Sağlıkta yeni düzenlemeler (2)

Dr. Feza Şen 14 Aralık 2018 Cuma, 08:14

Sağlıkla ilgili yürürlükte olan bazı Kanun ve KHK'lerde değişiklik yapan 7151 sayılı torba kanun yasalaşarak Resmi Gazetede yayınlandı. Kanun ile yapılan değişiklikleri hekimler, halk sağlığı ile ilgili olanlar ve usul esaslar ile ilgili olanlar olmak üzere 3 ayrı başlıkta incelemiştik. İlk yazımızda hekimler ve halk sağlığı ile ilgili olanlara bakmıştık. Bugünse usul esaslar ile ilgili olanları inceleyeceğiz.

SAĞLIK HİZMETLERİNİN "İŞLEYİŞİ"AÇISINDAN YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER:

 • UHSAŞ - Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'nin misyonunu gerçekleştirebilmesi için yurt dışında sağlık kuruluşu açmak, işletmek, ortaklık kurmak ve iş birliği yapmak, sağlık ve eğitim amacına yönelik bina inşa etmek, ettirmek, ilaç, cihaz ve tıbbi malzeme tedariki yapmak, sağlık meslek eğitimi turizmine yönelik faaliyetlerde bulunmak, yurt içindeki eğitim kurumlarına yurt dışından öğrenci teminine aracılık etmek, yurt dışında eğitim kurumu açmak ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak da görevlerine dâhil edildi.
 • Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı için tahsis edilen döner sermaye miktarı, 10 milyar TL olacak ama her bütçe yılında Cumhurbaşkanı tarafından ihtiyaca göre artırılabilecek. Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermaye işletmelerinin muhasebe hizmetleri bakanlıkça yürütülecek ancak bakanlık tarafından teklif edilen ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygun görülen döner sermaye işletmelerinin muhasebe hizmetleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilebilecek.
 • Türk Eczacılar Birliği dışında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen kamu kurum/kuruluşlar aracılığıyla şahsi kullanım için yurt dışından ilaç sağlanabilecek, doğrudan hastalar ya da hastanelere verilebilecek, bu ilaçlar 2 yıl içinde ruhsat alabilecek ve ruhsatsız olanların teminine de Cumhurbaşkanlığı karar verebilecek.
 • Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir kimyevi maddelerin satıldığı işyerlerine mülki amirlikler ile birlikte Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna da ceza uygulayabilme yetkisi veriliyor.
 • Eczacı olmayanların, eczacı mesul müdür atayarak eczane açabileceği kuralı şirketler için de uygulanacak, böylece muvazaalı ortaklıklar ortadan kaldırılacak. Diplomalı eczacı olmak şartıyla, ortaklardan birinin ticarethane işlerinden mesul müdür gösterilmesi şartı kaldırılacak.
 • Kanuna aykırı şekilde embriyo ve üreme hücresi bağışlayan, aşılayan, bulunduran, kullanan, saklayan ve nakledenlerle bunların alım ve satımını yapanlar, alım ve satımına aracılık edenler veya komisyonculuğunu yapanlar veya bu fiilleri özendiren, bunlara yönlendiren, bunlara yönelik ilan, reklam veren, yayınlayan kişilere cezai yaptırımlar yapılacak.
 • Üremeye yardımcı olmak amacıyla kadın veya erkeğin üreme hücrelerinin tıbbi yöntemlerle döllenmeye elverişli hale getirilmek ve vücut içinde veya dışında döllenmesini sağlamak suretiyle üreme hücreleri veya embriyo uygulamaları Sağlık Bakanlığınca belirlenen esaslar ile yapılacak, taşıyıcı annelik, donasyon işlemi ile bu amaçla üreme hücresi veya embriyo bağışlanması, satılması, bulundurulması, kullanılması, saklanması, taşınması, ithalatı, ihracatı ve bu işlemlere aracılık edilmesi de yasaklanıyor. Çocuk sahibi olamayan evli çiftlere SGK desteğinin kadındaki yaş sınırı, 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olarak düzenleniyor.
 • Canlıdan organ nakli; alıcının en az 2 yıldan beri evli olduğu eşi ile dördüncü dereceye kadar (dördüncü derece dahil) kan ve kayın hısımlarından yapılabilecek. Organ nakli gereken hastalığın evlilikten sonra teşhis edildiği durumlarda, eşlerin en az 2 yıllık evli olması şartı aranmayacak.
 • Ruhsat almadan faaliyet gösteren kan ve kan ürünleri üretim merkezlerinin faaliyet usul ve esaslarını düzenliyor, ruhsatsız uygulamalara cezai yaptırımlar var.
 • Entegre Şehir hastanelerinde ihtiyari hizmetlerde sözleşmede yer alan miktara bağlı, tıbbi destek hizmetlerinde 5 yıl olan bu süre 10 yılı geçmemek üzere dönemsel piyasa testi ile güncellenecek olarak düzenlendi. İşletme dönemindeki teminat miktarı her yıl, Türkiye İstatistik Kurumunca belirlenen yurt içi üretici fiyat endeksindeki artış oranında artırılacak.
 • Mevcut müfettiş yardımcısı, denetmen yardımcısı, denetçi yardımcısı, aktüer yardımcısı ve stajyer kontrolör olarak çalışanların belirtilen kadrolara atanmalarında da yabancı dil şartı aranmayacak.