Pandemi sonrası 'güvenli' dönüş (2)

Dr. Feza Şen 08 Mayıs 2020 Cuma, 06:30

2.C. TOPLANTI/ EĞİTİM FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ

 1. Toplantı ve eğitimlerin uzaktan eğitim, telekonferans gibi yöntemlerle icra edilmesini sağlayın.
 2. Uzaktan eğitim gibi yöntemlerin uygulanamayacağı eğitimlerin ise sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önünde bulundurularak en az kişi ile icra edin.
 3. Çalışanlara korona virüsün yayılımının engellenmesine yönelik bilgilendirme faaliyetlerini organize edin.
 4. Uzaktan eğitim araçları ile eğitimlerin yürütülmesini sağlayın.

               2.D.        ÇALIŞMA ORTAMININ DÜZENLENMESİ

               2.D.1. İŞE GİRİŞ/ ÇIKIŞ UYGULAMALARI

 1. İşyeri girişine el dezenfektanı/ kolonya yerleştirin.
 2. Temas yolu ile geçiş kontrol sistemi bulunan işyerlerinde bulaş riskine karşı temassız sistemlerin kullanılmasını sağlayın.
 1. Sosyal mesafe kuralına uygun geçiş işaretlemeleri yapılarak mesafenin korunmasını, yığılma ve kalabalıklaşmanın önlenmesini sağlayın.
 2. Tüm çalışanlara işe girişlerde basit bir sağlık sorgulaması yapın.(Ateş, öksürük, nefes darlığı vb.)
 3. Ateş, öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikâyeti olan çalışanların işyeri sağlık personeline, bulunmaması durumunda doğrudan sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesini sağlayın.

2.D.2. ÇALIŞMA ORTAMINDA ALINACAK TEDBİRLER

 1. Çalışma ortamının uygun ve yeterli düzeyde havalandırılmasını sağlayın.
 2. Ekranlı araçlar ve ilgili parçaları (klavye, mouse, ortak telefon, diyafon, mikrofon vb) dahil olmak üzere kullanılan tüm ekipmanın ve çalışma ortamı hijyeninin sağlanması amacıyla her vardiyada iki kez ve gün sonunda dezenfekte edin.
 3. İşin yürütümüne engel olmayacak ve bulaşma riskini azaltacak şekilde uygun kişisel koruyucu donanımları seçerek doğru kullanımını sağlayın.
 4. Asansörleri sosyal mesafe kuralına uygun kişi sayısı ile sınırlandırın ve temas edilen yüzeylerin sıklıkla dezenfekte edin.
 5. Sosyal mesafe kuralı çerçevesinde tokalaşma, sarılma gibi davranışlarda bulunulmaması ve ellerle yüz bölgesine temas edilmemesine dair çalışanları bilgilendirin.
 6. Çalışma ortamında elle temas edilmesine gerek duyulmayan yeterli sayıda çöp kutuları yerleştirin.
 7. Tuvalet, banyo ve lavabolarda yeterli miktarda kağıt havlu, sabun vb. bulundurun, bu alanların kullanılmasından önce ve sonra kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına dikkat edilmesi ve buraların sıklıkla dezenfekte edilmesini sağlayın.
 8. Ateş, öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikayeti olan çalışanların işyeri sağlık personelinin işyerinde bulunması halinde yapılacak kontrolden sonra işe yönlendirilmesini, bulunmaması halinde doğrudan sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesini sağlayın.
 9. İş elbiseleri ile harici elbiselerin temasını önleyin ve ayrı yerlerde saklanabilmesine yönelik gerekli düzenlemeleri yapın.
 10. Temizlik ve atıkların boşaltılmasından sorumlu personelin kişisel hijyenlerine ve uygun kişisel koruyucu malzemelerin (KKM) kullanımına özen göstermesini sağlayın.
 11. Ortak kullanım alanındaki su sebilleri ve çay makinalarını mümkün olduğunca kullanmayın.
 12. Covid 19 şüphesi var ise bu kişi ile temas eden işyeri çalışanlarını belirleyin, çalışan ile temas etmiş kişilerin iletişim bilgileri kayıt altına alın, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün yönlendirmesine göre hareket edin.

                   2.D.3. SERVİS KULLANIMI

 1. Servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizlik ve hijyeninin günde en az iki kez yapılmasını sağlayın.
 2. Servis kullanan çalışanların, araç içerisindeki yüzeylere temasını mümkün olduğunca azaltın.
 3. Servis araçlarının taşıma kapasitesinin sosyal mesafe göz önüne alınarak planlayın.
 4. Araç girişlerine el dezenfektanları yerleştirin.
 5. Seyahat süresince araç içerisinde şoför ve tüm yolcuların maske takmalarını sağlayın.

                   2.E.     YEMEKHANE/ KAFETERYA KULLANIMI

 1. Yemekhane ve dinlenme alanlarında sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önünde bulundurarak sıra ve masa düzeni uygun şekilde ayarlayın.
 2. Yemekhane ve dinlenme alanlarında hijyen sağlamak amacıyla sık aralıklarla dezenfekte edin.
 3. Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin bol su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanmasını sağlayın ve tek kullanımlık havlu ile ellerin kurulanması gibi kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına imkan veren düzenlemeleri yapın.
 4. Baharat, kürdan, tuz, kaşık, çatal, bıçak, bardak vb. malzemelerin tek kullanımlık olacak şekilde sunulmasının sağlayın.
 5. Yemekhane görevlilerinin kişisel hijyen kurallarına uygun davranmasını ve uygun kişisel koruyucu donanımlarının kullanılmasını sağlayın.

3. KURUMUN FAALİYETE BAŞLADIĞI GÜN YAPILMASI GEREKENLER:

 1. Bölüm sorumlularının zamanında iş yerinde olmalarını ve gözlem yapmalarını sağlayın.
 2. Tüm alanlarda kurallara uyulduğundan emin olun.
 3. Bölüm sorumlularının sosyal mesafe kuralına uygun toplantı yaparak süreç değişiklikleri hakkında bilgi vermelerini sağlayın.
 4. Çalışanların sorunlarını/ endişelerini belirleyin ve değişiklikleri / iyileştirmeleri planlayın.
 5. Bir komite oluşturarak günlük durumu, gözlemleri, personel geri bildirimlerini, süreç ve değişiklikleri değerlendirin.

4.  İŞLEYİŞ SIRASINDA UYGULANACAK FAALİYETLER

       4.A.PERSONEL EĞİTİMİ

Tüm çalışanların kurumun belirleyeceği içerik ve periyodlarda eğitim almalarını sağlayın.

Eğitim içeriği aşağıdaki başlıkları içerebilir.

 1. Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği
 2. Yoga ve Fiziksel Sağlık
 3. Bulaşıcı Hastalıkların
 4. Önlenmesi
 5. Stres ve Stresle Başa Çıkma /
 6. Ruh Sağlığı

Farkındalığı artırmanın diğer yolları şunlar olabilir:

 1. Personelin kullandığı alanlara bilgilendirme broşürleri asın.(personel girişleri,

yemekhaneler,dinlenme alanları vb.)

 1. Farkındalık yaratma ve personel katılımını sağlayacak etkinlikler düzenleyin.
 2. Düzenli aralıklarla sağlıkla uzman kişilerin eğitim/konferans vermesini planlayın.

           4.B. DESTEK PROGRAMLARI

 1. Mindfulness, yoga,nefes terapi gibi hizmetler sunun.
 2. Psikolojik travma ile ilgili eğitim verin.
 3. Personelin psikolojik danışmanlık hizmeti alabileceği mekanizmaları belirleyin
 4. Travmaya maruz kalan çalışanları stresin etkileri konusunda eğitim verin.
 5. Personel önerilerine açık olun.
 1. Risk altındaki malzemeler için tedarik zincirindeki adımlar tanımlanmalıdır.
 2. Tedarik zincirindeki risk noktaları belirlenmeli ve satın alma kararlarıyla ilgili

öncelikler belirlenmelidir.

 1. Firma seçimlerinde; tedarik zincirindeki her bir tedarikçinin bütünlüğü/sağlamlığı hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.
 2. İşyerine ulaşan malzemeler gerektiğinde retrospektif olarak izlenmelidir.(devamı yarın)