İlaç sağlık raporlarında "e-rapor" dönemi...

Dr. Feza Şen 23 Ocak 2019 Çarşamba, 06:20

Herhangi bir nedenle rapora dayalı sürekli ilaç kullananlar ilaç raporları saklama sıkıntısını iyi bilirler... Saklaması zor, kaybolur, çıkartmak için git gel vs bir sürü iş... Artık 01.02.2019 tarihinden itibaren sürekli ilaç kullananların bu derdi de kalmayacak...

Zira ilaç raporları artık "e-rapor" olarak sistem üzerinden düzenlenebilecek ve her an görülebilecek.

Bu manada Sağlık Bakanlığı ve SGK; tüm ilaç raporlarının "e-rapor" olarak düzenlenmesi ile ilgili çalışmaları 2010 yılında başladı. Ve SGK tarafından ödeme kapsamındaki ilaçların kullanımı için gerekli sağlık raporlarının tüm 2. ve 3. basamak özel veya kamu sağlık hizmeti sunucularında 01 Kasım 2011 tarihinden itibaren kâğıt olmadan sistemden görülecek şekilde "e-rapor" olarak düzenlenmesini sağladı.

Aile hekimliklerinde ise bu uygulama 01.01.2017 yılında zorunlu hale getirildi.

Sistem alt yapı eksikliklerinden kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle tam anlamı ile çalışmayan sistem 01.02.2019 tarihinden itibaren hayata geçiyor.

Ayrıca SGK; tüm sağlık hizmeti sunucularınca "e-rapor" olarak çıkarılan ilaç sağlık raporlarının 01 Mart 2019 tarihinden itibaren Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmış olması zorunlu hale getirilerek de hasta güvenliği ile ilaç suiistimallerinin önüne geçecek uygulamayı da başlatıyor.

Sağlık raporlarına standart geliyor.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca tarafından basın ile paylaşılan bir haber ile de "günlük hayatta kullandığımız sağlık raporlarını sayısının azalacağını ve standart hale geleceği" hakkında bilgilendik.

Sayın Bakan açıklamasında: "çeşitli kurumların, sürücü, askerlik, sağlık, spor lisansı, av tüfeği alabilir raporu gibi kurum ve kuruluşlara sunulmak üzere verilen durum bildirir tek hekim sağlık raporları haricinde, mevzuatta tanımlı olmadığı halde istenen çeşitli raporlardan bahsetmiş,"

"Ve bunlar arasında satranç oynayabilir, mendil kapmaca oynayabilir, okul gezisine katılabilir, belediye kurslarına katılabilir, temizlik personeli olabilir gibi çeşitli eğitim ve faaliyetlere katılma veya bazı görevleri yapma gibi durumlarda istenen raporlar sayılabilir." Demişti.

Günlük hayat içinde sıklıkla karşılaştığımız mevzuatta yer almadığı için "isteyen bireylerin anlamakta zorlandıkları, hekimlerin ise versen dert, vermesen nasıl laf anlatacaksın" diye baktıkları bu uygulamanın çağımıza yakışır hale gelmesi bizleri gururlandırıyor. Mevzuat dışı rapor düzenlemek istemeyen hekimler ile hastalar arasında ciddi sorunlar yaşandığını da hepimiz biliyoruz.

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilmesi planlanan düzenleme ile ilgili olarak Sayın Bakan " diğer devlet kurumları ile Bakanlığımızın yaptığı çalışmalarda bu tür raporların talep edilmemesi hususunda ön mutabakat sağlanmıştır. Mevzuat haricinde rapor tanzimi yapılmaması için gerekli mevzuat düzenlemelerine başlanmıştır. Bu süreç neticesinde, raporların nüshaları ihtiyaç halinde e-Nabız üzerinden de temin edilebilecektir. Kısa sürede uygulamaya geçireceğimiz düzenlemelerle rapor sayısı azaltılacak ve standart hale getirilecektir. Bu sayede vatandaşlarımızın gereksiz iş ve zaman kaybının önüne geçilecek ve ASM'lerde daha kaliteli hizmet verilmesi desteklenmiş olacaktır" diye ifade etti.

Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın kamu hizmetlerinde hantallığın önlenmesi ile ilgili hassasiyetini biliyoruz. Geçtiğimiz yıl yayınlanan kamu hizmetlerinde bürokrasinin azaltılması genelgesinde de

""Milletimize hizmetlerin süratli ve en iyi şekilde sunulması, devlet ve millet bütünleşmesini zedeleyen davranışlardan kaçınılması gerekmektedir. Bu itibarla kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan tüm başvurularda, talebin sonuçlandırılması başka bir idari makamın görev alanında kalsa dahi başvurular anında incelenerek takip edilecek, talebin ilk başvuru yerinde neticelendirilmesine özen gösterilecek, başvuru sahibine yapılan işlemler hakkında gecikmeksizin nihai ve kesin bilgi verilecek." denilmişti.

Her bir bireyin sağlık hizmetleri alırken çözüme ivedi ulaşmasını önemsiyor, iş bu anlamda duyduğumuz yeni uygulamaları da sizlerle paylaşıyoruz... sağlıkta çözüm; hastalıktan daha acı verici olmamalıdır.