Hastalar; özel hastanelerin acil servislerinde ücret ödeyecek mi?

Dr. Feza Şen 21 Şubat 2018 Çarşamba, 07:02

 • Özel hastanelerin acil hizmetleri ücretsiz mi ya da
 • Sağlık güvencesi olmayan hastalar özel hastanelere başvurabilir mi?

Soruları ile her zaman karşı karşıyayız.

04.02.2018 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklik ve 07.02.2018 tarihinde ise Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 2018/3 genelge ile mevzuat düzenlemesi yapılarak sorularımıza cevap verildi.  

Acil durumlarda ücret ödenmeyecek. Yapılan mevzuat düzenlemelerine göre:

 1. Hastanın aciliyeti bitene kadar tüm sağlık kurumlarında sağlık hizmeti verilmesi zorunludur.

Sağlık Bakanlığı 2018/3 genelgesi hükümlerine göre:

 1. Hastalık şikâyetleri nedeniyle ilk 24 saatte acil servise başvurulması ve acil servise yapılan başvuru sonrası takip süresinin 24 saati geçmemesi esastır.
 2. Öncelikle "Tüm sağlık kuruluşlarının acil servisine başvurularda sağlık hizmeti vermesi ve acil vaka olan hastanın sağlık güvencesi olup olmadığına veya ödeme gücü bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kabul edilmesi şarttır.

 1. İlk muayene sonrası hastanın aciliyetine hekim karar verecek olup acil hallerde yoğun bakım hizmeti de dâhil olmak üzere gerekli tıbbi müdahalenin kayıtsız-şartsız ve gecikmeksizin yapılması zorunludur.

 1. Hiçbir sağlık kurumu; ilgili tıbbi birimi, personeli, tıbbi donanımı, boş yatağı olmaması gibi nedenler ile acil tıbbi müdahaleyi yapmaktan kaçınamaz.

 1. İlk tıbbi müdahalenin yapılmasının ardından tedavinin devamı için gerekiyorsa hastanın yatışı yapılarak tedavisinin tamamlanması esas olup,

 1. İlk tıbbi müdahalenin yapılmış olması kaydıyla, başka bir sağlık kuruluşuna hastanın usulüne uygun şekilde sevki de sağlanabilir.

 1. Kritik hastaların stabil olmadan kesinlikle sevk edilmemesi, hastalar stabilize olduktan veya acil hal ve ilgili tedavileri sona erdikten sonra, hekim tarafından acil halin sona erdiğine dair tespit ve keyfiyetin hastaya bildirilmesi ve hasta yada yakınının da yazılı iznini alması ile hastayı ilgili kliniğe yatış yada başka bir sağlık kurumuna sevk yada taburcu edebilir. Stabil demek; hastanın dengeli duruma gelmesi demektir.

Ayrıca Sağlık Uygulama Tebliğine göre de  "hastadan ilave ücret alınabilmesi için"; acil halin sona erdiğine ve müteakip işlemlerin ilave ücrete tabi olduğuna dair "Acil Halin Sona Ermesine İlişkin Bilgilendirme Formunun"  hasta ya da hasta yakınına imza karşılığı verilmesi zorunludur."

Sonuç olarak;

 1. Özel sağlık kuruluşlarının acil servislerine sosyal güvencesi olmayanlar da başvurabilir,
 2. Başvuran hastaların aciliyetinin tamamlandığına ilgili hekimler tarafından karar verilmeden ve bu kararın hasta ya da yakınına yazılı tebliği yapılmadan ek ücret alınması uygun değildir.
 3. Acil hal boyunca yapılan tüm tedavilerden ücret talep edilmez, Aciliyetine karar verilen hastalardan ek ödeme ile ilgili taahhütname de alınamaz,
 4. Acil halin sona ermesinden sonraki işlemleri ise özel sağlık kuruluşunun SGK ile sözleşmesi varsa SGK usul ve esaslarına göre, SGK ile sözleşmesi yoksa da özel sağlık kuruluşunun kendine ait olan cari fiyatları üzerinden fatura etmesi gerekir,
 5. Şikâyetiniz halinde Sağlık Bakanlığı'nın SABİM; Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Alo 184 adlı hattı arayarak gerekli işlemleri yapabilirsiniz...
 6. Durumunuz acil olmadığı halde kolayca doktora ulaşmak ya da ücretsiz muayene olmak amacıyla acil servise başvurduğunuzda ücret ödemeniz gerekir, acil hastalık halleri hakkında bizlerden görüş ve yardım alabilirsiniz...