Hastalık halinde ödenen muayene katılım payı nedir?

Dr. Feza Şen 14 Mart 2018 Çarşamba, 07:19

Hastalık halinde, tedavi olduğunuzda devletinize olan muayene borcunuzdur, katılım payı...

Özel sağlık kurumlarına başvurduğunuzda ödediğiniz fark ücreti haricinde yaptığınız farklı bir ödemedir. Amacı sağlık kuruluşlarına gereksiz başvuruları azaltmak, sağlık giderlerini düşürmek olarak düşünülse de bu amacına tüm dünyada ulaşamadığı da aşikârdır. Bir nevi hastalık halinde, tedavi olmak için ödenen vergidir. Katılım Payları hususu; 5510 sayılı Genel Sağlık Sigortası Kanunun 68 ve 69. Maddelerinde ve kanuna uygun düzenlenmiş Sağlık Uygulama Tebliğinde tanımlanmıştır.  Mevzuat hükümlerine göre;

Katılım payı ödenmeyecek haller:

18 yaşını doldurmamış olan kişiler ile tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler,

Trafik kazası, iş kazası halleri ile meslek hastalıkları durumları,

Aile hekimleri ile Koruyucu sağlık hizmetlerinde ve kontrol muayenelerinde,

Afet ve savaş halleri ile askerî tatbikat ve manevralarda sağlanan sağlık hizmetleri için,

Acil haller ve kronik ve bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar,

Madde bağımlılığı tedavisine yönelik sağlık hizmetleri ile

İlgili kanun ve Sağlık Uygulama Tebliğinde tanımlı özel durumlar hariç olmak üzere sağlık hizmetlerinden ve sağlıkla ilgili diğer haklardan yararlanıldığı durumlarda ödenir.

Hasta katılım payları hangi hallerde ödenir...

Aile Hekimleri hariç olmak üzere ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi,

Vücut dışında kullanılan protez ve ortezler,

Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar,

Yardımcı üreme yöntemi ve tedavileri,

Kurumca belirlenecek hastalık gruplarına göre yatarak tedavide finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinde katılım payı ödenir.

Muayene Katılım Payı bedelleri ne kadardır...

Sağlık Uygulama tebliğine göre;

İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında 6 TL,

Üniversiteler ile ortak kullanılan Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde 7 TL,

Üniversite hastanelerine bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında 8 TL,

Özel sağlık hizmeti sunucularında ise 15 TL'dir.

Muayene katılım payları nerede ödenir...

İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için öngörülen katılım payı; SGK'den gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından kesilir,

Diğer kişiler için eczanelerce kişilerden tahsil edilir,

Özel durumlar Sağlık Uygulama tebliğinde tanımlıdır.

Özel sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için öngörülen katılım payı;

Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin aylıklarından kesilerek,

Çalışanlar ile diğer kişiler için ise başvurduğu özel sağlık hizmeti sunucusunca tahsil edilir.

Acil servise yapılan başvurularda, hekimin muayenesi sonucu 'Yeşil alan muayenesi' olarak kabul edilen hastaların katılım payları ise eczanelerce kişilerden eczaneye ilk başvuruları esnasında tahsil edilir.

Yurt dışı sigortalıların muayene katılım payları ise resmi ve özel sağlık hizmeti sunucularınca kişilerden tahsil edilir.

Özellikli durumlar;

Hastalandığınızda muayene olduktan 10 gün içerisinde aynı uzmanlık dalında farklı sağlık hizmeti sunucusundaki bir hekime başvurduğunuzda ise; muayene katılım payı tutarları 5 (beş) TL artırılarak tahsil edilir. Artırılan 5 (beş) TL'lik tutar; Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından, diğer kişiler için ise eczanelerce kişilerden tahsil edilir.

Muayene katılım payından kaçış yok...

Muayene olup da reçete yazılmayan durumlarda ise oluşan bu katılı payı herhangi bir zaman sonra ilaç almak için eczaneye başvurduğunuzda geçmiş dönem borcu olarak karşınıza çıkmaktadır.

2009 yılından bu yana uygulanan hasta katılım payı bedelleri; sağlık kurumlarına yapılan başvuruyu azaltmamış olup amacına hizmet etmemiş, hastalarımız tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu bütçesine ödediğimiz vergi ve sigorta primleri haricinde katkı sağlayan vergi benzeri bir ödeme haline gelmiştir. Hastalık gibi elimizde olmayan durumlarda ödemek zorunda kaldığımız, kaçışı mümkün olmayan bu ödeme; bizlerde "hastalık vergisi' mi" diye de düşündürüyor.

Bu değerlendirme 14.03.2017 tarihinde geçerli olan mevzuat hükümlerine göre yapılmıştır.