Özel hastaneler 3. basamak sağlık kuruluşu olabilecek...

Dr. Feza Şen 03 Temmuz 2019 Çarşamba, 07:30

Bilindiği üzere Ülkemizde; dünya ülkelerine örnek gösterilen düzeyde sağlık hizmeti sunumu var...

Ve sağlık turizmi kapsamında da ülkemize; çeşitli ülkelerden hasta gelmekte...

Yine geleceğe projeksiyonlarda sağlık turizmi kapsamında başvurulacak ülkeler arasında Ülkemiz; ilk 5 sırada yer almakta...

Sağlık bir ülke için vazgeçilmez unsurdur. Ülkelerin gelişiminde ekonominin sanayileşmesi ve sağlık alanında eksiklikleri fark etmek ve ardından bu eksiklikleri gidermek uygulanan politikaların başında gelmektedir. Sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli sunumunda dünyada genel kabul gören yöntem, hizmetin uygun basamakta verilmesidir.  Dünya üzerinde sağlık hizmetleri ise koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler olmak üzere üç ana başlıkta sınıflandırılmaktadır.

Birinci basamak tedavi hizmeti; evde ve ayakta tedavi şeklidir. Ülkemizde bu husustaki örnek uygulama Aile Hekimliği ile Evde Hasta Bakım hizmetleridir.

İkinci basamak tedavi hizmeti, hastanede doktor kontrolünde yapılan teşhis ve tedavi hizmetidir. Üçüncü basamak tedavi hizmeti de üst düzey bir hizmet olarak hastaneye yatışı yapılan hastalarda gerçekleştirilen bir tedavi hizmetidir.

Bu kapsamda yeni bir uygulama daha Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçiriliyor...

İşbu çerçeve de yapılan düzenleme ile: Özel Hastanelerden eğitim ve araştırma faaliyetleri olmayanlar yani bünyesinde Tıp Fakültesi bulunmayanlar; ileri tetkik ve özel tedavi gerektiren hastalıklar için yüksek teknoloji içeren ve/veya eğitim ve araştırma hizmetlerinin verilebileceği altyapıya sahip olan Özel Hastaneler 3. Basamak sağlık kurumu olabilecek...

Yapılan düzenlemeye göre bir Özel Hastanenin bünyesinde Tıp Fakültesi olmasa da 3. Basamak sağlık kuruluşu olarak sayılabilmesi için ise en az;

  • 120 uzman hekimi olması,
  • Fiili yatak sayısının 300 ve üzerinde olması,
  • Toplam kapalı alanının 30.000 m2 ve üzeri olması,
  • Uzman hekim sayısının 2 katı kadar hemşire ve kadın hastalıkları uzman hekimi sayısının 3 katı kadar ebe istihdam etmesi,
  • İç hastalıkları, genel cerrahi, kadın-doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, beyin cerrahi, ortopedi ve travmatoloji, kardiyoloji, anesteziyoloji ve reanimasyon, göğüs hastalıkları, nöroloji, enfeksiyon hastalıkları, göz hastalıkları, kulak burun boğaz hastalıkları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, kalp ve damar cerrahisi, göğüs cerrahisi, ruh sağlığı ve hastalıkları, üroloji, deri ve zührevi hastalıkları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, çocuk cerrahisi, acil tıp, tüm laboratuar branşlarında hizmet vermesi,
  • Bünyesinde, erişkin, çocuk, yeni doğan yoğun bakım hizmetlerinin sunulduğu, üçüncü basamak yoğun bakım ünitesi asgari şartlarını taşıyan bir yoğun bakım servisleri bulunması,
  • İç hastalıkları, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları ortopedi ve travmatoloji, kardiyoloji, anesteziyoloji ve reanimasyon, nöroloji ile radyoloji uzmanlık dallarında her an hizmete hazır müstakil acil branş nöbet hizmeti verebilmesi,
  • Replantasyon hizmeti sunulması ile kalp merkezi, yanık tedavi ünitesi, inme merkezi bulunması ile birlikte
  • Organ nakillerinden en az birini gerçekleştirmesi veya onkolojik tanı tedavi merkezi bulunması şartlarını taşıması gerekiyor...

Ayrıca bu düzenleme ile Sağlık Bakanlığı; hak kazanan özel hastanelere mevcut yatak sayısının %20'si kadar ek yatak, yatak sayısının %15'i kadar uzman hekim kadro ilavesi ile bu kapsamda verilecek ek kadroların en fazla %25'i kadar da yandal uzman hekim kadrosu vereceğini ilan ederek uygulamayı teşvik edeceğini de ilan ediyor.

Yapılan tüm güzel uygulamalar biz vatandaşların sağlığına daha çabuk kavuşması için...

Hastanın zaman kaybetmeden ihtiyacı olduğu anda, ihtiyacı olduğu yerde tedavi edilmesi ve üretime tekrar kazandırılması önem arz etmektedir.