Kara gün dostu Kızılay...

Dr. Feza Şen 30 Ekim 2019 Çarşamba, 07:30

Çocukluğumuzdan biliriz ki Kızılay; kara gün dostudur...

Savaşta, afette, depremde, yangında, selde, salgın hastalılarda yanımızda olan yardımımıza koşandır... Her yıl 29 Ekim - 4 Kasım Kızılay Haftası olarak kutlanmakta...

 1. 11 Haziran 1868 tarihinde "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla kurulmuştur...
 2. 1877'de "Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti",
 3. 1923'de "Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti",
 4. 1935'te "Türkiye Kızılay Cemiyeti" ve
 5. 1947'de "Türkiye Kızılay Derneği" adını almıştır.

Kuruluşa "KIZILAY" adını büyük önder Atatürk vermiştir.

Kızılay; savaş alanında yaralanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım etmek arzusundan doğmuştur. Bayrağımdaki beyaz, yaralı askerlerin gömleklerini, kırmız ise kan izlerini temsil eder. Kurucuları; Marko Paşa, Dr. Abdullah Bey, Dr. Kırımlı Aziz Bey ve Serdar-ı Ekrem Ömer Paşadır.

Kızılay, 1876 Osmanlı- Rus Savaşı'ndan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar geçen süre içinde, Türkiye'nin taraf olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde kurduğu seyyar ve sabit hastaneler, hasta taşıma servisleri, donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanında yaralanan ya da hastalanan on binlerce Mehmetçik'in dost ve düşman askerinin bakım ve tedavisine yardımcı olmuş, Türk olsun düşman olsun savaş esirlerine gereken insancıl yardımları yapmış; savaştan etkilenen sivil halkın bakımı ve korunması için çaba göstermiş;

I.Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul'da görülen büyük kolera salgınından bu yana yurdumuzda ortaya çıkan doğal afetlerde felaketzedelerin bakımını, barınağı ve beslenmelerini sağlamış, uluslararası yardım faaliyetlerine katılmış; hemşirelik eğitimi, ilkyardım ve kanla ilgili hizmetler alanında öncülük yapmış, korunmaya gereksinen pek çok vatandaşımıza gereken sosyal yardım ve hizmetleri sunmuştur.

Kızılay'ın göstergesi; beyaz zemin üzerinde karşıdan bakarken sola doğru açık kırmızı "ay" dır.

Yalnız Kızılay bayrağında "ay"ın açık yüzü bayrak direğinin tersine doğrudur.

Kızılay logosu; Devletler Hukuku'nun ilgi hükümleri gereğince, savaş zamanında silahlı kuvvetlerin sağlık servisleri ile o hükümlerin belirlediği kişi ve kuruluşlar için "koruyucu ve belirtici işaret" olarak kabul edilmiştir. Bunlar dışında kalan hiçbir kişi, kurul ve kurum, savaşta tarafsızlık ve dokunulmazlık timsali olan bu işareti kullanamaz.

Kızılay ihtiyaç anında dayanışmanın, ıstırap anında eşitliğin, savaşın en kızgın anında insancıllığın, tarafsızlığın ve barışın simgesidir.

Kızılay, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu'nun temel ilkelerini paylaşır.

Bu temel ilkeler;

 1. İnsanlık; Savaş alanında ayrım gözetmeksizin yardım eder.
 2. Ayrım gözetmemek; Milliyet, ırk, dini inanç, sınıf veya siyasi düşünce farkı gözetmez.
 3. Tarafsızlık; hiçbir ihtilafta taraf olmaz.
 4. Bağımsızlık; Yasalara tabi olmakla birlikte bağımsız bir kuruluş olarak özerkliğe sahiptir.
 5. Gönüllü hizmet; Yardım amaçlı çıkarsız gönüllü hizmettir.
 6. Birlik; Türkiye'de tektir.
 7. Evrensellik; Diğer ülke ulusal dernekleri ile eşit statüye sahip ve karşılıklı yardımlaşmada onlarla eşit sorumluluklar ile dünya çapında organizasyon yapar.

Kızılay, tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi, kâr amacı gütmeyen, yardım ve hizmetleri karşılıksız olan ve kamu yararına çalışan bir gönüllü sosyal hizmet kuruluşudur. Daha detaylı bilgileri bizimde kaynağımız olan www.kizilay.org.tr adresinden bulabilirsiniz...

Kızılay'ı ne de güzel anlatmış Mustafa Uzelli bir dörtlükte;

"Yararın çoktur yurda Kızılay

Nerde bir felaket, orda Kızılay,

Savaşta, yangında, depremde, selde

İlaçtır bilumum derde Kızılay..."