Hastalar dikkat edin, fazla fark (ilave) ücret ödemeyin...

Dr. Feza Şen 07 Mart 2018 Çarşamba, 07:24

Hastalık durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvururuz. Özel Sağlık Kurumlarına ve Özel Hastanelere başvurduğumuzda ise ayrıca cebimizden de ödeme yaparız. Genelde yaptığımız bu ödeme miktarı, çok mu ödedik diye kafamızı kurcalar durur.

Öncelikle Özel sağlık kuruluşlarında ödenen fark ücretleri diğer bir adıyla ilave ücret ödemek zorunda olduğumuz Hasta Katılım Payından farklı bir ödemedir. Hasta Katılım Payları; devletimize sağlık hizmeti aldığımız için ödediğimiz katkı ödemesidir.

Özel Sağlık Kurumları fark (ilave) ücreti alabilir mi, ne kadar alabilirler?

 1. Evet, Özel Sağlık Kurumları fark ücreti alırlar. Bu husus; "Genel Sağlık sigortası Kanunun 73 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sağlanma Yöntemi Ve Sağlık Giderlerinin Ödenmesi" maddesinde tanımlıdır.
 2. Özel hastalardan alınacak fark ücretlerinin uygulanması ile ilgili kaideler; kanuna bağlı yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.9 maddesinde açıklanmıştır.  İlave ücret; ,istisnai sağlık hizmetleri hariç olmak üzere bahse konu tebliğ ve eklerinde yer alan sağlık hizmetleri işlem bedelleri üzerinden SGK'na fatura edilebilen tutarların en fazla 2 katına kadar alınabilir.
 3. Kanuna göre; Özel Sağlık Kuruluşları, kendilerine Sosyal Güvenlik Kurumunca Sağlık Uygulama Tebliğinde belirlenen bedellerin iki katına kadar ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenen istisnai sağlık hizmetleri için ise üç katına kadar fark (ilave) ücret almaya yetkilidirler.

İlave ücret olarak değerlendirilmeyecek haller:

 1. Özel sağlık kuruluşunda başvurduğunuz poliklinik hizmeti için belirlenen ücrete dâhil işlem, tıbbi tetkik ve grafiler ile tıbbi malzeme, ilaçlar ve kan bileşenleri vb için ilave ücret alınmaz.
 2. SGK tarafından finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetleri için talep edilen ücretler ise ilave ücret olarak değerlendirilmez.

İlave ücret alınması için hastanın rızası alınır.

 1. Özel sağlık kurumları, sunduğu sağlık hizmetleri öncesinde, alacağı ilave ücrete ilişkin olarak hasta veya hasta yakınının yazılı onayını alır. Bu yazılı onay alınmadan, işlemler sonrasında herhangi bir gerekçe ileri sürerek ilave ücret talebinde bulunamaz.
 2. Özel sağlık kurumlarında aldığınız sağlık hizmeti bedelinin 100 TL'yi aşması durumunda İlave Ücreti Gösterir Belgenizi de almayı unutmayınız.

Ödediğimiz fark ücretini anında sorgulayabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan bir aplikasyon ile anında ödediğiniz fark ücretini sorgulayabilirsiniz.

 1. https://gss.sgk.gov.tr/OzelSHSBilgi/pages/ilaveUcretHesaplama.faces adresinden sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.
 2. Mağduriyet yaşadığını düşüne hastalar SGK Alo 170 hattını arayabilirler.

Hastalardan fark(ilave) ücret alınmayacak hastalık halleri:

Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.9.3 maddesine göre

 1. Yeşil alan muayenesi haricindeki acil hal-hastalık durumları,
 2. Yoğun bakım hizmetleri,
 3. Yanık tedavisi hizmetleri,
 4. Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),
 5. Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri,
 6.  Organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri,
 7. Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri,
 8. Hemodiyaliz tedavilerinde fark (ilave) ücret alınmaz.

Hastalardan üç katına kadar fark (ilave) ücret alınacak durumlar:

 1. İstisnai sağlık hizmetleri: Sağlık Uygulama Tebliğinin 1/C numaralı ekinde belirtilen kapsül endoscopi, suda vaginal doğum, robotik cerrahi, birtakım endoscopik operasyonlar ile bazı lazer uygulamalarında, obezite ameliyatları vb gibi istisnai sağlık hizmetlerinde 3 katına kadar,
 2. Otelcilik uygulamaları: Özel sağlık kurumlarındaki 2 yataklı odalarda kalan hastalardan, sağlık kurumuna SGK tarafından ödenen bedelin 1,5 katı kadar, tek yataklı odalarda ise 3 katına kadar fark (ilave) ücret alınabilir.

Fark (ilave) ücret alınamayacak kişiler:

 1. 1005 sayılı Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,
 2. 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,
 3. Harp malullüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamında aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,
 4. Tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar; 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananlar,
 5. 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin onikinci, onüçüncü ve ondördüncü fıkraları kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar sayılan kişiler ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri hariç olmak ilave ücret alınamaz.

 Bu değerlendirme 07.03.2017 itibarı ile yapılmıştır.