Sağlık hizmetlerinde bir ülke markası; Bursa...

Dr. Feza Şen 04 Aralık 2019 Çarşamba, 06:50

Bursa; 2018 yılı verilerine göre üç milyonluk nüfusu, 17 ilçesi, 1060 mahallesi olan nüfusunun sadece  % 1,6'sı kırsalda yaşayan 4. büyük şehrimiz...

Büyük yaşam alanlarındaki hayatın doğru planlanması ve ihtiyacı halinde ivedilikle sunulması gereken hizmetlerinden biri ise sağlık hizmetleri...

Geçtiğimiz günlerde Bursa eski İl Sağlık Müdürü Sayın Özcan Akan ve ekibi Bursa Özel Sağlık Yatırımcıları ile inovasyon amaçlı bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Toplantı da eski İl Sağlık Müdürümüz Özcan Akan Bursa sağlığının dünü ve bugünü arasındaki farkları görebileceğimiz bir sunum yaparak Bursa'da sunulan sağlık hizmetlerinin durumunu özetledi... Bursa;

 1. Nüfusu 3 milyona ulaşmış, nüfusun % 50,03'ü erkek ve % 49,97'si ise kadın olan bir şehir,
 2. 2008 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Sağlıkta Planlama uygulaması ile Bursa; 19. sağlık bölgesinin merkez sağlık üssü konumunda olup Yalova, Balıkesir, Çanakkale illerinin de üst seviye sağlık hizmetlerini sunmakta...

Özetle; sadece Bursa'nın değil 19. Sağlık bölgesinin sağlık hizmeti ihtiyaçlarını da karşılıyor, Bursa Sağlık Müdürlüğümüzün planlamaları ve yaptıkları hizmet uygulamaları...

Özel sağlık sektörünün bir dinamiği olarak zevkle dinlediğim dolu ve içeriği bol bu sunum ile gördüm ki; Bursa sağlık hizmetleri 2002'den bu yana geçen 17 yıllık zaman içinde bizim dışarıdan görüp hissedemediğimiz nitelik ve kaliteye ulaşmış durumda...

Yenilenmiş depreme dayanıklı hastaneleri ile Bursa bir Türkiye örneği...

2002 yılında

 1. Sağlık Bakanlığı hastane sayısı ise 17 iken
 2. Günümüze geldiğimizde; ikisi eğitim araştırma, dördü dal hastanesi olmak üzere 21 kamu hastanesi hizmet vermekte ve
 3. Ayrıca bir Tıp Fakülte Hastanesi, 20 Özel Hastane ile 26 Özel Tıp/Dal Merkezi bulunmakta...

Bu noktada en önemli ayrıntıyı ifade etmeliyiz.

 1. Son on yılda ilçe devlet hastaneleri ile birlikte yaklaşık 17 hastane yeniden inşa edilmiş ve üzerine 465 bin metrekarelik Bursa Şehir Hastanesi eklenerek taçlandırılmış... 

Bu demektir ki; Bursa'mızda depreme dayanıklı olmayan hastane yok...

Kamu hastanelerimizin yenilenerek deprem riski yüksek olan ülkemizde önemli bir çalışma ve Bursa bu çalışma ile bir Türkiye örneği...

Belirtmekte fayda var geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşanan deprem sonrası herhangi bir İstanbul depremi olursa oluşturulan çözüm senaryolarında Bursa alternatif sağlık hizmeti bölgesi olarak yer almakta ve hastaların taşınması var senaryolarda....

Bursa Şehir Hastanesi; tek başına ayrı bir sağlık kampüsü.

 1. 1355 yatak kapasiteli bir 1.055 yatak kapasiteli Ana Hastane, 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile 100 yatak kapasiteli Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinden oluşmakta.
 2. Ana Hastane bünyesinde ise ana tıp branşları ile kalp damar hastalıkları, onkoloji, yanık merkezi gibi özellikli hizmet sunumları ile Bursa sağlığına önemli bir değer kazandırıldı.....

Nitelikli yatak sayısındaki artışlar;

 1. 2002 yılında Sağlık Bakanlığına ait yatak sayısı ise 2780 iken
 2. Bugün 5697 adettir. Ve bu yatakların 4126 tanesi nitelikli hasta yatağı...
 3. Bursa ilinde 2002 yılındaki nitelikli yatak sayısı 990 iken bugün % 327 artarak 4126 oldu.
 1. Ve ayrıca daha 1523 yatak Özel Hastaneler de yatak bulunmakta...

Uzman hekim sayılarındaki yetersizliğe rağmen yüksek kapasiteli hizmet sunumu;

Bursa ilimizde uzman hekim sayıları toplamı, yıllar içinde artmasına rağmen tüm iş gücünü Sağlık Bakanlığı yatırımları kullanmıyor. Uzman hekim sayısı açısından özel sağlık sektöründe hatırı sayılır sayıda uzman hekim bulunuyor.

2002 yılı Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre Bursa'da;

 1. 506 tanesi Sağlık Bakanlığı bünyesinde olmak üzere toplam 1369 uzman hekim varken
 2. Bugün Sağlık Bakanlığı uzman hekim sayısı 1473'e ulaştı.
 3. Buna karşılık Bursa'da özel sağlık hizmet sunan toplam uzman hekim sayısı ise 1608 ve bu sayının içindeki Özel Muayenehane sayısı ise 302 ve Özel sağlık Kuruluşlarındaki uzman hekim sayısı ise 1306'dır.

Hizmeti sunan ana komponent olarak baktığımızda Bursa ilinde aktif uzman hekimlerin bir yarısı kamuda ise bir yarısı özel sağlık sektörde çalışmakta...

Buna karşılık; 2019 yılı ilk 9 ayı içinde;

 1. Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda muayene sayısı 10.091.000 iken özel sağlık kuruluşlarındaki muayene sayısı 2.022.776 olmuştur. Ki bu açıdan bakıldığında toplam muayene sayısı içerisinde özel sağlık kuruluşları payı % 15,4 iken Sağlık Bakanlığı payı ise % 77 olarak gerçekleşmiştir. Bu haliyle bu hizmet başarısı gözden kaçmamalıdır.

İl genelinde yapılan sağlık yatırımlarına liderlik açısından bakıldığında ise

Bursa; bölgenin sağlık üssü olması sebebiyle nitelikli sağlık yatırımlarının planlanması ve yönetilmesinde liderlik bakışı gerektiren ve doğru yönlendirilmesi gereken bir şehirdir.

Son 10 yılda Bursa sağlığına yapılan yatırımlar özel sağlık sektöründe yapılan yatırımlar ile birlikte değerlendirilmelidir.

Nitelikli sağlık hizmetleri yatırımları açısından günümüze bakıldığında ise;

 1. 2002 yılına toplam 145 yoğun bakım yatağı olan Bursa'da bugün; Sağlık Bakanlığına ait yoğun bakım yatak sayısı 593 ve özel sağlık kuruluşlarında 471 yatak hizmet sunmaktadır.
 2. Onkoloji hizmetleri açısından bakıldığında ise Bursa'da toplam 8 onkoloji merkezi var ve 4 tanesi özel yatırım...

Bu açıdan bakıldığında kamu sağlık hizmetlerini planlayan otoritenin gösterdiği liderlik ile özel sağlık yatırımlarını da halkamıza kazandırılmıştır.

Sağlık hizmetlerine kazandırılan "ilk" ve yeni hizmetler;

Ayrıca Bursa'da yaşayan bizler;  son on yılda, yeni ve ilk defa gördüğümüz, her biri kendi başlığında ayrı ayrı incelenmesi gereken, kamu sağlığı ve biz vatandaşlar için ihtiyacı halinde önem arz eden sağlık hizmetlerine ulaşır olduk. Bu hizmetler ise

 1. Yanık tedavisi, ROP tedavisi, El cerrahisi hizmetleri, Genetik tanı tedavi hizmetleri, Evde sağlık hizmetleri, hiperbarik oksijen tedavisi, kemik iliği, organ nakli, palyatif bakım hizmetleri, AMATEM, ÇEMATEM, ÇİM, GETAT, İnme merkezi, KBRN, Obezite tanı tedavi ünitesi, Terapötikaferez ve üremeye yardımcı tedavi merkezleridir.

Ve tabi ki yaşama dair hepimizin bir sosyal sorumluluk projesi üstleneceksek bu proje hepimiz için ilk sırada organ bağışı olmalıdır. Bursa Sağlık Müdürlüğü; organ bağışlarında son 7 yılda 6 defa "kadavradan donör tespiti" dediğimiz canlı organın tespiti ve ilgili noktaya ulaştırılmasında birincilik almış bir ekibe sahiptir...

Konu sağlıktır, ihtiyaç hepimizindir...

Sağlığa yatırım yapanlara, sağlığı geliştirmeye emek harcayanlara ayrı ayrı teşekkür borcumuz olmakla birlikte Bursa'mızda sağlık gibi riskli ve talep yoğunluğu belirli olmayan stresi yüksek bir hizmet alanında son on yılda gösterdiği liderlikten dolayı eski İl Sağlık Müdürü Sayın Özcan Akan'a ayrı bir teşekkür borcumuz olduğu gerçeği de unutulmamalıdır. Bu vesileyle de göreve yeni atanan yeni İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Sayın Halim Ömer Kaşıkcı'ya da başarılar dilerim. 

Bursa sağlığına yapılan değerli projeleri anlatmaya bugünkü satırlarımız yetemeyeceği için Bursa Sağlık Müdürlüğümüz tarafından ülke genelinde örnek sayılabilecek diğer uygulamaları da ayrı ayrı ifade edeceğiz. Merak edenler için birkaç başlık vereyim;

 1. Obezite, Diyabet, Kanserden korunmada önemli bir ihtiyacı karşılayan Sağlıklı Hayat Merkezleri projesi,
 2. Kaplıcaları ile ünlü şehrimizde sunulan geliştirilmiş fizik tedavi rehabilitasyon hizmetleri ve diğerleri...