Kaplıcalar şehri 'Ey Bursa' nerdesin?

Dr. Feza Şen 25 Nisan 2018 Çarşamba, 07:16

19 - 22 Nisan 2018 tarihleri arasında Sayın Cumhurbaşkanımız himayelerinde "1. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi ve Fuarı" gerçekleştirildi. Bu kongrenin amacı;

 • Anadolu'nun tıbbın doğduğu ülkelerden biri olduğu,
 • Doğu batı arasında gelişim ve dağılım yolu olduğu,
 • Devlet politikası olarak değerlendirilmesi,
 • Türkiye'nin bu alanda markalaşması gerekliliğidir.

Bu kongreyi önemseyelim. Çünkü Akupunktur, Fitoterapi, Homeopati, Apiterapi, Hipnoz, Refleksoloji, Kupa, Proloterapi, Ozon, Osteopati, Kayropraktikvb konular tamamlayıcı tıp konuları olup Medikal ve İleri Yaş Turizminin de tamamlayıcı parçasıdır. Sağlık sektöründeki dönüşümün evrelerinde özel sektör adına strateji çalışmalarına katılmış bir hekim ve vatandaş olarak bu çalışmaları yapanlara saygılarımı, minnetlerimi arz ediyor ve Bursa'ya değer katanlara sormak istiyorum; Bu kongre sonrasında "Bursa'da Medikal ve İleri Yaş Turizmi hususunda hamle yapmak için "daha neler yapmalıyız" diye düşünmelidir.

Bursa'ya değer katmak isteyen her bireyin bu hususu tekrar gözden geçirmesi gereklidir, Çünkü

 • Dünya hızla yaşlanıyor.2015 itibari ile Türkiye toplam nüfusu içindeki 65 yaş üzeri nüfusun oranı %8'in üzerine çıkmıştır, 2020 sonrasında bu oran %10'ları geçecek olup Türkiye bugünden kendi yaşlılarına da bakabilmek için gerekli yatırımları yapmalıdır,
 • Hastalıklar gençleşiyor. Kanserlerden ölümler artıyor.
 • Diyabet; dünyanın 3. Büyük ülkesi oldu.
 • İleri Yaş Turizmi önümüzdeki dönemin önemli bir sektörüdür.
 • Bursa; kaplıcaları ile bilinen önemli merkezlerden biri değil midir?

Geleneksel Tıp'ın merkezidir; Bursa:

 • Bursa Şifalı Suları ile Tarihi Dokusu ile Ekolojik Yapısı ile en şanslı il konumundadır.
 • SU; Sağlığın vazgeçilmez unsuru olup nefesten sonraki hayati öğedir,
 • Su; sadece içerek sağlık vermez aslında... M.Ö.3000'li yıllardan itibaren Eski Mısır, Sümer, Hint ve Etrüsk uygarlıklarında belli başlı sular sağlık amacıyla kullanılmıştır.
 • Tıp biliminin kurucu kabul edilen Hippokrates'in tedavi anlayışında temel ilke ilaç kullanmaktan çok vücuttaki zararlı maddelerin dışarı atılması için hastayı temizlemektedir. Çünkü Hippokrates'e göre; zararlı maddeler hastadan uzaklaştırıldığında 'doğanın iyi edici gücü' kendini gösterecektir. Bu niyetle yapılan birçok uygulama içinde hastayı sıcak suyla yıkama ve hamam yaptırma yöntemleri vardı.
 • Ünlü hekim İbn-i Sina "El-Kanun Fi't-Tıb" isimli kitabında hamamların kullanılma yöntemleri, kimlere ne zaman yararlı, ne zaman zararlı olacağını anlatmış; demirli, bakırlı, sülfatlı kaplıcalar ve bu kaplıcalardaki tedavi yöntemlerine değinmiştir.
 • Geçmiş dönemlerde hamamlarda işin ustaları tarafından kulunç kırma, bel çekme gibi işlemler ile iskelet sistemi rahatsızlıkları şifa bulurdu. Masaj yapılır, şişe çekilerek, vücut ısıtılarak ve sülük yapıştırmak yoluyla hastalıklara karşı direnç kazanılacağına inanılırdı.  Bu işlemler; günümüzde modern tıbbın Fizik Tedavi bölümünde tıbbi literatürde tedavi amaçlı yer alan birkaç işlemden biridir. Geleneksel Tamamlayıcı Tıp'dır.

Bu açıdan baktığınızda Bursa yıllar öncesinden bu yana "Şifanın Başkenti" olma özelliği ile de bilinmektedir. Bursa kaplıcalarıyla ilgili en erken bilgi, 82 yılında Dion'un konuşmalarında görülür. Osmanlılar, bir yandan Bizans´tan kalma hamamları onarırken, bir yandan da kendileri için yeni kaplıcalar, termal hamamlar yaptılar. Bugüne kadar bu hususta Bursamızda da çok önemli çalışmalar yapılmıştır. 2015 yılında BEBKA öncülüğünde hazırlanan Sağlık Turizmi Master Planı çok değerli bilgiler içermektedir.

Geldiğimiz nokta; bu çalışmaların daha da hızlanması dönemidir.

Şehrin dinamikleri olan Valilik, Belediye, Sağlık Müdürlüğü, Üniversitemiz ile Özel Sağlık Kuruluşları ve ilgili paydaşlar "Yöresel Teşvik Planını" hayata geçirsin.

Gelin öncelikle yapılan bu master planını 2018 itibariyle güncelleştirerek durum tespiti yapalım.

Bizlerde bir medya dinamiği olan "Bursa Hayat Gazetesi" olarak vatandaşın bilgilendirilmesine ve bilinçlendirilmesine katkı da bulunalım...

Bill Gates'in dediği gibi: "Kendi ürününü yok edecek ürünü yapan hayatta kalır.