Kararlıyım, yapacağım, kanseri yeneceğim...

Dr. Feza Şen 12 Şubat 2020 Çarşamba, 06:10

Asrın hastalığı olarak bilinen Kanser: bir hücre hastalığı...

Her yıl dünya da milyonlarca ölüme sebep oluyor.

Kanser Kontrol Örgütü (UICC), kansere dikkat çekmek için kampanyalar düzenleyen kuruluşlardan biri.

Ve 2019-2021 yılları arasında sloganını "Kararlıyım, Yapacağım" olarak belirledi.

Bu slogan, bu tema kişisel sorumluluklar için güçlü bir çağrı..

Özünde dediği şu; tedbirsiz, tevekkül olmaz....

9,6 milyon gerekçemiz var;

Her yıl 9,6 milyon insan kanserden ölüyor. Nerdeyse bir İstanbul nüfusu.

 1. Birey olarak etrafınıza ses verelim, bu vahim olaya dikkat çekelim...

Önemsiyoruz;

Her yıl, kanserde erken tanı ve tedavi stratejilerinin uygulanmasıyla 3,7 milyon hayat kurtarılabilir.

 1. Sorumluluğumuz: Kanserle mücadeleyi önceliğimiz haline getirmek olmalı...

Yaşadığınız yer, sosyoekonomik durumunuz hayatta kalmanıza karar vermemeli;

Kanser ölümlerinin % 70'i düşük ve orta gelirli ülkelerde olmaktadır.

Düşük ve orta gelirli ülkelerdeki kanser hastalarının % 90'ı kanserin temel tedavi yöntemi olan radyoterapiye erişememektedir.

Düşük ve orta gelirli ülkelerde kanserin önlenmesine yapılacak 11 milyar dolarlık yatırım, kanser tedavisi maliyetinden 100 milyar dolara kadar tasarruf sağlayabilir.

 1. Hepimiz; kanserde teşhis vetedavi hizmetlerine eşit erişimin sağlanmasını savunalım...

Koruyucu sağlık çalışmaları kanseri önlemede önemli;

Gelişmiş dünyada, son on yılda kızların Human Papilloma Virüsüne (HPV) karşı aşılanması 300.000'den fazla kanser vakasının önlenmesini sağlayabilir.

 1. Erken tanı, aşılama ve birçok çözüm için sağlık kontrollerimizi yaptırmaya özen gösterelim...

Kanser teşhisi konduktan sonraki 5 yıl içinde yaşayan 48,3 milyon insan var.

 1. Destek olalım, yanlarında olalım...

Kanser ile ülkelerin fakirleştiğini bilelim.

Kanserin yıllık toplam ekonomik maliyetinin 1,16 trilyon ABD doları olduğu tahmin edilmektedir.

Bu, İrlanda, Norveç ve Singapur'un toplam Gayri Safi Milli Hasılasına eşittir.

 1. Sağlıklı yaşamayı öğrenerek ve uygulayarak önce sağlığımıza sonra ülke ekonomimize katkıda bulunalım...

Genetik mi, tercihler mi?

Kanserlerin sadece % 10 kadarı genetik mutasyonlarla ilişkilidir.

Oysa tütün ve alkol kullanımı tüm kanser ölümlerinin % 27'sinden sorumludur.

Dumansız işyerleri pasif içiciliği % 80-90 azaltır.

Risklerinizi azaltmak için kişisel bir taahhütte bulunalım ve küçük değişiklikler ile büyük sağlık sonuçlarına ulaşalım..

Kanser 2020 araştırmasına göre bilinen kanser faktörleri;

 1. Tütün kullanımı % 63,
 2. Zararlı UV ışınlara maruz kalma % 54,
 3. Pasif içicilik % 50,
 4. Aşırı kilo % 29,
 5. Hareketsiz yaşam % 28
 6. Bazı viral enfeksiyonlar (HPV,vb) % 28 oranlarında gerçekleşmekte...

Bu gerçekleşme oranlarını okuyabilen sizlere nelerden korunmanız hakkında öneriler vermeye gerek yok sanırım... Neleri yapmayacağımız çok açık ve net....

Tedbirsiz, tevekkül olmaz, unutmayın...