Hastalar şefkat bekler, öncelikle dinleyin...

Dr. Feza Şen 15 Ağustos 2018 Çarşamba, 07:15

Sağlık; insani ilişkilerin ve bireyler arası iletişimin çok yoğun olduğu bir hizmettir. Hasta ise müşkül durumuna çözüm arayan ve bu hali nedeniyle stres içinde paniklemiş kişidir. Sağlık sorunları nedeniyle, çare arayan bireyler ile kurulacak iletişimde iki unsur çok önemlidir.

Birinci unsur; sağlık hizmeti veren kişilerin bireysel tutum ve davranışları, ikinci unsur ise hasta ve yakınlarına etki edebilecek çevresel iletişim faktörleridir. Bu her iki unsurda stres halinde olan hasta ve yakınlarının öfke patlamalarına yol açabilir.

İletişimde samimi olalım, hastanın ilgi ve şefkat beklediğini unutmayalım...

 • Hasta ve yakınlarına ilk karşılaşmada kendilerini rahat hissettikleri ortamı yaratalım, ilgi ve güleryüz ile karşılayalım. Bu yaklaşım iletişimin başlangıcında gösterilen en etkili tutum ve davranış olarak kabul edilmektedir.
 • Hasta ve yakınlarının taşıdıkları kaygı ve korku gibi duygular nedeniyle iletişimde ilgisiz, sinirli ve asık suratlı bir tarz öfkeyi tetikler, unutmayalım.
 • Etkin dinleme, etkin ve birbiri ile tutarlı sözlü ve sözsüz iletişim kurmak hasta ve yakınlarının öfkesine yenilmesini önler. Hastanın beden dili ipuçlarını önemseyin.
 • Sağlık personelinin hasta ile olan iletişiminde hastanın eğitim durumu, kültürel ve sosyal durumunu göz önünde bulundurarak iletişime girilmesi önemlidir.
 • Sözlü ve sözsüz iletişim ile hastanın verilen bilgileri doğru olarak algılayıp algılamadığını ortaya çıkarmak önemlidir. Sağlık personeli-hekim ve hasta üçlüsünün bulunduğu ortamda hastanın da olduğu unutmamalıdır.

Hasta; bilgi alınca, hastalığını anlayınca rahatlar...

 • Sağlık personelinin hasta ile olan iletişimde tıbbi terminolojiyi fazlaca kullanması neticesi hasta ve yakınlarının hastalığın seyrini tam anlayamamaları, iletişimi engelleyen en önemli faktördür.
 • Hasta ve yakınlarının korku, utanma, çekinme gibi duygulara kapılarak soru sormaktan kaçınabileceğini unutmayın, hasta ve yakınları ile empati kurmaya çalışın.
 • Hastanın sorularına yanıt alma hakkı vardır. Etkili bir dinleme ile hastanın soruları alınarak sosyo - kültürel özelliklerine uygun, anlayabileceği açık, net ve anlaşılır bir dille gerekli bilgilendirme yapılmalıdır.
 • Hasta hastalığı ile ilgili tedavi süresince neler yapması gerektiği konusunda aydınlatılmalıdır.
 • Gerektiğinde sorular sorarak bazı açıklamalar yapmak ve hastanın tüm sorularını cevaplandırmaya zaman yettiğince özen gösterilmelidir.
 • İletişim sırasında hastanın görme, işitme ve doku kanallarını etkileyebilecek ısı,ışık, havalandırma durumlarını dikkate almak öfke patlamalarını önleme de önemlidir.
 • Rutin işler sırasında iletişimin kopabileceği dikkate alınarak geri bildirimde bulunmaktan kaçınmayın.
 • Servisteki diğer sağlık personelleri ile iyi ilişkiler kurmak, hastanın konuşmasını cesaretlendirmek için zaman zaman sessiz kalmak ve konuşması için fırsat vermek değerli yaklaşımlardır.
 • Hastanın kendi bakımı ile ilgili alınacak kararlarda işbirliği yapmak ve hastanın kendine olan inancı ve güvenini güçlendirmek tedavi sürecini kolaylaştıracaktır.
 • Hasta ile konuşurken ses tonunu hasta ve yakınları üzerinde otorite oluşturur, doğru ses tonu ile yaklaşım hastanın size saygısını artıracaktır.
 • Hastanın sağlığına kavuşmasında ona yardımcı olacak inançları desteklemek, hastanın rahatlaması adına önemlidir.

İnsanlar konuşa konuşa anlaşır, tatlı dil yılanı dileğinden çıkarır, unutmayalım. Sağlık için bol bol tatlı yemeyelim ama tatlı tatlı konuşalım...