Hekimler; andımızı hatırlayalım...

Dr. Feza Şen 14 Kasım 2018 Çarşamba, 08:02

Hayatımızda yapacağımız değerli, önemli ve hayati eylemler olduğunda ant içer veya yemin ederiz.

Ant içmek, yemin etmek; yapacaklarımızın doğru olduğunu Tanrı ya da kutsal öğeleri tanık göstererek belirtmedir.  Hekim olarak mesleğe başlarken edilen yemini önemsiyorum, çünkü yemin etmek suretiyle verilen söz, kişilik hücrelerinize yerleşir, dışa vurduğunda ise kimliğinizi oluşturur.

Hekimler yemin etmek suretiyle zarar vermemeye, yarar sağlamaya, temel şikayet olan ağrıyı acıyı dindirmeye, hastanın mahremiyetini ihlal etmemeye ona dair öğrenilen bilgileri sır olarak saklamaya ve saygı duymaya söz verirler. Hekimlik andımız; her ne kadar 5. Y.Y'da kaleme bir öğrencisi tarafından alınsa da, M.Ö. 460'lı yıllarda Yunanistan'ın Kos adasında dünyaya gelen, hastalarının çözümlerini gözlemleyerek ve deneyleyerek, tıbba akılcı özellik kazandırarak tıbbı bilim haline getiren Hipokrat (Hippocrates) adıyla tanınmaktadır.

Ülkemizde tıp fakültesini bitirerek her öğrenci;

"Tıp fakültesinden aldığım bu diplomanın bana kazandırdığı statü,hak ve yetkileri kötüye kullanmayacağıma, hayatımı insanlık hizmetlerine adayacağıma,hastalarımı memnun edeceğime, insan hayatına mutlak surette saygı göstereceğime,mesleğim dolayısıyla öğrendiğim küçük sırları saklayacağıma, hocalarıma ve meslektaşlarıma saygı ve sevgi göstereceğime dil,din, milliyet, cinsiyet,takım, ırk ve parti farklarının görevimle vicdanım arasına girmesine izin vermeyeceğime, mesleğimi dürüstlükle ve onurla yapacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim."

Diyerek bu sembolik yemini ederek hekimlik yapmaya başlar...

HEKİMLİK ANDIMIZ GÜNCELLENDİ

Değişen teknoloji, bilim, hukuk ve diğer birçok standart, güncel ve evrensel değerlerimizi içeren bir metnin kullanılması ihtiyacını doğurdu. Tabipler Birliği kayıtlarına göre "Hekimlik Andı", Dünya Tabipler Birliği'nin yürüttüğü iki yıllık bir çalışma sonucunda güncellendi ve Ekim 2017'de düzenlenen Genel Kurul toplantısında son hali kabul edilerek Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi olarak yayınlandı. DTB Konsey Başkanlığı'nca Hekimlik Andı'nı güncellemek için oluşturulan çalışma grubunda Türk Tabipleri Birliği ile Almanya, İsveç, ABD, Hindistan ve İsrail tabip birlikleri yer almıştır.

Yeminde olan temel değişiklikler;

"Bir hasta hakkı olarak uzun süredir tanımlanmış bulunan tıbbi uygulamalar hakkında aydınlatılma ve onam verme ya da reddetme hakkının meslek ahlakı yükümlülükleri" arasına eklenmesidir.

"Sağlıklı yaşam" kavramı da yeminde "Hastamın sağlığına her zaman öncelik vereceğime" ifadesi "Hastamın sağlığına ve esenliğine her zaman öncelik vereceğime" biçiminde değiştirilerek yer almış oldu. Tıbbi bilgimi hastaların yararı ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için paylaşacağıma" cümlesi de yemine eklendi.

Dünya Tabipleri Birliği Cenevre Bildirgesi ile güncel hale gelen HEKİMLİK ANDIMIZ:

Hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak kabul edildiğim şu anda;

Yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma,

Mesleğimi bana öğretenlere, hak ettikleri saygıyı ve minnettarlığı göstereceğime,

Mesleğimi vicdanımla ve onurumla uygulayacağıma,

Önceliği her zaman hastamın sağlığına vereceğime,

Hastamın bana açtığı sırları, yaşamını yitirdikten sonra bile gizli tutacağıma,

Tıp mesleğinin yüce geleneklerini ve saygınlığını, bütün gücümle koruyacağıma,

Meslektaşlarımı kardeşlerim sayacağıma,

Yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin, görevimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğime,

İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime,

Bana gözdağı veriliyor olsa bile, tıbbi bilgimi, insan haklarını ve birey özgürlüklerini çiğnemek için kullanmayacağıma,

Kararlılıkla, özgürce ve onurum üstüne ant içerim.

Hekimler; ettiğiniz yemini önemseyin... Bir ayette der ki; "Yeminlerinizi koruyunuz. Allah'ı kefil tutarak kuvvetlendirdikten sonra yeminlerinizi bozmayınız."