Gelecekte yapay organlarımız olacak, şaşırmayın...

Dr. Feza Şen 03 Nisan 2019 Çarşamba, 07:30

31.Mart 2019 tarihi itibarı ile medyada ilginç bir sağlık haberi yer aldı...

Münih-Ludwig Maximilian Üniversitesi Beyin Felci ve Demans Enstitüsü'nün Araştırma Grubu Müdürü Dr. Ali Ertürk yaptığı "3 boyutlu yazıcılarla yapay organ prototiplerini" hazırladı...

Bu haber sonrasında "gelecekte sağlık yolculuğumuz nasıl olacak" diye gözden geçirelim istedik.

Hekim olarak görüyoruz ki sağlık hizmetleri; şu ana kadar görüp deneyimlediklerimizden farklı olacak...

"Kanser hücrelerini tek hücre seviyesine kadar inceleyebilen"  bir teknoloji geliştiren Dr. Ali Ertürk'ün yaptığı çalışmalar hem organ bekleyen hastalarımız için hem de yaşlanmayı geciktirmek için bir umut...

Sağlık, hayatın olmazsa olmazı... Olmadığında; servetlerimizin bile işe yaramadığı iyilik hali...

İşte bu iyilik halinin sağlanması için tüm sağlık paydaşları her türlü bilgi ve teknolojiyi kullanıyor...

Günümüzde "kalp atışımızı, tansiyonumuzu ve alınan yakılan kalorileri izleyen bileklikleri" kullanmaya başladık. "Giyilebilir tıbbi teknolojiler" denilen bu konsepte,yeni tıbbı cihazlar gelişiyor.

"Kan şekerimizi izleyen kontaktlensler" ile de yakın zamanda tanışabiliriz...

Sağlık hizmetleri ve teknolojilerinde çalışmalar son hızıyla devam ederken bu hususta çeşitli raporlar yayınlanıyor... Yapılan çalışmalara göre sağlığın geliştirilmesindeki amaç;

 1. Hastalardan alınan veriler kullanılarak sağlık hizmetlerinin yeniden şekillenmesi,
 2. Yeni teknolojiler ile tedavi ve yaşam süresinin uzaması...

"2022 Yaşam Bilimleri ve Sağlık Hizmetleri Sektör Tahminleri Araştırması"; sağlık hizmetlerinin geleceği hakkında öngörülerimize katkı vermek amacıyla yayınlanan önemli raporlardan biri...

Yayınlayan kuruluş ise Deloitte... Bu rapora www2.deloitte.com adresinden de ulaşabilirsiniz...

Deloitte; denetim, vergi, risk ve finansal danışmanlık hizmetlerinde dünyanın en büyük şirketlerinden. Bu rapor önemli öngörüler içeriyor. Dikkate alınmasında sağlık hizmetleri adına fayda var...

Rapora göre özet kanaatimiz şudur ki gelecekte;

 1. Bireyler kendi genetik profilleri, yakalanabilecekleri hastalıklar ve sağlık müdahalelerinin etkililiği konusunda daha bilgili olacaklar ve sağlıklı yaşamaya daha çok dikkat edeceğiz,
 2. Dijital teknolojiler sağlık yaklaşımlarımızı belirleyecek. Daha az hastanelerde yatarken daha çok evde bakım hizmetleri ile tedavi olacağız,
 3. Hastanelerimiz ise dijital hastane olacak biz hastaneye gitmesek bile üzerimizdeki tıbbi sensörler ile hastaneler tarafından uzaktan takip edileceğiz,
 4. Bireylerden elde edilen sağlık verileri; sağlık araştırmalarına, ilaç geliştirmelerine ve hastaların tedaviye gösterdikleri reaksiyonları daha hızlı tespit edilmesine öncülük edecek.Çok daha detaylı gen haritalarımızın çıkarıldığını göreceğiz,
 5. Genetik dizilimden elde edilen bilgilerle üretilecek kişiselleştirilmiş ilaçlar, sağlık alanını tamamen değiştirecek.Örneğin kanser tedavisi amaçlı kişiselleştirilmiş aşılar söz konusu olacak,
 6. Geleceğe ayak uyduran sağlık sektörü oyuncularının sahip oldukları bilgiler ışığında farklı uygulamalar ile tanışacağız... Belki de sigorta şirketleri eczacılarla işbirliği yaparak sağlıklı yaşam kliniklerini işletecek ya da tele-sağlık şirketleri sağlık hizmetlerini işyerlerine ya da hastalar için en uygun lokasyona getirecek...

Görüyoruz kidijital sağlık kapımızda... Öyleyse;

 1. Organ bağışlarken tabularını tam manasıyla yıkamayan bir toplumun bireyleri olarak üç boyutlu yazıcılar ile yapılmış yapay organlara da alışacağız,
 1. Gelecekte sağlık hizmetlerinde var olmak isteyen sunucularda kullanıcı olarak bizlerde bakış açılarımızı değiştirmeliyiz,
 2. Ve kesinlikle dijital-bilişsel tıbbi teknolojilere adapte olmalıyız...

Saygılarımla...