Sağlıklı yaşamak, hasta olmamak 'ekonomik milli mücadeleye' katkıdır...

Dr. Feza Şen 03 Ekim 2018 Çarşamba, 07:14

Yeni Ekonomik Program, kısa adı YEP ile yapılan düzenlemeler arasında sağlık hizmetleri de yerini aldı.  2019-2021 dönemini kapsayacak olan YEP, yani Yeni Ekonomik Program ile ülkemizde ekonomik büyümenin sağlanması, cari açığın azaltılması ve enflasyonun düşürülmesi sonucu vatandaşların refah seviyesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Ülke ekonomilerinde sağlık harcamaları önemli yer tuttuğundan bir hekim olarak YEP ile sağlık hizmetlerinde yapılması önerilen projeleri önemsiyorum çünkü sağlık hizmetlerinin maliyetlerinde döviz fiyatları önemli unsurdur ve sağlık harcamalarının artışında döviz artışları önemli yer tutar.

Yeni Ekonomik Program; sağlık politikalarına yedi farklı program önermekte. Öncelikle hem sağlığımız hem de ekonomik zenginliğimiz için bu önerileri hekim olarak önemsiyorum.

Bu öneriler;

Öneri 1:"Birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilerek sağlık sistemi içerisindeki etkinliği arttırılacaktır."

Öneri 2: "Kamu hastanelerinde, klinik kalite, vatandaş memnuniyeti, operasyonel etkinlik ve verimlilik alanlarında gösterilen performans sistematik biçimde takip edilecek ve sağlık personeli teşvik mekanizmasının parçası hâline getirilecektir. Vatandaş memnuniyeti sonuçları kurumların ve sağlık çalışanlarının performans değerlendirmelerine dâhil edilecektir..

Öneri 3: "Obezitenin önlenmesi için sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesine yönelik ilgili paydaşlarla koordine bir şekilde mevcut programlar yaygınlaştırılacak ve ilave düzenlemeler yapılacaktır."

Öneri 4: "Maliyet avantajı sağlamak amacıyla Tedarik Paylaşım Platformu (TPP) ve tedarik zinciri iyileştirme çalışmaları yürütülecektir."

Öneri 5: "Farkındalık ve izleme-değerlendirme faaliyetleri yürütülerek ilaç kullanımının optimize edilmesi ve ilaç maliyetlerinin azaltılması konusunda projeler uygulamaya konulacaktır."

Öneri 6: "İlaç sektörüne yönelik AR-GE çalışmaları kapsamında klinik araştırma merkezleri ve birimlerinin sayıları artırılacak, alt yapıları geliştirilecektir."

Öneri 7:"Sağlık harcamalarının azaltılması için koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri geliştirilecektir."

Önerilen programlar; sağlık hizmetlerinde tasarrufu sağlayacak köşe taşlarıdır. Ülkemizde 2003 yılından bu yana uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı, dünya devletlerine örnek olarak gösterilmekte ve bu çerçevede yapılan temel çalışmaların YEP içindeyer almasıise değerlidir. YEP ile sağlık hizmetlerine yapılan önerilerin analizini ise haftaya yayınlanacak makalemizde yapacağız.

Ülkemizin sağlık harcamalarını azaltmak için bireysel katkımız olsun istiyorsak;

  1. Döviz artışlarının sağlık giderlerine olan tartışılmaz negatif etkisi biliyoruz.
  2. Dünyanın yaşlanması, hastalıkların gençleşmesi, kronik hastalık yükündeki artış, hastaların daha kaliteli ve hızlı sağlık hizmetine ulaşma beklentisi, sağlık teknolojilerinin pahalı oluşu sağlık maliyetlerini dünya üzerinde artırmakta ve artan sağlık maliyetleri de ülkeleri fakirleştirmekte...
  3. Sağlık ise sadece fiziki hastalık hali değil, ayrıca sosyal ve ruhsal iyilik halidir.
  4. Ekonomik sebepler ve oluşan stres ise sağlığımızı bozan sebeplerin başında gelmekte...
  5. Sıklıkla hastalanmak, sık sık tedavi görmek ise ekonomiye yük olarak binmekte, bizleri fakir kılmakta... Çözüm ise sağlıklı yaşamayı başarmak...

Unutmayın, "sağlıklı yaşamak, hasta olmamak ekonomik milli mücadeleye katkı koymaktır"...