sağlıktır...

20.02.2019 07:00
Şubat geldiğinde aklımıza düşen; 14 Şubat Sevgililer Günü oluyor... Oysa sevgi bir günlük değil ömürlüktür...   Çünkü sevgi, sağlıktır. Sevgiyi sağlık yapan ise insan vücudunda hormonlara dayalı çalışan sistemdir. Sağlık; bedensel, ruhsal ve sosyal sağlık hali olarak tanımlanıyor tı

'Kanserde' bilgi kirliliği hayatı tehdit ediyor...

13.02.2019 07:03
Eskiler "yarım kasap maldan, yarım hekim candan eder" derler... Çok da doğrudur bu atasözü. Son yıllarda artan kanser vakaları ve büyüyen sağlık ekonomisi nedeniyle görüyoruz ki bilgi kirliliği had safhaya çıkıyor.. Yanlış bilgi bizi kanserden daha çok tehdit ediyor aslında... Bu bilgi kirlili

Kanseri yenmek için yapabilirim, yapabiliriz, yapacağım...

06.02.2019 07:03
04 Şubat - Dünya Kanser Günü... Aslında bir farkındalık günü, Kanser gerçeğinin farkındalığı günü. Farkında olmak ise sağlıklı kalmak için atılacak ilk adım aslında... "Hissetmek ve harekete geçmek, kendimiz ve çevremizin sağlığı için katkılarda bulunmak,"Dünya Kanser Farkındalık Gününü amacı...

Özel sağlık kuruluşlarını zor günler bekliyor...

30.01.2019 08:27
İhtiyacımız halinde bizi sağlığımıza kavuşturan Özel Sağlık Kuruluşlarının hizmet fiyatlarını, Sosyal Güvenlik Kurumu belirliyor.  Özel Sağlık Kuruluşları ayrıca işlem fiyatının 2 katına kadar hastalardan fark alma hakları da var. Son 10 yılda SGK tarafından belirlenen sağlık hizmet fiyatlar

Özel sağlık kuruluşlarını zor günler bekliyor...

30.01.2019 07:00
İhtiyacımız halinde bizi sağlığımıza kavuşturan Özel Sağlık Kuruluşlarının hizmet fiyatlarını, Sosyal Güvenlik Kurumu belirliyor.  Özel Sağlık Kuruluşları ayrıca işlem fiyatının 2 katına kadar hastalardan fark alma hakları da var. Son 10 yılda SGK tarafından belirlenen sağlık hizmet fiya

İlaç sağlık raporlarında "e-rapor" dönemi...

23.01.2019 06:20
Herhangi bir nedenle rapora dayalı sürekli ilaç kullananlar ilaç raporları saklama sıkıntısını iyi bilirler... Saklaması zor, kaybolur, çıkartmak için git gel vs bir sürü iş... Artık 01.02.2019 tarihinden itibaren sürekli ilaç kullananların bu derdi de kalmayacak... Zira ilaç raporları artık "e-r

'Bütünsel sağlık' diyerek kafaları karıştırmayın...

16.01.2019 07:32
"Bütünsel Sağlık" son zamanların medyatik sağlık tanımı... Diyorum ki "Bütünsel Sağlık" diyerek kafaları karıştırmayın, bugüne kadar sağlık hizmeti sunanları da "sanki eksik işler yapmışlar gibi" karalamayın... Sağlık istiyoruz ama endişeler yaşıyoruz... Yediklerimizin, içtiklerimizin

Emekli hekimlere yapılan ilave ödemedeki eşitsizlik giderilmelidir

09.01.2019 07:10
01.01.2019 tarihi itibarı ile ödenmeye başlanan 7146 sayılı Torba Yasa ile yürürlüğe giren "emekli hekimlere yapılacak "ilave ödeme" tüm emekli hekimleri kapsamıyor.   7146 sayılı yasa ile emekli pratisyen hekim ve diş hekimleri için yaklaşık 1.533 TL, uzman hekim ve diş hekimleri için ise

Yeni yıldaki ilk dileğimiz, 'önce sağlık'...

02.01.2019 08:04
"Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi" diyen Kanuni Sultan Süleyman tarafından dikkat çekilen "sağlıklıolma halini" sizlere sormak istedik, Sizce nedir sağlık? Sağlıklı olmak denince ilk aklımız ne geliyor? Sağlık; kaybetmeden değerini bilme

Paramız; sağlıklı yaşama değil hastalıklara gidiyor...

26.12.2018 07:05
2002 yılı ile 2017 yılları arasında gerçekleşen TÜİK sağlık verilerine göre Sağlık Harcamalarına baktığımız da görüyoruz ki; Daha çok doktora (hekime) başvurmaya başladık, Tedavi olmak için daha çok para harcıyoruz... Sağlıklı yaşamak ve hastalıklardan korunmak içiniseçaba göstermiyoruz...

İkinci YEP ile hasta odaklı 38 eylem...

19.12.2018 08:16
Ülkemiz; Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi ile vatandaş memnuniyetini amaçlayan kararları daha dinamik hayata geçiriyor. Bu çerçeve de Cumhurbaşkanlığımız tarafından ikinci 100 günlük eylem planı da yayınlandı.  Bu planda toplam 454 eylem yer alırken Sağlık Bakanlığımıza tanımlı hasta memnuniyet

Sağlıkta yeni düzenlemeler (2)

14.12.2018 08:14
Sağlıkla ilgili yürürlükte olan bazı Kanun ve KHK'lerde değişiklik yapan 7151 sayılı torba kanun yasalaşarak Resmi Gazetede yayınlandı. Kanun ile yapılan değişiklikleri hekimler, halk sağlığı ile ilgili olanlar ve usul esaslar ile ilgili olanlar olmak üzere 3 ayrı başlıkta incelemiştik. İlk yazımızd

Sağlıkta yeni düzenlemeler (1)

12.12.2018 08:15
Sağlıkla ilgili yürürlükte olan bazı Kanun ve KHK'lerde değişiklik yapan 7151 sayılı torba kanun yasalaşarak Resmi Gazetede yayınlandı. Kanun ile yapılan değişiklikleri hekimler, halk sağlığı ile ilgili olanlar ve usul esaslar ile ilgili olanlar olmak üzere 3 ayrı başlıkta düzenledik. "HEKİMLERİ"

'Sağlık Bakanımız'dan hasta odaklı açıklamalar...

05.12.2018 07:30
Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın Anadolu Ajansı Editör Masası programında yaptığı açıklamaları sağlık hizmetlerinin gelecekteki yerini ifade etmesi açısından hekim olarak önemsiyor ve hasta odaklı yapılan bu çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmanızı öneriyorum. Sayın Bakanımızın baş

'Zayıflama Merkezi' nasıl açılır...

28.11.2018 07:40
Kilo problemi olanlara yardımcı olmak için acıkan Zayıflama yani Obezite Merkezleri açılmasının usul ve esasları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlendi. Bu düzenlemeyi hekim olarak önemsiyorum, çünkü: Program amacı; Hekim kontrolünde hastalıkların önlenmesini temel alan ve piyasada sadece diye

Kilo artışları; hastalıkların habercisidir...

21.11.2018 07:20
Hastalıklar; hücre düzeyindeki işlevlerin bozulması ile başlıyor. "Hücresel işlev bozukluğu" başladığı  an  itibarıyle tıbbi tarama testleri, kan ve radyolojik tetkikler ile belirlenebilir mi? Cevap net, hayır... Hal böyle olunca da etrafımızda sıklıkla duyduğumuz "checkup yaptırdım,

Hekimler; andımızı hatırlayalım...

14.11.2018 08:02
Hayatımızda yapacağımız değerli, önemli ve hayati eylemler olduğunda ant içer veya yemin ederiz. Ant içmek, yemin etmek; yapacaklarımızın doğru olduğunu Tanrı ya da kutsal öğeleri tanık göstererek belirtmedir.  Hekim olarak mesleğe başlarken edilen yemini önemsiyorum, çünkü yemin etmek suret

Şişmanlarken Avrupa birincisi olduk...

07.11.2018 08:19
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 2018 Avrupa Sağlık Raporu Habertürk tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Geçen senede OECD tarafından Obezite Raporu yayınlanmıştı. WHO tarafından ilk 5 ölüm nedeni olan hastalıkların başlangıcında yer alan Obezite - fazla kilolu olma - aşırı şişmanlama

Doktor, doktor gezerken fakirleşiyoruz...

31.10.2018 07:20
Ülkemizde teşhis ve tedavi harcamaları azaltılmalıdır. Çünkü ülkemizde Aile Hekimlerine olan başvurular hariç olmak üzere sadece 2. Ve 3. basamak sağlık hizmetlerinde hekime başvuru oranı yani teşhis ve tedavi için hekime başvuru oranı kişi başı yıllık 6 defa olmakta. Özetle; 2 ayda bir doktora gidi

Sağlıkta farklı bakış; 'Sağlık ve Gıda Politikaları Üst Kurulu'...

24.10.2018 08:10
Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi ile birlikte küresel rekabetin getirdiği ani değişimlere karşı strateji ve politika geliştirmek üzere alanlarında doğrudan Cumhurbaşkanı ile çalışacak Politika Üst Kurulları oluşturuldu. Bu kurullardan bir tanesi de Sağlık ve Gıda Politikaları Üst Kurulu. Sağlık sektörü

Yeni ekonomik program ile gösterilen sağlık rotası (2)

17.10.2018 07:35
Geçen hafta Yeni Ekonomik Program çerçevesinde sağlık hizmetlerinde yapılması hedeflenen yedi önerinin analizi yapmaya başlayıp; Koruyucu ve Önleyici Sağlık Hizmetlerinin Gelişmesi ile Obezitenin Önlenmesi için Düzenlemeler Yapılması, başlıklarını detaylı incelemiştik. Bu hafta da kaldı

Yeni ekonomik program ile gösterilen sağlık rotası - 1

10.10.2018 07:23
Sağlık hizmetleri için harcanan her bir kuruşun da ekonomiye katkısı var. Döviz artışlarının sağlık giderlerine olan tartışılmaz negatif etkisini de biliyoruz. Sağlık harcamalarındaki artışlar ise bizleri fakir kılmakta... Geçen haftaki makalemizde ekonominin yeni anayasası olan Yeni Ekonomik Progra

Sağlıklı yaşamak, hasta olmamak 'ekonomik milli mücadeleye' katkıdır...

03.10.2018 07:14
Yeni Ekonomik Program, kısa adı YEP ile yapılan düzenlemeler arasında sağlık hizmetleri de yerini aldı.  2019-2021 dönemini kapsayacak olan YEP, yani Yeni Ekonomik Program ile ülkemizde ekonomik büyümenin sağlanması, cari açığın azaltılması ve enflasyonun düşürülmesi sonucu vatandaşların refah

Hasta yakınları' ile iletişimde 'Morfin etkisi'

26.09.2018 08:22
Sağlık yönetimi duayenleri (Matheney, Topalis, Lewis) der ki; "Hastayla kurulan ilişki ağrı tedavisinde morfin kullanılması kadar önemlidir veya aksine bir durum açık bir yaraya toz ve tuz serpmeye benzer..." Gün geçmiyor ki bir sağlıkta şiddet haberi duymadan. Doktora sataşıp sağlık elemanının k

"Halk Sağlığı İlkeleri" sağlığın temel şartlarıdır

19.09.2018 06:16
Sağlık; her geçen gün önemi artan bir sosyal hizmet olup kamu kaynaklarından finanse edilmektedir. Sağlık maliyetleri içinde tedaviden kaynaklanan maliyetlerin ciddi boyutlara ulaşması ile tedavi maliyetlerinin düşürülmesi için koruyucu sağlık hizmetlerine gereken önem gösterilmedir. "Hekimler

"Halk sağlığı" çalışmalar "toplum hekimliğidir"...

12.09.2018 06:46
Sağlığın vazgeçilmezi koruyucu sağlık alanında yapılan çalışmalardır. Hastalığı; hasta olduğumuzda tedavi ederek çözmek eksik bir yaklaşım olup "bireylerin hasta olmasını önlemenin temel sağlık hakkı olduğu" sağlık stratejilerinin önceliği olmalıdır. Koruyucu sağlık alanında yapılan çalışmalara dikk

Şarbon deyip geçme, "önemse..."

05.09.2018 06:19
Son günlerde unuttuğumuz bir hastalık olan şarbon diğer adıyla Antrax vakaları tekrar ülkemizde görülmeye başlandı. Dünya üzerinde ortadan tamamen kalkmasa da nadir görülen bu hastalık Akdeniz ülkelerinde daha fazla görülmekte... Şarbon hastalığının son zamanlarda et fiyatlarının artmaması içi

"Doktorlar da" anlaşılmak ister...

29.08.2018 07:10
Hekim veya tabip veya doktor dediğimiz kişi tıp (Tababet) alanında çalışan, insan sağlığını koruyan ve bozulmuş sağlığı düzeltmek için çaba harcayan, şifa veren diplomalı profesyonel kişidir. Doktor, Latince öğretmen demektir. Doktor kelimesi bin yıl önce, ilk üniversitelerin ortaya çıkmasıyl

Anlaşılmayı beklemeyin, 'anlamayı' deneyin...

21.08.2018 08:10
Anlamak; birinin duygularını, istek ve düşüncelerini sezebilmek... Hep anlaşılmadığımızdan, yanlış anlaşıldığımızdan bahsederiz. Ama birçok zaman "Etrafımızı ne kadar anlamaya çalışıyoruz" diye kendimize sormayız bile. Kendimiz olarak "yapmadığımızı" hep karşıdan bekleriz. , Anlaşılmak i

Hastalar şefkat bekler, öncelikle dinleyin...

15.08.2018 07:15
Sağlık; insani ilişkilerin ve bireyler arası iletişimin çok yoğun olduğu bir hizmettir. Hasta ise müşkül durumuna çözüm arayan ve bu hali nedeniyle stres içinde paniklemiş kişidir. Sağlık sorunları nedeniyle, çare arayan bireyler ile kurulacak iletişimde iki unsur çok önemlidir. Birinci unsur; sa

Hekim; hastayı görmeden ilaç yazabilir mi?

08.08.2018 07:12
Hekim; iyi niyetle hastayı görmeden ilaç yazıyor, hasta ölüyor, doktor dövülüyor... Hekim; hastayı görmeden ilaç yazamam, kural böyle diyor, şiddet görüyor... Bu durumda siz "Hekim" olsaydınız; Reçete düzenlerken, ilaç yazarken, rapor verirken hastayı görmeden bu işlemi yapar mısınız?

Sağlıkta şiddeti önlemek için nelere dikkat etmeliyiz...

01.08.2018 07:00
Şiddet kültürüne yatkın hasta ve yakınları, Hekim ve sağlık çalışanlarının empati göstermeyen tutumları, Medyanın teşvik edici yaklaşımı ile Sağlık hizmetleri düzenleyen, denetleyen sistem ile ilgili sorunlar sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin ana sebepleridir... Sizce b

Sağlıkta şiddetin analizi...

25.07.2018 06:51
Medeni toplumlarda şiddet, sözün bittiği yer aslında ama gün geçmiyor, sağlık personeline şiddet haberleri duymadan.Çözümü için birçok görüş olsa da öncelikle sağlıkta şiddetin tüm paydaşları ile analiz edilmesi gerekiyor...  Bu analizi yapabilmek için bu hususta yapılan önemli araştırma sonuçl

Sağlıkta 2. dönüşüm dönemi başlıyor...

18.07.2018 06:20
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin başlaması ile Cumhurbaşkanlığı 1. Kararnamesi yayınlandı. Kararnamenin Sağlık Bakanlığı'nı tanımlayan 12. bölümüne ve yeni sistemin yapılanmasına baktığımızda "Sağlıkta 2. Dönüşüm Döneminin başlayacağını hissediyoruz. " Çünkü her yeni başlangıçta dün yapılanların

Kanser tedavilerinde fark ilave ücret ödenmeyecek...

11.07.2018 06:45
05.07.2018 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklik ile Özel Sağlık Kuruluşlarında 05.07.2018 tarihinden itibaren fark-ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri listesine Kanser Cerrahi Operasyonları da girdi. Artık hastalarımız, SGK ile Sözle

Kaliteli sağlık hizmeti isteyenler, 'e-nabız' uygulamasını kullanmalı...

04.07.2018 07:25
Sağlık hizmetlerinde 01.08. 2018 tarihinden itibaren tüm sağlık kuruluşlarında kişisel sağlık bilgilerinizin"e-nabız" programına kayıt edilmesi zorunlu hale getirildi. İş bu kapsamda bizde sizleri e-nabız hakkında bilgilendirmek istedik. "e-nabız" gururla anlatacağımız dünyanın en geniş ve en kap

'Sağduyulu' olmak, sağlıklı olmaktır...

27.06.2018 06:52
Sağlık; Dünya Sağlık Örgütüne göre "sadece hastalık ve sakatlık durumu olmayıp kişinin bedenen, ruhen ve sosyal açıdan iyilik halidir" diye tanımlanmakta... Sosyal açıdan sağlıklı olmak için önemli olan bir parametre ise "Sağduyu..." Çünkü hayatın olağan akışı esnasında yaşadığımız olaylar biz

Vazgeçilmez ihtiyaç; "su"...

20.06.2018 05:53
Sağlıklı bir yaşam geçirmek ve fit kalmak isterseniz; unutmayın en önemli madde "SU'dur..." Vücudun yaşamsal en küçük temel birimi hücre olup yaşam için gerekli olan metabolik ve biyokimyasal tepkimeler hücre içinde ve su dengesi ile gerçekleşir. Bu dengeye de "hidrasyon" denir. "Su" ve vüc

Dokunmak; terapidir... Mutluluk, dokunmayla başlar

13.06.2018 06:16
Hayatımıza giren stresler artıkça da karşımızdakilere olan güvensizliğimizde artar... Oysa sağlıklı ilişkiler için ise hiç olmadığımız kadar beraber yaşadıklarımıza dokunmaya, onlarla kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Her ne olursa olsun hayat; karşımızdakine dokunmayla başlıyor... Gergin anımızda

Hastalar, anlaşılmak ister...

06.06.2018 05:14
Hastalık hali kişinin düzenini, iletişimi değiştiren, stres düzeyini arttıran bir durumdur. Hastaneye gittiğinizde size hizmet sunanlardan neler bekliyorsunuz? Hastalar ile sağlık çalışanları ve sağlık kurumlarının ortak sorunudur anlaşmak ve anlaşılmak... Asimetrik bilgi alışverişi olan sağlı

Hasta-hekim iletişiminde yeni boyut; Sosyal medya...

31.05.2018 06:46
İster hekim, ister sağlık kuruluşu, isterseniz de sağlığa yön veren bir kurum olun hastalar ile iletişim kurarken 3 ayrı davranış gösteririz... Kişilerarası iletişim: Sağlık çalışanlarının hasta ve hasta yakınları ile kurdukları iletişim ve ilişki, Tutum ve davranış geliştirme ve değiştirme

Fizik tedavi oteli açılmasına izin çıktı...

23.05.2018 07:08
Biliyoruz ki; Türkiye zengin jeotermal kaynaklara sahip olan dünyanın 7. Ülkesi, Avrupa'da ise termal potansiyeli açısından birinci, kaplıca uygulamaları konusunda ise üçüncü, Dünya yaşlanıyor, hastalıklar gençleşiyor ve 2023 hedefimiz ise Sağlık Turizminde 2 milyon turist ve 20 milyar d

Artık 'hasta' yok, 'bilinçli sağlık tüketicisi' var...

16.05.2018 07:14
Dedelerimizin dedeleri haberleşmek için posta güvercini kullanırken dedelerimiz telgrafı, bizler de mektubu kullanıyorduk ama artık çocuklarımız aşklarını bile e mail ile elektronik ortamda ifade ediyor. Yeni sağlık bilgileri ve teknolojik gelişmeler hastalarda davranış değişikliğine sebep ol

Artan medikal turizm-sağlık hizmet ihracatından; Bursa gereken payı almalıdır

09.05.2018 07:24
Seçime günler kala Bursa'mızın Değerli Milletvekili adayları yüksek öneme sahip bu hususu seçim programlarına almalı ve tüm platformlarda seslendirmelidir. Çünkü Sağlık Turizminin bir alt segmeti olan Medikal Turizm; bir hizmet ihracatıdır. Nasıl ürettiğimiz ürünü dış ülkelere satıyorsak, bizim ülke

Detoksun en kolay yolu; hamam...

02.05.2018 08:34
Uzun ve sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenme, iyi uyku, stresten uzaklaşma ve egzersiz yapmanın yanında, toksin denilen vücut için zararlı maddelerin atılması için "detoks" kürleri tavsiye edilmektedir. Detoks deyince; özel diyetler ile doktor kontrolünde su, sebze suyu veya meyve suyu re

Kaplıcalar şehri 'Ey Bursa' nerdesin?

25.04.2018 07:16
19 - 22 Nisan 2018 tarihleri arasında Sayın Cumhurbaşkanımız himayelerinde "1. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi ve Fuarı" gerçekleştirildi. Bu kongrenin amacı; Anadolu'nun tıbbın doğduğu ülkelerden biri olduğu, Doğu batı arasında gelişim ve dağılım yolu olduğu, Devlet po

Sağlıkta değer yaratmak; Sağlık turizmi...

18.04.2018 07:34
Sağlığını kazanmak için başka şehirlerde, başka ülkelerde şifa aramaktır, Sağlık Turizmi... Bursalıların yakından ve yıllardır bildiği kavramdır, aslında Sağlık Turizmi... Üstelik Sağlık Turizmi yüzyılların kavramıdır, kaplıca turizmi aslında bir Sağlık Turizmidir. Yıllar sonra dünyada sağl

Sadece 7 Nisan değil "Her Gün Sağlık" olsun

11.04.2018 07:13
Biliyoruz ki;  "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi..." 7 Nisan 1948'den bu yana da her 7 Nisan Günü, Dünya Sağlık Günü olarak kutlanmakta ve bizlere bir kere daha sağlıklı kalabilmenin önemini bizlere hatırlatmaktadır. Sadece 7 Nisan her d

Sağlığımızı önemsediği için bir teşekkürde; "RTÜK'E..."

04.04.2018 06:04
Ülkemizde 2018 yılının Mart ayında sağlığımız açısından önem arz eden Bulaşıcı Olmayan Hastalıklara sebebiyet veren Şeker ve özellikle Nişasta Bazlı Şekerlerin (NBŞ)  kullanımını ve özendirilmesini önleyecek çeşitli mevzuat düzenlemeleri yapıldı. İlk müdahale Sağlık Bakanlığından geldi ve Ni

Nişasta bazlı (zehir) şeker nedir...

28.03.2018 06:58
Şeker ve şekerli gıdaların çokça tüketilmesi neticesi Kalp ve Damar Hastalıkları ile Metabolik Hastalıklar ve Kanserlerinarttırdığını biliyoruz. Şekerli ve karbonhidratlı gıdaları ne kadar az tüketirsek o kadar sağlıklı olacağımız gerçeğini doğru buluyoruz. Ayrıca son zamanlarda bu hususta ikinci bi

Teşekkürler Sağlık Bakanlığı, früktoza dikkat çektiğin için...

21.03.2018 06:42
Sağlık açısından zararlı olduğu bilinen Nişasta Bazlı Şeker hususunda Sağlık Bakanlığının 12.03. 2018 tarihli "Nişasta Bazlı Şekerlerin (NBŞ) Sağlığa Etkileri" Hakkındaki Güncellenmiş Bilim Kurulu Raporu yayınladı. Rapor içeriğinde sağlık açısından Nişasta Bazlı Şeker ile Şekerin içeriğinde bulunan

Hastalık halinde ödenen muayene katılım payı nedir?

14.03.2018 07:19
Hastalık halinde, tedavi olduğunuzda devletinize olan muayene borcunuzdur, katılım payı... Özel sağlık kurumlarına başvurduğunuzda ödediğiniz fark ücreti haricinde yaptığınız farklı bir ödemedir. Amacı sağlık kuruluşlarına gereksiz başvuruları azaltmak, sağlık giderlerini düşürmek olarak düşünüls

Hastalar dikkat edin, fazla fark (ilave) ücret ödemeyin...

07.03.2018 07:24
Hastalık durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvururuz. Özel Sağlık Kurumlarına ve Özel Hastanelere başvurduğumuzda ise ayrıca cebimizden de ödeme yaparız. Genelde yaptığımız bu ödeme miktarı, çok mu ödedik diye kafamızı kurcalar durur. Öncelikle Özel sağlık kuruluşlarında ödenen fark ücretleri

Acil servise başvuru rehberi...

28.02.2018 06:47
Her acile başvuran hasta acil midir?  Öncelikle acil servise direk başvuran her hasta acil değildir. Acil halin ne olduğu çeşitli mevzuat düzenlemeleri ile tanımlanmıştır. Düzenlemelere göre; Acil hastalık hali nedir? SGK tarafından yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde  "An

Hastalar; özel hastanelerin acil servislerinde ücret ödeyecek mi?

21.02.2018 07:02
Özel hastanelerin acil hizmetleri ücretsiz mi ya da Sağlık güvencesi olmayan hastalar özel hastanelere başvurabilir mi? Soruları ile her zaman karşı karşıyayız. 04.02.2018 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklik ve 07.02.20

Sigaranın dünya ekonomisine zararı...

14.02.2018 06:18
Geçtiğimiz günlerde Bloomberght haber kanalı tarafından kamuoyu ile paylaşılan kaynak habere göre; Sigaranın küresel ekonomiye maliyeti 1 trilyon Euro'ya yaklaşmış bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından sigara içen ya da tütün çiğneyenlerin ekonomiye maliyeti 950 milyar Euro olarak açıkladı

Sigara yakarak hayatınızı yakmayın...

07.02.2018 07:08
9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü, 31 Mayıs ise Dünya Tütünsüz günü. Her iki gününde verdiği mesaj aynı.. Diyorlar ki, "Her sigara yaktığınızda hayatınızı yakıyorsunuz aslında... Sigara; dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunudur ve yüksek oranda nikotin içerdiği için bağımlılık ve has

Çalışan bireyler sağlıklı beslenemiyor

31.01.2018 07:09
Sanayi işletmelerinde süreçleri yöneten, beyaz yakalı diye tanımladığımız bireylerin beslenme alışkanlıkları üzerine yapılan "Metropollerde Yaşayan Beyaz Yakalıların Kaliteli Yaşam Algısı ve Beslenme Alışkanlıkları" araştırmasının sonuçlarını inceledik.Gördük ki geçim derdi, sağlıklı olmanın önünde

Sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam eylem planı olmalıdır...

24.01.2018 06:57
Etrafımızda kanserler, kalp ve damar hastalıkları, felçler, endokrin hastalıklar arttıkça sağlığımızın önemini daha da fark eder hale geldik. Gelinen nokta da sağlık yaşam yani wellness pazarı ise her geçen gün büyümekte.Büyüyen sağlıklı yaşam alanını daha iyi tanımak için çeşitli zamanlarda çeşitli

Baylar; sağlığınıza ilgi gösterin...

17.01.2018 07:16
Sağlıklı olmanın yolu ise kendimizi önemsemekten, sağlığımıza dikkat etmekten, sağlığımızla ilgili yaptırmamız gereken tetkikleri ve gerekli kontrolleri yaptırmaktan geçiyor...Ayrıca dinen de görevimiz; bedenimizi ve sağlığımızı korumak olduğu için sağlık taramalarımızı mutlaka yaptırmalıyız. Fak

Kadınlarımız; sağlığınızı önemseyin...

10.01.2018 05:44
RhondaByrne' nın kitabı "SecretthePower" da diyor ki; " İnsan içindeki gücün ve ne kadar mükemmel bir sistemin parçası olduğunu tam olarak anlar ve inanırsa hayatı o kadar hızlı değişmeye, güzelleşmeye başlıyor."  Her işin başının sağlık olduğunu bildiğimiz ve sağlıklı olduğumuz zaman;paranı

Yeni yılda fütürist olalım

03.01.2018 07:32
"2018 " yılının son rakamı olan "8"; aslında "∞" sonsuzluğun simgesidir. Sonsuz olarak istediğimiz dilekler ise sağlıklı ve mutlu olmaktır. Sağlıklı olmak; mutlu olmak için ana sebep olmakla birlikte mutlu olmak da sağlığımızı olumlu etkileyen ana unsurların başında gelir.İç içe geçmiş b

Doğru sağlık bilgisi hekimden alınır...

20.12.2017 06:58
Sağlığınızı önemsemiyorsanız bilin ki hastalıklarınız derinleşir ve çözümleri de bir o kadar zorlaşır. Sağlığınız için daha çok zaman ve para harcamak zorunda kalırsınız. Sağlığı önemsemek; sağlığınız hakkındaki doğru bilgiye, doğru yerden almak ile başlar... Bizler öncelikle sağlığımızı önems

Bilinçli ol, paranı boşa harcama, doğru sağlık hizmeti al...

13.12.2017 05:54
Doğru ve kaliteli sağlık hizmeti almak sizlerin elinde... Nasıl mı???Bilinçli sağlık hizmeti alarak... Bilinçli sağlık hizmeti almak için ise sağlık okuryazarı olun... Sağlık durumunuzu doğru tarif edin. Sağlık okuryazarı olmazsanız verilen sağlık bilgilerini eksik anlar, medikal işlem ve tali

GDO'lu ürünler gümrükten vizesiz geçiyor ise...

06.12.2017 07:12
Sağlığın başlangıcı sağlıklı beslenmedir.Ne yediğinizi biliyor musunuz...?? Sağlıklı beslenme ise sağlığınızı bozmayacak ürünleri tüketmektir. Sağlıklı ürünlerin başında sebze, meyve ve bakliyatlar gelmektedir. Peki, pazardan, manavdan, marketten aldığınız sebze ve meyveler ne kadar sağlıkl

"Sağlık okuryazarı" olursanız ayaklı eczane olmazsınız...

29.11.2017 07:44
Hastalandığımızda hemen doktora koşarız... Teşhis ve tedavi için hekime başvurduğumuzda da alacağımız "sağlık" ve sağlığın sonucunu nasıl sorgulayacağımızı da bilmeyiz. Hekimin güler yüzü, ilgisi, esnaflığı, iletişiminin bizimle iyi olması hekimi gözümüzde büyütür. Kayıtsız şartsız güveniriz

İlacı doğru kullan, yoksa "hapı yutarsın"...

22.11.2017 07:19
Neden böyle bir başlık yazdık, düşündünüz mü? İlaç kullanmayanımız yoktur aslında, ama ilaçları ne kadar bilinçli kullanıyoruz? İlaç herhangi zamanda bizi besleyen, mutlu eden bir yiyecek maddesi değildir. İlaç;  hastalıkları iyileştirmek ya da önlemek için türlü yollardan kullanılan m

"Diyabet" değil "şeker hastalığı" diyelim ki farkındalık oluşsun...

15.11.2017 07:11
Küresel bir hastalık olan Diyabet Hastalığının tedavisinde kullanılan  "insülinin" keşfini gerçekleştiren Dr. Frederick G. Banting'in doğum günü olan 14 Kasım; Dünya Diyabet Günü olarak ilan edilmiştir. Her 14 Kasım Şeker Hastalığı farkındalığı için kutlanmaktadır. 14 Kasım Dünya Diyabet

Hastalar; başvuru "şikâyet" haklarını nasıl kullanabilir...

08.11.2017 06:27
Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42. Maddesine göre; "Hastanın ve hasta ile ilgili bulunanların, hasta haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikâyet ve dava hakları vardır." Sağlık hizmetinden yararlanan bireyler olumsuz durumlar ile karşılaştığında konu ile ilgili

En kutsal hak; hasta hakkıdır...

01.11.2017 06:00
Hak; doğruluktur, hakikattir. Yasal, toplumsal veya ahlaksal özgürlüktür, yetkidir. Sağlıklı yaşamak ise en temel haktır. Bu bağlamda ülkemizde Ekim ayının 26 günü Hasta Hakları açısından farkındalık oluşturulması için kutlanıyor. Hasta Hakkı ise sağlıklı ya da hasta olarak sağlık hizmetinden

Gereksiz zayıflama ameliyatı; ölüm nedeniniz olabilir...

25.10.2017 06:02
Obezite yani aşırı kilo sorunu dünyada salgın haline gelince sağlıklı çözümler yerine hızlı çözüm arayışları da arttı. Sonuç; mide küçültücü operasyonlarda da sayıca artışlar oldu. Dünyada 500 binden fazla kişinin mide küçültücü ameliyat olduğunu biliyoruz. Obezite; aşırı şişmanlığın tedavisinde

Kadınlarımız kanseri önemsemiyor...

18.10.2017 06:27
Dünya genelinde Ekim ayı Meme Kanseri farkındalık ayı kabul edilmiş ve bu kapsamda etkinlikler yapılmaktadır... "Pembe Kurdele" simgesi de 1993 yılından bu yana "Meme Kanseri" konusuna dikkat çekmek için kullanılıyor. Meme Kanseri her 8 kadından birinde var... Birçok kadın da "Acaba, Meme veya Ti

Anneler dikkat; sofranızda "kanser" yedirmeyin...

11.10.2017 08:35
Annelerimizin ve bizleri doyuran kadınlarımızın dikkatini çekmek istiyorum. Kızarmış ekmeği, kızarmış patatesi, cipsi, kahveyi hepimiz seviyoruz. Oysa haber kanallarında son zamanlarda "Sofranızdaki Tehlike..." ,  "Fazla Pişirmeyle Gelen Risk.."  gibi başlıkları fazlaca görüyoruz.

Hayatı sev, kalbinin değerini bil...

04.10.2017 09:43
Dünya Kalp Federasyonu tarafından düzenlenen bir gündür, Dünya Kalp Günü... Ölüm nedenlerinin ilk sırasında kalp ve damar hastalıkları geliyor. Dünya Kalp Günü, insanları her yıl tüm dünyada milyonlarca kişinin yaşamını kaybetmesine neden olan kalp hastalıklarına dikkat çekmek, farkındalık yar

Sütünüzü doğru seçin, sağlıklı kalın...

27.09.2017 09:58
Her yıl 27 Eylül Dünya Okul Süt Günü olarak kutlanmakta. Özellikle büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu okul çağı çocuklarında, emzirme dönemlerinde süt ve süt ürünlerinin tüketimi önem taşımaktadır. Kalsiyumun temel kaynağı olan süt ve süt ürünlerinin yetersiz alımında osteoporoz (kemik erimesi), kemi

Doğru beslen, doğru yaşa, erken bunama...

20.09.2017 09:49
Yaşamın içinde koştur dururuz geleceğimiz için... Yaşlılık için birikimler yapar, çocuklarımıza daha iyi bir hayat sağlamak için çabalarız. Şimdi size soruyorum; "Yaşamım yoğunluğunda yol alırken yaşlılık zamanlarınız için ne önlemler alıyorsunuz?..."   Ben kabarık banka hesaplarınız

Dünyanın en kalabalık 3. ülkesi; şeker hastalığı...

13.09.2017 08:23
Dünyanın en kalabalık 1. ülkesi Çin, nüfusu 1 milyon 350 bin kişi... Hindistan; ikinci kalabalık ülke ve nüfusu 1 milyon 236 bin kişi.. Üçüncü kalabalık ülke ise Amerika, nüfusu ise 324 milyon kişi. Oysa 415 milyon kişi ile daha büyük bir insanlar topluluğu yani bir başka ülke daha var... 

Seçilmiş yalnızlıklarınız olsun...

06.09.2017 09:47
"Yalnızlık paylaşılmaz,  Paylaşılırsa yalnızlık olmaz" diyen Özdemir Asaf; sizce yalnızlığın hangi boyutundan bahsetmektedir? Yitip giden birinin ardından çaresizce düşülen bir yalnızlıktan mı bahsetmektedir yoksa "seçilmiş bir yalnızlığı mı" övmektedir... Yalnızlık; " kafa dinleme i

Kurban Bayramı'nda et ile ilgili püf noktaları

30.08.2017 10:13
Besin değeri oldukça yüksek bir gıda olan kırmızı etin içeriğinde proteinler, yağlar, çeşitli vitaminler ve madensel tuzlar bulunur. Bununla birlikte et, yeni hücrelerin oluşmasını dolayısıyla dokuların yenilenmesini sağlar. Hormonların çalışmasını düzenler, vücut direncini artırır. Bu nedenle ete s

Huzur istiyorsan; çözüm az insan, az eşya... 

23.08.2017 09:35
Sanayileşme sonrasında batı toplumunun açmazını ve içine düştüğü yalnızlık ve yabancılaşma sürecini çok iyi gözlemleyen bir yazar olan Franz Kafka; "Dışarıya kapanmak esasen içeri açılmaktır. Huzur mu istiyorsun? Az insan, az eşya... diyor  Sadece huzur için değil sağlık için de başlang

65 yaşında olsak da delikanlıyız...

16.08.2017 09:36
Eskiler " Kırkından sonra azanı teneşir paklar" derlerdi. Dünya Sağlık Örgütünün yeni düzenlemesi ile 65 yaş genç sayıldı ve bu atasözümüzde geçerliliğini kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü 'de daha önce 45-59 yaşı Orta Yaş, 60-74 yaşı Yaşlılık ve üstünü ihtiyarlık kabul ediyordu.  Yaşam süre

Yaşamı tıbbileştirmeyin...

09.08.2017 09:38
Hekim olarak önerim; yaşamınızı tıbbileştirmeyin, günlük hayatınızın içinde yerli yersiz sağlık bilgileri bulunmasın, sağlığınızı doğru yerden alın ve bu işe gereksiz para harcamayın... Haber kanallarında ana haberlerde en az bir ve üzerinde sağlık haberi olması,  günlük gazetelerde mutl

Yiyecekler aynı bakışlar farklı...

02.08.2017 09:08
Son zamanlarda sağlık açısından sürekli söylenen uyarılar var. "Paketli Gıdaları Tüketmeyin", "Tatlılardan Kaçının"...  Hekim olarak hep merak ederim, her geçen gün artan paketli gıdaların tüketimine farklı ülkelerde yaşayanlar nasıl bakıyor diye.  Bu konuda yapılmış olan "Yeme Davranış

Yemek Yerken Sosyalleşiyoruz... 

26.07.2017 09:31
"Diyet Yapmalısınız" diyenlere kızıyorum, çünkü onlar bizi anlamıyorlar... "Bizler tabağında yemek bıraktığı için kızılarak büyütülen çocuklarız..." Çünkü ben yemek yemeyi sevenlerdenim, yemek yediğimde mutlu oluyorum.  Bizim ülkemizde bireyler severek diyet yapmıyor, "diyet yapmalısın

Sağlıklı dondurma; doğru seçilmiş dondurmadır

19.07.2017 09:47
... Hepimiz severiz dondurmayı. Hele hele de çocuklarımız... Onları kıramayız ve bu isteklerini hemen yerine getiririz, getirirken de düşünürüz çok yiyip te hasta olmasın diye... Son yıllarda ülkemizde dondurma tüketimi arttı. Dondurma tatlı olarak da tüketilir oldu. 12 ay boyunca yeniliyor. Don

Dondurma; Hayatımıza nasıl girdi...

12.07.2017 10:06
Yazın deyince dondurma gelir aklımıza. Bolca da tüketiriz... Bilir miyiz acaba dondurma hayatımıza ne zaman ve nasıl girmiştir... Dondurma, ana bileşeni süt olan ve çeşitli maddelerin ilavesiyle hazırlanarak dondurulup, piyasaya sürülen bir gıda maddesidir. Dondurma; zevkle tüketilmesi ve kolay sind

Yazı fit geçirmek için 3 adım...

05.07.2017 10:10
Genellikle birçok kişi için yaz mevsiminde kilo kaybı çok kolayken, bazı kişiler içinse bu mevsimi yağlanmadan tamamlamak neredeyse imkânsızdır. Yaz mevsimini sağlıklı, fit ve rahat geçirmek istiyorsanız yaşam tarzınızda ve beslenme alışkanlıklarınızda, sağlıklı tercihler yapmanızda fayda var.

BAYRAM TATLISIZ OLMAZ AMA KALORİ BOMBALARINA DA DİKKAT!...

21.06.2017 09:29
Tüm aile bireylerinin bir araya geldiği, sevgi ve mutluluğun göstergesi olarak simgelenen geniş sofraların kurulduğu günlerdir bayramlar. Ramazan Bayramı kutlamaları; Asr-ı Saadet'te musalla adı verilen geniş bir alanda, bayram namazı ile başlardı. Peygamber Efendimizin bayramı namazını kıld

SAĞLIK MESLEĞİNİ İCRA EDEN HERKES ETİK SINIRLARI BİLMEK ZORUNDA...

14.06.2017 10:06
Sağlık; denilince aklımıza doktor ve hasta ilişkisi geliyor ama sağlık hizmetleri;  sadece hekimlerden ibaret değildir.  Sağlık profesyoneli dediğimiz Hekim, Diş Hekimi, Eczacı, Psikolog, Diyetisyen, Biyolog, Fizyoterapist, Hemşire Ve Sağlık Memurları usul ve esaslara uygun olmak koşulu i

Ramazanda sahur olmazsa; olmaz!

07.06.2017 09:07
Ramazan deyince öncelikle aklımıza iftarlar gelir, iftara özel hazırlıklar yaparız... Oysaki birçok kere geçiştirdiğimiz sahur, Ramazanın en önemli öğünüdür. Ramazan dışında tükettiğimiz sabah kahvaltısının yerini sahur, akşam yemeğinin yerini ise iftar almakta...  Sabah kahvaltısının hafifliğ

Bir kişilik oruç tutup iki kişilik iftar yapmayın!

31.05.2017 08:38
Ramazan ayı; ruhsal arınma ile birlikte bedeni terbiye etmek için geçirilen bir aydır. Ramazan'a merhaba derken beslenmemize de özen göstermemiz gerekiyor. 17-18 saat süren açlık ve susuzluğun bedene olan zararını azaltmak ibadetimizin bir gereğidir. İmsak ile akşam ezanı arasındaki oruçlu olduğumuz

Modern hayat, hasta ediyor...

24.05.2017 09:24
22 Mayıs Obezite Farkındalık Günü olarak kutlanıyor. Bu sebeple biz diyoruz ki; "Modern yaşama geçiş ile sağlığımız bozuldu"...  Çünkü yaşam alanlarımız, yaşam koşullarımız ve yaşamdaki iletişim yöntemlerimiz değişti... Modern hayat ile yaşamı ıskalıyoruz... Nasıl mı? Öncelikle şekerkolikler

Sağlığınız için doğru zeytinyağını seçin

17.05.2017 09:00
Bitkisel yağların içinde en sağlıklısı kabul edilen ve zeytin meyvesinden sıkılan zeytinyağının kalitesini sıkım-üretim yöntemlerinin belirlediği biliyoruz. Ülkemizde zeytinyağı kalitesi ile ilgili en önemli ölçüt asitlik oranıdır. Türk Gıda Kodeksi; zeytinyağı üretim yöntemlerine göre 3 sını

Zeytinyağının kalitesini; üretim (sıkılma) şekli belirler...

10.05.2017 10:37
Yaklaşık son 20 yıla kadar zeytin yağ üretimi değişmemiştir, bilinen eski yöntemler ile olmaktadır. Teknolojik gelişim ile ise zeytinyağının sağlığımıza katkısı değişmiştir.  Zeytin ağacının meyvesi olan zeytinden elde edilen zeytinyağı kalitesine etki iki ana unsur vardır...  Birinci u

Zeytinin yağı bir meyve suyudur

03.05.2017 09:04
Zeytin ağacı (Oleaeuropea) narin bir ağaç olup ağır ve zahmetli büyümesine karşın oldukça uzun ömürlüdür.  Mitoloji ve botanikte adı da "ölümsüz ağaçtır." Zeytin ağacı için en verimli ortam yazları sıcak, kışları ise ılıman geçen iklimlerdir. Zeytin ağacı ışığı, güneşi ve 15 derece üstündeki

Doğru beslen, depresyonu yen

26.04.2017 10:29
Eksikliğinde Depresyon oluşturan; Aminoasitlerin;Tirozin,Triptofan,Fenilalanin olduğunu, Vitaminlerin; Vitamin C, Vitamin B1 (Tiamin), Vitamin B6 (Pridoksin), Vitamin B9 (Folik Asit), Vitamin B3 (Niasin),  Vitamin B12 (Siyanokobalamin) ve Vitamin D olduğunu; Yağların;Omega 3 yağ asitle

Depresyonda beslenmenin önemi...

12.04.2017 10:03
Depresyon; dünya ülkelerinde çığ misali büyüyen bir hastalık... Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de, 2015 yılında 43 milyon 563 bin 596 kutu, 2016 yılının ilk 9 ayında ise 33 milyon 638 bin 916 kutu antidepresan tüketildiğini gösteriyor... Kadınlarımız, erkeklere göre 2 katı ilaç kullanma

Sağlığınız için tuzu kurallarına uygun kullanın...

05.04.2017 10:07
Hayatınızın tadını kaybetmemek için tuz kullanımınıza dikkat edin. Tuz; doğru kullanırsak dostumuz, yanlış kullanırsak düşmanımız... Vücudumuzun üçte ikisinde su ve tuz var. Tuz tüketiminde, Japonya'dan sonra ikinci sıradayız ve ortalama günlük tuz tüketimimiz 15-17 gramdan fazladır. GÜNLÜK SAĞLI

Tuz; azı kara çoğu zarar...

29.03.2017 10:05
Tuz; beyaz renkli, kristal yapıda olan, kokusuz, suda eriyen, yiyecekleri korumada ve tatlandırmada kullanılan billursu madde... Sodyum Klorür ismi ile de bilinmekte. Kimyasal olarak asit ile bazın birleşimiyle suyun yanında oluşan bir artık madde... Tarih boyunca tuz; hep değerli bir maddeydi. O

SAĞLIĞINIZ İÇİN GÜNDE 50 GRAM ŞEKER YETER...

22.03.2017 09:39
Her yıl 10 Mart Dünya Böbrek Günü olarak kutlanıyor... Böbrek; fasulye biçiminde,  metabolizmadaki atık ürünleri olan üre, kreatinin, ürik asit, ilaç ve toksinleri vücuttan su ile birlikte idrar olarak atılmasını sağlayan hayati öneme haiz bir organdır. Vücut sıvı elektrolit dengesini dü

Bir yemin ettim ki dönemem!

15.03.2017 09:56
"Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi..." derken Kanuni Sultan Süleyman sağlığın tüm zamanlardaki önemine  ne kadar güzel işaret ediyordu... Gelin 14 MART TIP Bayramı dolayısıyla sağlık mesleğine gönül verenleri, doktorları yakından ta

KADINLARIMIZ; SAĞLIĞIMIZDIR...

08.03.2017 10:10
Sağlığımız ve Kadınlarımız hayatın olmazsa olmaz iki ana unsuru... 8 Mart 1857 yer New York/ABD, 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları oluşturulması adına bir tekstil fabrikasında grev yapıyor. Polis, işçileri fabrikaya kilitliyor ve arkasından çıkan yangında 120 kadın yanarak can veriy

ŞİFAYI İLK ÖNCE "SU"DA ARAYIN....

01.03.2017 10:10
Suyun güzelliği, insanın şifasıdır. Su içeriz ama niye içtiğimizi sorsalar üste 5 sebep sayamayız. Oysa vücut suyu azalınca bilinç değişir, konsantrasyon zorlaşır, konuşma bozukluğu, halsizlik, kas tonusunda azalma, tansiyon düşüklüğü, çarpıntı, fiziksel kapasite de azalma gibi belirtiler hissederiz

Nefesten sonra gelen hayati öğe; Su...

22.02.2017 10:14
Su verenlere; "su gibi mütevazi, haddini bilen hem de su gibi kıymetli ol"  manasını taşıyan "su gibi aziz ol" deriz. Her gün tükettiğimiz suyu ne kadar tanıyoruz diye düşünmeyiz bile. Berrak, kokusuz sıvı... Nefesten sonra gelen hayati öğe... Hayatımız, sağlığımız ve su ilişkine bi

Kaliteli bir hayatı uzun ömürlü yaşamak ister misiniz?

15.02.2017 10:09
Hekimler; uzun ömürlü olmanız ve kaliteli yaşamanız için sizlere günlük olarak her bin kalori için 14 gr lifli gıda tüketilmesini öneriyorlar.  Ortalama günde 2 bin - 2 bin 500 kalori alan bir yetişkin günde 28-35 gram arası lif içeren besin almalıdır. Düşük lifli, yüksek şekerli beslenme

Doğru tercih, diyet değil sağlıklı beslenmedir...

01.02.2017 09:28
"Tercihiniz; Diyet mi, Sağlıklı Beslenme mi?.." sorusuna sizde bu işin profesyonelleri de cevap arıyor. Diyet yapmak, eskilerin deyimiyle perhiz yapmak hastalık durumlarında uyguladığımız katı sınırları olan beslenme şeklidir. Sağlıklı Beslenme ile Diyet arasındaki farkları öğrendiğinizde pazartesi

Anneler dikkat; çocuklarımız yanlış besleniyor...

25.01.2017 09:59
"Çocuklarımızın beslenme alışkanlıkları nasıldır" diye merak edip 2015 yılı Sağlık İstatistiklerine bakınca durumun ne kadar vahim olduğunu görüyoruz. Çocuklarımızın; yanlış besin seçimlerinden dolayı hastalıkların eşiğinde olduğunun farkında bile değiliz. Artan önlenebilir hastalıklar ve Obezite

Sağlığınız için hayat denen oyunda doğru yerde olun...

11.01.2017 10:25
Doğruluğu kanıtlanmış bilimsel araştırmalara göre stresin en çok zarar verdiği organlar kalp, beyin ve midedir. Stres anında insan vücudu, kortizon ve adrenalin gibi hormonlar salgılar. Bu hormonların salgılanması ile damarlar ve kaslar normal işleyişlerinin dışında çalışarak hastalık durumlarını ol

Sağlık için ilk yol; Beden terbiyesidir...

04.01.2017 09:28
Güncel hayatta fit olmak, diyet yapmak, sağlıklı beslenmek "in" oldu. 30 yıllık bir hekim olarak bu süslü, sosyetik sözlere kanmayın derim. Siz, siz olun sağlıklı olmaya "Beden Terbiyesi" ile başlayın... Sağlıklı yaşam alışkanlığı denildiğinde sadece sağlıklı beslenmeden bahsediliyor olması

'An'da kalın', 'şimdi'yi yaşayın' ki sağlıklı kalın...

28.12.2016 09:54
Kilo alıyorsanız, Yemek sonrası gaz ve şişkinlik hissediyorsanız, Hazımsızlık şikâyetiniz varsa, Yatınca ağzınıza acı su geliyorsa, reflünüz oluyorsa, Kabızlık ve ishal dönemleri yaşıyorsanız; sadece ve sadece sağlıklı beslenerek bu şikâyetlerden kurtulamazsınız. Mutlaka "an'

GAPS, bir detoks beslenmesidir...

21.12.2016 10:27
Günümüzde toksik kimyasal maddeler ile iç içe yaşadığımız için yediklerimiz kat be kat önem kazanıyor. Vücudumuzun detoks kapasitesini artıran beslenme tarzı olan GAPS; en sağlıklı beslenmedir... Temizlik ve kişisel bakım yaparken, karnımızı doyurmak için yemekler yerken, su içerken, soluk alırken,

Hayatın tadını kaçıran şekerdir, unutmayın...

14.12.2016 11:58
Tip 3 Diyabet diye nitelenen Alzheimer Hastalığına sebebin de hayatın tadını kaçıran şeker ve şekerli ürünler olduğu tıp çevrelerinde konuşuluyor.  Hayatımızın şeker tadında olmasını isteriz. Sıkıntımız olunca "hayatın tadı, tuzu yok" deriz. Bizleri öldüren şekeri neden yediğimizi ise bilmeyiz.

Çocuklarınıza şeker vererek alkole alıştırmayın...

07.12.2016 08:56
Anneanneler, babaanneler, dedeler, aile içinde dengeyi elinde tutmak adına çocuklarını taraflarına çekmeye çalışan ebeveynler, dayılar, teyzeler sizlere GAPS Beslenme Danışmanı ve bir Hekim olarak sesleniyorum. Çocuklarımıza ödül olarak verdiğimiz şeker ile bilmeden alkol verdiğimizi biliyor muyuz?

Meyve yerken dikkatli olun! Şişmanlayabilirsiniz...

30.11.2016 10:00
Sağlıklı olmak için tükettiğimiz özellikle de diyetisyenler tarafından önerilen diyet listelerinin ara öğünlerinde de bolca gördüğümüz, meyveleri sık ve çok tüketmek ne kadar doğru? Meyveler görüldüğü gibi o kadar da masum değil. Özellikle insülin direnci olanlar bu satırları bir daha dikkatli olmal

Kış döneminde savunma sistemimizi güçlendiren beslenme...

23.11.2016 09:02
Kış gelince sobada kestane kebap yapmayı, karda yürümeyi severiz ama kışın soğuklar gelir, yağmurlar yağar, karlar düşer iklim değişikliklerimiz ile birlikte metabolizma hızımız yavaşlar, bağışıklık sistemimiz düşer... Kış ayları depresyonu da beraberinde getirir. Kış aylarında güneş ışınlarının aza

SAĞLIKLI KALMAK İÇİN KAHVALTIDA LAHANA TURŞUSU TÜKETİN...

16.11.2016 10:33
Tıp otoriteleri sağlıklı kalmak için kahvaltıda lahana turşusu yemelisiniz diyor... Çünkü lahana turşusundaki C vitamini oranının portakaldan daha fazla olduğunu bilmiyoruz bile... Tıp dünyasında bağırsaklarımızın önemi daha net anlaşıldıktan sonra hayatımızda önem kazandı bu fermente besinler

Hastalıklara yakalanmamak için...

09.11.2016 09:05
Gamsız, tasasız birine "ne karnı geniş", bize bir şey söylemek isteyip de söyleyemeyen biri için " bunun bir karın ağrısı var?", düşünmeden, uydurup konuşanlara "karnından konuşuyor" deriz... Yerinde duramayan, yaramaz çocuklar içinse "karnında kurt var bu çocuğun " der, çocuklukta sınava girmede

Annelerimiz, beslenme uzmanımızdır...

02.11.2016 10:15
Günümüzde yanlış beslenmenin ortaya çıkardığı sağlık problemleri tüm ülkelerin en büyük sorunudur. Çözüm olarak; Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere tüm ülkelerin sağlık otoriteleri işin sağlık eğitimleri ile düzeleceğini biliyor, sağlık eğitimlerini önemsiyor... "Obezite hastalıktır, şişman

Dikkat!.. Hilesiz her gıda sağlıklı değildir...

26.10.2016 09:00
Bildiğiniz üzere gıdalar gıda kodeksine göre üretilir.  Kodekse uygun olmayanlara hileli gıda, tağşiş gıda denir ki bunları kullanmanızı hiçbir zaman önermiyoruz. Üretenleri de hukuk yoluyla yargılıyoruz... Fakat bir de gıda kodeksine uygun üretilen ama tüketildiğinde sağlığımız için kesin zara

Hileli gıdalardan sağlığımızı koruyalım...

19.10.2016 10:42
Koruyalım, koruyalım da nasıl koruyalım konusu biraz karışık... Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) kuruluş tarihi olan 16 Ekim, her yıl "Dünya Gıda Günü" olarak kutlanıyor. Bu vesile ile hangi gıda sağlıklıdır diye bir bakalım... Hileli gıdalar kesinlikle sağlıksızdır. Ama her

Kefir; sağlığınıza kefil...

12.10.2016 09:43
Kefiri tanıyor musunuz, tüketiyor musunuz? Orta Asya'da göçebe olarak yaşamlarını sürdüren Türkler; yaklaşık 5000 yıl önce evcilleştirdikleri atların sütünden kımız, keçi veya koyunların sütünden kefir yaparak içmişlerdir. Kefiri gittikleri her yörede de tanıtmışlardır. Kafkasyalıların gençlik iksir

Bağırsaklarımız; ikinci beyin mi?..

05.10.2016 09:18
Tıp dünyasında bizleri hayrete düşüren yeni tıp bilgileri ortaya çıkıyor. Kanser, Kalp Damar Hastalıkları, Diyabet, Metabolik Sendrom, Felçler, Sinir ve Psikiyatrik Hastalıklarda sindirim sisteminin önemi tartışılıyor tıpta son günlerde... İşte en önemlilerinden biri; Beyin Bağırsak İlişkisi.... 2.

Unutmayın...

28.09.2016 10:07
Bel çevrenizin artması kilo artışınızdan çok daha tehlikelidir... Yağlanma sebebi ile kilo artışlarından şikâyetçiyiz. Bel çevremiz her geçen gün artıyor, belimizin etrafını saran kocaman bir yağ halkası oluşuyor... Ama hepimiz kilo artışına takılıp kalıyoruz. Şişman bir görüntüden

Kilo artışına dikkat!

21.09.2016 10:23
Check up sonuçları temiz çıksa da kilo artışınız hastalık belirtisi olabilir... Tıp açısından hastalık; organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumudur.  Önlenebilir hastalıklar olan Kanser, Diyabet, Obezite, Metabolik Sendrom, Kalp Damar Hastalıklarınteşh

Diyetler yaparak günü kurtarmayın, öncelikle vücut dilinizi çözün...

07.09.2016 11:24
Kilo artışlarınız, fazla kilolarınız sadece diyet yaparak kilo verdiğinizde çözebileceğiniz bir durum değildir. Diyetler ile günü kurtarmayın... Öncelikle tıbbi açıdan vücudunuzu tanıyın, akabinde vücut dilinizi çözün... Hekim ve Diyetisyeninizin beraber çalıştığı bir ekip seçerek yola çıkınız...

Sesimize kulak verin, sağlıklı kalın...

31.08.2016 09:40
Eğer; Yaşarken hastanelerden, hekimlerden uzak kalmak istiyorsanız, Sürekli ilaç kullanmak psikolojinize olumsuz etki yapıyorsa, Sağlıklı bedene sahip olmak ve işyerinizde yüksek performans göstermek sizi motive ediyorsa; Yaşarken nelere dikkat ediyorsunuz hiç düşündünüz mü? Yaradan;

Genlerinize Göre Beslenin...

24.08.2016 10:06
Zayıflamadaki Trend Nutrigenetik çözümlerdir... Genetik yapınız doğrultusunda sağlıklı, enerjik, uzun bir ömür sürdürebilmeniz için Nutrigenetik Testlerinizi yaptırarak sağlık yolculuğuna çıkabilirsiniz... Nasıl mı; hep birlikte Nutrigenetik Yaklaşımları inceleyelim... Gen nedir...  Ge

Sağlıklı zayıflamak için Glisemik Yük İn, Glisemik İndeks Out....

17.08.2016 09:38
Hepimiz enerji almak için besleniriz. Çünkü yaşamımızı devam ettirebilmemiz için enerjiye ihtiyacımız vardır. Her bireyin günlük enerji dolayısıyla besin gereksinimleri farklıdır. Günlük besin ögeleri gereksinimini saptamak diyetisyenin işidir ve bu saptama sadece kaloriden ibaret değildir. Diyet

Fazla kilo işarettir her diyet yapan zayıflayamaz

10.08.2016 09:25
Eğer vücudunuza ve metabolizmanıza uygun diyeti yapmadıysanız tam manası ile zayıflayamazsınız.   Etrafınızda zayıflamak ve kilo kontrolü için diyetisyenlere gitmiş birçok arkadaşınız vardır. Onların tecrübelerini sorduğunuzda bir kısmının az kilo verdiğini, bir kısmının kilo verse bil

Şişmanlığın (obezitenin) çözümü kimde...

03.08.2016 09:44
Çağımızın vebası olan şişmanlık; vücudun depo yağlarının yağsız vücut kitlesine oranla artması ve normal değerlerin üzerine çıkmasıdır... Obezite; dünyada hızla ilerleyen ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Teşhisi için Dünya Sağlık Örgütü'nün Obezite sınıflandırması esas alınarak yağın kullanıl

Evliliğin tekerini patlatan sebepler

26.07.2016 12:37
"Sen küsersen ben de küserim... Sen konuşursan ben de konuşurum tabi... Sen bağırırsan ben niye bağırmayayım ki... Senin hakların varsa benim de haklarım var... Sen çok bilirsen ben de çok bilirim elbette..." şeklinde eşlerin birbirlerine karşı kullandıkları ifadelerin her biri, eşleri her gün b

Meyan kökü şerbeti

13.07.2016 10:30
Sıcak yaz günleri daha çok soğuk içeceklere yönlendiriyor bizleri... Sağlık Dünyası Beslenme ve Antiaging Danışmanlık Merkezi ekibini oluşturan diyetisyen arkadaşlarımızla "soğuk içecek seçimlerimizde sağlıklı tercihler yapabiliyor muyuz?" diye ele aldık konuyu... Bugünlerde masalarımızda doğa

Ramazanda sahur olmazsa; olmaz!

22.06.2016 09:01
Ben ve Sağlık Dünyası Beslenme ve Antiaging Danışmanlık Merkezinde görevli Diyetisyen Arkadaşlarımız Elif Nur Köprücü ve Begüm Dağ ile birlikte siz değerli Bursa Hayat Gazetesi okurları için Ramazan da Sahur ve Önemini ele aldık... Günlük hayatta 13-15 saatte tükettiğimiz yiyecekleri; Ramazan ayı

Ramazanda bir kişilik oruç tutup iki kişilik iftar yapmayınız

17.06.2016 10:59
Ramazan'a merhaba dediğimiz bu yaz günlerinde beslenmemize çok özen göstermemiz gerekiyor. 17-18 saat süren açlık ve susuzluğun bedene olan zararını azaltmak ibadetimizin bir gereğidir. Ramazan ayı; ruhsal arınma ile birlikte bedeni terbiye etmek için geçirilen bir aydır. İmsak ile akşam ezanı arası