Sağlıkta değer yaratmak; Sağlık turizmi...

Dr. Feza Şen 18 Nisan 2018 Çarşamba, 07:34

Sağlığını kazanmak için başka şehirlerde, başka ülkelerde şifa aramaktır, Sağlık Turizmi...

Bursalıların yakından ve yıllardır bildiği kavramdır, aslında Sağlık Turizmi...

Üstelik Sağlık Turizmi yüzyılların kavramıdır, kaplıca turizmi aslında bir Sağlık Turizmidir.

Yıllar sonra dünyada sağlık maliyetlerinin artması, bazı tedavilerin kendi ülkelerinde yapılmaması, ülkeler arasında işbirliğinin artması, ulaşımda kolaylıkların olması, sağlık hizmet kalitelerinin dünyanın farklı bölgelerinde gelişmesi ile dünya sağlık turizmi kavramını tekrar gündemine almıştır.

Sağlık turizmi, kişilerin sağlık hizmeti almak amacı ile farklı ülkelere tedavi amaçla yaptığı seyahatlerine denir.Günümüzde Sağlık Turizmi genellikle 4 ana başlık altında toplanmaktadır. Termal Sağlık Turizmi, Medikal Turizm, Yaşlı Turizmi ve Engelli Turizmi.

Başka ülkelerden tedavi olmak için bireylerin ülkemize gelmesi döviz getiren bir faaliyettir. Sektördür, ülkeye para getirir, refah getirir... Sağlık Turizmi denildiğinde turizmin bir kolu gibi görülse de asıl iş aslında sağlık kısmıdır, tedavi kısmıdır. Asıl amaç ülkedeki sağlık hizmetlerini uluslararası platformda doğru ölçütlerde pazarlamaktır.

Sağlık Turizmini geliştiren kavramlar:

Yaşlanma ve bulaşıcı olmayan hastalıklar olan kanserler, damar hastalıkları, metabolik hastalıklar ve daha birçok hastalık nedeniyle ölümlerdeki artışlar sağlık ihtiyaçlarını ve sağlık giderlerini her geçen gün arttırmaktadır. Sosyal güvenlik sistemleri de maliyetlerin artması ile zorlamaktadır. Bu sıkıntıları aşmak için, gelişmiş ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları bile başka ülkelere mensubu olan hastaları göndererek sağlık hizmetlerinin maliyetlerini düşürme çabası içindeler. Bu yaklaşımda dünyada Sağlık Turizmi kavramının gelişmesine destek olmaktadır.

İnsanlar neden başka ülkeye tedavi olmaya giderler?

Kanaatimce kişinin hayata tutunma ve yaşam isteği bu husustaki en baş istektir. Yaşamak ve daha kaliteli yaşamak isterseniz tedaviniz nerede ise gider bulursunuz...

Sağlık ve tedavi ihtiyacı olanlar;

Ülkesinde yüksek teknolojili sağlık hizmetleri ve profesyonel insan kaynaklarının azlığı veya yokluğu sebebiyle tedavi için uzun süreli randevuların verilmesi,

Sağılık hizmetlerinin kendi ülkelerinde daha pahalı olması,

Tedaviyle birlikte tatil yapma arzusu,

Çok daha kaliteli sağlık hizmeti almak istenmesi,

Kendi ülkesinde herhangi bir sebepten dolayı ameliyatının yapılmaması ya da yapılmak istenmemesi örneğin Estetik Cerrahisi, İnfertilite tedavisi vb gibi,

Kronik hastaların, yaşlıların ve engellilerin başka ortamlarda giderek tedavi olma istekleri,

Ülkesinde iklim ve coğrafi olarak tatil imkânının kısıtlı olduğu durumlarda tarihi ve kültürel zenginliği olan termal tesis imkânlarının çok olduğu başka bir ülkede tatil yapmak isteği,

Madde ve uyuşturucu ve farklı bağımlılıkları olan kişilerin farklı veya daha uygun ortamlarda olma tedavi olmak için bir ülkeden başka bir ülkeye giderler...

Medikal turizm pazarında günümüzde birçok Asya ülkesi hâkim durumdadır.  Bölge yılda 1,3 milyon medikal turisti çekmekte ve Tayland, Singapur, Hindistan, G.Kore ve Malezya gibi ülkelerle bu faaliyetin kapsamı şaşırtıcı boyutlara ulaşmıştır.

Sağlık Turizminde Türkiye:

Son yıllarda, Türkiye'nin de gelişmiş ülkelerdeki nitelikli sağlık hizmetleriyle rekabet edebilecek düzeyde sağlık hizmetleri sunulmasından dolayı dünyanın dört bir yanından tedavi amacıyla turistler ülkemize de gelmektedir. Dünya standartlarıyla yarışabilecek düzeyde özel sağlık kuruluşları ülkemizde artmaya başlamış olup sağlık hizmetlerinde hasta güvenliği odaklı sağlık hizmeti verilmektedir.  Ayrıca, coğrafi konumu ve sağlık sektöründeki yetişmiş ve eğitimli insan gücü sağlık turizminde Türkiye'nin önemli avantajları arasındadır. Sağlık turizmi tıbbi amaçlı gelen hastaların yanı sıra ülkemizde ki doğal zenginlikler sayesinde kaplıca ve termal suları ile de şifa sunmaktadır. Ülkemizin hedefi 2023 yılında yıllık 2 milyon hastanın ülkemize gelmesidir.