Sağlıkta farklı bakış; 'Sağlık ve Gıda Politikaları Üst Kurulu'...

Dr. Feza Şen 24 Ekim 2018 Çarşamba, 08:10

Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi ile birlikte küresel rekabetin getirdiği ani değişimlere karşı strateji ve politika geliştirmek üzere alanlarında doğrudan Cumhurbaşkanı ile çalışacak Politika Üst Kurulları oluşturuldu. Bu kurullardan bir tanesi de Sağlık ve Gıda Politikaları Üst Kurulu. Sağlık sektöründe strateji çalışmaları yapan bir hekim olarak Sağlık ve Gıda Politikaları Üst Kurulunu önemsiyorum ve diyorum ki bizler bu üst kurula projeler, fikirler götürmeliyiz.

Artık "sağlık" denildiğinde sadece "hastalık halinde ulaşacağımız tedaviden" bahsetmiyoruz.

"Sağlık" denilince sağlıklı yaşamdan bahsediyoruz, beslenmenin sağlık açısından önemini çok iyi biliyoruz, teletıp ile anında sağlık bilgilerimize ulaşıyoruz, evde sağlık hizmeti alıyoruz, hastalık halinde de son teknolojik tedaviye ulaşmak istiyoruz, hareket etme bilincimiz artıyor ve dünya yaşlanıyor...

Artık "sağlık" denilince tohum üretiminden gıda üreticilerine, sigara üretiminden alkol satıcılarına, ilaç ve tıbbi cihaz tekellerinden hastane zincirlerine kadar birçok global gücün sunduğu hizmetlerin düzenlenmesi ve kontrol edilmesi ile oluşan fiziki, ruhsal ve sosyal iyilik halinden bahsedebiliyoruz.

Gelinen noktada "sağlık" çok sektörlü bir hale geldi, farklı sektörel hizmetlerin sağlığa olan katkıları sağlığın korunması adına önemli. Ve "sağlık hizmetleri " bütüncül bakış ile entegre bir hizmet olarak koruyucu önleyici faaliyetler ilk sırada olmak üzere sunuluyor.

Artık kaderimiz bile olsa yediklerimiz, yaşadıklarımız bizlerde kanser, ülser yapıyor ve hastalığın maliyetini direk olarak kamu bütçesi indirekt olarak ise vatandaşlar ödüyor ki;

İşte bu bakış açısı ile "daha neler yapılabilir ki" diye baktığınızda Sağlık ve Gıda Politika Üst Kurulunun ne denli önemli olduğunu görüyorsunuz...

Sağlık ve Gıda Üst Kurulunun başaracağını inanıyorum çünkü bu kurulun 1. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesindeki görev tanımına göre;

 • "Cumhurbaşkanlığı'na bağlı kurum ve kuruluş" olarak tanımlı ve alanında talep, ihtiyaç ve etki analizi yapabilecek,
 • Sağlık ve gıda politikalarını belirleyecek ve Sağlık Bakanlığı ve ilgili icracı bakanlık bu kuruldan gelen politikaları yerine getirecek,
 • Özellikle politikalara çözüm oluştururken bürokratik engellere takılmadan ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum ve sektör temsilcileri, alanında uzman kişilerin görüşünü alarak yani daha çok paydaş ile görüşerek sahadaki sıkıntıların çözüme yansımasını kolaylaştıracak,
 • Kurulların direkt Cumhurbaşkanına bağlı olması da bürokrasiden kaynaklanan yavaşlığı da azaltacaktır, kanaatindeyim.

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulunda yer alanlar;

 • Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu; kimyager, akademisyen ve biyoteknoloji ve mikrobiyoloji uzmanıdır.
 • Prof. Dr. Necdet Ünüvar; akademisyen, bürokrat ve siyasetçi.Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü. 2002-2007 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı. Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Üyesidir. 3 dönem Adana milletvekilliği yapmıştır.
 • Dr. Sema Ramazanoğlu; tıp hekimi, radyoloji uzmanı doktorve 64. Türkiye Hükümeti'nde T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev almıştır.
 • Prof. Dr. Serkan Topaloğlu; kardiolog, tıp profesörü olup Cumhurbaşkanlığı Sağlık Müdürlüğü görevini de yürütmüştür.
 • Dr. Ümmü Gülşen Öztürk; daha önce Hasan Kalyoncu Üniversitesi Diyabetik Bölümü öğretim üyeliğini yapıyor ve Kültür, Aile ve Toplum Derneği Başkanıdır.
 • Zülfiye Füsun Kümet; diş hekimi.
 • Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel; gıda mühendisi, akademisyen olup doktorasını Moleküler Biyoloji ve Biyokimya hususunda yapmıştır, birçok bilimsel kurulda hakemlik görevinde bulunmuştur.

Kurul üyelerini tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz.