Özel sağlık kuruluşlarını zor günler bekliyor...

Dr. Feza Şen 30 Ocak 2019 Çarşamba, 08:27

İhtiyacımız halinde bizi sağlığımıza kavuşturan Özel Sağlık Kuruluşlarının hizmet fiyatlarını, Sosyal Güvenlik Kurumu belirliyor.  Özel Sağlık Kuruluşları ayrıca işlem fiyatının 2 katına kadar hastalardan fark alma hakları da var.

Son 10 yılda SGK tarafından belirlenen sağlık hizmet fiyatları arttırılmadı, hatta düştü. Bir de üzerine artan maliyetler de eklenince Özel Sağlık Kuruluşları % 200 fark tavan ücret farklarını hastalarına uygulamak zorunda kaldı ama yine de bıçak geldi boğaza dayandı, sonrasında ise işleri daha da zor görünüyor...

SON 10 YILDA ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARININ MALİYETLERİ YAKLAŞIK % 400 ARTTI...

Özel Sağlık Kuruluşlarının en büyük gider kalemini personel giderleri ile ilaç ve tıbbi sarf maliyetleri oluşturmakta... İlaç ve tıbbi sarf malzemelerinin büyük çoğunluğu ithal ve dövize bağlı fiyatlarla satılıyor. Durum böyle olunca asgari ücrete gelen artışlar ile döviz cephesindeki yükselişler neticesi Özel Sağlık Kuruluşları nefes almakta güçlük çekiyor...

On yıllık maliyeti etkileyen fiyat değişimleri ise şöyle:

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇOKÇA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİNE SGK TARAFINDAN ÖDENEN ÜCRETLER ON YILI AŞKIN DEĞİŞMEDİ...

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDAN HİZMET ALMAK SGK AÇISINDAN DAHA EKONOMİK...

Personel çalıştırmaktan dolayı birde kamuya ödenen payları var Özel Sağlık Kuruluşlarının...

Her çalıştırdıkları işçi başına Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen               bedel 2008 yılında 222,07 TL iken bu bedel 2019 yılında 831,48 TL'ye yükselerek % 374 arttı.Bu bedel işveren olmaktan, bir kişiyi istihdam etmek, çalıştırmak, ekmek sahibi yapmaktan dolayı SGK'naödenen SGK prim tutarı...

Aslında bizlerin hasta olarak fark etmediğimiz bu husus bir tezat aslında... Bu tezat aynı zamanda SGK açısından avantaj...

Mensuplarına sağlık hizmeti verdiğiniz kurum olan SGK; sizden hizmet alırken size 10 yıldır zam yapmıyor ama

Özel Sağlık Kuruluşlarının SGK şemsiyesindeki hastalara hizmet verirken çalıştırdığı vasıfsız bir personeli  için ise SGK'na yaptığı prim ödemesi son on yılda % 374 arttı..

Dolayısıyla SGK mensupları için sağlık hizmeti aldığı kuruluşlardan prim geliri elde ediyor.

Özel Sağlık Kuruluşları Sağlık Bakanlığında çalışanların üçte biri kadar personel istihdam ediyor...

Kasım 2018 itibarı ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde 645.392 kişi çalışırken Özel Sağlık Kuruluşlarında ise 264.727 kişi çalışıyor.

Özel Sağlık Kuruluşlarının ödediği SGK primi ile ödedikleri maaş stopajlarının toplamı üzerinden kümülatif bir hesap yapıldığında görülen o ki; SGK tarafından Özel Sağlık Kuruluşlardan sağlık hizmeti almak en ekonomik yol aslında...

FİNANSAL RAPORLARA GÖRE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HER GEÇEN GÜN BORÇLANIYOR...

Özel sağlık kuruluşlarının finansal verilerine baktığımızda

Likidite oranlarının genel kabul görmüş değerlerden düşük olduğu; 

Yabancı kaynaklara dayalı finansmanın fazla olduğu; 

Öz kaynak kullanımın azaldığı ve

Kârlılık oranlarının ise yüzleşmeye cesareti olan bir yaklaşımla bakıldığında kalmadığını görüyoruz...

Ki işte tam bu noktada Özel Sağlık Yatırımcıları ise gözlerini karartıp "bir yemin ettim ki dönemem" diyen, gerektiğinde uçurumdan atlama cesaretini göze alan bir âşık edası ile yola devam ediyor...

Yapılan bu iş sizce sürdürülebilir mi?.. Siz olsaydınız bu işi yapar mıydınız?..