Pandemi sonrası 'güvenli' dönüş (3)

Dr. Feza Şen 09 Mayıs 2020 Cumartesi, 06:30

4.D.TEMİZLİK/ DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİ

Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri aşağıdaki tabloya göre yapılabilir.

* Sağlık Bakanlığı'ndan biyosidal ruhsatı bulunan ürünler kullanılmalıdır. Bu ürünlerin farklı konsantrasyonlarda olabileceği ve bazı durumlarda da kombine ürünler içerebileceğinden uygulama amacına yönelik olarak mutlaka etiket önerilerine göre kullanılmalıdır.

** Cas No: Kimyasal kayıt numarası.

*** Sağlık Bakanlığı'ndan biyosidal ruhsatı bulunan ürünler farklı konsantrasyonlarda olabileceğinden direkt etiketine göre kullanılır.

Temizlik amaçlı kullanılan çamaşır sularının farklı konsantrasyonları mevcut olup reaksiyona giren serbest klor oranı %4-8 olanlar kullanılabilir.

4.D.1.SIK DOKUNULAN ALANLAR

    Kapı kolları, masa tablaları, sandalyeler ve korkuluklar, Yemek arabası, Işık anahtarları ve telefon ve anahtar panoları, asansör düğmeleri gibi sık dokunulan günde en az bir kez ve vardiya bitiminde, yukarıdaki tabloda yer alan ürünlere uygun olarak dezenfekte edin

4.D.2. MİNİMUM DOKUNMA YÜZEYLERİ:

  1. Kapı kolları, masa tablaları, sandalyeler ve korkuluklar, yemek arabası,
  2. Işık anahtarları ve telefon ve anahtar panoları, asansör düğmeleri gibi sık dokunulan günde en az bir kez ve vardiya bitiminde, yukarıdaki tabloda yer alan ürünlere uygun olarak dezenfekte edin.
  3. Zemin, tavan, duvar, perde ve panjur gibi minimum dokunma yüzeylerini, yukarıda belirtilen ürünlere uygun olarak, aşağıda belirtilen periyotlarda dezenfekte edin.
  4. Zemin temizliği günde iki kez.
  5. Duvarlar, perdeler ve panjurlar ayda bir kez,
  6. Gözle görülür şekilde kirlenme olduğunda temizlik/ dezenfeksiyon işlemi yapılır.
  7. Temizlik/ dezenfeksiyon işlemi sırasında kuru paspas yerine nemli paspas tercih edilir.

4.D.3. ASANSÖRLERİN TEMİZLENMESİ

       Asansör rutin temizliği işyerinde yapılan işin niteliğine göre belirlenen aralıklarla, günde en az 3 kez, yukarıdaki tabloda yer alan ürünlere uygun olarak dezenfekte edin.

REFERANSLAR

1. CDC Interim Guidance

2. OSHA Guidance on Preparing Workplaces for Covid-19

3. Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Rehberi

4. Yeni Korona virüs Salgını Kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerinin İşyerlerinde Aldıracağı Tedbirler

Teşekkürler Güven Sağlık Grubu, teşekkürler Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı...

İyi ki varsınız...