Özel hastane yatırımları azalabilir...

Dr. Feza Şen 19 Haziran 2019 Çarşamba, 07:30

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde 31.05.2019 tarihinde yapılan değişiklik; Özel Hastane ve yatırımcılarına farklı bir boyut kazandıracak... Yapılan değişiklik ile mevcut yönetmeliğin 11 maddesinde 22 farklı noktada değişiklik oldu. Hastanelerini büyütmek isteyen yatırımcılarının sıkıntı yaşamaması adına yönetmeliğin satır aralarını okuması önemli... 

 1. Özel Sağlık Yatırımlarına olumlu etki edecekdeğişiklikler;
  1. Mevcut özel hastanelerin kendi aralarında " 75 yatak ve altı hastaneler ile birleşmesi durumunda, birleştiği hastanenin yatak sayısının % 15'i kadar yatak sayısı ve % 5'i kadar da uzman kadrosu artacak.
  2. Hastane birleşmelerinde "aktif" olmayan yani ruhsatı askıda olan özel hastaneler birleşebilecek ve ayrıca ruhsatı askıda olan özel hastaneler devir edilebilecek.
  3. Planlama kapsamındaki kalp merkezi, onkoloji merkezi gibi özellikli birimleri olan hastaneler sadece bu özellikli merkezlerini de devir edebilecek.
  4. Vakıf Üniversite Hastanelerinin farklı mevzuatlardan kaynaklanan hakları ile büyümesine olanak sağlanarak Vakıf Üniversite Hastaneleri de afiliye hastanelerden çok daha avantajlı hale geldi.
  5. 31.05.2019 tarihinden önce hastane yapabilmek için ön izin almış ve hastanesini tamamlayamayarak ruhsatını alamayan yatırımcılara bir defaya mahsus 2024'e kadar ek süre verildi.
 2. Özel Sağlık Yatırımlarına olumsuz etki ve kısıtlama yaratabilecek değişimler:
  1. Tıp Merkezlerinin hastaneye dönüşümü kaldırıldı.
  2. 75 yatak altı özel hastanelerin talebi halinde 75 yatağa kadar olan yatak artırım hakkı iptal edildi.
  3. Özel hastanelerin herhangi bir özel sağlık kuruluşu ile birleşerek ilave her 16 uzman hekim için 50 yatak ilave hakkı ve 100 yatak altında iseler 33 uzman hekime ulaştıklarında 100 yatak olabilmesihakları kaldırıldı.
  4. Yoğun bakım yatak sayısı; toplam yatak sayısının % 30'unu aşan özel hastanelerin 2 yıl içinde bu kurala uyumu istendi.
  5. Vakıf Üniversiteleri ile afiliye olan özel hastanelerin planlama istisnaları kaldırılarak ek kadro ve ünite istemlerine izin verilmeyecek... Bu husus en çok tıp eğitimi veren ve hastanesi olmayan Vakıf Üniversitelerine sıkıntı doğuracak.
  6. Ve en önemlisi özel hastaneler yatak artırmak istediğinde il genelindeki yatak doluluklarına bakılarak Bakanlıkça izin verilecek.

Öncesinde Özel Hastanelerin; Tıp Merkezleri ile birleşerek toplam uzman hekim sayısının 3 katı kadar yatak sayısına ulaşma hakları vardı. Mevzuatta yapılan son değişiklikler ile 75 yatak altındaki hastanelerin başka hastaneler ile birleşerek büyümesinden başka yolu yok gibi duruyor.

Yeni yönetmelik değişikliğinin bu haliyleözel sağlık sektöründe hizmet sunanen büyük hastanelerinde en küçük hastanelerinde işine yaraması mümkün gibi durmuyor...

Yapılan düzenlemeler;

 1. Özel Hastanelerde "konsolidasyona" yol açarak sayılarını azaltacak ama büyüklüklerini artıracak. 
 2. Yönetmelik değişikliği sonrası "Sağlıkta Planlama" uygulamalarının ikinci dönemi diyeceğimiz bu dönem kısıtlayıcı uygulamalar ile devam edecek gibi gözüküyor....

Yaklaşık iki yüz altmış beş bin çalışanı istihdam eden,son tıbbi teknolojileri bünyesinde barındıran, akreditasyon belgelerine sahip olan Özel Sağlık Sektörünün yeni değişimlere ayak uydururken sağduyulu yaklaşımlara ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır...

Unutmayın; en ekonomik hizmet; yatırım yapmadan sadece kullanırken parasını ödediğiniz hizmettir.