İkinci YEP ile hasta odaklı 38 eylem...

Dr. Feza Şen 19 Aralık 2018 Çarşamba, 08:16

Ülkemiz; Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi ile vatandaş memnuniyetini amaçlayan kararları daha dinamik hayata geçiriyor. Bu çerçeve de Cumhurbaşkanlığımız tarafından ikinci 100 günlük eylem planı da yayınlandı.  Bu planda toplam 454 eylem yer alırken Sağlık Bakanlığımıza tanımlı hasta memnuniyeti odaklı 38 eylem var.

Bildiğimiz gibi 100 gün önce açıklanan Yeni Ekonomik Program ile sağlık hizmetlerinde;

 1. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi,
 2. Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi,
 3. Tedavi edici hizmetlerde klinik kalitenin ve vatandaş memnuniyetinin arttırılması ile sağlık personelinin teşvik edilmesi,
 4. Obezitenin önlenmesi,
 5. Tedarik zincirlerinin iyileştirilmesi,
 6. İlaç kullanımının optimize edilmesi, İlaç maliyetlerinin azaltılması ve
 7. İlaç sektörünün de ARGE çalışmaları öncelikli olarak programa alınmıştı.

İş bu çerçevede "İkinci Yüz Günlük Eylem Planı" yayınlandı. Ve bu planda Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık hizmetlerinde öncelikle yapılacak memnuniyet odaklı 38 eylem belirlendi.

Bu eylemler:

 1. Sigara bırakma poliklinik sayısı 473'ten 485'e çıkarılması ve davranışsal bağımlılıklara yönelik farkındalık faaliyetleri kapsamında 500 bin öğrenci ve 100.000 aileye ulaşılması,
 2. Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Erken Uyarı Sistemi'nin (İZCİ) uygulamaya konulması ve bulaşıcı hastalıklarla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması,
 3. Koruyucu ağız-diş sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi kapsamında 1 milyon öğrenciye diş macunu-fırçası seti dağıtılması ve flor vernik uygulanması,
 4. Sağlıklı beslenme kültürünün yaygınlaştırılması için okullarda kantin logosu uygulamasının başlatılması ve bu kapsamda ilgili paydaşlarla işbirliğine gidilmesi,
 5. Antibiyotiğin gereksiz kullanımına yönelik farkındalığın artırılması ve eşdeğer ilaç ve milli tıbbi cihaz kullanımının teşviki amacıyla kamuoyunun bilinçlendirilmesi,
 6. Dijital Oyun Bağımlılığı Çalıştayı'nın düzenlenmesi,
 7. Bağımlılık tedavisi sunan 2 adet ayakta tedavi merkezi, 1 adet rehabilitasyon merkezi (BAHAR Kliniği) ve 1 adet anne-bebek ünitesi açılması,
 8. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanında klinik araştırma sayısının arttırılması amacıyla 10 adet yeni klinik çalışma başlatılması ve kamu sağlık tesisleri bünyesinde yeni 10 ünite yetkilendirilmesinin yapılması,
 9. Uluslararası hastalara sağlık hizmeti veren çağrı merkezinin mevcut kapasitesinin %100 artırılarak 20.000 çağrıya yükseltilmesi,
 10. Hastaya en yakın tetkik yerinin tespiti için, ruhsatlandırılan 1058 adet tıbbi laboratuarda yapılan testlerin "Bu test nerede yapılıyor?" sistemiyle kayıt altına alınması,
 11. Obezite ile mücadele için 30 adet Obezite Merkezinin açılması,
 12. 10 ilde sağlık yöneticilerine yönelik kurumsal davranış ve sağlık iletişimi eğitimi verilmesi,
 13. Bilkent Şehir Hastanesi bünyesinde ileri rehabilitasyon hizmeti sunan 300 yataklı FTR hastanesinin açılması,
 14. Ankara ve İstanbul'da 2 adet multidisipliner tedavi ve referans merkezinin kurulması,
 15. Evde Sağlık Hizmetlerinde ulaşılan hasta sayısının 100.000 artırılarak 1.300.000'e çıkartılması,
 16. Palyatif Bakım Hizmetleri kapsamındaki yatak sayısının 4500'den 4600'e çıkartılması,
 17. Anne Dostu Hastane sayısının 43'ten 50'ye çıkartılması,
 18. 1 adet kalp merkezi açılması,
 19. Erişkin yoğun bakım yatak sayısının 200 artırılarak 11.145 yatağa çıkarılması,
 20. Yapımı devam eden 9 adet hastane, 1 adet ağız ve diş sağlığı merkezinin hizmete açılması,
 21. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınan randevularda halihazırda %25 olan devamsızlığın en az %5 oranında azaltılması,
 22. Engelli vatandaşlarımızın, engelli raporu vermeye yetkili hastanelerden alacakları engellilik durumunu gösterir raporlarının elektronik ortama taşınması (e-Engelli Raporu),
 23. Hekimlerin kendi aralarında vaka paylaşımı yapabilmesini sağlayacak EKİM (Entegre Kurumsal İşlem Merkezi) Portal Bileşeni oluşturulması,
 24. Bakanlığımızın sağlık tesislerinde üretilen görüntü ve raporların elektronik ortamda kontrol edilmesinin sağlanması (Teletıp Projesi Görüntü ve Rapor Kalite Kontrolü),
 25. Teletıp Projesine gelen verilerde kayıt ve eşleşme kontrolü yapılarak, eşleşmeyen veya kaydı olmayan cihazlardan çekilen görüntülerin bedellerinin MEDULA Sisteminde faturalanmasının engellenmesi,
 26. e-Triaj Projesinin planlama çalışmalarının ve satın alma sürecinin tamamlanması,
 27. Seviye 6 dijital hastane sayısının 10 adet artırılması,
 28. Kanser Kayıtçılığının elektronik ortama taşınması ve bu alanda ICD-O standardının kullanılması,
 29. Afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetinde görev alan 9443 UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) personelinin ve ekipmanlarının uluslararası akreditasyonunun sağlanması, hizmetin sunumunda kullanılacak donanımların nitelik ve niceliğinin artırılması,
 30. 800 adet kara ambulans alımının ve dağıtımının tamamlanması,
 31. Acil sağlık hizmetlerinin sunumunda personel ve ekipman güvenliğinin sağlanması ve verimliliğin artırılması amacıyla araç ön kabin kamera sistemi, hasta bilekliği ve tablet kullanımının hayata geçirilmesi,
 32. İlkyardımcı sayısının 40 bin, OED (otomatik eksternaldefibrilator) kullanım yetki belgesi sahibi kişi sayısının 180 kişi artırılması,
 33. Sağlık hizmetlerinde Mükemmeliyet Merkezlerine yönelik mevzuat ve alt yapı çalışmalarının tamamlanması,
 34. İlaç, aşı ve tıbbi cihazlarda yerelleşme/ yerlileşme/millileşme çalışmalarına devam edilmesi ve 50 ilacın daha yerelleşme kapsamına alınması,
 35. Türkiye - Sudan Ortak Hastane İşletim Sürecinin Yenilenmesi,
 36. Ürün Takip Sistemi'nde kayıtlı tıbbi cihazların %30'unun tekil takibinin sağlanması,
 37. e-Devlette Kamudan Vatandaşa, Özel Sektöre, Kamuya(G2C,G2B,G2G) sunulacak hizmetlerin gerçekleşme oranı ortalamasının %98'e yükseltilmesi,
 38. 65 ilde 321 sağlık tesisinin açılışının yapılması, 35 ilde 91 tesisin temelinin atılması olarak belirlendi.

Vatandaş memnuniyetini öncelikleyen sağlık hizmetleri ile bizleri buluşturan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanlığımıza teşekkürler...