Herkes hekimlik yapmamalı...

Dr. Feza Şen 11 Aralık 2019 Çarşamba, 07:30

Hastaların yararını, kendi çıkarlarının üzerinde tutacağına ilişkin topluma söz veren kişilerce sunulmalıdır, sağlık hizmetleri...

Tıbbın babası "Hippokrates" ile bu söz veriş olgusu M.Ö. 5. yüzyıldan bu güne gelmiştir.

                                                                                                                                

Sağlık; denilince aklımıza doktor ve hasta ilişkisi geliyor,

Ama sağlık hizmetleri;  sadece hekimlerden ibaret değildir. 

Sağlık profesyoneli denildiğinde Hekim, Diş Hekimi, Eczacı, Psikolog, Diyetisyen, Biyolog, Fizyoterapist, Hemşire ve Sağlık Memurları usul ve esaslara uygun olmak koşulu ile hasta kabul eden işyerleri açarak bireylere hizmet sunmaktadır.

Sağlığı hakkında bilgi almak isteyen herkes de; bu meslek gruplarındaki değişik kişilere danışmakta, sağlıkları ile ilgili bilgiler almakta ve bu bilgileri günlük hayatında kullanmakta...

Bilinmesi gereken şudur ki; hekimlik mesleği yetkileri farklıdır.

Unutmamalıyız ki eksik ve yarım bilgi, kişinin sağlığına zarar verebilir.

Hiçbir kötü niyetimiz yokken, kişiye yardımcı olalım derken zarar da vermeyelim.

Eskilerin dediği gibi "Yarım kasap maldan, yarım hekim candan eder..."

Unutmayın, sağlık hizmetlerinde esaslı unsur; hastadır, sağlık sorunu sebebiyle size danışandır...

Sağlık alanında meslek icra edenlerin; tüm danışanlarına, güncel tıbbi bilgiler ışığında, meslek etiği çerçevesinde hareket etmesi zorunluluktur.

Çünkü "Hasta Hakları" denilince karşımıza ilk çıkan kavram "hak"tır. 

Sağlık alanında meslek icra ediyorsanız işiniz zor demektir.

Mesleğinizi icra ederken öncelikle sizden sağlığı için yardım bekleyen hastalarınıza; tedavi olma hakkını ivedilikle ve en güncel tıbbi doğrular ışığında sunmanız gerekir...

Sizden yardım bekleyen kişilerin "Dimyata pirince giderken eldeki bulgurdan olmaması" için özellikle yaptığımız işi;

  1. En son tıbbi bilgilerin ışığında uygulamalı,
  2. Uyguladığımız bilgilerin tıbbi literatürde yeri olmalı ve
  3. Uygulanmasını istediğimiz önerilerin mutlaka hastalar üzerinde denenmiş olmasına dikkat ederek mesleki etik çerçevesinde işimizi yapmalıyız.

Etik; bir ahlaki yaklaşımdır. "Mesleği icra eden sağlık profesyonellerinin, hastalarına karşı doğru davranış biçimlerini açıklayan ilkeleri, değerleri ve standartları ortaya koyan sistemdir."

Etik; uluslararası insan haklarından temelini alır ama gerektiğinde de mevzuata karşı durabilmelidir...

"Etik; sıklıkla yasalardan daha yüksek davranış standartları belirler ve ender de olsa hekimlerin, ahlaki olmayan eylemlerde bulunmalarını isteyen yasal düzenlemelere uymamalarını gerektirebilir..."

Mesleki etik dediğinizde temel ilkeleri çiğnememek ve bu ilkelere uymak zorunludur.

"Önce zarar verme" diyen Hipokrat; sağlık hizmetini uygulayanlara çok net sınırlar çizmiştir.

Sınır bellidir: "zarar verme"

Aşırı hırs, servet düşkünlüğü, plansızlık, yasa ve kurallara aykırı davranma, maddi-manevi tatminsizlik gibi duygular; bizlere sağlık mesleğini icra eden kişiler olduğumuzu unutturmamalıdır.

Özellikle iş yaşamındaki yoğun rekabet ortamı; temel mesleki etik ilkelerine bağlı çalışmaktan bizleri uzaklaştırmamalıdır.

Sağlık mesleğini icra ederken uyulması gereken temel ilkeler bellidir.

  1. Doğruluk: Mesleki ilmi doğruların dışına çıkmamak,
  2. Yasallık: Mesleki uygulamalarda yasalara bağlı kalmak,
  3. Yeterlik: Mesleğinde yetkin, nitelikli olmak, gelişmeleri takip ediyor olmak,
  4. Sorumluluk: Mesleği ile ilgili konularda sorumluluklarının bilincinde olmak, mesleğin gelişimine zarar verecek yaklaşımlardan kaçınmak,
  5. Hasta haklarına saygı: Hasta hakları dediğimizde karşımıza ilk çıkan kavram "haktır."

Sağlık ile ilgili lisans düzeyinde eğitim almanız sizi hekim yapmaz, gerçeği unutulmamalıdır.

Tıp ilmine göre bireyin hastalığı varsa öncelikle bir HEKİM tarafından teşhis edilmesi öncelikle esastır. Hastalığın teşhisi hukuken yetkili tek merci; hekimlerdir.

Hastanın zarar gördüğü her noktada hukuk dünyasının ilk sorusu "bu işlemi yapmaya yetkiniz var mı?..." Konu sağlık olunca "yetkilerimiz dışında kalmamakta fayda var..."